Умови використання окремих Сервісів Google Workspace

Дата останньої зміни: 21 грудня 2020 року

 • Написані з великої літери терміни, для яких не наведено визначення в цих Умовах використання окремих Сервісів Google Workspace (попередня назва – G Suite), мають значення, указані в Додатку з використання сервісів Google Workspace до Загальної угоди Google Cloud, Угоді Google Workspace for Education або іншій відповідній угоді, яка регулює використання Сервісів Google Workspace (у кожному випадку – Угода).

  • 1. Регіони збереження даних. Наведені нижче умови застосовуються лише до Сервісів Google Workspace і Даних клієнта, описаних у визначенні терміна "Локалізовані дані" в Розділі 1.3 "Визначення" цих Умов використання окремих Сервісів.

   • 1.1 Основне місце збереження даних. Якщо Клієнт використовує Версію сервісів, якої стосуються ці умови, то він може за допомогою Консолі адміністратора вибирати Регіон збереження Локалізованих даних. Google зберігатиме їх відповідно до чинного законодавства ("Правила збереження даних Google Workspace").

   • 1.2 Обмеження. Google може зберігати Дані клієнта, на які не поширюються Правила збереження даних Google Workspace, у будь-якому місці, де компанія Google або її Субобробники мають технічні засоби, відповідно до Розділу 10.2 "Передача даних" Поправки щодо обробки даних (якщо застосовно).

   • 1.3 Визначення.

    • Локалізовані дані – лише такі основні дані, які належать до Даних клієнта у відповідному Сервісі:

     • a) Gmail: рядок теми й текст електронного листа, вкладені файли, а також дані про відправників і одержувачів повідомлень;

     • b) Google Календар: назва та опис події, дата, час, дані про запрошених, частота й місце проведення;

     • c) Google Документи, Google Таблиці та Google Презентації: тексти файлів, вбудовані зображення, а також пов'язані з ними коментарі Кінцевих користувачів;

     • d) Google Диск: вміст оригінальних файлів, завантажених на Диск;

     • e) Hangouts Chat: повідомлення та вкладені файли;

     • f) Google Сейф: файли, які експортуються із Сейфа.

    • Регіон збереження даних означає a) США або b) Європу.

    • Версії, яких стосуються ці умови:

     • a) G Suite Business

     • b) Google Workspace Enterprise Plus

     • c) Google Workspace Enterprise for Education

  • 2. Google Сейф. Наведені нижче умови поширюються лише на Google Сейф.

   • 2.1 Збереження. Компанія Google не зобов'язана зберігати будь-які заархівовані Дані клієнта після закінчення періоду збереження, зазначеного Клієнтом, або Терміну дії замовлення, який застосовується до відповідних ліцензій Google Сейфа, окрім випадків, коли: a) період збереження або Термін дії замовлення продовжено; b) чинне законодавство чи юридична процедура забороняє Google видаляти дані; або c) на дані поширюється заборона на видалення інформації, накладена Клієнтом. Якщо Клієнт не поновлює підписку на Google Сейф і не користується ним, компанія Google не зобов'язана зберігати будь-які заархівовані Дані клієнта.

  • 3. Google Workspace Essentials. Наведені нижче умови поширюються лише на версію Google Workspace Essentials.

   • 3.1 Виставлення рахунка-фактури.

    • а) Якщо Клієнт замовляє версію Google Workspace Essentials безпосередньо в Google, то в рамках зобов'язань щодо платежів та виставлення рахунків між Google і Клієнтом: (i) Google надсилатиме Клієнту щомісячний рахунок-фактуру на Оплату сум, накопичених за попередній місяць, якщо інше не визначено на сторінці з інформацією про Оплату для відповідного артикула; (ii) Клієнт накопичуватиме суми та здійснюватиме Оплату на основі: A) кількості Активних користувачів за місяць (або мінімум одного (1) користувача, якщо за місяць не було Активних користувачів) і B) здійснених покупок або мінімальних зобов'язань (якщо застосовно). Обсяг використання Сервісів визначатиметься за допомогою інструментів вимірювання Google (якщо це застосовно до Оплати).

    • b) Оплата для Клієнтів торговельного посередника. Якщо Клієнт замовляє версію Google Workspace Essentials у Торговельного посередника, Оплату за використання Сервісів визначають Клієнт і Торговельний посередник, однак обсяг використання Сервісів для Оплати визначатиметься за допомогою інструментів вимірювання Google (якщо застосовно).

   • 3.2 Google може заблокувати будь-які спроби уникнути відстеження й виставлення рахунків за Активних користувачів або обсяг пам'яті.

   • 3.3 Кредити в рамках Угоди про рівень обслуговування. Якщо Клієнт замовляє версію Google Workspace Essentials безпосередньо в Google, будь-які Кредити на обслуговування, що належать Клієнтові, надаватимуться як грошові кошти (а не додаткові дні на використання Сервісів) і застосовуватимуться до наступного рахунка-фактури Клієнта. Якщо Клієнт замовляє версію Google Workspace Essentials у Торговельного посередника, Google надаватиме Кредити на обслуговування, що належать Клієнтові, Торговельному посереднику як грошові кошти (а не додаткові дні на використання Сервісів).

   • 3.4 Визначення. "Активний користувач" – Кінцевий користувач, який а) проводив принаймні одну відеозустріч або хоч раз брав участь у відеозустрічі в Google Meet протягом календарного місяця чи b) принаймні один раз відкривав файл на Google Диску протягом календарного місяця.

