Google Workspace for Education Hizmet Şartları

Son değiştirilme tarihi: 16 Kasım 2023

Google Cloud'u yeni mi kullanmaya başladınız? Google Cloud online sözleşmesine genel bir bakış için burayı tıklayın.

Bu Sözleşme'nin diğer dillerdeki çevirilerini görmek için burayı tıklayın.

Google Workspace for Education Hizmetleri'nin aynı Google Workspace for Education Hesabı kapsamında kullanılmasıyla ilgili olarak bu Sözleşme'nin çevrimdışı bir kopyasını imzaladıysanız aşağıdaki şartlar sizin için geçerli değildir ve Google Workspace for Education Hizmetleri'ni kullanımınız, söz konusu çevrimdışı belgenin şartlarına tabidir.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Bu Google Workspace for Education Hizmet Şartları (topluca, "Sözleşme") [eski adıyla "Eğitim İçin G Suite Hizmet Şartları" veya "Eğitim İçin G Suite (Online) Sözleşmesi"]; Google ile, söz konusu şartları kabul eden tüzel kişi ya da kişi ("Müşteri") arasında imzalanmakta olup, Müşteri'nin Hizmetler'e erişimini ve Hizmetler'in kullanımını yönetmektedir. "Google", https://cloud.google.com/terms/google-entity adresinde belirtilen anlamda kullanılmaktadır.

 • Bu Sözleşme, Müşteri'nin ilgili kabul düğmesini tıkladığı andan itibaren ("Geçerlilik Tarihi") geçerlidir. Sözleşme'yi, Müşteri'yi temsilen kabul ediyorsanız (i) bu Sözleşme'nin Müşteri'niz açısından bağlayıcı olmasını sağlayacak eksiksiz yasal yetkiye sahip olduğunuzu; (ii) bu Sözleşme'yi okuduğunuzu ve anladığınızı ve (iii) Müşteri adına bu Sözleşme'yi kabul ettiğinizi beyan ve temin edersiniz.

  • 1. Hizmetler'in Sağlanması.

   • 1.1 Hizmetler'in Kullanımı. Süre boyunca Google, Hizmetler'i Sözleşme'ye (Hizmet Düzeyi Sözleşmesi (HDS) dahil) uygun olarak sağlayacaktır. Müşteri, ilgili Sipariş Formu'nda veya Bayi Siparişi'nde sipariş edilen Hizmetler'i, bu Sözleşme'ye uygun şekilde kullanabilir.

   • 1.2 Yönetici Konsolu. Müşteri, Yönetici Konsolu'na erişebilecek ve Hizmetler'i kullanımını buradan yönetebilecektir.

   • 1.3 Hesaplar; Hizmetler'in Kullanılabilmesi için Yapılacak Doğrulama.

    • (a) Hesaplar. Hizmetler'in kullanılabilmesi için Müşteri'nin bir Hesap'a sahip olması gerekir. Söz konusu Hesap'ın oluşturulması için sağlanacak bilgilerden, Hesap şifrelerinin güvenliğinden ve Hesap'ın her türlü kullanımından Müşteri sorumludur. Google'ın Müşteri'ye birden fazla hesap sağlama yükümlülüğü yoktur.

    • (b) Hizmetler'in Kullanılabilmesi için Yapılacak Doğrulama. Hizmetler'i kullanabilmek için Müşteri'nin bir Alan E-posta Adresi'ni ya da Alan Adı'nı doğrulaması zorunludur. Müşteri; Alan E-Posta Adresi'ni kullanmak için geçerli bir izne sahip değilse, Alan Adı'nın sahibi değilse ya da Alan Adı'nı denetlemiyorsa Google, Müşteri'ye Hizmet sunmakla yükümlü olmaz ve Hesap'ı herhangi bir bildirimde bulunmadan silebilir.

   • 1.4 Değişiklikler.

    • (a) Hizmetler'e İlişkin Değişiklikler. Google zaman zaman Hizmetler'de ticari olarak makul değişiklikler yapabilir. Google Hizmetler'de, Müşteri'nin Hizmetler'i kullanımını somut şekilde etkileyen, esasa ilişkin bir değişiklik yaparsa ve Müşteri'nin böyle bir değişiklik konusunda bilgilendirilmeyi seçmiş olması halinde Müşteri'yi bilgilendirecektir.

    • (b) Sözleşme'ye İlişkin Değişiklikler. Google, bu Sözleşme'nin şartlarını zaman zaman değiştirebilir ve söz konusu değişiklikleri https://workspace.google.com/terms/education_terms.html adresinde yayınlar. Bu değişiklikler yalnızca Müşteri'nin bir sonraki Sipariş Süresi'nin başlangıcında geçerlilik kazanacak ve yine bu tarihte Müşteri'nin Hizmetler'i kullanmaya devam etmesi, değişikliklerin kabul edildiği anlamına gelecektir. İşbu Bölüm 1.4(b) (Sözleşme'ye İlişkin Değişiklikler), URL Şartları'na ilişkin değişiklikler için geçerli değildir.

    • (c) URL Şartları'na İlişkin Değişiklikler. Google, URL Şartları'nda zaman zaman değişikliğe gidebilir ve söz konusu değişikliğin esasa ilişkin olması hâlinde Müşteri'yi bilgilendirir. Google, esasa ilişkin HDS değişiklikleriyle ilişkili olarak, Müşteri'yi ilgili HDS web sayfası üzerinden bilgilendirebilir. URL Şartları'ndaki esasa ilişkin değişiklikler, bu bildirimin gönderilmesinden 30 gün sonra geçerlilik kazanacaktır ancak şu durumlar istisnadır: (i) Esasa ilişkin olumsuz etkileri olan HDS değişiklikleri, bildirimin gönderilmesinden 90 gün sonra geçerlilik kazanacaktır. (ii) Yeni Hizmetler ya da işlevler ile ilgili olan veya Cloud Veri İşleme Eki'nin ya da geçerli yasaların gerektirdiği değişiklikler derhal geçerlilik kazanacaktır.

    • (d) Cloud Veri İşleme Eki'ne İlişkin Değişiklikler. Google, Cloud Veri İşleme Eki'ndeki değişiklikleri yalnızca; yürürlükteki yasalara uygun hareket etmek adına zorunlu olduğu, Cloud Veri İşleme Eki'nde söz konusu değişikliklere açıkça izin verildiği veya değişikliğin aşağıdaki şartları karşıladığı durumlarda yapabilir:

     • (i) Ticari açıdan makul olması

     • (ii) Hizmetler'in güvenliğinde esasa ilişkin olarak azalmaya yol açmaması

     • (iii) Cloud Veri İşleme Eki'ndeki "İşleme Kapsamı" bölümünde açıklandığı üzere, Google'ın "Müşteri'nin Kişisel Verileri"ni işlemesine ilişkin kapsamı genişletmemesi veya işlemeyle ilgili herhangi bir kısıtlamayı kaldırmaması

     • (iv) Müşteri'nin, Cloud Veri İşleme Eki kapsamındaki hakları üzerinde esasa ilişkin herhangi bir olumsuz etkiye yol açmaması

    • Cloud Veri İşleme Eki'nde, işbu Bölüm 1.4(d) (Cloud Veri İşleme Eki'ne İlişkin Değişiklikler) maddesine istinaden esasa ilişkin değişiklik yapması durumunda Google, söz konusu değişikliği Cloud Veri İşleme Eki belgesini içeren web sayfasında yayınlayacaktır.

    • (e) Temel Hizmetler'in Sonlandırılması. Google, sonlandırılacak bir Temel Hizmet'i (veya esasa ilişkin önemli bir işlevi) önemli ölçüde benzer bir Temel Hizmet veya işlevle ikame etmeyeceği takdirde, söz konusu Temel Hizmet'i sonlandırmadan en az 12 ay önce Müşteri'yi bilgilendirecektir. İşbu Bölüm 1.4(e) (Temel Hizmetler'in Sonlandırılması) maddesindeki hiçbir hüküm, Google'ın yürürlükteki yasaya uygun hareket etmek, somut bir güvenlik riskine yanıt vermek veya ciddi bir ekonomik ya da dikkate değer bir teknik külfetten kaçınmak için yapılması gereken bir değişikliği gerçekleştirme kabiliyetini sınırlandırmaz. İşbu Bölüm 1.4(e) (Temel Hizmetler'in Sonlandırılması); Diğer Hizmetler veya genel kullanım öncesi Hizmetler, teklifler veya işlevler için geçerli değildir.

  • 2. Ödeme Şartları. Müşteri'nin herhangi bir Hizmet kullanımı için uygulanabilir Ücretler mevcutsa söz konusu Hizmetler için işbu Bölüm 2 (Ödeme Şartları) geçerlidir.

   • 2.1 Kullanım Ölçümü ve Faturalandırma Seçenekleri. Faturalandırma Başlangıç Tarihi'nde veya sonrasında Google, Sipariş Formu'na uygun şekilde, Müşteri'ye Aylık Ödeme veya Yıllık Ödeme için önceden fatura kesecektir. Müşteri'nin Hizmetler'i ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçme araçları kullanılacaktır ve Ücretler'in hesaplanması için Google tarafından belirlenen söz konusu tutar nihaidir.

   • 2.2 Ödeme. Müşteri, tüm Ücretler'i faturada belirtilen para birimi cinsinden ödeyecektir. Tüm Ücretler'in fatura tarihinden sonraki 30 gün içinde ödenmesi gerekir. Google'ın birden fazla fatura sağlama yükümlülüğü yoktur. Havale yoluyla yapılan ödemelerde Google tarafından sağlanan banka bilgileri bulunmalıdır.

   • 2.3 Vergiler.

    • (a) Tüm Vergiler'den Müşteri sorumludur ve Google'a Hizmetler için herhangi bir Vergi kesintisi olmaksızın ödeme yapacaktır. Google'ın Vergi tahsil etme veya ödeme gibi bir yükümlülüğü olduğunda Vergiler Müşteri'ye fatura edilecek olup, söz konusu Vergiler'le ilgili olarak Google'a zamanında ve geçerli bir vergi muafiyeti sertifikası sağlamaması hâlinde Müşteri, söz konusu Vergiler'i Google'a ödeyecektir.

    • (b) Müşteri; Google'ın, yürürlükteki vergi düzenlemelerine ve ilgili yargı alanlarındaki makamların taleplerine uygun hareket edebilmek için geçerli yasalar kapsamında ihtiyaç duyabileceği geçerli vergi kimlik bilgilerinin tamamını Google ile paylaşacaktır. Müşteri; kendisinin yanlış beyanından kaynaklanan tüm vergi, faiz veya cezalar için ödeme yapmakla (veya Google'ın masraflarını karşılamakla) yükümlüdür.

   • 2.4 Ödemeyle İlgili Anlaşmazlıklar. Ödemeyle ilgili tüm anlaşmazlıkların, son ödeme tarihi öncesinde iyi niyetle ibraz edilmiş olması gerekir. Google'ın anlaşmazlığı iyi niyetle incelemesi sonucunda faturalandırmada görülen yanlışlıkların Google'dan kaynaklanabileceği belirlenirse Google, düzeltilmiş bir fatura düzenlemez. Bunun yerine, yanlışlık yapılan faturadaki hatalı tutarı belirten bir alacak notu düzenler. Anlaşmazlığa konu olan faturanın ödemesi henüz yapılmamış ise Google alacak notunu söz konusu anlaşmazlığa konu olan faturaya uygular ve Müşteri, söz konusu faturada oluşan net bakiyeyi ödemekle yükümlü olur. Bu Sözleşme'deki hiçbir madde, Google'ı herhangi bir tarafa kredi vermekle yükümlü kılmaz.

   • 2.5 Ödeme Gecikmeleri; Askıya Alma. Ödemelerin gecikmesi durumunda (konuyu netleştirmek açısından; ödemenin son tarihinden önce dikkatimize sunulmuş bir ödeme anlaşmazlığı nedeniyle, iyi niyet çerçevesinde yapılan ödemeler, geciken ödeme kapsamına girmez), son ödeme tarihinden geciken ödemenin tamamı ödenene kadar aylık %1,5 oranında (bu oran düşükse yasaların izin verdiği en yüksek faiz uygulanır) faiz uygulanabilir. Müşteri, Google'ın bu tür gecikmiş ödemelerin tahsil edilmesi sırasında maruz kaldığı tüm makul masraflardan (avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olacaktır. Ayrıca, Hizmetler'le alakalı ödemelerin gecikmesi durumunda Google, Hizmetler'i Askıya Alabilir.

