Угода про використання Google Workspace (для Керованої команди)

Опис

Наведені нижче положення разом з Умовами використання Google Workspace для окремих користувачів утворюють Угоду про використання Google Workspace для Керованої команди (далі "Угода"). Ця Угода укладається між компанією Google Inc., зареєстрованою в штаті Делавер (США), головний офіс якої розташовано за адресою 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043 (далі "Google"), і організацією, яка приймає ці правила (далі "Клієнт"). Ця Угода набуває чинності від дати, коли ви приймаєте її умови, натиснувши кнопку "Прийняти та продовжити" (далі "Дата набуття чинності").

Приймаючи умови Угоди від імені роботодавця або іншої організації, ви підтверджуєте та поручаєтеся, що: а) маєте юридичні повноваження зобов’язувати організацію дотримуватися цих положень і умов; б) прочитали та зрозуміли цю Угоду; в) погоджуєтеся з умовами цієї Угоди від імені сторони, яку представляєте.

 • Якщо ви не погоджуєтеся з умовами цієї Угоди або не маєте юридичних повноважень діяти від імені організації, не натискайте кнопку "Прийняти та продовжити".

  • 1. Область дії
   Ця Угода регламентує використання Служб Керованою командою Клієнта. Для деяких Служб можуть застосовуватися додаткові умови, які вважатимуться частиною цієї Угоди, якщо Керована команда використовуватиме такі Служби.

  • 2. Служби

   • 1. Безкоштовна пробна версія. Google може надавати Клієнту безкоштовну пробну версію Служб, що діє протягом Пробного періоду.

    • a. Протягом Пробного періоду:

     • I. Google безкоштовно надаватиме відповідні Служби Керованій команді Клієнта.

     • II. Доступ Керованої команди до Служб і їх використання регулюються умовами цієї Угоди (Розділ 4.2 "Платежі" не застосовний). Під час онлайн-реєстрації на використання в Пробний період можуть відображатися додаткові положення й умови. Таким згадуванням вони включаються до Угоди та регулюють будь-які суперечні положення цього документа.

     • III. Клієнт повинен надати дійсну платіжну інформацію.

     • IV. ВІДПОВІДНО ДО УМОВ ЦІЄЇ УГОДИ GOOGLE НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ, НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ, ОПОСЕРЕДКОВАНІ ЧИ ШТРАФНІ ЗБИТКИ Й ІНШУ МАТЕРІАЛЬНУ ШКОДУ, НАВІТЬ ЯКЩО КОМПАНІЯ ЗНАЛА ЧИ ПОВИННА БУЛА ЗНАТИ, ЩО ТАКІ ЗБИТКИ МОЖЛИВІ, І НАВІТЬ ЯКЩО ПРЯМІ ЗБИТКИ НЕ МОЖУТЬ БУТИ ВІДШКОДОВАНІ. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ GOOGLE ЗА ЦІЄЮ УГОДОЮ НЕ МОЖЕ ПЕРЕВИЩУВАТИ ОДНУ ТИСЯЧУ ДОЛАРІВ США.

     • V. В УСІХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ СЛУЖБИ НАДАЮТЬСЯ "ЯК Є" І GOOGLE НЕ ДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ, ТАКИХ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ, АБО ІНШИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, ОКРІМ ІНШОГО, ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ. GOOGLE НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ПРО БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО СТАЛИ ДОСТУПНІ В СЛУЖБАХ АБО ЧЕРЕЗ НИХ. КЛІЄНТ УСВІДОМЛЮЄ, ЩО СЛУЖБИ НЕ ЗАМІНЯЮТЬ СОБОЮ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК І НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКЛИКУ АВАРІЙНИХ СЛУЖБ ЧИ ПРИЙОМУ ДЗВІНКІВ ВІД НИХ.

    • b. Якщо Клієнт надасть дійсну платіжну інформацію протягом Пробного періоду, Керована команда зможе отримувати доступ до Служб і користуватися ними після завершення Пробного періоду відповідно до умов цієї Угоди, включно з Розділом 4.2 "Платежі". Відразу після завершення Пробного періоду з Клієнта автоматично стягуватиметься комісія за доступ Керованої команди до Служб і користування ними згідно з умовами цієї Угоди.