  • 4. Cloud Search. Наведені нижче умови поширюються лише на Cloud Search.

   • 4.1 Джерела даних третіх осіб. Використання Клієнтом джерел даних третіх осіб для Платформи Cloud Search регулюється Умовами використання й іншими угодами, укладеними між Клієнтом і відповідним постачальником джерел даних третіх осіб ("Умови використання джерел даних третіх осіб"). Клієнт несе повну відповідальність за дотримання Умов використання джерел даних третіх осіб, зокрема за надання Google необхідних прав для доступу до таких джерел даних або їх використання для надання Платформи Cloud Search Клієнту.

   • 4.2 Додаткові визначення.

    • Елемент або Документ – будь-який фрагмент цифрового контенту, який Cloud Search може індексувати, зокрема (якщо застосовно) файли DOC, XLS, PPT та PDF, рядок у базі даних, унікальні URL-адреси або будь-який із підтримуваних типів файлів.

    • Пошуковий запит – запит, який Клієнт надіслав Google за допомогою Cloud Search, щоб отримати інформацію або результати.

    • Додаток для пошуку – конфігурація Cloud Search, створена та керована Клієнтом або його представником для певних завдань, таких як пошук у документах на порталі в інтранеті чи в інструменті підтримки Клієнта.

  • 5. Cloud Identity Management. Наведені нижче умови застосовуються лише до Cloud Identity Management, а також до Контактів Google і Google Groups for Business, якщо ці сервіси використовуються з Cloud Identity Management (разом – "Сервіси Cloud Identity").

   • 5.1 Наступна угода. Якщо Клієнт пізніше укладе окрему угоду, згідно з якою компанія Google або її Філія погоджується надавати Сервіси Cloud Identity, то ця подальша угода замінить умови цієї Угоди щодо Сервісів Cloud Identity. У випадку припинення цієї Угоди або закінчення строку її дії Google (якщо застосовно) продовжуватиме надавати Сервіси Cloud Identity згідно з Угодою Cloud Identity до її припинення або закінчення строку дії відповідно до її положень. "Угода Cloud Identity" – угода про надання Сервісів Cloud Identity, укладена між сторонами до припинення цієї Угоди або закінчення строку її дії.

  • 6. Умови Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії. Google може надавати Клієнту доступ до функцій, сервісів і програмного забезпечення Google Workspace до випуску їх загальнодоступних версій, які в Огляді сервісів, пов'язаній документації й матеріалах або Заявці на тестування (як визначено нижче) позначаються словами "для раннього доступу", "альфа", "бета", "попередня версія", "експериментальна" чи подібними (разом – Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії). Хоча Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії, це не Сервіси, на їх використання Клієнтом поширюються умови Угоди, яка застосовується до Сервісів, з поправками, наведеними в цьому Розділі 6.

   • 6.1 Доступ до Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, і їх використання.

    • a) Заявки на тестування. Клієнт може стати тестовим користувачем однієї чи кількох Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, подавши заявку в Консолі адміністратора або іншим способом, визначеним Google (Заявка на тестування). Якщо Google схвалить тестове використання Клієнтом будь-якої Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії (залежно від чинних вимог Google до доменів для тестових користувачів), Google дозволить Клієнту використовувати таку пропозицію на умовах, наведених у цьому Розділі 6. До такої Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, можуть застосовуватися додаткові умови (Спеціальні умови для тестування), які Google укаже в Заявці на тестування або іншим способом у письмовій формі, перш ніж Клієнт почне використовувати цю пропозицію. Заявка на тестування й усі Спеціальні умови для тестування включаються в цей Розділ 6.

    • b) Використання Тестових даних клієнта. Якщо інше не зазначено в Розділі 6(d) "Обмеження використання для урядових клієнтів", Google може використовувати Дані клієнта (зокрема, Персональні дані клієнта), які Клієнт або його Кінцеві користувачі надають, зберігають, надсилають чи отримують за допомогою Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії (Тестові дані клієнта), щоб надавати, тестувати, аналізувати, розробляти й покращувати такі пропозиції, а також усі продукти й сервіси Google, які використовуються разом із ними, без будь-яких обмежень чи зобов'язань перед Клієнтом, будь-яким Кінцевим користувачем або будь-якою третьою особою, крім випадків, указаних в положеннях Угоди щодо конфіденційності та нижче, і Клієнт забезпечить таку можливість для Google (зокрема, отримуватиме й надаватиме всі потрібні згоди та сповіщення).

    • Якщо Клієнт прийняв чинні умови Google, які описують обов'язки щодо захисту та обробки Даних клієнта, викладені за адресою https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html (Поправка щодо обробки даних), або сторони погодилися на них іншим способом, Поправка щодо обробки даних застосовуватиметься до Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, як до "Сервісів" згідно з визначенням у ній, а цей Розділ 6 буде частиною "Угоди", згаданої в Розділі 5.2.1 "Вказівки для клієнта" Поправки щодо обробки даних, з урахуванням наведених нижче поправок.

     • i) Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії, не є "Інспектованими сервісами" згідно з визначенням у Поправці щодо обробки даних.

     • ii) Клієнт визнає, що для цілей Розділу 6.1 "Видалення впродовж терміну дії угоди" Поправки щодо обробки даних і в обсязі, дозволеному законом, функції Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, можуть не дозволяти видаляти Тестові дані клієнта впродовж періоду, протягом якого Клієнту дозволено використовувати Пропозицію, що надається до випуску загальнодоступної версії (Період до випуску загальнодоступної версії), але Тестові дані клієнта буде видалено, коли завершиться Термін дії угоди, згідно з Розділом 6.2 "Видалення після завершення терміну дії угоди" Поправки щодо обробки даних.