   • 2.6 Satın Alma Siparişi Numarasının Gerekli Olmaması. Müşteri, Google'ın faturasında (veya başka bir yerde) Google tarafından bir satın alma siparişi numarası sağlanmasına gerek olmaksızın, ilgili tüm Ücretler'i ödemekle yükümlüdür.

   • 2.7 Fiyat Revizyonları. Google, sözleşme ekinde veya Sipariş Formu'nda açıkça aksini kabul etmediği sürece, Fiyatlar'ında herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Google, herhangi bir değişiklikten en az 30 gün önce Müşteri'yi bilgilendirecektir. Müşteri'nin fiyatlandırması, bu 30 günlük sürenin ardından Müşteri'nin bir sonraki Sipariş Süresi'nin başlangıcında değişecektir.

  • 3. Müşteri Yükümlülükleri.

   • 3.1 İzin Verilen Kullanımlar. İşbu Sözleşme kapsamında Hizmetler'in yalnızca; (a) https://support.google.com/a/answer/134628 adresinde ya da bu adresin yerini alacak başka bir URL'de belirtilen ölçütleri karşılayan eğitim kurumları ve (b) kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler tarafından (yürürlükteki yasalar kapsamında tanımlandığı şekilde) kullanılmasına izin verilir.

   • 3.2 Uygunluk. Müşteri, (a) Hizmetler'in kendisi ve Son Kullanıcılar'ı tarafından kullanımının Sözleşme'ye uygun olmasını sağlayacak, (b) Hizmetler'in her tür yetkisiz kullanımını veya Hizmetler'e her tür yetkisiz erişimi engellemek ve sonlandırmak için ticari açıdan makul düzeyde çaba gösterecek ve (c) Hizmetler, Hesap veya Müşteri şifresinin yetkisiz kullanıldığından veya bunlara yetkisiz erişildiğinden haberdar olması halinde Google'ı derhal bilgilendirecektir. Google, Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'nın (AUP) olası ihlal durumlarını araştırma hakkını saklı tutar (buna Müşteri Verileri'nin incelenmesi de dahil olabilir).

   • 3.3 Gizlilik. Müşteri; (a) Müşteri'nin Hizmetler'i kullanmasını ve almasını, (b) işbu Sözleşme kapsamında Müşteri tarafından sağlanan verilere (Müşteri Verileri dahil) Google tarafından erişilmesini, söz konusu verilerin depolanmasını ve işlenmesini mümkün kılan tüm izin ve bildirimlerden sorumludur.

   • 3.4 Kısıtlamalar. Müşteri, şunları yapmayacak ve Son Kullanıcılar'ın yapmasına izin vermeyecektir: (a) Hizmetler'i kopyalama, değiştirme veya Hizmetler'den türev çalışmalar oluşturma; (b) Hizmetler'e tersine mühendislik uygulama, Hizmetler'i kaynak koduna dönüştürme, tercüme etme, parçalara ayırma veya Hizmetler'in kaynak kodunun bir kısmını ya da tamamını ayıklamaya çalışma (söz konusu kısıtlamaların kanunen kesin şekilde men edildiği durumlar hariç); (c) Hizmetler'in bir kısmını ya da tamamını satma, yeniden satma, alt lisansını verme, devretme veya dağıtma (d) Şu amaçlar doğrultusunda Hizmetler'e erişme veya Hizmetler'i kullanma: (i) Yüksek Riskli Faaliyetler için; (ii) AUP'yi ihlal edecek şekilde; (iii) tahakkuk eden herhangi bir geçerli Ücret'in ödenmesinden kaçınmak için (tek bir Müşteri Hesabı'nı simüle ya da taklit eden birden fazla Müşteri Hesabı oluşturmak veya Hizmet'e özgü kullanım sınırlarını ya da kotalarını atlatmak dahil); (iv) Google'ın yazılı onayı olmadan kripto para birimi madenciliği faaliyetleri yürütmek için; (v) Hizmet'e Özel Şartlar'da aksi yönde bir ifade bulunmadığı sürece, acil durum hizmeti aramaları yapmak veya cevaplamak için; (vi) ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kontrolündeki Uluslararası Silah Ticareti Yönetmelikleri'ne (ITAR) tabi malzeme veya faaliyetlerle ilişkili olarak; (vii) İhracat Kontrol Yasaları'nı ihlal eden ya da ihlaline neden olan bir şekilde veya (viii) ABD HIPAA yönetmeliğine tabi sağlık bilgilerinin iletimi, depolanması veya işlenmesi için (yürürlükteki bir HIPAA BAA tarafından izin verilen durumlar hariç).

   • 3.5 Ek Ürünler ve Üçüncü Taraf Teklifleri. İsteğe bağlı Ek Ürünler ve Üçüncü Taraf Teklifleri, Hizmetler ile bağlantılı şekilde kullanıma sunulabilir ve Yönetici Konsolu üzerinden etkinleştirilip devre dışı bırakılabilir. Ek Ürünler'in kullanımı, Ek Ürün Şartları kapsamında değerlendirilir. Bu Şartlar atıf yoluyla Sözleşme'ye dahil edilir ve zaman zaman Google tarafından güncellenebilir. Üçüncü Taraf Teklifleri'nin kullanımı, ilgili hizmet sağlayıcının farklı şart ve politikalarına tabidir. Müşteri’nin; 18 yaşını doldurmamış Son Kullanıcılar'ın Ek Ürünler veya Üçüncü Taraf Teklifleri'ne erişmesine veya bunları kullanmasına izin verebilmek için; (a) Ek Ürünler ve (b) yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde Üçüncü Taraf Teklifleri'nin kişisel bilgileri toplaması ve kullanması konusunda Son Kullanıcılar'ın ebeveynlerinden izin alması gerekir.

   • 3.6 Hizmetler'in Yönetimi. Müşteri, Yönetici Konsolu'ndan, Yönetici Hesapları'na erişme hakkına sahip bir veya daha fazla Yönetici belirleyebilir. Müşteri, (a) Son Kullanıcı Hesapları'nın ve ilgili şifrelerin gizliliği ile güvenliğini korumaktan ve (b) Son Kullanıcı Hesapları'nın her türlü kullanımından sorumludur. Müşteri, Google'ın sorumluluklarının Müşteri'ye veya herhangi bir Son Kullanıcı'ya sunulan Hizmetler'in dahili yönetimi veya idaresini kapsamadığını kabul eder.

   • 3.7 Kötüye Kullanımı İzleme. Müşteri, Alan Adları için "abuse" ve "postmaster" takma adlarına gönderilen e-postaların izlenmesinden, yanıtlanmasından ve diğer işlemlerinden tek başına sorumludur. Ancak Google, Hizmetler'in kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirlemek için bu takma adlara gönderilen e-postaları izleyebilir.

   • 3.8 Sipariş Süresi Zarfında Ek Son Kullanıcı Hesapları'nın Talep Edilmesi. Müşteri; Sipariş Süresi zarfında, ilave bir Sipariş Formu ya da Bayi Siparişi yoluyla veya Yönetici Konsolu üzerinden sipariş vererek ek Son Kullanıcı Hesapları talep edebilir. Söz konusu ek Son Kullanıcı Hesapları, ilgili Sipariş Süresi'nin bitiş gününde sona eren, eşit şekilde bölünmüş bir süreye sahip olacaktır.

   • 3.9 Telif Hakkı. Google, bildirilen telif hakkı ihlali iddialarını yanıtlar ve ABD Dijital Binyıl Telif Hakkı kapsamında online servis sağlayıcıların güvenliğini korumak için, uygun durumlarda, hak ihlalini tekrarlayan kullanıcıların Hesap'larını fesheder.

  • 4. Askıya Alma.

   • 4.1 AUP İhlalleri. Google, Müşteri'nin veya herhangi bir Son Kullanıcı'nın kullanımının AUP'yi ihlal ettiğini tespit etmesi halinde Müşteri'ye bildirim göndererek söz konusu ihlali ortadan kaldırmasını talep edecektir. Müşteri, Google'ın talebini takip eden 24 saat içinde söz konusu ihlali ortadan kaldırmazsa Google, ihlal durumu ortadan kaldırılana kadar Müşteri'nin Hizmetler'i kullanımını kısmen veya tamamen Askıya Alabilir. Hizmetler'in askıya alınması, AUP'yi ihlal eden içeriğin kaldırılmasını veya paylaşımının geri alınmasını içerebilir.

   • 4.2 Diğer Askıya Alma İşlemleri. Bölüm 4.1'e (AUP İhlalleri) bakılmaksızın, şu durumlar söz konusu ise Google, Müşteri'nin Hizmetler'i kullanımını tamamen veya kısmi olarak, derhal Askıya Alabilir (duruma neden olan Hesap'ın kullanımı dahil): (a) Google, Hizmetler'i, Google'ın Hizmetler'i destekleyen altyapısını veya Hizmetler'i kullanan Müşterileri (veya bu Müşterilerin son kullanıcılarını) korumak için Askıya Alma işleminin gerekli olduğuna dair makul bir kanaate sahipse; (b) üçüncü tarafların Hizmetler'e yetkisiz şekilde eriştiğinden şüpheleniliyorsa; (c) Google, yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca derhal Askıya Alma işleminin gerekli olduğuna dair makul bir kanaate sahipse veya (d) Müşteri, Bölüm 3.4'ü (Kısıtlamalar) veya Hizmet'e Özel Şartlar'ı ihlal ediyorsa. Google, Askıya Alma işlemine neden olan şartların ortadan kalkmasının ardından söz konusu Askıya Alma işlemini kaldıracaktır. Müşteri'nin talep etmesi halinde, ilgili kanuna istinaden bir mani olmadığı sürece, Google makul olan en kısa sürede Askıya Alma işleminin nedenini Müşteri'ye bildirecektir. Son Kullanıcı Hesapları'yla ilişkili Askıya Alma işlemleriyle ilgili olarak, Google, bazı durumlarda Son Kullanıcı Hesapları'nın geri yüklenebilmesi için Müşteri'nin Yönetici'sine gerekli yetkiyi sağlayacaktır.

  • 5. Fikri Mülkiyet Hakları; Müşteri Verileri'nin Korunması; Geri Bildirim; Marka Özellikleri'nin Hizmetler Dahilinde Kullanımı.

   • 5.1 Fikri Mülkiyet Hakları. Bu Sözleşme, Sözleşme'de açıkça belirtilmediği sürece taraflardan hiçbirine, diğerinin içeriği veya fikri mülkiyet hakkı üzerinde örtülü veya başka türlü bir hak vermez. Taraflar arasında, Müşteri Verileri'nin tüm Fikri Mülkiyet Hakları Müşteri'ye; Hizmetler'e ilişkin tüm Fikri Mülkiyet Hakları ise Google'a aittir.

   • 5.2 Müşteri Verileri'nin Korunması. Google; yalnızca Cloud Veri İşleme Eki uyarınca Müşteri Verileri'ne erişebilir, Müşteri Verileri'ni kullanabilir ve işleyebilir. Başka amaçlarla Müşteri Verileri'ne erişemez, Müşteri Verileri'ni kullanamaz ve işleyemez. Önceki cümlenin genel kapsamı sınırlanmaksızın Google, Müşteri Verileri'ni Reklam amaçlı olarak işlemeyecek veya Hizmetler'de Reklam yayınlamayacaktır. Google, Cloud Veri İşleme Eki'nde daha ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere, Müşteri Verileri'nin korunması için teknik, kuruluşla ilgili ve fiziksel teminatları uygulamaya almıştır ve bunlara sahip olmaya devam edecektir.

   • 5.3 Müşteri Geri Bildirimi. Müşteri, isteğe bağlı olarak, Google'a Hizmetler'le ilgili geri bildirim veya öneri ("Geri Bildirim") sağlayabilir. Müşteri'nin Geri Bildirim paylaşması hâlinde Google ve Satış Ortakları, söz konusu Geri Bildirim'i, kısıtlama ve Müşteri'ye karşı bir yükümlülük olmadan kullanabilir.