    • c. Якщо Клієнт не надасть дійсну платіжну інформацію протягом Пробного періоду, доступ Керованої команди до Служб і можливість користування ними буде призупинено відразу після завершення Пробного періоду. Якщо після цього Клієнт надасть дійсну платіжну інформацію, доступ для Керованої команди буде відновлено й вона знову зможе використовувати Служби. З Клієнта в такому разі буде стягуватися відповідна оплата згідно з умовами цієї Угоди, зокрема Розділу 4.2 "Платежі". Google залишає за собою право видаляти заблоковані облікові записи чи припиняти їх обслуговування відповідно до цієї Угоди.

    • d. Після дати завершення Пробного періоду компанія Google не зобов’язана зберігати будь-які Дані клієнта чи інакше забезпечувати їх наявність, крім випадків, коли Клієнт купує ті самі Служби, щоб користуватися ними після завершення Пробного періоду відповідно до цієї Угоди.

   • 2. Використання Служб. Google гарантує Клієнту право на доступ до відповідних Служб і користування ними протягом Терміну, передбаченого цією Угодою. Надання відповідних Служб регулюється Угодою про рівень послуг. За доступ до певних Служб або їх використання може стягуватися додаткова комісія.

   • 3. Обладнання та передача даних. Усі технічні засоби, що використовуються для зберігання й обробки Даних Клієнта, мають відповідати належним стандартам безпеки, які забезпечують захист, не нижчий за стандарти безпеки технічних засобів, які компанія Google використовує для зберігання й обробки своєї інформації подібного типу. Для гарантування безпеки й конфіденційності Даних Клієнта, захисту від передбачуваних загроз або ризиків, що загрожують цілісності Даних, для захисту від несанкціонованого доступу до Даних Клієнта або їх використання Google застосовує системи та процедури щонайменше галузевого стандарту. У рамках надання Служб компанія Google може передавати, зберігати й обробляти Дані клієнта в США чи будь-якій іншій країні, де розміщено її обладнання чи її представників. Користуючись Службами, Клієнт дозволяє передавати, обробляти та зберігати свої дані.

   • 4. Зміни.

    • А. До Служб компанія Google час від часу може вносити комерційно обґрунтовані зміни. Якщо зміни істотні, вона інформує про це Клієнта (за умови, що він погодився отримувати такі сповіщення).

    • Б. До Положень, наведених за URL-адресами, Google може час від часу вносити комерційно обґрунтовані зміни. Якщо вони суттєві, компанія Google сповістить про це Клієнта за допомогою Консолі адміністратора або повідомлення, надіславши його на Електронну адресу для сповіщень. Якщо внесена зміна має суттєвий негативний вплив на Клієнта, а Клієнт не згоден із такою зміною, він повинен повідомити про це компанію Google через Довідковий центр протягом тридцяти днів після отримання сповіщення про зміну. Якщо Клієнт належним чином сповістив компанію Google, він повинен керуватися положеннями, які діяли до моменту зміни, доки не закінчиться Термін дії поточної Угоди для відповідних Служб. У разі поновлення відповідних Служб їх робота регулюватиметься поточними Положеннями Google, наведеними за URL-адресами.

  • 3. Зобов’язання Клієнта

   • 1. Відповідність. Клієнт гарантує, що він і його Кінцеві користувачі застосовуватимуть Служби відповідно до положень Політики прийнятного використання.

   • 2. Консоль адміністратора команди. Усі Адміністратори команди матимуть доступ до Консолі адміністратора команди. Клієнт несе відповідальність за призначення Кінцевих користувачів Адміністраторами команди та має переконатися, що всі вони дотримуються положень цієї Угоди. Клієнт погоджується з тим, що відповідальність компанії Google не поширюється на внутрішнє управління Службами або їх адміністрування для Керованої команди.

   • 3. Згода Кінцевого користувача. Якщо один або кілька Кінцевих користувачів приєднаються до Керованої команди, використання ними Служб регулюватиметься Адміністраторами команди, доки вони лишатимуться членами цієї команди. Адміністратори команди можуть мати право на доступ до даних, а також моніторинг, використання, вилучення та розкриття даних, доступних Кінцевим користувачам, які є членами Керованої команди, у межах їхніх облікових записів Google Workspace. Клієнт має отримати від Кінцевих користувачів, які входять до Керованої команди, і підтримувати в силі дозвіл на: а) доступ Адміністраторів команди до даних, а також моніторинг, використання, вилучення та розголошення цих даних (зокрема згоду на те, що Google надасть Адміністраторам команди можливість виконувати зазначені дії); б) надання Служб компанією Google.