     • iii) Якщо у відповідній Заявці на тестування не вказано інше: Aa) інформацію про Субобробників (згідно з визначенням у Поправці щодо обробки даних), залучених у зв'язку з Пропозиціями, що надаються до випуску загальнодоступної версії, зокрема про їхні функції та місцезнаходження, Google надаватиме письмово за запитом Клієнта; Bb) Google інформуватиме Клієнта про залучення в Період до випуску загальнодоступної версії будь-якого Нового стороннього субобробника у зв'язку з Пропозиціями, що надаються до випуску загальнодоступної версії (зокрема, про назву й місцезнаходження Субобробника, а також його дії), електронною поштою на Електронну адресу для сповіщень, перш ніж такий Субобробник почне обробляти Тестові дані клієнта. Клієнт може відмовитися від використання Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, якщо не погоджується із залученням Субобробника. Така відмова є його єдиним і виключним засобом правового захисту.

    • c) Непрозорість місцезнаходження даних і доступу до них. На Тестові дані клієнта, які обробляються згідно з умовами цього Розділу 6, не поширюються вимоги щодо прозорості місцезнаходження даних і доступу до них (наведені за адресами https://cloud.google.com/access-transparency/ та https://workspace.google.com/terms/service-terms).

    • d) Обмеження використання для урядових клієнтів. Якщо компанія Google не дозволить інше письмово, Клієнтам з уряду США та інших органів влади, зокрема федеральних, державних і місцевих урядових та законодавчих органів, а також урядових і законодавчих органів штатів, крім закладів освіти, дозволено використовувати лише тестові й експериментальні дані та заборонено використовувати справжні або робочі дані з Пропозиціями, що надаються до випуску загальнодоступної версії.

    • e) Відгуки. Клієнт може надавати Google відгуки та поради щодо Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії. Компанія Google та її Філії можуть використовувати будь-які надані відгуки й поради без обмежень і зобов'язань перед Клієнтом.

   • 6.2 Інші умови. НА ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО ВИПУСКУ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНОЇ ВЕРСІЇ, ПОШИРЮЮТЬСЯ УМОВИ "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ АБО ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ. Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії, a) можуть будь-коли змінюватися, призупинятися або скасовуватися без попереднього сповіщення Клієнта; b) не підпадають під дію угод про рівень обслуговування та відшкодувань від Google. Якщо інше не зазначено прямо в Заявці на тестування або інших документах чи матеріалах для певної Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, (i) на такі пропозицій можуть не поширюватися послуги технічної підтримки; (ii) Клієнту не дозволено використовувати Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії, щоб обробляти Захищену медичну інформацію (згідно з визначенням у HIPAA). У максимальному обсязі, дозволеному законом, розмір відповідальності Google стосовно Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, не буде перевищувати меншої з цих двох сум: A) обмеження суми відповідальності, зазначене в Угоді; B) 25 000 доларів США. Попереднє речення жодним чином не впливає на решту умов Угоди, що стосуються відповідальності (зокрема, на будь-які спеціальні винятки з будь-якого договірного обмеження відповідальності). Google може будь-коли припинити використання Клієнтом Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, попередивши Клієнта про це письмово.

  • 7. Підтвердження за допомогою Електронної адреси домену. Наведені далі додаткові умови застосовуються, лише якщо для використання Сервісів підтверджено Електронну адресу домену (а не Доменне ім'я).

   • 7.1 Запрошення Кінцевих користувачів. Клієнт може запропонувати Сервіси іншим користувачам, які мають Електронну адресу домену. Якщо ці користувачі приймуть запрошення Клієнта, вони вважатимуться його Кінцевими користувачами відповідно до Угоди.

   • 7.2 Підтвердження Доменного імені.

    • a) Будь-яка особа чи організація може будь-коли підтвердити Доменне ім'я, яке відповідає Електронній адресі домену (Сторона-підтверджувач).

    • b) Якщо Сторона-підтверджувач є Клієнтом або одним із його Адміністраторів, їй буде надано право власності (з можливістю керування) на Облікові записи кінцевих користувачів, що відповідають Доменному імені, і на всі пов'язані дані таких облікових записів одразу після підтвердження Доменного імені.

    • c) В усіх інших випадках Стороні-підтверджувачу буде надано право власності (з можливістю керування) на Облікові записи кінцевих користувачів, що відповідають Доменному імені, і на всі пов'язані дані таких облікових записів через 72 години після підтвердження Доменного імені.

    • d) Коли Доменне ім'я буде підтверджено, Клієнт і всі Кінцеві користувачі отримають сповіщення.

    • e) Адміністрування після підтвердження Доменного імені. Сторона-підтверджувач зможе виконувати з Обліковим записом клієнта й усіма Обліковими записами кінцевих користувачів такі дії: (i) отримувати, відстежувати, використовувати, змінювати, утримувати й розголошувати Дані клієнта; (ii) контролювати налаштування облікових записів (зокрема, змінювати паролі); (iii) контролювати використання Сервісів і доступ до них; (iv) обмежувати доступ до інформації чи налаштувань; (v) обмежувати можливість розривати зв'язок Облікового запису клієнта й усіх Облікових записів кінцевих користувачів (зокрема, Даних клієнта, даних із його Облікового запису й усіх Облікових записів кінцевих користувачів) зі Стороною-підтверджувачем; (vi) вилучати або вимикати будь-які Сервіси, Додаткові продукти чи інші сервіси або продукти, увімкнені, використовувані, завантажені чи встановлені за допомогою пов'язаного з Доменним ім'ям Облікового запису клієнта чи будь-якого Облікового запису кінцевого користувача; (vii) призупиняти чи припиняти користування Сервісами.