   • 5.4 Marka Özellikleri'nin Hizmetler Dahilinde Kullanımı. Google yalnızca, Müşteri'nin Hizmetler'e yüklemek suretiyle yetki verdiği Müşteri Marka Özellikleri'ni Hizmetler dahilinde sergileyecektir. Google, söz konusu Müşteri Marka Özellikleri'ni, Hizmetler'i Müşteri'ye veya Müşteri'nin Son Kullanıcılar'ına göstermek amacıyla, web sayfalarının belirlenen alanlarında sergileyecektir. Müşteri, söz konusu kullanımla ilgili ayrıntıları Yönetici Konsolu'nda belirleyebilir. Google ayrıca Hizmetler'in Google tarafından sağlandığını belirtmek için Google Marka Özellikleri'ni bu tür sayfalarda gösterebilir.

  • 6. Teknik Destek Hizmetleri. Geçerli Ücretler'in ödenmesi karşılığında Google, Hizmet Süresi boyunca, Müşteri'ye TDH Yönergeleri'ne uygun şekilde Teknik Destek Hizmetleri (TDH) sunacaktır. Bazı TDH düzeyleri, https://workspace.google.com/terms/tssg.html sayfasında açıklanan minimum düzenli Ücret şartına tabidir. Müşteri, TDH düzeyini herhangi bir takvim ayında bir alt düzeye taşırsa Google, düzeyin düşürülmesinden önce, söz konusu ayın geri kalanı boyunca TDH'yi aynı düzeyde ve aynı TDH Ücretleri karşılığında sağlamaya devam edebilir.

  • 7. Gizli Bilgiler.

   • 7.1 Yükümlülükler. Gizli Bilgiler'i alan kişi, bilgileri paylaşan tarafın Gizli Bilgileri'ni yalnızca alıcının haklarını ifa etmek ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla kullanacak ve bilgileri paylaşan tarafın Gizli Bilgileri'nin açığa çıkmasını önlemek için makul düzeyde çaba gösterecektir. Gizli Bilgiler'i alan kişi, bu Gizli Bilgiler'i, Gizli Bilgiler'i öğrenmesi gereken ve gizli tutmayı yazılı olarak kabul eden (ya da profesyonel danışmanlar söz konusuysa, başka şekilde bir taahhüt altında olan) Satış Ortakları, çalışanlar, aracılar ve profesyonel danışmanlarla ("Temsilciler") paylaşabilir. Gizli Bilgiler'i alan kişi, Temsilcileri'nin alınan Gizli Bilgiler'i yalnızca bu Sözleşme kapsamında sahip oldukları hakları ifa etmek ve yükümlülükleri yerine getirmek amacıyla kullanmasını sağlayacaktır.

   • 7.2 Bilgi Paylaşma Talebi. Bu Sözleşme'de yer alan aksi yöndeki herhangi bir hükme bakılmaksızın, Gizli Bilgiler'i alan kişi veya Satış Ortağı, (a) Gizli Bilgiler'in paylaşılmasından önce diğer tarafı derhal bilgilendirme ve (b) diğer tarafın, bilgi paylaşımının engellenmesiyle ilgili makul taleplerine uygun hareket etme konusunda ticari olarak makul çabayı göstermek kaydıyla Gizli Bilgiler'i geçerli Yasal İşlem'in gerektirdiği ölçüde paylaşabilir. Yukarıdaki hükümlere bakılmaksızın, Gizli Bilgiler'i alan kişinin yukarıdaki (a) ve (b) alt bölümlerine uyulmasının (i) Yasal İşlem'in ihlaline neden olacağını; (ii) resmi bir incelemeye engel teşkil edeceğini veya (iii) ölüm veya ciddi yaralanmaya neden olacağını tespit etmesi halinde, yukarıdaki (a) ve (b) alt bölümleri geçerli olmayacaktır.

  • 8. Süre ve Fesih.

   • 8.1 Sözleşme Süresi. Bu Sözleşme'nin süresi ("Süre"), Geçerlilik Tarihi'nde başlar ve işbu Bölüm 8'de (Süre ve Fesih) belirtildiği üzere, Sözleşme feshedilene veya yenilenmeyene kadar devam eder.

   • 8.2 Yenileme. Her Sipariş Süresi'nin sonunda Hizmetler (ve Ücret karşılığında satın alınmış tüm Son Kullanıcı Hesapları) 12 aylık ek Sipariş Süresi için otomatik yenilenir. Taraflardan biri Hizmetler'in yenilenmesini istemezse bu durumu, o sırada geçerli olan Sipariş Süresi'nin sona ermesinden en az 15 gün önce diğer tarafa bildirecek ve yenileme yapılmayacağına dair bu bildirim, o sırada geçerli olan Sipariş Süresi'nin sonunda geçerlilik kazanacaktır.

   • 8.3 İhlal Nedeniyle Fesih. Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde, şu koşulların gerçekleşmesi durumunda, taraflardan biri yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşme'yi derhal feshedebilir: (a) Diğer taraf Sözleşme'yi esasa ilişkin olarak ihlal ederse ve ihlalle ilgili yazılı bir bildirim almasını izleyen 30 gün içinde bu ihlali gidermezse; (b) diğer taraf iş faaliyetlerini durdurursa ya da iflas kovuşturmalarına tabi tutulursa ve kovuşturmalar 90 gün içinde düşmezse.

   • 8.4 Tek Taraflı Fesih Hakkı. Müşteri, Hizmetler'in kullanımına istediği zaman son verebilir. Bir Sipariş Formu kapsamındaki veya bu Sözleşme'de başka şekilde yer alan tüm mali taahhütlerini (varsa) yerine getirmesi (Sipariş Süresi'yle ilişkili tüm Ücretler'in ödenmesi dahil) şartıyla Müşteri, bu Sözleşme'yi önceden yazılı bildirimde bulunarak istediği zaman tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.

   • 8.5 Yürürlükteki Yasa Nedeniyle Fesih; Yasaların İhlal Edilmesi. Google, (a) Müşteri tarafından kullanılan herhangi bir Hizmet'in sağlanmasına devam edilmesinin yürürlükteki yasaların ihlal edilmesine neden olacağına veya (b) Müşteri'nin, Rüşveti Önleme Yasaları ya da İhracat Kontrol Yasaları'ndan herhangi birini ihlal ettiğine veya Google'ın böyle bir ihlalde bulunmasına neden olduğuna dair makul bir kanaate sahipse, işbu Sözleşme'yi ve/veya geçerli herhangi bir Sipariş Formu'nu yazılı bildirimde bulunarak derhal feshedebilir.

   • 8.6 Feshin veya Yenileme Yapılmamasının Etkisi. Sözleşme feshedilir veya yenilenmezse, (a) işbu Sözleşme'de aksi yönde bir açıklama bulunmadığı sürece, tüm haklar ve Hizmetler'e olan tüm erişim sona erecektir (Müşteri Verileri'ne erişim dahil) ve (b) Müşteri'nin son faturayı alması ile birlikte Müşteri'nin Google'a borçlu olduğu tüm Ücretler'i derhal ödemesi gerekecektir.

   • 8.7 Geri Ödeme Olmaması. Bu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmediği sürece, bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümüne istinaden (Cloud Veri İşleme Eki dahil) gerçekleştirilen fesihlerde veya yenileme yapılmaması durumunda Google herhangi bir Ücret geri ödemekle yükümlü olmayacaktır.

  • 9. Tanıtım. Müşteri, kamuya açık olarak bir Google müşterisi olduğunu beyan edebilir ve Google Marka Özellikleri'ni, Ticari Marka Kuralları'na uygun şekilde sergileyebilir. Google, Müşteri'nin adını ve Marka Özellikleri'ni, Hizmetler'in online veya çevrimdışı tanıtım materyallerinde kullanabilir. Taraflardan her biri, diğer tarafın Marka Özellikleri'ni, yalnızca bu Sözleşme'de izin verilen şekilde kullanabilir. Herhangi bir tarafın Marka Özellikleri, ancak bu Marka Özellikleri'nin Fikri Mülkiyet Hakları'nı elinde bulunduran taraf lehine kullanılabilir.

  • 10. Beyanlar ve Teminatlar. Her iki taraf da (a) bu Sözleşme'yi kabul etmek için gereken her türlü hak ve yetkiye sahip olduğunu ve (b) Hizmetler'in sunulması, alınması veya kullanımı için geçerli olan yasaların tamamına uygun hareket edeceğini beyan ve temin eder.

  • 11. Sorumluluk Reddi Beyanı. Sözleşme'de açıkça belirtilmediği sürece, kanunen izin verilen azami ölçüde, Google (a) satılabilirlik, belirli bir kullanıma uygunluk, mülkiyet, hak ihlalinin olmaması veya Hizmetler'in hatasız ya da kesintisiz kullanılması garantileri dahil, açık, örtülü, yasal veya farklı bir şekilde hiçbir garanti vermemekte, (b) Hizmetler aracılığıyla erişilebilen içerik ya da bilgiler hakkında hiçbir beyanda bulunmamaktadır ve bu tür garanti ve beyanları açıkça kapsam dışında bırakmaktadır.

  • 12. Sorumluluğun Sınırlandırılması.

   • 12.1 Dolaylı Sorumluluğun Sınırlandırılması. Yürürlükteki yasanın izin verdiği ölçüde ve Bölüm 12.3'e (Sınırlandırılmamış Sorumluluklar) tabi olmak üzere, her iki taraf da, Sözleşme'den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilişkili olarak ortaya çıkan, (a) dolaylı, sonuç olarak ortaya çıkan, özel, arızi veya cezai tazminat gerektiren veya (b) gelir, kâr, tasarruf ya da saygınlık kaybına neden olan herhangi bir durumdan ötürü herhangi bir Sorumluluk'a sahip olmayacaktır.

   • 12.2 Sorumluluk Tutarının Sınırlandırılması. Taraflardan her birinin, Sözleşme'den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilişkili olarak ortaya çıkan zararlardaki toplam Sorumluluk'u, (a) 1.000 ABD doları veya (b) ilgili Sorumluluk'un ortaya çıkmasına neden olan olaydan önceki 12 aylık süre boyunca Müşteri'nin ödediği Ücretler ile (hangi tutar daha fazlaysa) sınırlı olacaktır.

   • 12.3 Sınırlandırılmamış Sorumluluklar. Sözleşme'deki maddelerin hiçbiri aşağıdaki durumlarda tarafların Sorumluluk'larını hariç tutmaz veya sınırlamaz:

    • (a) Sahtekarlık veya sahtekarlık amaçlı yanlış beyan;

    • (b) Bölüm 13 (Tazminat) kapsamındaki yükümlülükler;

    • (c) Diğer tarafın Fikri Mülkiyet Hakları'nın ihlali;

    • (d) Sözleşme kapsamındaki ödeme yükümlülükleri (varsa) veya

    • (e) Geçerli yasa gereğince sorumluluğun hariç tutulamayacağı veya sınırlandırılamayacağı hususlar.

  • 13. Tazminat.

   • 13.1 Google'ın Tazminat Yükümlülükleri. Google; Müşteri'yi ve Hizmetler'i Müşteri'nin Hesap'ı kapsamında kullanan Satış Ortakları'nı, bu Sözleşme'ye uygun şekilde kullanılan Hizmetler'in veya herhangi bir Google Marka Özelliği'nin, üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Hakları'nın ihlaline neden olduğu yönündeki iddialardan kaynaklanan ve Üçüncü Taraf Yasal İşlemleri neticesinde ortaya çıkan Tazmin Edilen Tarafın Sorumlulukları'na karşı müdafaa ve tazmin edecektir.

   • 13.2 Müşteri'nin Tazminat Yükümlülükleri. Müşteri; Google'ı ve Hizmetler'i sağlayan Satış Ortakları'nı, (a) herhangi bir Müşteri Verisi veya Müşteri Marka Özellikleri'nden veya (b) Müşteri'nin veya Son Kullanıcılar'ın Hizmetler'i AUP'yi ya da Bölüm 3.3'ü (Kısıtlamalar) ihlal edecek şekilde kullanmalarından kaynaklanan ve Üçüncü Taraf Yasal İşlemleri neticesinde ortaya çıkan Tazmin Edilen Tarafın Sorumlulukları'na karşı müdafaa ve tazmin edecektir.

   • 13.3 İstisnalar. Bölüm 13.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) ile Bölüm 13.2 (Müşteri'nin Tazminat Yükümlülükleri), iddiaların esas nedeni (a) tazmin edilen tarafın bu Sözleşme'yi ihlal etmesi veya (b) tazmin eden tarafın teknolojisi veya Marka Özellikleri ve tazmin eden tarafça Sözleşme kapsamında sağlanmamış materyallerden oluşan bir kombinasyonu (bu kombinasyon Sözleşme'nin bir gereği olmadığı sürece) ise uygulanmayacaktır.