   • 4. Неправомірне використання. Клієнт зобов’язаний: а) вживати комерційно обґрунтованих заходів, щоб запобігти неправомірному використанню Служб і призупинити чи припинити його; б) негайно сповіщати Службу підтримки Google про будь-яке неправомірне використання Служб або несанкціонований доступ до них, про які Клієнту стане відомо; в) негайно повідомляти в Службу підтримки Google, якщо Клієнт або будь-який Кінцевий користувач, який застосовує Служби, більше не керує відповідною Електронною адресою для сповіщень. Клієнт несе повну відповідальність за будь-який неправомірний доступ, який став можливим через затримки з надсиланням сповіщень до компанії Google або відмову це робити.

   • 5. Обмеження використання. Якщо інше не погоджено в письмовій формі з компанією Google, Клієнт не має права виконувати сам, а також зобов’язується вжити всіх комерційно обґрунтованих заходів, щоб запобігти спробам виконувати такі дії третьою стороною, а саме: а) продавати Служби, перепродавати чи здавати їх в оренду або іншим способом надавати доступ до них третій стороні на платній основі; б) намагатися розкрити технологію Служб або будь-якого їх компонента; в) намагатися створити замінник або подібну послугу, використовуючи Служби або отримуючи доступ до них; г) застосовувати Служби для виконання Дій, пов’язаних із підвищеним ризиком; ґ) використовувати Служби для того, щоб зберігати чи передавати Дані клієнта, на які поширюється дія законів про експортний контроль; д) використовувати в Службах будь-яку медичну інформацію, яка захищається Законом США про відповідальність і перенесення даних щодо страхування здоров’я громадян (HIPAA) від 1996 р., а також пов’язаними з ним правилами та нормативними актами.

   • 6. Відповідність законодавству. Клієнт несе повну відповідальність за дотримання всіх законів і правових норм, що стосуються використання Служб Керованою командою, зокрема законів про авторське право та захист інформації, Закону США про права сім’ї на освіту та конфіденційність (FERPA) від 1974 р., Закону про захист дітей в Інтернеті (CIPA) і Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) від 1998 р., отримання дозволу батьків на збір і розповсюдження особистої інформації дітей (у тому числі студентів), а також дотримання всіх норм комерційного та публічного антикорупційного законодавства (далі "Антикорупційне законодавство"), як-от Закон США про корупцію за кордоном від 1977 р. та Закон Великої Британії про хабарництво від 2010 р. Ці нормативні акти забороняють прямо чи опосередковано пропонувати будь-кому, зокрема державним службовцям, будь-що цінне для отримання або збереження ділової вигоди, а також забезпечення будь-яких інших неправомірних комерційних переваг. Крім того, Клієнт зобов’язується не здійснювати жодних платежів, спрямованих на те, щоб спростити формальні процедури та спонукати чиновників виконувати звичайні функції, передбачені їхніми службовими обов’язками. Чиновниками вважаються будь-які державні службовці, кандидати на державні посади, працівники державних або контрольованих державою підприємств і громадських міжнародних організацій, а також члени політичних партій.

   • 7. Запити третьої сторони. Клієнт зобов’язаний відповідати на Запити третьої сторони. Якщо це не заборонено законом або положеннями про Запит третьої сторони, компанія Google: а) негайно повідомлятиме Клієнта про отримання Запиту від третьої сторони; б) задовольнятиме мотивовані вимоги Клієнта стосовно його спроб не погоджуватися із Запитом третьої сторони; в) надаватиме Клієнтові інформацію або інструменти, необхідні для відповіді на Запит третьої сторони. Клієнт повинен самостійно знайти інформацію, необхідну для відповіді на Запит третьої сторони, і зв’язуватися з компанією Google, лише якщо з об’єктивних причин не може цього зробити.

  • 4. Платежі й оплата

   • 1. Оплата. Під час розміщення замовлення на Служби Клієнт може вибрати один із наведених нижче варіантів оплати або будь-який варіант, запропонований компанією Google на Сторінці замовлення. Компанія Google може обмежити або призупинити деякі доступні варіанти оплати, повідомивши про це Клієнта в письмовій формі (можливо також електронною поштою) за 30 днів. Варіанти оплати можуть бути доступні не для всіх. Клієнт може сплачувати за Служби, використовуючи способи оплати, зазначені в Розділі 4.2 нижче.