   • 7.3 Видалення даних. Клієнт або його Кінцеві користувачі можуть видаляти й експортувати Дані клієнта та/або видаляти відповідні Облікові записи кінцевих користувачів у такий спосіб, який не перешкоджає функціонуванню й адмініструванню Сервісів, а також за умови, що використання цих Сервісів не було Призупинено відповідно до Угоди, перш ніж право власності (з можливістю керування) на Доменне ім'я й усі пов'язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема, Обліковий запис клієнта) було передано Стороні-підтверджувачу. Після того як право власності (з можливістю керування) на Доменне ім'я й усі пов'язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема, Обліковий запис клієнта) буде передано Стороні-підтверджувачу, Клієнта та його Кінцевих користувачів може бути позбавлено можливості видаляти Облікові записи кінцевих користувачів, а також видаляти чи експортувати будь-які Дані клієнта (залежно від способу адміністрування Сервісів).

   • 7.4 Вказівки щодо обробки даних. Незважаючи на будь-які положення Поправки щодо обробки даних (якщо застосовно), що говорять про інше, якщо не було вчинено дій щодо видалення чи експорту Даних клієнта перед переданням Стороні-підтверджувачу права власності (з можливістю керування) на Доменне ім'я й усі пов'язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема, Обліковий запис клієнта), Клієнт визнає, що ці Спеціальні умови використання є частиною Угоди та означають, що Клієнт офіційно надає Google такі вказівки: a) після припинення Угоди згідно з умовами Розділу 7.6 "Припинення Угоди після підтвердження Домену" зберігати всі Дані клієнта, які Клієнт не видалив до такого припинення; b) надати Стороні-підтверджувачу доступ до всіх збережених Даних клієнта.

   • 7.5 Згода на адміністрування. Клієнт погоджується, у застосовних випадках, дозволити: a) Стороні-підтверджувачу отримувати доступ і повноваження, описані в Угоді; b) компанії Google надавати Стороні-підтверджувачу доступ і повноваження, описані в Угоді.

   • 7.6 Припинення Угоди після підтвердження Домену. Якщо Стороною-підтверджувачем є третя особа, ця Угода припиняється автоматично після передання Стороні-підтверджувачу права власності (з можливістю керування) на Доменне ім'я й усі пов'язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема, Обліковий запис клієнта). Уточнення: цей розділ не впливає на жодні права кінцевого користувача, які могла надати Сторона-підтверджувач відповідно до своєї власної (окремої) Угоди про використання Google Workspace.

   • 7.7 Обмеження доступу до сервісів. Деякі Сервіси та функції можуть бути недоступними, доки не буде підтверджено Доменне ім'я.

  • 8. Послуги телефонії Google. Наведені нижче умови застосовуються лише до (i) Google Voice та (ii) використання Google Meet для прийому вхідних і здійснення вихідних викликів (Телефонія Google Meet) у відповідних випадках (у цьому Розділі 8 Google Voice і Телефонія Google Meet разом називаються Послуги телефонії Google). ЦІ УМОВИ МІСТЯТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЗВ'ЯЗКУ ЗІ СЛУЖБАМИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ. ПРОЧИТАЙТЕ ЇХ УВАЖНО.

   • 8.1 Сторони та структура угоди Послуг телефонії Google.

    • a) Постачальник послуг телефонії Google. Якщо інше не зазначено в Розділі 8.1(d), Філія Google, указана у відповідному Списку постачальників сервісів і послуг телефонії (така Філія називається Постачальник послуг телефонії Google), надаватиме Послуги телефонії Google Клієнту, як описано в Розділі 8.1(b) "Структура Угоди щодо телефонії Google".

    • b) Структура Угоди щодо телефонії Google. Лише стосовно Послуг телефонії Google, якщо інше не зазначено в Розділі 8.1(d), Організація Google Workspace є уповноваженим представником Постачальника послуг телефонії Google і укладає договори від його імені. Відповідно, застосовуються наведені нижче умови.

     • i) Коли Клієнт замовляє будь-які Послуги телефонії Google додатково до інших Сервісів, замовлених ним у рамках Угоди, цей Розділ 8.1 разом з іншими умовами Угоди (зокрема, Поправкою щодо обробки даних і всіма договірними обмеженнями відповідальності) складатимуть окрему угоду (Угода щодо телефонії Google) між відповідним Постачальником послуг телефонії Google (в особі Організації Google Workspace як його уповноваженого представника) і Клієнтом лише щодо таких Послуг телефонії Google, з урахуванням інших положень цього Розділу 8.1.

     • ii) Угода щодо телефонії Google почне діяти з дати набуття чинності початкового замовлення Клієнтом Послуг телефонії Google і буде чинною до ранішої з цих подій: A) припинення Угоди щодо телефонії Google згідно з її умовами; B) припинення Угоди або завершення строку її дії. Угода щодо телефонії Google замінить Угоду лише стосовно Послуг телефонії Google.