   • 13.4 Koşullar. Bölüm 13.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) ve Bölüm 13.2 (Müşteri'nin Tazminat Yükümlülükleri), şu koşulların yerine getirilmesine bağlıdır:

    • (a) Tazmin edilen taraflardan herhangi biri, Üçüncü Taraf Yasal İşlemleri'nin öncesindeki tüm iddiaları en kısa sürede tazmin eden tarafa yazılı olarak bildirmeli ve iddialar ile Üçüncü Taraf Yasal İşlemleri'nin çözüme kavuşturulması için tazmin eden tarafla makul bir işbirliği içinde olmalıdır. İşbu Bölüm 13.4(a) fıkrasının ihlali, Üçüncü Taraf Yasal İşlemleri'nin müdafaasına zarar veriyorsa, tazmin eden tarafın Bölüm 13.1 (Google'ın Tazminat Yükümlülükleri) veya 13.2 (Müşteri'nin Tazminat Yükümlülükleri) (hangisi uygulanabiliyorsa) kapsamındaki yükümlülükleri, söz konusu zarar nispetinde azaltılır.

    • (b) Tazmin edilen taraflardan herhangi birinin, Üçüncü Taraf Yasal İşlemleri'ndeki tazmin edilen kısmın tüm kontrolünü, şu hükümlere tabi olunmak kaydıyla, tazmin eden tarafa bırakması gerekir: (i) tazmin edilen taraf, masrafları kendine ait olmak üzere, denetim yetkisi olmayan kendi hukuk danışmanını atayabilir ve (ii) tazmin edilen tarafın sorumluluk üstlenmesini, ödeme yapmasını veya herhangi bir işlem gerçekleştirmesini (veya bir işlemi gerçekleştirmekten kaçınmasını) gerektiren herhangi bir anlaşma olması durumunda, tazmin edilen tarafın önceden yazılı onay vermesi gerekir ve makul bir sebep olmaksızın bu onay talebi yanıtsız bırakılamaz, koşula bağlanamaz veya ertelenemez.

   • 13.5 Telafiler.

    • (a) Google, Hizmetler'in bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Hakları'nı ihlal ettiğine kanaat getirirse tamamen kendi tercih ve takdirine bağlı olarak şu işlemleri yapacaktır: (i) Müşteri'nin Hizmetler'i kullanmaya devam edebilmesi için gerekli hakkı sağlama; (ii) işlevselliğini belirgin derecede azaltmaksızın, Hizmetler'i hak ihlaline neden olmayacak şekilde değiştirme veya (iii) Hizmetler'i ihlale yol açmayacak, denk işlevselliğe sahip bir muadiliyle değiştirme.

    • (b) Google, Bölüm 13.5(a) fıkrasında bahsi geçen telafilerin ticari açıdan makul olmadığına karar verirse Müşteri'nin etkilenen Hizmetler'i kullanımını Askıya Alabilir veya feshedebilir. Google etkilenen Hizmetler'i feshederse, Hizmetler'in feshinin gerçekleştiği dönem için geçerli olmak üzere Müşteri tarafından ödenen ancak hak edilmemiş tüm Ücretler'e ilişkin orantılı bir para iadesi yapacaktır.

   • 13.6 İmtiyaz ve Yükümlülükler. Taraflardan herhangi birinin diğer fesih haklarını etkilemeksizin ve geçerli yasaların izin verdiği ölçüde, işbu Bölüm 13'ün (Tazminat) kapsamına giren üçüncü tarafların Fikri Mülkiyet Hakkı İhlal iddiaları ve üçüncü taraf kanuni takibatıyla ilişkili, tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki tek ve münhasır telafi yöntemi, işbu Bölüm 13'te (Tazminat) açıklanmaktadır.

  • 14. Yeniden Satış Yapılan Müşteriler İşbu Bölüm 14 (Yeniden Satış Yapılan Müşteriler) yalnızca Müşteri'nin Hizmetler'i bir Bayi'den, Bayi Sözleşmesi kapsamında sipariş etmesi halinde geçerlidir (bu tür Hizmetler, "Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler").

   • 14.1 Geçerli Şartlar. Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler ile ilgili olarak:

    • (a) Bu Sözleşme'deki Bölüm 2 (Ödeme Şartları) geçerli değildir;

    • (b) Bayi Ücretleri (varsa) doğrudan Bayi'ye ödenecektir ve Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler ile ilişkili tüm fiyatlar yalnızca Bayi ile Müşteri arasında belirlenecektir.

    • (c) Müşteri, uygulanabilir tüm HDS kredilerini Bayi'den alacaktır.

    • (d) Bölüm 12.2 (Sorumluluk Miktarının Sınırlandırılması) yerine şu ifade kullanılmaktadır: "Taraflardan her birinin, Sözleşme'den kaynaklanan veya Sözleşme ile ilişkili olarak ortaya çıkan zararlardaki toplam Sorumluluk'u, (a) 1.000 ABD doları veya (b) ilgili Sorumluluk'un ortaya çıkmasına neden olan olaydan önceki 12 aylık süre boyunca Müşteri'nin Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler için ödediği Bayi Ücretleri ile (hangi tutar daha fazlaysa) sınırlı olacaktır."

    • (e) Hizmetler ve/veya Bayi Siparişleri'yle ilgili tüm yenilemeler Müşteri ve Bayi tarafından kararlaştırılan şekilde yapılacaktır.

    • (f) "Sipariş Süresi", Sözleşme'de kullanıldığı şekilde, Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler'le ilişkili olarak Hizmetler'in Başlangıç Tarihi'nde veya yenileme tarihinde (hangisi geçerliyse) başlayıp, o sırada geçerli olan Bayi Siparişi'nde (bu Sözleşme'ye uygun olarak feshedilmediği sürece) belirtilen süre boyunca devam eden zaman aralığıdır.

    • (g) "Hizmetler'in Başlangıç Tarihi", Sözleşme'de kullanıldığı şekilde, ya Bayi Siparişi'nde belirtilen tarihtir ya da Bayi Siparişi'nde herhangi bir tarih belirtilmediyse Google'ın Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler'i Müşteri'nin kullanımına sunduğu tarihtir.

   • 14.2 Gizli Bilgilerin Paylaşılması. Google, Bölüm 7.1'e (Yükümlülükler) tabi olmak kaydıyla, Müşteri'nin Gizli Bilgileri'ni, bir Temsilcisi olarak Bayi ile paylaşabilir.

   • 14.3 Yönetici Olarak Bayi. Bayi, Müşteri'nin takdirine bağlı olarak Müşteri'nin veya Son Kullanıcılarının Hesaplarına erişebilir. Google ile Müşteri arasında olduğu gibi, (a) Müşteri'nin veya Son Kullanıcılar'ın Hesaplarına yönelik tüm Bayi erişimlerinden ve (b) Yeniden Satışı Yapılan Hizmetler ile ilişkili olarak Bayi ve Müşteri arasındaki hak ve yükümlülükleri Bayi Sözleşmesi'nde tanımlamaktan yalnızca Müşteri sorumludur.

   • 14.4 Bayi Tarafından Sağlanan Teknik Destek. Müşteri; Bayi'ye veya Bayi aracılığıyla iletebileceği herhangi bir destek sorununu işleyebilmesi için Bayi'nin, makul şekilde ihtiyaç duyulan Son Kullanıcı kişisel verilerini Google'la paylaşabileceğini onaylar ve kabul eder.

  • 15. Muhtelif Hükümler.

   • 15.1 Bildirimler. Sözleşme kapsamında, Müşteri'ye yönelik bildirimlerin Bildirim E-posta Adresi'ne, Google'a yönelik bildirimlerin ise legal-notices@google.com adresine gönderilmesi gereklidir. E-posta gönderildiğinde, bildirim teslim alınmış kabul edilecektir. Kendi Bildirim E-posta Adresi'ni güncel tutmak, Süre boyunca Müşteri'nin sorumluluğudur.

   • 15.2 E-postalar. Taraflar, Sözleşme kapsamındaki yazılı onay ve izin şartlarını yerine getirmek için e-posta kullanabilir.

   • 15.3 Devir. Taraflardan hiçbiri, şu şartlara uygun şekilde bir Satış Ortağı'na devir yapılması dışında, diğerinin yazılı onayı olmadan bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümünü devredemez: (a) devralan, bu Sözleşme şartlarının kendisi için bağlayıcı olduğunu yazılı olarak kabul eder ve (b) devreden taraf, devir işlemini diğer tarafa bildirir. Başka her türde devir girişimi geçersizdir. Müşteri, bu Sözleşme'yi başka bir yargı alanındaki bir Satış Ortağı'na devreder ve bunun sonucu olarak Google'ın Sözleşme'yi imzalayan tüzel kişiliği https://cloud.google.com/terms/google-entity sayfasında tanımlandığı üzere değişirse: (i) Bu Sözleşme otomatik olarak Google'ın Sözleşme'yi imzalayan yeni tüzel kişiliğine devredilir ve (ii) Satış Ortağı'nın faturalandırma hesabı Brezilya veya Japonya'da ise devrin yapıldığı andan itibaren bu Sözleşme değil, yukarıda bağlantısı verilmiş olan geçerli Hizmet Şartları yürürlüğe girer.

   • 15.4 Yönetim Değişikliği. Taraflardan birinde, şirket içi yeniden yapılanma veya organizasyon değişiklikleri kapsamı dışında bir yönetim değişikliği olması durumunda (örneğin, hisse alımı veya satışı, birleşme veya diğer şirket işlemleri aracılığıyla), söz konusu taraf, Yönetim değişikliğini izleyen 30 takvim günü içinde diğer tarafa yazılı bildirimde bulunacaktır. Müşteri'nin Bölüm 3.1'de (İzin Verilen Kullanımlar) açıklanan, kâr amacı gütmeyen bir eğitim kurumu ya da kâr amacı gütmeyen başka bir tüzel kişi olma durumu sona ererse Müşteri, Google'ı derhal bilgilendirecektir.

   • 15.5 Mücbir Sebep. Her iki taraf da, yükümlülüklerini kendi makul denetimleri dışındaki sebeplerden (doğal afetler, terörizm, isyan veya savaş dahil) ötürü yerine getirememesi veya geciktirmesi nedeniyle sorumlu tutulamaz.

   • 15.6 Alt Sözleşme Düzenleme. Google, Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleri alt sözleşmeye bağlayabilir ancak alt sözleşmeye bağlanan yükümlülükler için Müşteri'ye karşı sorumlu olmaya devam edecektir.

   • 15.7 Aracıların Olmaması Bu Sözleşme, taraflar arasında bir aracılık, iş ortaklığı veya herhangi türden bir ortak girişim oluşturmaz.

   • 15.8 Feragat Teşkil Etmeme. Taraflardan hiçbiri, bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hakkın ifa edilmemesi (veya ifasının geciktirilmesi) nedeniyle herhangi bir haktan feragat etmiş sayılmayacaktır.

   • 15.9 Hükümlerin Birbirinden Ayrılabilirliği. Bu Sözleşme'nin herhangi bir bölümü geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hale gelirse, Sözleşme'nin geri kalan kısmı yürürlükte kalmaya devam edecektir.

   • 15.10 Üçüncü Taraf Lehtarların Olmaması. Bu Sözleşme, aksi yönde açık bir hüküm bulunmadığı sürece, herhangi bir üçüncü tarafa herhangi bir menfaat sağlamaz.

   • 15.11 Adil Telafi. Bu Sözleşme'deki hiçbir husus, taraflardan herhangi birinin adil telafi talep etmesine engel teşkil etmez.

   • 15.12 Geçerli Kanun. İŞBU SÖZLEŞME'DEN VEYA HİZMETLER'DEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA BAĞLANTILI TÜM DAVALAR, EYALETİN HUKUK ÇATIŞMASI KURALLARI HARİÇ OLMAK KAYDIYLA KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAK VE MÜNHASIRAN ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİNİN SANTA CLARA İLÇESİNDEKİ FEDERAL MAHKEMELERDE VEYA EYALET MAHKEMELERİNDE AÇILACAKTIR. TARAFLAR, BU MAHKEMELERİN KİŞİ BAKIMINDAN YARGI YETKİSİNİ KABUL EDER.