    • a. Щомісячний план. Якщо Клієнт вибирає цей варіант, він не зобов’язується купувати Служби на попередньо визначений термін, а здійснюватиме оплату щомісяця. Google стягуватиме оплату з Клієнта а) на основі щоденного використання Служб Керованою командою протягом попереднього місяця; б) щомісячно (наприкінці кожного місяця користування Службами). Під час замовлення Служб Клієнтом компанія Google призначає йому щомісячний тариф, який використовуватиметься для пропорційного підрахунку Комісій за щоденне використання Служб Керованою командою протягом місяця. Для підрахунку Комісій будь-який неповний день користування Службами округлюється до цілого.

    • b. Альтернативні варіанти оплати. Компанія Google час від часу може пропонувати Клієнтові інші варіанти оплати (наприклад, на Сторінці замовлення). Якщо Клієнт прийме таку пропозицію, надалі застосовуватимуться умови відповідного альтернативного плану чи способу оплати.

   • 2. Платежі. Усі платежі здійснюються в доларах США, якщо інше не зазначено на Сторінці замовлення.

    • a. Кредитна чи дебетова картка. Комісії за замовлення, для оплати яких Клієнт використовує кредитну, дебетову картку чи інший спосіб оплати без виставлення рахунка, мають бути сплачені наприкінці місяця, протягом якого Керована команда застосовувала Служби. Під час розрахунку за допомогою кредитних або дебетових карток: 1) компанія Google стягуватиме з Клієнта відповідні Комісії в установлений термін; 2) ці Комісії вважаються простроченими через тридцять днів після завершення місяця, протягом якого Керована команда користувалася Службами.

    • b. Інші способи оплати. Клієнт може змінити спосіб оплати на будь-який інший, доступний на Консолі адміністратора команди. Google може дозволити використовувати інші способи оплати, зробивши їх доступними на Консолі адміністратора команди. На інші способи оплати можуть поширюватися додаткові умови, які Клієнт має прийняти, перш ніж почати їх застосовувати.

   • 3. Прострочені платежі. На прострочені платежі накладається пеня в розмірі півтора відсотка на місяць (чи в розмірі найвищої дозволеної законодавством ставки, якщо вона не перевищує півтора відсотка) на весь період із дати, коли платіж мав бути сплачений, до дати повної оплати. Клієнт несе відповідальність за всі обґрунтовані витрати (включно з оплатою послуг адвокатів), які може понести компанія Google у результаті збору прострочених сум, за винятком тих випадків, коли платежі прострочено з вини Google.

   • 4. Призупинення через несплату.

    • a. Автоматичне призупинення. Клієнту надається тридцять днів для сплати компанії Google прострочених платежів. Якщо не погасити заборгованість до вказаної дати, дозвіл для Керованої команди користуватися Службами автоматично призупиняється. Призупинення не зніматиметься, доки Клієнт не відшкодує Google усі невиплачені Платежі.

    • b. Оплата протягом Призупинення. Якщо використання Служб Керованою командою призупинено через несплату, компанія Google не стягуватиме з Клієнта щомісячні Комісії протягом такого періоду Призупинення.

    • c. Припинення дії після Призупинення. Якщо використання Служб Керованою командою призупинено через несплату на термін, що перевищує шістдесят днів, Google може розірвати цю Угоду за порушення відповідно до Розділу 12.2. Якщо будь-який Кінцевий користувач продовжить працювати зі Службами після припинення дії цієї Угоди (до призначення Адміністратора домену), до нього застосовуватимуться Умови використання Google Workspace для окремих користувачів, Загальні положення й умови Google, Політика конфіденційності Google і будь-які умови використання, передбачені для окремої служби. Компанія Google залишає за собою право видаляти заблоковані облікові записи та припиняти їх дію відповідно до Загальних положень і умов Google.

   • Податки. Клієнт несе відповідальність за сплату будь-яких Податків і платить компанії Google за користування Службами без вирахування Податків. У випадку, коли Google зобов’язується збирати або сплачувати Податки, їх буде стягнено з Клієнта, якщо тільки він не надасть компанії Google дійсну довідку про звільнення від сплати податків, завірену відповідною податковою установою. Якщо за законом Клієнт зобов’язаний утримувати податки з будь-яких платежів для компанії Google, він повинен надати компанії Google офіційні дані про податкові доходи або іншу відповідну документацію на підтвердження таких платежів.

  • 5. Послуги технічної підтримки

   • 1. З боку Клієнта. Клієнт власними силами відповідатиме на запитання та скарги Кінцевих користувачів і третіх сторін щодо використання Служб Клієнтом або Кінцевими користувачами. Клієнт уживатиме комерційно обґрунтованих заходів для вирішення питань підтримки, перш ніж передавати їх компанії Google.