     • iii) Для цілей Угоди щодо телефонії Google усі згадки (за винятком згадок в Огляді сервісів і цьому Розділі 8 Умов використання окремих Сервісів) терміна "Угода" заміняються на "Угода щодо телефонії Google"; терміна "Google" – на "Постачальник послуг телефонії Google"; а термінів "Сервіси" й "Основні сервіси" – на "Послуги телефонії Google".

     • iv) Клієнт може вимагати примусового застосування прав і переваг за Угодою щодо телефонії Google лише від Постачальника послуг телефонії Google, а не від Організації Google Workspace. Клієнт має зобов'язання за Угодою щодо телефонії Google (зокрема, стосовно Оплати) лише перед Постачальником послуг телефонії Google, а не перед Організацією Google Workspace.

     • v) Навіть коли в Угоді вказано інше, якщо цей Розділ 8.1 суперечить будь-яким іншим умовам Угоди щодо телефонії Google (зокрема, розділу "Суперечливі положення" Угоди й розділу "Дія Поправки" Поправки щодо обробки даних), переважну силу матимуть умови цього Розділу 8.1.

     • vi) Будь-яка сторона може припинити дію Угоди щодо телефонії Google окремо від Угоди, як зазначено в розділі "Термін дії та припинення" Угоди. Якщо Клієнт припинить використовувати Google Voice, як описано в Розділі 8.10 "Припинення використання Google Voice Клієнтом", дію Угоди щодо телефонії Google буде автоматично припинено.

    • c) Регіональні умови. Регіональні умови є частиною Угоди щодо телефонії Google і застосовуються, коли Кінцевий користувач використовує Google Voice у країні, описаній у Регіональних умовах.

    • d) Застосовність. Для клієнтів із платіжною адресою в Канаді: (i) Розділ 8.1(a) "Постачальник послуг телефонії Google" і Розділ 8.1(b) "Структура Угоди щодо телефонії Google" не застосовуються в контексті Google Voice; (ii) Google надаватиме сервіс Google Voice Клієнту; (iii) у контексті Google Voice "Постачальник послуг телефонії Google" скрізь у цих Умовах використання окремих Сервісів означає Google.

   • 8.2 Надання Послуг телефонії Google.

    • a) Використання даних.

     • i) Збирання та використання даних. Постачальник послуг телефонії Google збиратиме й використовуватиме Дані клієнта згідно з Умовами розголошення конфіденційних даних для Послуг телефонії Google, наведеними за адресою https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     • ii) Каталог підписників. Постачальник послуг телефонії Google не надаватиме номери Клієнта та його Кінцевих користувачів у Google Voice сервісам каталогів, окрім як на вимогу Клієнта або відповідно до закону.

    • b) Постачальники послуг телефонії.

     • i) Постачальники-філії. Щоб надавати Послуги телефонії Google, Постачальник послуг телефонії Google може залучати Філії, наведені в Списку постачальників сервісів і послуг телефонії.

     • ii) Постачальники послуг телефонії, які не є філіями. Постачальник послуг телефонії Google і його Філії користуються послугами сторонніх субпідрядників, не пов'язаних із Google (Постачальники послуг телефонії), щоб маршрутизувати вхідні й вихідні телефонні виклики у відповідних випадках через телефонну мережу загального користування (ТМЗК). Постачальників послуг телефонії та їх місцезнаходження наведено в Списку постачальників сервісів і послуг телефонії. Використовуючи Послуги телефонії Google, Клієнт тим самим доручає Постачальнику послуг телефонії Google найняти (безпосередньо або через його Філії) Постачальників послуг телефонії, щоб вони:

      • 1) маршрутизували вихідні та вхідні телефонні виклики у відповідних випадках;

      • 2) обробляли Дані клієнта як незалежні контролери в країнах свого місцезнаходження:

       • a) у мінімально необхідному обсязі для такої маршрутизації;

       • b) відповідно до чинного законодавства (зокрема, європейських законів щодо захисту даних і телекомунікаційних правил).

    • Уточнення: Постачальники послуг телефонії не є Субобробниками (за визначенням у Додатку щодо обробки даних).

   • 8.3 Додаткові умови оплати.

    • a) Рахунки-фактури за Послуги телефонії Google. Рахунки-фактури на Оплату Послуг телефонії Google та інших витрат, пов'язаних із використанням таких послуг Клієнтом і Кінцевими користувачами, виставляються окремо від інших Сервісів Google Workspace, і на них розповсюджуються умови оплати, наведені в Угоді щодо телефонії Google.

    • b) Тарифи на виклики. Крім Оплати, Клієнт платитиме Постачальнику послуг телефонії Google за виклики на основі використання (якщо застосовно). Сума оплати розраховується за застосовними тарифами на виклики, актуальними на момент виклику.

    • c) Податки. Навіть якщо будь-які положення Угоди щодо телефонії Google стверджують протилежне, Клієнт платитиме відповідні Податки, незважаючи на будь-які сертифікати про звільнення від податків. Податки в рахунку-фактурі можуть включати Податки, пов'язані з використанням Послуг телефонії Google Кінцевими користувачами за межами країни, у якій вони використовують Послуги телефонії Google.

   • 8.4 Вимоги Google Voice; застереження Постачальника послуг телефонії Google.

    • a) Вимоги Google Voice. Цей Розділ 8.4(a) поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet. Для використання Google Voice може бути потрібне окреме широкосмугове інтернет-з'єднання або мобільний Інтернет і пристрій Кінцевого користувача, який відповідає певним мінімальним технічним вимогам. Постачальник послуг телефонії Google надасть Клієнту опис усіх мінімальних вимог до пристроїв. За використання Google Voice в іншій країні або в роумінгу оператори мобільних мереж можуть стягувати з Кінцевих користувачів вищу плату.