   • 15.13 Değişiklikler. Bölüm 1.4(b) (Değişiklikler: Sözleşme'ye İlişkin Değişiklikler), (c) (Değişiklikler: URL Şartları'na İlişkin Değişiklikler) veya (d) (Değişiklikler: Cloud Veri İşleme Eki'nde Yapılan Değişiklikler) fıkralarında açıkça belirtilen durumlar dışında, tüm değişiklikler yazılı olarak yapılmalı, her iki tarafça imzalanmalı ve bu Sözleşme üzerinde değişiklik yapıldığını açıkça ifade eden bir ibare içermelidir. Daha net bir ifadeyle, Google'ın bu Sözleşme'de geçen herhangi bir URL yerine güncellenmiş bir URL paylaşması, bu Sözleşme'nin şartlarında değişiklik yapıldığı anlamına gelmeyecektir.

   • 15.14 Yürürlükte Kalmaya Devam Eden Hükümler. Şu bölümler bu Sözleşme'nin sona ermesinden veya feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 (Ödeme Şartları), Bölüm 5 (Fikri Mülkiyet Hakları; Müşteri Verileri'nin Korunması; Geri Bildirim; Marka Özellikleri'nin Hizmetler Dahilinde Kullanımı), Bölüm 7 (Gizli Bilgiler), Bölüm 8.6 (Feshin veya Yenileme Yapılmamasının Etkisi), Bölüm 11 (Sorumluluk Reddi Beyanı), Bölüm 12 (Sorumluluğun Sınırlandırılması), Bölüm 13 (Tazminat), Bölüm 14.1 (Geçerli Şartlar), Bölüm 14.2 (Gizli Bilgilerin Paylaşılması) ve Bölüm 15 (Muhtelif Hükümler).

   • 15.15 Sözleşme'nin Tamamı. Bu Sözleşme, taraflar arasında anlaşmaya varılan tüm şartları düzenler ve bu Sözleşme'nin tüm eski versiyonları da dahil olmak üzere, Sözleşme'nin konusuyla ilgili olarak, taraflar arasında hazırlanan diğer tüm sözleşmeleri fesheder ve onların yerine geçer. Bu Sözleşme'yi kabul eden taraflardan hiçbiri, Sözleşme'de açıkça belirtilenler dışında bir ifade, beyan veya garantiye (ister ihmal sonucu ister masumane şekilde yapılmış olsun) istinaden Sözleşme'ye taraf olmaz ve bunlara istinaden herhangi bir hak veya telafiye sahip olmaz. URL Şartları atıf yoluyla Sözleşme'ye dahil edilmiştir. Geçerlilik Tarihi'nden sonra, Google bu Sözleşme'deki herhangi bir URL'nin yerine güncel bir URL sunabilir.

   • 15.16 Uyuşmazlığa Yol Açan Maddeler. Bu Sözleşme'yi oluşturan dokümanlar arasında bir ihtilaf olması durumunda dokümanların öncelik sıralaması şu şekilde olacaktır (en öncelikli olandan başlayarak): Sipariş Formu, Cloud Veri İşleme Eki, Sözleşme'nin geri kalan kısmı (URL Şartları hariç) ve URL Şartları (Cloud Veri İşleme Eki haricinde).

   • 15.17 Başlıklar. Sözleşme'de kullanılan başlık ve alt başlıklara atıf amacıyla yer verilmiş olup Sözleşme'nin yorumlanmasında herhangi bir etkileri yoktur.

   • 15.18 Sözleşme Dillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Bu Sözleşme, İngilizceden başka bir dile çevrilmişse ve İngilizce metin ile çevrilen metin arasında bir uyumsuzluk varsa çeviride aksi yönde bir ifade olmadığı sürece İngilizce metin geçerli olacaktır.

   • 15.19 Tanımlar.

    • "Hesap", Müşteri'nin Google Hesabı kimlik bilgileri ve bu Sözleşme kapsamında Hizmetler'e yönelik ilişkili erişimdir.

    • "Ek Ürünler", Hizmetler'in kapsamında yer almayan ancak Hizmetler ile birlikte kullanılma amacıyla erişilebilen, Google veya İş Ortakları tarafından sunulan ürün, hizmet ve uygulamalardır.

    • "Ek Ürün Şartları", https://workspace.google.com/terms/additional_services.html adresinde bulunan ve o sırada geçerli olan şartlardır.

    • "Yönetici Hesabı", Müşteri'nin (veya varsa Bayi'nin) Hizmetler'i yönetmek için kullanabileceği bir tür Son Kullanıcı Hesabı'dır.

    • "Yönetici Konsolu", Hizmetler'in yönetimi için Google tarafından Müşteri'ye sağlanmış online konsol/konsollar veya kontrol panelidir.

    • "Yöneticiler", Hizmetler'i Müşteri adına yönetmek üzere Müşteri tarafından görevlendirilen ve Müşteri Verileri ile Son Kullanıcı Hesapları'na erişme yetkileri olan personeldir. Bu erişime, Son Kullanıcı Hesapları ile ilişkili olarak Son Kullanıcılar'ın kullanımına açık olan tüm verilere erişmek, bu verileri izlemek, kullanmak, değiştirmek, kısıtlamak veya paylaşmak dahildir.

    • "Reklam"; Müşteri'nin, ayrı bir sözleşme kapsamında, Hizmetler'le bağlantılı olarak Google veya Satış Ortakları tarafından gösterilmesini açıkça seçtiği reklamlar hariç olmak üzere (örneğin, Hizmetler'de yer alan "Google Sites" işlevlerini kullanarak Müşteri'nin oluşturduğu bir web sitesinde, yine Müşteri tarafından uygulanan Google AdSense reklamları), Google tarafından Son Kullanıcılar'a internet üzerinde gösterilen reklamlardır.

    • "Satış Ortağı", bir tarafın doğrudan veya dolaylı olarak Denetlediği ya da söz konusu tarafın Denetim'indeki tüzel kişidir.

    • "Yıllık Ödeme", Sipariş Formu'nda belirtilen şekilde, Hizmetler için yapılan yıllık ödemedir.

    • "Rüşveti Önleme Yasaları"; iş almak ya da işleri korumak veya uygunsuz şekilde ticari avantaj elde etmek amacıyla, resmi görevliler dahil herhangi bir kimseye doğrudan veya dolaylı olarak, maddi değeri olan herhangi bir şeyin rüşvet olarak teklif edilmesini yasaklayan, ABD'deki 1977 tarihli Yabancı Kamu Görevlilerine Yönelik Rüşveti Önleme Kanunu ve Birleşik Krallık'taki 2010 tarihli Rüşveti Önleme Kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki tüm ticari ve kamusal rüşveti önleme yasalarıdır. Resmi görevliler arasında şunlar bulunur: resmi kurumlarda çalışanlar, kamu görevlisi adayları, kraliyet ailelerinin fertleri veya devlete ait ya da devlet kontrolündeki şirketlerin, uluslararası kamu kuruluşlarının ve siyasi partilerin çalışanları.

    • "AUP" https://workspace.google.com/terms/use_policy.html adresinde yer alan ve o sırada geçerli olan Hizmetler'le ilişkili Kabul Edilebilir Kullanım Politikası'dır.

    • "BAA" veya "Ticari Ortaklık Sözleşmesi", Sözleşme'deki bir değişiklik olup Korunan Sağlık Bilgileri'nin (HIPAA'da tanımlanan şekilde) işlenmesiyle ilgili konuları kapsar.

    • "Faturalandırma Başlangıç Tarihi", Google'ın Hizmetler'le ilişkili Ücretler'i (varsa) tahsil etmeye başlayacağı tarihtir.

    • "Marka Özellikleri", tarafların her birine ait olan ve ilgili tarafça zaman zaman koruma altına alınmış olan ticari adlar, ticari markalar, hizmet markaları, logolar, alan adları ve diğer ayırt edici marka özellikleridir.

    • "Cloud Veri İşleme Eki", https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum adresinde belirtildiği şekilde, Müşteri Verileri'yle ilişkili veri işleme ve veri güvenliği yükümlülüklerini açıklayan, o sırada geçerli olan şartlardır.

    • "Gizli Bilgiler", taraflardan birinin (veya bir Satış Ortağı'nın) diğeriyle işbu Sözleşme kapsamında paylaştığı, gizli olduğu belirtilmiş veya durumu gereğince gizli olarak addedilecek bilgidir. Bilgiyi alanın bağımsız olarak oluşturduğu bilgiler, üçüncü bir tarafın bilgiyi alana meşru şekilde, gizlilik yükümlülüğü olmadan vermiş olduğu bilgiler veya bilgiyi alanın herhangi bir kusuru olmaksızın halka açık hale gelen bilgiler Gizli Bilgiler olarak kabul edilmez. Önceki cümleye tabi olmak üzere Müşteri Verileri, Müşteri'nin Gizli Bilgileri olarak değerlendirilir.

    • "Denetim", bir tarafın oy haklarının veya özsermaye payının yüzde 50'sinden fazlasının denetimi anlamına gelir.

    • "Temel Hizmetler", Hizmet Özeti'nde açıklandığı şekliyle, tüm Üçüncü Taraf Teklifleri hariç olmak üzere, o sırada geçerli olan "Temel Hizmetler"dir.

    • "Müşteri Verileri"; Müşteri veya Müşteri'nin Son Kullanıcılar'ı tarafından Hizmetler üzerinden sağlanan, depolanan, gönderilen veya alınan verilerdir.

    • "Alan E-posta Adresi", Alan Adı'na kayıtlı, Hizmetler'le bağlantılı olarak kullanılacak e-posta adresidir.

    • "Alan Adı", Sipariş Formu'nda veya Bayi Siparişi'nde belirtilen, Hizmetler'le bağlantılı olarak kullanılacak alan adıdır.

    • "Son Kullanıcılar", Müşteri'nin Hizmetler'i kullanmasına izin verdiği, Yönetici tarafından yönetilen kişilerdir. Daha net bir ifadeyle Son Kullanıcılar, Müşteri Satış Ortakları'nın ve diğer üçüncü tarafların çalışanları olabilir.

    • "Son Kullanıcı Hesabı", Son Kullanıcı'nın Hizmetler'i kullanabilmesi için Müşteri tarafından Hizmetler üzerinden oluşturulan, Google tarafından barındırılan bir hesaptır.

    • "İhracat Kontrol Yasaları"; (a) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen İhracat Yönetim Düzenlemeleri ("EAR"), (b) ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkların Denetimi Bürosu tarafından yürütülen ticari ve ekonomik yaptırımlar ve (c) ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yürütülen Uluslararası Silah Trafiği Mevzuatı ("ITAR") dahil olmak üzere, ihracat ve yeniden ihracat denetimi ile ilgili geçerli tüm yasalar ve yönetmeliklerdir.

    • "Ücretler", (a) Müşteri tarafından kullanılan veya sipariş edilen Hizmetler'in Fiyatlar'la (varsa) çarpımı veya (b) TDH (Teknik Destek Hizmetleri) için geçerli ücretler ile geçerli Vergiler'in toplamı anlamına gelir.

    • "Yardım Merkezi", şu adresten erişilebilen Google Yardım Merkezi'dir: https://www.google.com/support/.

    • "Yüksek Riskli Faaliyetler", Hizmetler'in kullanımı veya Hizmetler'deki hataların ölüme, yaralanmaya veya çevresel ya da mala yönelik zarara neden olabileceği değerlendirilen faaliyetlerdir (ör. nükleer tesis, hava trafik kontrolü, yaşam destek ya da silah sistemlerinin kurulması veya işletilmesi).

    • "HIPAA", zaman zaman değiştirilebilen, 1996 tarihli Sağlık Sigortası Taşınabilirlik ve Sorumluluk Yasası ile bu yasa kapsamındaki tüm düzenlemelerdir.

    • "Dahil" ifadesi, "dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere" anlamındadır.

    • "Tazmin Edilen Tarafın Sorumlulukları", (i) tazmin eden tarafın onayladığı ödeme tutarları ve (ii) yetkili bir yargı alanındaki mahkeme tarafından tazmin edilen taraf için alınan nihai kararda geçen zarar ve maliyetler anlamına gelir.

    • "Fikri Mülkiyet Hakları"; tüm patent hakları, telif hakları, ticari marka hakları, ticari sırla ilgili haklar (varsa), tasarım hakları, veritabanı hakları, alan adı hakları, manevi haklar ve dünya genelindeki diğer tüm fikri mülkiyet hakları (tescilli olan veya olmayan) anlamına gelir.