   • 2. З боку компанії Google. Якщо Клієнт не може вирішити питання підтримки відповідно до викладеної вище інформації, він може передати його до компанії Google згідно з Правилами надання послуг технічної підтримки. Google надаватиме Клієнту Послуги технічної підтримки згідно з відповідними Правилами для забезпечення роботи Керованої команди зі Службами.

  • 6. Призупинення

   • 1. Призупинення облікових записів Кінцевих користувачів компанією Google. Якщо компанії Google стане відомо, що Кінцевий користувач більше не розпоряджається відповідною Електронною адресою для сповіщень або інакше порушує умови цієї Угоди, вона може призупинити чи припинити дію облікового запису Кінцевого користувача.

   • 2. Критичні порушення безпеки. Незважаючи на згадане вище, у разі Критичного порушення безпеки Google може автоматично призупинити надання Служби. Призупинення відбувається в мінімально потрібних межах і на мінімальний термін, необхідний для попередження виникнення або усунення Критичного порушення безпеки. Якщо компанія Google із будь-якої причини призупиняє дію облікового запису Кінцевого користувача, що входить до Керованої команди, попередньо не сповістивши про це Клієнта, то на вимогу Клієнта вона має якнайшвидше повідомити причину такого свого кроку. Google залишає за собою право видаляти заблоковані облікові записи чи припиняти їх дію.

  • 7. Конфіденційна інформація

   • 1. Зобов’язання. Кожна сторона а) захищатиме Конфіденційну інформацію іншої сторони такою ж мірою, як і власну; б) не розголошуватиме Конфіденційну інформацію іншим особам, за винятком Філій, співробітників і посередників, яким необхідно її знати та які надали письмову згоду не розголошувати її. Кожна сторона, а також будь-які співробітники та представники Філій, яким було розголошено Конфіденційну інформацію, можуть використовувати Конфіденційну інформацію лише для застосування прав і виконання зобов’язань у рамках цієї Угоди, дотримуючись належної обережності для її захисту. Кожна сторона несе відповідальність за будь-які дії співробітників і представників власних Філій, що суперечитимуть положенням цього Розділу.

   • 2. Винятки. Конфіденційна інформація не включає а) дані, уже відомі одержувачеві Конфіденційної інформації; б) відомості, які стали загальнодоступними не з вини одержувача; в) інформацію, виявлену одержувачем із незалежних джерел; г) дані, правомірно повідомлені одержувачеві іншою стороною.

   • 3. Обов’язкове розголошення. Кожна сторона може розголосити Конфіденційну інформацію, коли це вимагається законом, але лише (якщо це юридично дозволено): а) уживши комерційно обґрунтованих заходів для сповіщення іншої сторони; б) надавши іншій стороні можливість заперечити таке розголошення.

  • 8. Права інтелектуальної власності й Ознаки бренду

   • 1. Права інтелектуальної власності. За винятком випадків, окремо зазначених у цій Угоді, жодна сторона не отримує будь-яких прав, прямих чи інших, на вміст або інтелектуальну власність, що належить іншій стороні.

   • 2. Відображення Ознак бренду. Google із дозволу Клієнта може розміщувати Ознаки бренду організації у визначених місцях на Сторінках служб. Клієнт надає такий дозвіл, коли завантажує Ознаки бренду в базу даних Служб. Компанія Google також може відображати на сторінках Служб Ознаки бренду Google, щоб зазначити, що Служби надає саме вона. Жодна сторона не має права відображати або використовувати Ознаки бренду іншої сторони, окрім випадків, передбачених у цій Угоді, без її попередньої письмової згоди.

   • 3. Обмеження щодо Ознак бренду. Будь-яке використання Ознак бренду має приносити вигоду стороні, яка володіє Правами інтелектуальної власності на них. Кожна сторона, згідно з цією Угодою, може відкликати право іншої на використання своїх Ознак бренду за умови, що іншій стороні буде надіслано письмове сповіщення про це та надано достатньо часу, щоб припинити використання.

  • 9. Публічність.
   Клієнт не може робити будь-які публічні заяви щодо відносин, передбачених цією Угодою, без попередньої письмової згоди компанії Google.