    • b) Застереження Постачальника послуг телефонії Google. Постачальник послуг телефонії Google не несе відповідальності за жодні перерви в роботі або збої Послуг телефонії Google через затримки, перебої та перерви: (i) у передаванні даних Клієнта; (ii) у мережах Постачальників послуг телефонії; (iii) у роботі пристроїв Клієнта або Кінцевих користувачів. Під час користування Послугами телефонії Google на мобільних пристроях може споживатися голосовий або мобільний трафік, придбаний Кінцевими користувачами в операторів мобільних мереж.

   • 8.5 Можливості Google Voice. Цей Розділ 8.5 поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet.

    • a) Призначення й доступність номерів. Якщо Google Voice дозволяє призначати номери телефонів, застосовуються такі умови:

     • i) щоб активувати номер, Постачальнику послуг телефонії Google може знадобитися зібрати інформацію згідно з відповідними телекомунікаційними правилами, зокрема адресу для екстрених служб і індивідуальний податковий номер Клієнта;

     • ii) у деяких країнах адреса для екстрених служб має бути в регіоні, якому відповідає призначений номер;

     • iii) між запитом і активацією номера може пройти деякий час;

     • iv) неактивні номери може бути вилучено з облікового запису Клієнта.

    • b) Перенесення номерів. Клієнт може переносити наявні номери від інших постачальників послуг у Google Voice, якщо Google Voice пропонує послугу призначення номерів, і може просити передати призначені номери телефонів іншому постачальнику послуг відповідно до наведених нижче Розділів 8.5(b)(i)–(iv).

     • i) Перенесення до Google Voice. Щоб перенести номер від іншого постачальника послуг, Клієнт має виконати кроки, наведені на сайті support.google.com/a/go/voice-porting, які можуть час від часу оновлюватися. Клієнт може переносити номери лише в активний обліковий запис. Перенесення номера до Google Voice може бути доступним не в усіх регіонах, де пропонується Google Voice.

     • ii) Перенесення з Google Voice. Щоб перенести призначений номер до іншого постачальника послуг, Клієнт має дотримуватися процедури перенесення, прийнятої в цього постачальника. Постачальник послуг телефонії Google обробить запит на перенесення, коли отримає сповіщення від нового постачальника послуг, якому Клієнт надіслав відповідний запит. Постачальник послуг телефонії Google не несе відповідальності за жодні затримки або перерви в обслуговуванні, спричинені процедурою перенесення номера, неточними чи помилковими запитами на перенесення, зробленими Клієнтом або його новим постачальником послуг, чи шахрайськими запитами на перенесення, зробленими третіми особами.

     • iii) Зобов'язання Клієнта. Клієнт несе відповідальність за: A) точність інформації, пов'язаної із запитом на перенесення, яку надає Постачальнику послуг телефонії Google; B) оплату, пов'язану з перенесенням номера, зокрема оплату за решту номерів і планів; C) Оплату Постачальнику послуг телефонії Google, пов'язану з номером, до того часу, коли номер буде успішно перенесено, наскільки це дозволяють відповідні закони.

     • iv) Припинення надання послуг. Постачальник послуг телефонії Google може зробити доступним будь-який номер у Google Voice після припинення або закінчення строку дії відповідної ліцензії Кінцевого користувача, якщо Клієнт не перенесе номер до іншого постачальника послуг до такого припинення чи завершення строку.

    • c) Ідентифікатор абонента. Google Voice дозволяє показувати номер Клієнта в Google Voice на пристроях-отримувачах, якщо для цього існує технічна можливість. Кінцеві користувачі можуть заборонити показ номера для всіх або окремих викликів. З технічних причин Постачальник послуг телефонії Google може не мати змоги в деяких випадках приховувати номери в Google Voice, зокрема у випадку дзвінків на екстрені номери.

    • d) Блокування номерів. За запитом Клієнта Постачальник послуг телефонії Google заблокує або розблокує використання Google Voice для дзвінків на певні номери, діапазони чи типи номерів (зокрема, номери послуг із додатковою оплатою), наскільки це можливо технічно.

    • e) Записування дзвінків. Google Voice може дозволяти Кінцевим користувачам записувати окремі телефонні розмови. Клієнт погоджується не записувати телефонні розмови без згоди, якщо її вимагають відповідні закони та правила, і не дозволяти цього своїм Кінцевим користувачам.

   • 8.6 Обмеження Послуг телефонії Google. Послуги телефонії Google можуть не підтримувати:

    • a) набір номера з допомогою оператора й виклики на короткі коди (за них може стягуватися додаткова оплата);

    • b) дзвінки за рахунок абонента, якого викликають;

    • c) дзвінки на певні номери (наприклад, номери з підвищеним тарифом) або з'єднання з ними.

   • 8.7 Обмеження використання Google Voice. Цей Розділ 8.7 поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet. Клієнт не призначатиме номери, не надаватиме доступ до сервісу Google Voice і не забезпечуватиме його використання в інший спосіб для фізичних осіб, які не досягли повноліття, вік настання якого визначається застосовними законами відповідної юрисдикції. Постачальник послуг телефонії Google може блокувати чи остаточно вимикати облікові записи, які було надано таким особам або якими користуються такі особи.