    • "Yasal İşlem"; yasalar, resmi düzenlemeler, mahkeme kararı, mahkeme celbi, arama emri ya da başka bir geçerli yasal yetki, yasal prosedür veya benzer süreçler kapsamında yapılan bir bilgi paylaşma talebidir.

    • "Sorumluluk"; sözleşme, haksız fiil (ihmal dahil) ve başka koşullar kapsamında olsun ya da olmasın, taraflarca öngörülebilir veya fikren ortaya konulabilir olup olmadığı dikkate alınmaksızın, herhangi bir sorumluluk anlamına gelir.

    • "Aylık Ödeme", Sipariş Formu'nda belirtilen şekilde, Hizmetler için yapılan aylık ödemedir.

    • "Bildirim E-posta Adresi", Müşteri tarafından Yönetici Konsolu'nda belirtilmiş e-posta adresi veya adresleridir.

    • "Sipariş Formu", Müşteri tarafından düzenlenen bir sipariş formu veya bir Google web sitesi aracılığıyla Müşteri tarafından verilen bir sipariş olup her iki durumda da Google'ın Müşteri'ye Sözleşme kapsamında sağlayacağı Hizmetler'i belirtir.

    • "Sipariş Süresi", Hizmetler'in Başlangıç Tarihi'nde veya yenileme tarihinde (hangisi geçerliyse) başlayıp işbu Sözleşme'ye istinaden feshedilmemiş olması kaydıyla Sipariş Formu'nda belirtilen süre boyunca devam eden zaman aralığıdır. Hizmetler için geçerli bir Sipariş Formu yoksa, baştaki Sipariş Süresi, Geçerlilik Tarihi'nden başlayıp 12 ay boyunca devam eden bir süre olacaktır.

    • "Diğer Hizmetler", Hizmet Özeti'nde açıklandığı gibi, tüm Üçüncü Taraf Teklifleri hariç olmak üzere, o sırada geçerli olan "Diğer Hizmetler"dir.

    • "Fiyatlar", sözleşme ekinde veya Sipariş Formu'nda aksi yönde anlaşma yapılmadığı sürece, https://workspace.google.com/pricing.html sayfasında belirtilen (Sözleşme'ye işbu atıf yoluyla dahil edilen), Hizmetler için o sırada geçerli olan fiyatlardır. Fiyatlar'a Vergiler dahil değildir.

    • "Bayi", varsa, Müşteri'ye Hizmetler'i satan veya tedarik eden, taraflarla bağı olmayan yetkili üçüncü taraf bayidir.

    • "Bayi Sözleşmesi", varsa, Hizmetler'le ilişkili olarak Müşteri ve Bayi arasındaki ayrı sözleşmedir. Bayi Sözleşmesi bağımsız olup bu Sözleşme'nin kapsamı dışında kalır.

    • "Bayi Ücretleri", Müşteri tarafından kullanılan veya sipariş edilen Hizmetler'in Bayi Sözleşmesi'nde üzerinde anlaşılan ücretler (varsa) artı uygulanabilir tüm Vergiler anlamına gelir.

    • "Bayi Siparişi", varsa, bir Bayi tarafından düzenlenen, Müşteri tarafından işleme alınan ve Bayi'nin, Müşteri'nin kendisinden sipariş ettiği Hizmetler'i belirttiği bir sipariş formudur (yenileme siparişi formu dahil).

    • "Hizmet'e Özel Şartlar", https://workspace.google.com/terms/service-terms/ adresinde paylaşılan, bir veya daha fazla Hizmet'le ilişkili, o sırada geçerli olan şartlardır.

    • "Hizmetler", Hizmetler'in o sırada geçerli olan Google Workspace for Education sürümüne dahil olan Temel Hizmetler ve Diğer Hizmetler anlamında kullanılmaktadır.

    • "Hizmetler'in Başlangıç Tarihi", Sipariş Formu'nda belirtilen başlangıç tarihi veya Sipariş Formu'nda herhangi bir tarih belirtilmediyse Google'ın Hizmetler'i Müşteri'nin kullanımına sunduğu tarihtir.

    • "Hizmet Özeti", https://workspace.google.com/terms/user_features.html sayfasında paylaşılan, o sırada geçerli olan açıklamadır.

    • "HDS", https://workspace.google.com/terms/sla.html adresinde sağlanan, o sırada geçerli olan hizmet düzeyi sözleşmesidir.

    • "Askıya Almak" veya "Askıya Alma", Hizmetler'e veya Hizmetler'in bileşenlerine erişimi ya da bunların kullanımını devre dışı bırakmak anlamına gelir.

    • "Vergiler", Google'ın net geliri, net değeri, varlık değeri, mülk değeri veya çalışanları üzerinden alınan vergiler hariç olmak üzere, devlet tarafından getirilen tüm vergilerdir.

    • "Süre", bu Sözleşme'deki Bölüm 8.1'de (Sözleşme Süresi) belirtilen anlamda kullanılmaktadır.

    • "Üçüncü Taraf Yasal İşlemleri", taraflarla bağı olmayan bir üçüncü tarafın mahkeme veya resmi yargı organlarına sunduğu her türlü resmi yasal işlemdir (temyiz dahil).

    • "Üçüncü Taraf Teklifleri"; üçüncü taraf hizmetleri, yazılımları, ürünleri ve Hizmetler'e dahil edilmemiş diğer tekliflerdir.

    • "Ticari Marka Kuralları", https://www.google.com/permissions/guidelines.html sayfasında bulunan ve o sırada geçerli olan Google Marka Özellikleri'nin Üçüncü Taraflarca Kullanımıyla İlişkili Kurallarıdır.

    • "TDH", o sırada geçerli olan Google Teknik Destek Hizmeti'dir.

    • "TDH Yönergeleri", https://workspace.google.com/terms/tssg.html adresinde paylaşılan, Google'ın o sırada geçerli olan Teknik Destek Hizmetleri yönergeleridir.

    • "URL Şartları", topluca AUP, Cloud Veri İşleme Eki, Hizmet'e Özel Şartlar, HDS ve TDH Yönergeleri'ni kapsar.

  • 16. Bölgeye Özel Şartlar. Fatura adresi aşağıda belirtilen geçerli bölgedeyse Müşteri, Sözleşme'de yapılan aşağıdaki değişiklikleri kabul eder:

   • Asya Pasifik - Tüm bölgeler

    • Bölüm 2.3 (Vergiler) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 2.3 Vergiler. Google, faturalandırılan Vergiler'i maddeler halinde belirtecektir. Google'a yapılan herhangi bir ödemeden kesinti yapılması gereken Vergiler varsa Müşteri, Google'a yapılan ödemeyi artırarak Google'ın aldığı net tutarın, Vergiler düşülmeksizin, faturadaki tutara eşit olmasını sağlayacaktır.

    • Bölüm 15.19'daki (Tanımlar) "Vergiler" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 15.19 Tanımlar.

    • "Vergiler", Hizmetler'in icra ve ifasıyla ilişkili geçerli kanuna uygun şekilde devlet tarafından getirilen tüm vergiler anlamında olup bu vergilere tüm harçlar, gümrük vergileri ve tüm doğrudan veya dolaylı vergiler dahil ancak bunlarla sınırlı değildir (alakalı tüm cezalar ya da faiz tutarları da dahil ancak Google'ın kârını temel alan vergiler hariçtir).

   • Asya Pasifik (Avustralya, Hindistan, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda hariç tüm bölgeler) ve Latin Amerika (Brezilya hariç tüm bölgeler)

    • Bölüm 15.12 (Geçerli Kanun) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 15.12 Geçerli Kanun; Tahkim.

     • (a) İŞBU SÖZLEŞME YA DA ALAKALI HERHANGİ BİR GOOGLE ÜRÜN VE HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TÜM DAVALAR (İŞBU SÖZLEŞME'NİN YORUMLANMASI VEYA İFASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK DAHİL) ("Anlaşmazlık"), KALİFORNİYA'DAKİ KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI HARİÇ TUTULMAK KAYDIYLA, ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAKTIR.

     • (b) Taraflar, herhangi bir Anlaşmazlık'ı, Anlaşmazlık'ın ortaya çıkmasını takip eden 30 gün içinde iyi niyetle çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Anlaşmazlık 30 gün içinde çözülmezse Amerikan Tahkim Birliğinin Uluslararası Anlaşmazlık Çözümü Merkezi tarafından bu Sözleşme tarihinden itibaren geçerli olan Hızlandırılmış Ticari Kurallar ("Kurallar") uyarınca tahkim yoluyla çözülmelidir.

     • (c) Taraflar, karşılıklı olarak bir hakem seçecektir. Tahkim, ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara İlçesinde İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

     • (d) Taraflardan her biri, tahkim kararı beklenirken kendi haklarını korumak için gerekli görülen ihtiyati tedbirin alınması amacıyla herhangi bir yetkili mahkemeye başvurabilir. Hakem, Sözleşme'deki telafi ve sınırlamalarla tutarlı şekilde adil telafi veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

     • (e) Alt bölüm (g)'deki gizlilik koşullarına tabi olarak, taraflardan her biri, herhangi bir yetkili mahkemeye dilekçeyle başvurarak ilgili tarafın haklarını veya mülkünü korumak için gerekli görülen bir mahkeme emrini çıkarttırabilir. Söz konusu dilekçe, bu geçerli kanun ve tahkim bölümünün ihlali veya bu bölümden feragat edildiği anlamına gelmeyecek ve yargı kararını gözden geçirme yetkisi de dahil olmak üzere, hakemin yetkisini etkilemeyecektir. Taraflar; ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Santa Clara İlçesi mahkemelerinin işbu Bölüm 15.12 (e) kapsamında herhangi bir emir vermeye yetkili olduğunu kabul eder.

     • (f) Tahkim kararı taraflar için nihai ve bağlayıcı olacak, kararın ifasına ilişkin her durum yetkili herhangi bir mahkemede (taraflardan herhangi biri veya tarafların herhangi bir mülkü üzerinde yargı yetkisi bulunan tüm mahkemeler dahil) görülebilecektir.

     • (g) İşbu Bölüm 15.12'ye (Geçerli Kanun; Tahkim) uygun olarak gerçekleştirilen tüm tahkim süreçleri, Bölüm 7 (Gizli Bilgiler) kapsamında Gizli Bilgi olarak kabul edilecek olup bu bilgilere şunlar dahildir: (i) tahkim sürecinin mevcudiyeti, (ii) tahkim sürecinde paylaşılan tüm bilgiler ve (iii) tahkim süreciyle ilgili tüm şifahi iletişimler ve belgeler. Bölüm 7 (Gizli Bilgiler) kapsamındaki bilgi paylaşma haklarına ek olarak taraflar, işbu Alt bölüm 15.12 (g)'de açıklanan bilgileri, Alt bölüm 15.12 (e) kapsamında çıkarılacak bir karar veya bir tahkim kararının yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda yetkili bir mahkemeye beyan edebilir ancak tarafların söz konusu yargı sürecinin kapalı duruşma şeklinde (gizli olarak) yapılmasını talep etmesi zorunludur.

     • (h) Taraflar; tahkim ücretlerini, hakemin atayacağı bilirkişi ücret ve giderlerini ve tahkim merkezinin idari giderlerini Kurallar'a uygun olarak ödeyecektir. Hakem, nihai kararında üstün gelmeyen tarafın, söz konusu ücretler için üstün gelen tarafça önceden ödenen tutarı tazmin etmekle yükümlü olduğunu belirleyecektir.

     • (i) Hakemin Anlaşmazlık'la ilgili nihai kararından bağımsız olarak taraflardan her biri, kendi avukat ve bilirkişilerinin ücret ve giderlerini üstlenecektir.

   • Asya Pasifik - Hindistan

    • Google India Private Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. ("GAP") tarafından Hizmetler'in Hindistan'daki münhasır olmayan bayisi olarak atanmıştır (aşağıda tanımlanan şekilde). Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme'de her iki tüzel kişi de "Google" olarak anılmakla birlikte, hükümlerin satış veya bunlarla ilgili hak ve yükümlülükler için Google'a atıfta bulunduğu her yerde (hizmet satışlarının faturalandırılması, kredi limiti, bu Sözleşme'nin feshi vb. ile ilgili tüm şartlar dahil), "Google"ın Google India Private Limited anlamına geleceği ve Sözleşme'nin neresinde olursa olsun, hükümlerde "Google"a Hizmetler'in sağlayıcısı olarak atıfta bulunulacağı veya bunlarla ilgili hak ve yükümlülüklerin "GAP" anlamına geleceği burada açıklığa kavuşturulmuştur.