  • 10. Заяви, гарантії та застереження

   • 1. Заяви та гарантії. Кожна сторона заявляє, що має повне право та всі повноваження на укладання Угоди. Кожна сторона гарантує, що дотримуватиметься всіх законів і правил, які стосуються надання або використання Служб у відповідних випадках (включаючи відповідний закон про сповіщення у випадку порушення безпеки). Компанія Google гарантує, що надаватиме Служби згідно з відповідною Угодою про рівень послуг.

   • 2. Застереження. У ВСІХ УСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОМ ВИПАДКАХ, ЗА ВИНЯТКОМ ОКРЕМО ЗАЗНАЧЕНИХ У ЦІЙ УГОДІ, ЖОДНА ЗІ СТОРІН НЕ НАДАЄ ІНШІЙ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ, ТАКИХ, ЩО ПРИПУСКАЮТЬСЯ ЧИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ, АБО ІНШИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, ОКРІМ ІНШОГО, ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ВІДПОВІДНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРАВ. GOOGLE НЕ РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ ПРО БУДЬ-ЯКИЙ ВМІСТ АБО ІНФОРМАЦІЮ, ЩО СТАЛИ ДОСТУПНІ В СЛУЖБАХ АБО ЧЕРЕЗ НИХ. КЛІЄНТ УСВІДОМЛЮЄ, ЩО СЛУЖБИ НЕ ЗАМІНЯЮТЬ СОБОЮ ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК І НЕ ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ВИКЛИКУ АВАРІЙНИХ СЛУЖБ ЧИ ПРИЙОМУ ДЗВІНКІВ ВІД НИХ ЧЕРЕЗ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНІ ТЕЛЕФОННІ МЕРЕЖІ.

  • 11. Термін дії

   • 1. Термін дії Угоди. Ця Угода залишається дійсною протягом усього Терміну дії, якщо її не буде розірвано раніше відповідно до зазначених у ній умов.

   • 2. Кінцеві користувачі в Керованій команді. Клієнт може змінювати кількість Кінцевих користувачів у Керованій команді, сповістивши компанію Google про це через Консоль адміністратора команди.

   • 3. Поновлення. Відповідно до умов щомісячного плану, Клієнт не зобов’язаний купувати Служби на попередньо визначений термін. Google і надалі стягуватиме оплату з Клієнта відповідно до Розділу 4.1 а) вище. Клієнт сплачуватиме компанії Google поточні Комісії за кожного Кінцевого користувача в Керованій команді, якщо Клієнт і компанія Google не домовляться про інше. Якщо компанія Google не поновлюватиме Служби, вона сповістить Клієнта (у письмовій формі) принаймні за п’ятнадцять днів до завершення поточного Терміну дії Служб. Сповіщення про відмову в поновленні набуває чинності на підставі завершення поточного Терміну дії Служб.

   • 4. Перегляд тарифів. Компанія Google може змінювати свої тарифи, надіславши Клієнту письмове сповіщення (зокрема й електронною поштою) щонайменше за тридцять днів.

  • 12. Припинення дії Угоди

   • 1. Припинення дії Угоди у зв’язку з початком адміністрування домену. Дія цієї Угоди припиниться автоматично, щойно Адміністратор домену підтвердить право на керування Доменом організації й отримає доступ до облікових записів Кінцевих користувачів через Консоль адміністратора домену. Якщо Адміністратор домену дозволить Кінцевим користувачам і надалі працювати з одним або кількома Додатковими продуктами, до них застосовуватимуться Загальні положення й умови Google, Політика конфіденційності Google і будь-які умови використання, передбачені для окремої служби.

   • 2. Припинення дії внаслідок порушення. Будь-яка сторона може призупинити або припинити виконання цієї Угоди, якщо: а) інша сторона суттєво порушила положення Угоди й не усунула порушення протягом тридцяти днів після отримання письмового сповіщення; б) Клієнт більше не розпоряджається відповідною Електронною адресою для сповіщень; в) інша сторона припинила ділові операції або розпочала процедуру банкрутства, яку не було скасовано протягом дев’яноста днів; г) інша сторона суттєво порушила умови цієї Угоди більше двох разів (незалежно від того, чи було такі порушення усунено).