   • 8.8 Служби екстреної допомоги. Пункт 8.8(a) поширюється лише на Телефонію Google Meet і НЕ поширюється на Google Voice. Усі інші пункти ((b) – (f)) Розділу 8.8 поширюються лише на Google Voice і НЕ поширюються на Телефонію Google Meet.

    • a) Односторонній зв'язок. Дзвінки в служби екстреної допомоги недоступні для функцій одностороннього зв'язку Телефонії Google Meet. Кінцеві користувачі не зможуть телефонувати в служби екстреної допомоги й отримувати виклики від них. Клієнт відповідає за те, щоб Кінцеві користувачі мали доступ до альтернативних засобів для дзвінків у служби екстреної допомоги.

    • b) Дуплексний зв'язок. Дзвінки в служби екстреної допомоги підтримуються в Google Voice. Послуги дзвінків у служби екстреної допомоги з використанням IP-телефонії мають певні обмеження порівняно з традиційними дзвінками й дещо відрізняються від них. Ці обмеження й відмінності описано нижче. Додаткові обмеження для певних країн описано в Регіональних умовах. Клієнт визнає та приймає описані тут відмінності між традиційними послугами телефонії та IP-телефонією, що стосуються дзвінків у служби екстреної допомоги.

     • i) Опис послуги дзвінків у служби екстреної допомоги. Кінцеві користувачі функцій дуплексного зв'язку в Google Voice можуть безкоштовно телефонувати в служби екстреної допомоги й отримувати виклики від таких служб. Служби екстреної допомоги залежать від місцезнаходження Кінцевого користувача. Коли Кінцевий користувач зателефонує в служби екстреної допомоги, Постачальник послуг телефонії Google надасть операторам цих служб номер телефону й адресу Кінцевого користувача, яку Клієнт надав Google (див. Розділ 8.8(d) "Зобов'язання Клієнта" нижче). Кінцевим користувачам може знадобитися підтвердити своє фізичне місцезнаходження та номер для зворотного виклику, оскільки в оператора служб екстреної допомоги може не бути цієї інформації.

     • (ii) Обмеження послуги дзвінків у служби екстреної допомоги. На доступність послуги дзвінків у служби екстреної допомоги в Google Voice впливають такі обмеження: A) ця послуга може бути недоступна у випадку перебоїв або перерв у роботі Інтернету чи електропостачанні; B) користувачі екстрених викликів можуть довше з'єднуватися з Чергово-диспетчерською системою екстреної допомоги населенню порівняно з користувачами традиційних дзвінків у служби екстреної допомоги, можуть чути сигнали "зайнято" або не з'єднуватися; C) користувачі екстрених викликів можуть правильно з'єднуватися з Чергово-диспетчерською системою екстреної допомоги населенню, але номер телефону або місцезнаходження Кінцевого користувача може не передаватись автоматично, через що оператор служби екстреної допомоги не зможе передзвонити абоненту; D) екстрені виклики, здійснені в роумінгу, можуть спрямовуватися до місцевої Чергово-диспетчерської системи екстреної допомоги населенню, пов'язаної із зареєстрованою адресою Кінцевого користувача (Клієнт має порадити Кінцевим користувачам використовувати в роумінгу стандартний додаток Телефон на їхніх пристроях); E) глухі Кінцеві користувачі, а також користувачі з поганим слухом або порушеннями мовлення мають телефонувати в місцеві служби екстреної допомоги безпосередньо, використовуючи TTY чи комутаторну службу, а не номер 711 або його місцевий еквівалент; F) якщо з номером в обліковому записі Кінцевого користувача пов'язано кілька пристроїв: (i) під час зворотних викликів від Чергово-диспетчерської системи екстреної допомоги населенню можуть дзвонити не всі пов'язані пристрої, (ii) оператор служб екстреної допомоги може бачити номер телефону, відмінний від особистого номера Кінцевого користувача; G) якщо Кінцевий користувач вимкне вхідні виклики, Чергово-диспетчерська система екстреної допомоги населенню не зможе передзвонити йому; H) якщо не вдасться зателефонувати через Google Voice, Кінцевих користувачів може бути переспрямовано до стандартного додатка Телефон на їхніх пристроях; I) екстрені виклики недоступні з використанням цієї послуги дзвінків для (i) номерів Google Voice, які можуть лише приймати виклики, і (ii) викликів через голосову мережу оператора мобільного зв'язку користувача, коли Кінцевий користувач застосовує стандартний додаток Телефон на своєму пристрої. У Канаді та деяких інших регіонах оператор служб екстреної допомоги Google має усно передати у відповідну Чергово-диспетчерську систему екстреної допомоги населенню номер і місцезнаходження, надані абонентом, що здійснює екстрений виклик. Якщо ж абонент не може повідомити своє місцезнаходження, оператор переспрямує його в Чергово-диспетчерську систему екстреної допомоги населенню, пов'язану із зареєстрованою адресою такого абонента.

    • c) Надсилання SMS службам екстреної допомоги. Надсилання SMS службам екстреної допомоги може не підтримуватися в Google Voice. Функції надсилання SMS службам екстреної допомоги, доступні в Google Voice, можуть не працювати через мережу Wi-Fi.