    • Google India Private Limited, Sözleşme'ye atıfta bulunan Sipariş Formu/Formları düzenleyebilir ancak Sipariş Formu, Google India Private Limited ile Müşteri arasında ayrı bir sözleşme oluşturacak ve bu Sözleşme'nin tüm şartlarını içerecektir. Sözleşme uyarınca, Hizmetler'i sunan bir bayi olarak Google India Private Limited, Hizmetler'i Müşteri'ye yeniden satmak üzere GAP'den satın alırken Hizmet Sözleşmesi kapsamında bu tür Hizmetler'i sağlama yükümlülüğünün tamamı GAP tarafından karşılanacak ve bu nedenle Google India Private Limited'ın Hizmetler'in ifasıyla ilgili herhangi bir yükümlülüğü olmayacaktır.

    • Bölüm 2 (Ödeme Şartları) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 2. Ödeme Şartları.

    • 2.1 Kullanım Ölçümü ve Faturalandırma Seçenekleri. Müşteri'nin Hizmetler'i ne ölçüde kullandığının belirlenmesi amacıyla Google'ın ölçme araçları kullanılacaktır ve Ücretler'in hesaplanması için Google tarafından belirlenen söz konusu tutar nihaidir. Müşteri, aşağıdaki faturalandırma seçeneklerinden birini belirleyebilir veya Hizmetler için sipariş verirken Google tarafından sunulan diğer seçeneklerden birini tercih edebilir.

    • (a) Esnek Plan. Müşteri bu seçeneği belirlerse Hizmetler'i önceden tanımlanmış bir süre boyunca satın alma taahhüdünde bulunmuş olmaz, ancak Hizmetler'in günlük kullanımına göre belirlenmiş Ücretler'i öder ve önceki ayki kullanıma göre aylık olarak faturalandırılır. Ücretler hesaplanırken Hizmetler'in kısmen kullanıldığı günler tam güne yuvarlanacaktır.

    • (b) Yıllık/Sabit Vadeli Plan. Müşteri bu seçeneği tercih ettiğinde, Hizmetler'i bir veya birkaç yıllık bir süre boyunca (Müşteri'nin seçimine bağlı olarak) satın alma taahhüdü vermiş olur. Google Müşteri'yi; Müşteri'nin, Sipariş Formu'nda yaptığı seçimlerle ilişkili şartlara uygun şekilde faturalandıracaktır.

    • Google, Müşteri'ye 30 gün öncesinden bildirimde bulunarak faturalandırma seçeneklerine ilişkin teklifinde değişikliğe (faturalandırma seçeneklerini sınırlama veya kaldırma da dahil olmak üzere) gidebilir. Söz konusu değişiklikler, Müşteri'nin bir sonraki Sipariş Süresi başladığında yürürlüğe girer. Faturalandırma seçenekleri tüm müşteriler tarafından kullanılamayabilir. Müşteri; Hizmetler için, aşağıdaki Bölüm 2.2'de (Ödeme) listelenen ödeme seçeneklerini kullanarak ödeme yapabilir.

    • 2.2 Ödeme. Tüm ödemeler, Sipariş Formu veya faturada belirtilen para birimi cinsinden yapılacaktır.

    • (a) Kredi Kartı veya Banka Kartı. Müşteri; kredi kartı, banka kartı veya faturasız başka bir yöntemle ödeme yapıyorsa ödemeler, Müşteri'nin Hizmetler'i aldığı ayın sonunda yapılacaktır. Uygun olduğu şekilde, kredi veya banka kartları için (i) Google, zamanı geldiğinde tüm geçerli Ücretler için elektronik bir fatura düzenler ve (ii) bu Ücretler'in ödeme vadesi, Müşteri'nin Hizmetler'i aldığı ayın sonundan itibaren 60 gün geçmesinin ardından dolar.

    • (b) Faturalar. Fatura ödemelerinin, fatura tarihinden itibaren 60 gün içinde yapılması gerekir (Sipariş Formu'nda aksi belirtilmedikçe) ve bu süre zarfında ödeme yapılmazsa fatura, geciken ödeme olarak değerlendirilir.

    • (c) Diğer Ödeme Şekilleri. Müşteri, ödeme yöntemini Google'ın Yönetici Konsolu'nda etkinleştirebileceği başka herhangi bir yöntemle değiştirebilir (söz konusu ödeme yöntemiyle ilgili tüm geçerli ek şartların Müşteri tarafından kabul edilmesi kaydıyla).

    • (d) Ödeme Bilgileri. Havale yoluyla yapılan ödemelerde Google tarafından sağlanan banka bilgileri bulunmalıdır.

    • 2.3 Vergiler.

    • (a) Hizmetler karşılığında Müşteri, Google'a yukarıda belirtilen Ücretler'i ve geçerli Vergiler'i ödemeyi kabul eder. Google'ın ilgili Vergiler'i ödeme veya tahsil etme gibi bir yasal yükümlülüğü olduğunda, Müşteri'nin Google'a uygun vergi dairesi tarafından düzenlenmiş geçerli bir vergi muafiyet sertifikasını zamanında ibraz etmemesi halinde Vergiler Müşteri'ye fatura edilecektir.

    • (b) Geçerli yasalar uyarınca gerekli olması hâlinde Müşteri, Google'ın Hindistan'daki geçerli vergi düzenlemelerine uygunluğunu sağlamak için ihtiyaç duyabileceği geçerli vergi kimlik bilgilerini (Ürün ve Hizmet Vergisi Kimlik Numarası ("GSTIN"), müşterinin hizmetleri alacağı yer, vergi durumu vb.) Google ile paylaşacaktır. Müşteri; GSTIN, müşterinin hizmetleri alacağı yer ve vergi durumu gibi paylaşılan tüm ayrıntıların doğru olduğunu kabul eder. Sağlanan adres ve GSTIN, Müşteri'nin hizmetleri alacağı konuma aittir. Müşteri; kendisinin yanlış beyanından kaynaklanan tüm vergi, faiz veya cezalar için ödeme yapmakla (veya Google'ın masraflarını karşılamakla) yükümlüdür.

    • (c) Yasalar gereğince Müşteri'nin Google'a yaptığı ödemelerde Gelir Vergisi tutarlarını muaf tutması gerekiyorsa Müşteri, geçerli vergi yasalarına göre bu tür bir muafiyeti desteklemek için Google'la bir stopaj vergisi sertifikası veya diğer uygun belgeleri zamanında paylaşmalıdır.

    • 2.4 Ödemeyle İlgili Anlaşmazlıklar. Ödemeyle ilgili tüm anlaşmazlıklar, son ödeme tarihi öncesinde ibraz edilmiş olmalıdır. Tarafların belirli faturalandırma hatalarının Google'dan kaynaklandığına karar vermesi durumunda, Google, düzeltilmiş bir fatura yerine söz konusu faturadaki hatalı tutarı belirten bir alacak notu gönderir. Anlaşmazlığa konu olan faturanın ödemesi henüz yapılmamış ise Google alacak notunu söz konusu anlaşmazlığa konu olan faturaya uygular ve Müşteri, söz konusu faturada oluşan net bakiyeyi ödemekle yükümlü olur. Bu Sözleşme'deki hiçbir madde, Google'ı herhangi bir tarafa kredi vermekle yükümlü kılmaz.

    • 2.5 Ödeme Gecikmeleri; Askıya Alma. Geç ödemelere, ödeme vadesinden ödemenin tamamen yapıldığı tarihe kadar aylık %1,5 oranında (veya %1,5'tan daha düşük olması durumunda, yasaların izin verdiği en yüksek oranda) faiz uygulanabilir. Müşteri, Google'ın bu tür gecikmiş ödemelerin tahsil edilmesi sırasında maruz kaldığı tüm makul masraflardan (avukatlık ücretleri dahil) sorumlu olacaktır. Ayrıca, Müşteri'nin Hizmetler'le ilişkili ödemesinin vadesi geçmişse Google, Hizmetler'i askıya alabilir.

    • 2.6 Satın Alma Siparişi Numarasının Gerekli Olmaması. Müşteri, Google'ın faturasında (veya başka bir yerde) Google tarafından bir satın alma siparişi numarası sağlanmasına gerek olmaksızın, ilgili tüm Ücretler'i ödemekle yükümlüdür.

    • 2.7 Fiyat Revizyonları. Google, sözleşme ekinde veya Sipariş Formu'nda açıkça aksini kabul etmediği sürece, Fiyatlar'ında herhangi bir zamanda değişiklik yapabilir. Google, herhangi bir değişiklikten en az 30 gün önce Müşteri'yi bilgilendirecektir. Müşteri'nin fiyatlandırması, bu 30 günlük sürenin ardından Müşteri'nin bir sonraki Sipariş Süresi'nin başlangıcında değişecektir.

    • Bölüm 15.12 (ABD'de Geçerli Kanun) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 15.12 Geçerli Kanun. Bu Sözleşme'den kaynaklanan veya bu Sözleşme'yle ilgili tüm iddialar Hindistan kanunlarına tabi olacaktır. Herhangi bir anlaşmazlık durumunda Yeni Delhi Mahkemeleri yetkili olacaktır. Yukarıdaki hükme bakılmaksızın, Müşteri, Sözleşme kapsamında Google ile alakalı olan tüm iddialarını Google India Private Limited'a karşı dava konusu yapma imkanına sahiptir ve bu şekilde hareket edecektir.

    • Bölüm 15.19'daki (Tanımlar) "Vergiler" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 15.19 Tanımlar.

    • "Vergiler", yürürlükteki yasalara göre tüm vergiler anlamında olup bu vergilere, bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm harçlar veya vergiler dahildir [gelir vergisi hariç, ancak ürün ve hizmet vergisi ("GST") gibi dolaylı vergiler ya da Hizmetler'in satın alınmasıyla ilişkili vergiler dahil olmak üzere].

   • Asya Pasifik - Endonezya

    • Yeni bölüm (Bölüm 8.8) eklenmiştir:

    • 8.8 Fesih Feragatnamesi. Bu Sözleşme'nin iptal edilmesi için bir mahkeme kararı veya emrinin gerekli görülmesi durumunda taraflar, yürürlükteki yasalar kapsamında herhangi bir hükümden feragat etmeyi kabul eder.

    • Bu Sözleşme'nin Endonezce versiyonuna buradan erişilebilir. Bölüm 15.18 (Sözleşme Dillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 15.18 Sözleşme Dillerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklar. Bu Sözleşme, Endonezce ve İngilizce dillerinde hazırlanmıştır. İki versiyon da orijinallik açısından birbirine eşittir. Endonezce versiyon ile İngilizce versiyon arasında herhangi bir tutarsızlık veya yorum farkı olması durumunda taraflar, Endonezce versiyondaki ilgili kısımda değişiklik yaparak İngilizce versiyonun ilgili kısmıyla tutarlı hale getirmeyi kabul eder.

   • Asya Pasifik - Avustralya

    • Aşağıdaki yeni bölüm (Bölüm 11A) eklenmiştir:

    • 11A. İşbu Bölüm (11A), yalnızca Hizmetler'in 2010 tarihli Avustralya Rekabet ve Tüketici Yasası ("ACCA") kapsamında yasal garantilere tabi olması durumunda geçerlidir. ACCA dahil olmak üzere, geçerli yasalar bu Sözleşme'de hariç tutulamayacak ve bu Sözleşme tarafından hariç tutulmayan haklar ve telafi yolları sağlayabilir. Geçerli yasaların Google'ın faaliyetlerini sınırlamasına izin verdiği ölçüde, Google'ın ve Satış Ortakları'nın bu yasalar kapsamındaki sorumlulukları kendilerine bağlı olarak, Hizmetler'in yeniden sağlanması ya da Hizmetler'in yeniden sağlanmasından kaynaklanan maliyetin ödenmesiyle sınırlı olacaktır.