   • 3. Наслідки припинення дії Угоди. Якщо дія цієї Угоди припиняється, то права, надані однією стороною іншій, негайно скасовуються (за винятком випадків, зазначених у Розділах 12.1 і 12.3). Після припинення дії Угоди компанія Google не зобов’язана зберігати будь-які Дані клієнта чи інакше забезпечувати їх доступність. Якщо будь-який Кінцевий користувач продовжить працювати зі Службами після припинення дії цієї Угоди (до призначення Адміністратора домену), до нього застосовуватимуться Умови використання Google Workspace для окремих користувачів і будь-які умови використання, передбачені для окремої служби. Якщо дія цієї Угоди припиняється у зв’язку з початком адміністрування домену (як зазначено далі в Розділі 12.1), компанія Google надсилає на Електронну адресу для сповіщення й Альтернативну електронну адресу (якщо її надано) Кінцевих споживачів повідомлення про те, що їм призначено Адміністратора домену. Коли Адміністратор домену отримає доступ до облікових записів Кінцевих користувачів, він: а) управлятиме цими обліковими записами; б) керуватиме Даними клієнта; в) визначатиме застосування Служб Кінцевими користувачами, керуючись умовами укладеної з Google Угоди адміністратора домену.

  • 13. Захист інтересів і відшкодування

   • 1. Зобов’язання Клієнта щодо відшкодування. Відповідно до Розділу 13.3 "Умови" Клієнт зобов’язується захищати інтереси компанії Google і її Філій, а також відшкодовувати їм:

    • a. затверджені Клієнтом суми, які слід сплатити для врегулювання суперечок;

    • b. збитки та витрати, які має покрити компанія Google за рішенням компетентного суду.

   • Це стосується витрат, спричинених Позовом третьої сторони та пов’язаних з: a) Даними клієнта чи Доменом організації; б) застосуванням Служб Клієнтом або Кінцевим користувачем із порушенням Політики прийнятного використання; в) заявою про те, що компанія Google порушує Права інтелектуальної власності третьої сторони, використовуючи Ознаки бренду Клієнта за цією Угодою.

   • 2. Зобов’язання Google щодо відшкодування. Відповідно до Розділу 13.3 "Умови" Google зобов’язується захищати інтереси Клієнта, а також відшкодовувати йому:

    • a. затверджені компанією Google суми, які слід сплатити для врегулювання суперечок;

    • b. збитки та витрати, які має покрити Клієнт за рішенням компетентного суду.

   • Це стосується витрат, спричинених Позовом третьої сторони та пов’язаних із заявою про те, що Клієнт порушує Права інтелектуальної власності третьої сторони, використовуючи Ознаки бренду або технологію Google за цією Угодою.
    Виконання зобов’язань, передбачених Розділом 13.2 "Зобов’язання Google щодо відшкодування", не вимагається, якщо сторона, якій призначається відшкодування, порушить умови цієї Угоди, змінить або скомбінує технологію Google, що використовується для надання Служб, чи Ознаки бренду Google, які не були надані компанією Google.

   • 3. Умови. Розділи 13.1 і 13.2 "Зобов’язання" залежать від сторони, якій призначається відшкодування. Така сторона повинна: а) негайно повідомити сторону, яка відшкодовуватиме витрати чи збитки, у письмовій формі про будь-які заяви, що передували Позову третьої сторони; б) передати стороні, яка відшкодовуватиме витрати чи збитки, повний контроль за процесуальними діями, пов’язаними з відшкодуванням.

   • 4. Санкції за ймовірне порушення.
    Якщо технологія Google, що застосовується для надання Служб, чи Ознаки бренду Google стали об’єктом заяви про порушення чи Позову третьої сторони або якщо на них поширюється судова заборона, що перешкоджає їх подальшому використанню, то компанія Google може власним коштом: а) отримати для Клієнта право на подальше використання Служб; б) замінити Служби чи внести в них зміни, щоб усунути порушення.

   • 5. Виняткові права та зобов’язання. У Розділі 13 наведено виняткові права та зобов’язання сторін за цією Угодою, які стосуються заяв третіх сторін про порушення Прав інтелектуальної власності та Позовів третіх сторін. Вони не впливають на будь-які права, пов’язані з припиненням дії Угоди та передбачені Розділом 12, і на них поширюються умови Розділу 14 "Обмеження відповідальності".

  • 14. Обмеження відповідальності

   • 1. Відповідальність. У Розділі 14 термін "Відповідальність" означає будь-яку відповідальність, передбачену договором, спричинену цивільним правопорушенням або іншу, зокрема викликану недбалістю.