    • d) Зобов'язання Клієнта. Зважаючи на Розділ 8.8(b) "Дуплексний зв'язок", Клієнт зобов'язаний: (i) забезпечувати відповідність адреси, зареєстрованої в Google Voice для кожного Кінцевого користувача, поточній фізичній адресі, за якою Кінцевий користувач використовуватиме Google Voice (якщо не надати поточні адреси, Кінцеві користувачі можуть з'єднуватися не з тими центрами екстреної допомоги й отримувати допомогу із затримкою); (ii) інформувати Кінцевих користувачів про те, що їхні фізичні адреси повідомлятимуть Постачальникам послуг телефонії; (iii) інформувати Кінцевих користувачів про те, що після з'єднання з Чергово-диспетчерською системою екстреної допомоги населенню їм може знадобитися надати їй дані про своє фізичне місцезнаходження та номер для зворотного виклику; (iv) забезпечувати Кінцевим користувачам доступ до альтернативних засобів для виклику служб екстреної допомоги; (v) інформувати Кінцевих користувачів про обмеження послуг дзвінків у служби екстреної допомоги (Клієнт може завантажити попередження зі сторінки support.google.com/voice/go/emergency-services, роздрукувати його й прикріпити до всіх пристроїв, на яких використовуватиметься Google Voice).

    • e) Екстрені сповіщення. Екстрені сповіщення не можна отримувати через Google Voice на пристроях у режимі "лише Wi-Fi" та в разі відсутності мобільного зв'язку.

    • f) Відмова від відповідальності за служби екстреної допомоги. У максимальному обсязі, дозволеному законом, ні Постачальник послуг телефонії Google, ні жодна з його Філій не нестимуть відповідальності (за контрактом, унаслідок цивільного правопорушення (зокрема, недбалості) чи на інших підставах) за збитки будь-якого типу (зокрема, за прямі й непрямі збитки) у рамках Угоди щодо телефонії Google, які виникають через використання або спробу використання Google Voice для дзвінків у служби екстреної допомоги чи у зв'язку з таким використанням або спробою використання, зокрема через неможливість доступу до таких служб, затримку відповіді від служб екстреної допомоги, поведінку центрів чи операторів служб екстреної допомоги або неточність інформації, наданої службам екстреної допомоги Постачальниками послуг телефонії чи іншими третіми особами, яких Постачальник послуг телефонії Google або його Філії залучили, щоб забезпечити доступ до служб екстреної допомоги.

   • 8.9 Призупинення. Додатково до прав на призупинення, описаних в Угоді щодо телефонії Google, Постачальник послуг телефонії Google може блокувати вхідні й вихідні виклики або повідомлення Послуг телефонії Google, якщо належним чином визначить, що Клієнт чи будь-який Кінцевий користувач використали Послуги телефонії Google для участі в таких заборонених діях:

    • a) створення комерційних повідомлень, не узгоджених з одержувачем, або сприяння їх розповсюдженню;

    • b) штучне збільшення телефонного трафіку (наприклад, "накачування трафіку", міжнародне шахрайство з розподілом доходу).

   • 8.10 Припинення використання Google Voice Клієнтом. Цей Розділ 8.10 поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet. Додатково до всіх інших прав на припинення, Клієнт може будь-коли припинити використання Google Voice, письмово повідомивши про це Постачальника послуг телефонії Google. Клієнт повинен перестати використовувати Google Voice негайно після такого припинення.

   • 8.11 Додаткові визначення.

   • Тарифи на виклики – актуальні тарифи на послуги телефонії, наведені на сторінці https://voice.google.com/rates.

   • Кінцевий користувач – (i) (у контексті Google Voice) будь-який потенційний користувач, що фізично перебуває в місці розташування пристрою, який підключений до Google Voice і доступний для використання; (ii) (у контексті Google Meet) будь-який потенційний користувач, що за допомогою Послуг телефонії Google Meet може підключатися з телефону до зустрічей Google Meet або підключати до них інших учасників через телефон.

   • Оплата (у контексті Google Voice) – платежі, описані за адресою https://workspace.google.com/products/voice.

   • Організація Google Workspace – організація Google, з якою Клієнт укладає договір стосовно інших Сервісів Google Workspace, визначених в Угоді.

   • Чергово-диспетчерська система екстреної допомоги населенню – відповідна диспетчерська служба у зареєстрованому місцезнаходженні Кінцевого користувача.

   • Регіональні умови – умови, описані на сторінці https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

   • Постачальник послуг телефонії відповідає визначенню, наведеному в Розділі 8.2(b) "Постачальники послуг телефонії" цих Умов використання окремих Сервісів.

   • Список постачальників сервісів і послуг телефонії – чинний список Постачальників сервісів і послуг телефонії на сторінці (i) https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html для Google Voice і (ii) https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html для Телефонії Google Meet

   *Якщо в офлайновому документі згадується Постачальник послуг Google Voice, слід вважати це згадкою Постачальника послуг телефонії Google у значенні, яке використовується в цих Умовах використання окремих Сервісів та Угоді щодо телефонії Google.

   9. Google Диск Наведені нижче умови поширюються лише на Диск.

   • 9.1 Використання Google Диска для розповсюдження контенту. Google Диск не є мережею розповсюдження контенту, і Google може обмежити використання Google Диска й доступ до нього, якщо належним чином визначить, що Google Диск використовується з порушенням правил прийнятного використання чи прав інтелектуальної власності або для незаконного чи масового розповсюдження контенту, зокрема відео. Усі розміщені на Google Диску відео, до яких Клієнт надає доступ для всіх користувачів поза своїм доменом, мають відповідати правилам спільноти YouTube (доступним на сторінці https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ або за URL-адресою, що її замінить).

   Попередні версії

   6 жовтня 2020 року