    • Bölüm 15.12(c) (ABD'deki Geçerli Kanun), söz konusu Bölüm'ün sonuna aşağıdaki metin yerleştirilerek değiştirilmiştir: "GEÇERLİ YEREL YASALAR UYARINCA BU ANLAŞMAZLIKLAR KALİFORNİYA MAHKEMELERİNDE ÇÖZÜMLENEMİYORSA MÜŞTERİ, BU ANLAŞMAZLIKLAR İÇİN YEREL MAHKEMELERİNE BAŞVURABİLİR." GEÇERLİ YEREL YASA, YEREL MAHKEMENİZİN BU ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMLENMESİNDE KALİFORNİYA YASALARINI UYGULAMASINI ENGELLİYORSA BU ANLAŞMAZLIKLAR İKAMET ETTİĞİNİZ ÜLKENİN KANUNLARINA TABİ OLUR."

    • Bölüm 15.15 (Sözleşme'nin Tamamı) söz konusu Bölüm'ün sonuna aşağıdaki metin yerleştirilerek değiştirilmiştir: "Bu Sözleşme'deki hiçbir ifade, taraflardan herhangi birini önceden yazılı veya sözlü yanlış beyanda bulunmaya ilişkin sorumluluktan hariç tutmaz."

   • Avrupa, Orta Doğu ve Afrika - Tüm bölgeler

    • Bölüm 2.2 (Ödeme) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 2.2 Ödeme. Müşteri, tüm Ücretler'i faturada belirtilen para birimi cinsinden ödeyecektir. Tüm Ücretler'in fatura tarihinden itibaren 30 gün içinde ödenmesi gerekir. Google'ın birden fazla fatura sağlama yükümlülüğü yoktur. Havale yoluyla yapılan ödemelerde Google tarafından sağlanan banka bilgileri bulunmalıdır. Müşteri, Sözleşme'yi Google Commerce Limited ile imzaladıysa Google, ödemeleri, ofisleri Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, SW1W 9TQ, Birleşik Krallık adresinde bulunan, İngiltere ve Galler'de tüzel kişilik kazanmış bir şirket olan Google Payment Limited üzerinden tahsil edebilir.

   • Avrupa, Orta Doğu ve Afrika - Avrupa Ekonomik Alanı, Birleşik Krallık ve İsviçre

    • Bölüm 15.19 (Tanımlar), Bölüm 15.20 (Tanımlar) olarak değiştirilmiştir.

    • Yeni bölüm (Bölüm 15.19) eklenmiştir:

    • 15.19 EECC Feragatnamesi.

     • (a) İşbu Bölüm 15.19 (EECC Feragatnamesi) ile ilişkili olarak; "mikro işletme", "küçük işletme" ve "sivil toplum kuruluşu" terimleri, EECC'de belirtilen anlamlara sahiptir. "EECC" kısaltması, Avrupa Elektronik Haberleşme Yasası [Avrupa Parlamentosu ve Konseyi'nin 11 Aralık 2018 tarihli (AB) 2018/1972 Direktifi tarafından belirlenen şekilde] anlamındadır.

     • (b) Taraflar, EECC kapsamında şunları kabul eder: (i) Mikro işletmelere, küçük işletmelere ve sivil toplum kuruluşlarına belirli haklar sunulmaktadır ve (ii) (i) fıkrasında atıfta bulunulan kategorilerde yer almayan müşteriler, belirli haklardan feragat etmeyi açık olarak kabul edebilir.

     • (c) Müşteri bir mikro işletme, küçük işletme veya sivil toplum kuruluşu ise aşağıdaki maddeler kapsamında sahip olunabilecek tüm haklardan feragat etmeyi kabul eder:

      • (i) Müşteri'nin sözleşme öncesi belirli bilgileri almasına izin veren EECC'deki Madde 102(1);

      • (ii) Müşteri'nin sözleşme özeti almasına izin veren EECC'deki Madde 102(3);

      • (iii) Maksimum sözleşme süresini belirli hizmetler için 24 ayla sınırlandıran EECC'deki Madde 105(1) ve

      • (iv) EECC'deki diğer hakların kapsamını aynı Google Workspace Sözleşmesi kapsamında yer alan tüm hizmetleri içerecek şekilde genişleten EECC'deki Madde 107(1) [yukarıda açıklandığı üzere Madde 102(3) ve 105(1) dahil].

   • Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Filistin, İsrail, Katar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Moritanya, Mısır, Tunus, Umman, Ürdün, Yemen)

    • Aşağıdaki yeni bölüm (Bölüm 8.8) eklenmiştir:

    • 8.8 Mahkeme Kararına Gerek Olmaması. Her iki taraf da Sözleşme feshini veya değişikliğini uygulamak ya da Sözleşme'nin başka herhangi bir bölümünü yürürlüğe koymak için mahkeme kararının gerekli olmayacağını kabul ve beyan eder.

    • Bölüm 15.12 (Geçerli Kanun) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 15.12 Geçerli Kanun; Tahkim.

    • (a) İŞBU SÖZLEŞME YA DA ALAKALI HERHANGİ BİR GOOGLE ÜRÜN VE HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN VEYA BUNLARLA İLGİLİ TÜM DAVALAR (İŞBU SÖZLEŞME'NİN YORUMLANMASI VEYA İFASIYLA İLGİLİ HERHANGİ BİR ANLAŞMAZLIK DAHİL) ("Anlaşmazlık"), KALİFORNİYA'DAKİ KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI HARİÇ TUTULMAK KAYDIYLA, ABD'NİN KALİFORNİYA EYALETİ KANUNLARINA TABİ OLACAKTIR.

    • (b) Taraflar, herhangi bir Anlaşmazlık'ı, Anlaşmazlık'ın ortaya çıkmasını takip eden 30 gün içinde iyi niyetle çözüme kavuşturmaya çalışacaktır. Anlaşmazlık 30 gün içinde çözülmezse Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin (LCIA) Tahkim Kuralları ("Kurallar") uyarınca tahkim yoluyla çözülmelidir ve bu Kurallar, bu Bölüme atıfta bulunularak dahil edilmiş sayılır.

    • (c) Taraflar, karşılıklı olarak bir hakem seçecektir. Tahkim İngilizce olarak yürütülecek ve tahkimin yasal yeri Dubai International Financial Center, DIFC, Dubai Birleşik Arap Emirlikleri olacaktır.

    • (d) Taraflardan her biri, tahkim kararı beklenirken kendi haklarını korumak için gerekli görülen ihtiyati tedbirin alınması amacıyla herhangi bir yetkili mahkemeye başvurabilir. Hakem, Sözleşme'deki telafi ve sınırlamalarla tutarlı şekilde adil telafi veya ihtiyati tedbir kararı verebilir.

    • (e) Tahkim kararı taraflar için nihai ve bağlayıcı olacak, kararın ifasına ilişkin her durum yetkili herhangi bir mahkemede (taraflardan herhangi biri veya tarafların herhangi bir mülkü üzerinde yargı yetkisi bulunan tüm mahkemeler dahil) görülebilecektir.

    • (f) İşbu Bölüm 15.12'ye (Geçerli Kanun; Tahkim) uygun olarak gerçekleştirilen tüm tahkim süreçleri, Bölüm 7 (Gizli Bilgiler) kapsamında Gizli Bilgi olarak kabul edilecek olup bu bilgilere şunlar dahildir: (i) tahkim sürecinin mevcudiyeti, (ii) tahkim sürecinde paylaşılan tüm bilgiler ve (iii) tahkim süreciyle ilgili tüm şifahi iletişimler ve belgeler. Bölüm 7 (Gizli Bilgiler) kapsamındaki bilgi paylaşma haklarına ek olarak taraflar, işbu Alt bölüm 15.12 (f)'de açıklanan bilgileri, bir tahkim kararının yerine getirilmesi için gerekli olması durumunda yetkili bir mahkemeye beyan edebilir, ancak tarafların söz konusu yargı sürecinin kapalı duruşma şeklinde (gizli olarak) yapılmasını talep etmesi zorunludur.

    • (g) Taraflar; tahkim ücretlerini, hakemin atayacağı bilirkişi ücret ve giderlerini ve tahkim merkezinin idari giderlerini Kurallar'a uygun olarak ödeyecektir. Hakem, nihai kararında üstün gelmeyen tarafın, söz konusu ücretler için üstün gelen tarafça önceden ödenen tutarı tazmin etmekle yükümlü olduğunu belirleyecektir.

    • (h) Hakemin Anlaşmazlık'la ilgili nihai kararından bağımsız olarak taraflardan her biri, kendi avukat ve bilirkişilerinin ücret ve giderlerini üstlenecektir.

   • Kuzey Amerika - Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika (Brezilya hariç tüm bölgeler)

    • Yeni bölüm (Bölüm 3.10) eklenmiştir:

    • 3.10 COPPA ve Ebeveyn İzni. Müşteri, 13 yaşın altındaki Son Kullanıcılar'ın Hizmetler'e erişimine izin veriyorsa Google Workspace for Education Gizlilik Uyarısı'nda açıklandığı üzere, ilgili Son Kullanıcılar'a ait kişisel bilgilerin toplanması ve kullanımıyla ilişkili olarak Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası ("COPPA") kapsamında Müşteri'den belirli izinler alınması zorunludur (Müşteri'nin yargı alanında COPPA'nın uygulanabilir olduğu ölçüde).

    • Yeni bölüm (Bölüm 7.3) eklenmiştir:

    • 7.3 FERPA. Taraflar, (a) Müşteri Verileri'nin, FERPA'ya ("FERPA Kayıtları") tabi eğitim kayıtlarındaki kimliği tanımlayabilecek bilgileri içerebileceğini ve (b) Müşteri Verileri'nin FERPA Kayıtlarını içermesi halinde, Google'ın bir "Okul Yetkilisi" ("School Official": FERPA'da ve uyguladığı düzenlemelerde bu terim kullanıldığı için) kabul edileceğini ve FERPA'ya uyacağını kabul eder. "FERPA", zaman zaman düzeltilen veya başka şekillerde değiştirilen Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası (20 U.S.C. 1232g) ve Aile Eğitim Hakları ve Mahremiyeti Yasası Düzenlemeleri'dir (34 CFR Kısım 99).

    • Bölüm 15.19 (Tanımlar), Bölüm 15.20 (Tanımlar) olarak değiştirilmiştir.

    • Yeni bölüm (Bölüm 15.19) eklenmiştir:

    • 15.19 Hizmet Geliştirme. Hizmetler yalnızca özel girişim tarafından geliştirilmiş olup ticari bilgisayar yazılımı ve alakalı dokümanlardan oluşmakta ve ilgili Federal Satın Alma Yönetmelikleri ile bunların daire eklerinde belirtilen anlamı taşımaktadır.

   • Yalnızca Kamu Eğitim Kurumları için geçerlidir: Kuzey Amerika - Amerika Birleşik Devletleri ve Latin Amerika (Brezilya hariç tüm bölgeler)

    • Bölüm 2.5 (Ödeme Gecikmeleri; Askıya Alma) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 2.5 Ödeme Gecikmeleri; Askıya Alma. Geç ödemelere, ödeme vadesinin 30 gün sonrasından, ödemenin tamamen yapıldığı tarihe kadar aylık %1,5 oranında (veya yasaların izin verdiği en yüksek oranda) faiz uygulanabilir. Ayrıca Müşteri, Hizmetler'le ilişkili ödemesini geciktirmişse Google, Hizmetler'i Askıya Alabilir veya Bölüm 8.3'e (İhlal Nedeniyle Fesih) istinaden Sözleşme'yi ihlal nedeniyle feshedebilir.

    • Bölüm 13.2 (Müşteri'nin Tazminat Yükümlülükleri) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 13.2 Müşteri'nin Tazminat Yükümlülükleri. Google, Müşteri'nin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyetine yönelik hak ihlali sonucunda zarar görürse veya herhangi bir Üçüncü Taraf Yasal İşlemi'ne konu olursa, geçerli federal yasalar, eyalet yasaları, yerel yasalar ya da diğer yasalar kapsamında sunulan telafileri kullanacaktır.

    • Bölüm 15.12 (Geçerli Kanun) aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

    • 15.12 Geçerli Kanun. Müşteri ABD'deki bir şehir, ilçe veya eyaletin devlet kuruluşuysa Sözleşme geçerli yasa ve yargı yeri konusunda hüküm ifade etmez.

Önceki Sürümler

12 Temmuz 2023

19 Nisan 2023

14 Mart 2023

6 Şubat 2023

7 Kasım 2022

20 Eylül 2022

20 Eylül 2021

1 Nisan 2021

17 Şubat 2021

Hindistan (17 Şubat 2021)

Kuzey ve Güney Amerika (6 Ekim 2020)

Asya Pasifik (6 Ekim 2020)

EMEA (6 Ekim 2020)