Поправка до Угоди про використання Google Workspace

Натискаючи кнопку Приймаю, ви погоджуєтеся дотримуватися наведених нижче умов. Приймаючи умови Угоди від імені роботодавця або іншої організації, ви запевняєте й гарантуєте, що маєте юридичні повноваження зобов’язувати роботодавця або організацію, яку представляєте, дотримуватися цих умов. Якщо ви не маєте законного права зобов’язувати свого роботодавця або відповідну організацію, не натискайте кнопку "Приймаю" нижче.

Поправка доповнює Угоду про використання Google Workspace (далі "Угода"), раніше укладену між клієнтом, який приймає ці умови (далі "Клієнт"), і компанією Google Inc., Google Ireland Limited, Google Asia Pacific Pte. Ltd. або Google Australia Pty Ltd. (далі "Google") залежно від місцеперебування Клієнта. Якщо для термінів, які тут пишуться з великої літери, не наведено визначення в цій Поправці, вони мають те саме значення, що й в Угоді. Зважаючи на юридично дійсне цінне зустрічне задоволення, отримання якого підтверджується цим документом, сторони Угоди дають згоду як зазначено нижче.

 • За умови активації клієнтом функції Hangouts застосовуються додаткові умови:

  • 1. Hangouts. Hangouts – це додаток, який дає Кінцевим користувачам змогу спілкуватися в реальному часі. Додаткову інформацію можна переглянути тут: https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

  • 2. Google Сейф. Якщо Клієнт придбав (або згодом придбає) Google Сейф, Клієнт підтверджує, що знає про неповну сумісність цього продукту з Hangouts. Після активації Hangouts для Google Сейфа починають діяти наведені нижче обмеження.

   • А. Політика Google Сейфа щодо збереження й архівування даних не повністю застосовуватиметься до повідомлень чату, які записуються. Наприклад, після завершення періоду збереження такі повідомлення видалятимуться з Google Сейфа (Адміністратори також не зможуть експортувати їх і виконувати в них пошук), однак Кінцеві користувачі й надалі зможуть переглядати історію своїх бесід.

   • Б. Незважаючи на зазначене вище, протягом періоду збереження Клієнт зможе експортувати повідомлення із записуваних чатів, виконувати в них пошук і застосовувати до них претензійно-позовні роботи.

   • В. Якщо Google Сейф не працює через Hangouts, компанія Google не зобов’язана надавати Клієнту технічну підтримку з цього приводу.

   • Г. Функції збереження й архівування в Google Сейфі не можна застосовувати до повідомлень чату, доки Клієнт не отримає сповіщення, що Google Сейф повністю сумісний із Hangouts.

  • 3. Застосовне законодавство та вирішення суперечок. Ця Поправка регулюється тим самим законодавством, що й Угода, і для неї діють ті самі положення про вирішення суперечок.

  • 4. Інше. Усі інші умови та положення цієї Угоди залишаються без змін і зберігають повну юридичну силу та дію. Якщо умови Угоди суперечитимуть умовам Поправки, останні матимуть переважну силу.