   • 2. Обмеження. За винятком випадків, зазначених у Розділі 14.3, діють такі обмеження:

    • a. жодна сторона не несе Відповідальність, що випливає з цієї Угоди або пов’язана з нею, за: а) втрачені доходи іншої сторони; б) непрямі, спеціальні, випадкові чи опосередковані збитки (передбачувані, непередбачувані, заплановані або незаплановані сторонами на Дату набуття чинності), а також штрафні збитки або матеріальну шкоду;

    • b. за винятком випадків, зазначених далі в пункті 14.2 (с), сукупна Відповідальність кожної сторони, що випливає з цієї Угоди або пов’язана з нею, обмежується сумою, яку Клієнт сплатив компанії Google за цією Угодою протягом дванадцяти місяців, що передували даті виникнення відповідальності;

    • c. сукупна Відповідальність кожної сторони за всіма заявами та Позовами третіх сторін відповідно до Розділу 13 "Захист інтересів і відшкодування" обмежується меншою з таких сум: а) 100 000 дол. США; б) сума, яку Клієнт сплатив компанії Google за цією Угодою протягом дванадцяти місяців, що передували даті виникнення відповідальності.

   • 3. Винятки з обмежень Відповідальності. Жодне положення цієї Угоди не виключає та не обмежує Відповідальність будь-якої сторони за:

    • a. смерть або травмування, що виникли через недбалість цієї сторони чи її співробітників або представників;

    • b. шахрайство або введення в оману;

    • c. порушення Прав інтелектуальної власності іншої сторони;

    • d. сплату Комісій;

    • e. справи, коли відповідальність не можна виключити або обмежити відповідно до чинного законодавства.

  • 15. Різне

   • 1. Сповіщення. Якщо в Угоді не зазначено інше, усі сповіщення про припинення дії Угоди або порушення її умов мають надсилатись у письмовій формі (англійською мовою) на адресу юридичного відділу іншої сторони. Електронна адреса юридичного відділу компанії Google: legal-notices@google.com. Усі інші сповіщення мають надсилатись у письмовій формі (англійською мовою) на адресу основної контактної особи іншої сторони. Сповіщення вважається отриманим, якщо є відповідне письмове підтвердження, автоматизоване підтвердження або запис в електронному журналі (якщо застосовується).

   • 2. Передача. Жодна сторона не може передавати чи призначати комусь будь-яку частину цієї Угоди без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків, коли Угода передається Філії в повному обсязі за таких умов: a) правонаступник дає письмову згоду дотримуватися положень Угоди та нести відповідальність за передбачені Угодою зобов’язання, зокрема й ті, що виникли до моменту передачі; б) сторона, що передає Угоду, сповіщає про це іншу сторону; в) якщо Угоду передає Клієнт, його правонаступник має пройти перевірку кредитоспроможності, відповідно до вимог компанії Google. Будь-які інші спроби передачі вважаються недійсними.

   • 3. Зміна управління. У разі зміни управління (наприклад, унаслідок купівлі чи продажу акцій, злиття або укладання іншої корпоративної угоди): а) сторона, у якої відбулася така зміна, має письмово сповістити іншу сторону протягом тридцяти днів після такої події; б) інша сторона може негайно розірвати цю Угоду в будь-який час протягом тридцяти днів після отримання письмового сповіщення, зазначеного в пункті 15.3 (а), і надіслати відповідне письмове сповіщення стороні, у якої відбулася зміна управління.

   • 4. Форс-мажор. Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання або затримку виконання своїх зобов’язань, якщо це викликано обставинами, які виходять за межі її контролю.

   • 5. Відсутність відмови від прав. Невиконання будь-якого з положень цієї Угоди не вважатиметься відмовою від прав.

   • 6. Автономність положень Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди юридично буде визнано недійсним, усі інші зберігатимуть повну юридичну силу та чинність.

   • 7. Відсутність агентських відносин. Сторони є незалежними підрядниками, а ця Угода не передбачає створення між сторонами посередницьких чи партнерських відносин або спільного підприємства.

   • 8. Відсутність третіх сторін-бенефіціарів. Цією Угодою не передбачено залучення третіх сторін-бенефіціарів.

   • 9. Засоби судового захисту. Жодне положення цієї Угоди не обмежує можливості сторін шукати засоби судового захисту.

   • 10. Застосовне законодавство. Ця Угода регулюється законами штату Каліфорнія (США), за винятком правил вибору правової норми, прийнятих у цьому штаті. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СПОРІВ У МЕЖАХ ЦІЄЇ УГОДИ АБО У ЗВ’ЯЗКУ З НЕЮ СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЕРЕДАВАТИ СПРАВИ НА РОЗГЛЯД ДО СУДІВ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТА ВИКЛЮЧНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСУДНОСТІ ОКРУГУ САНТА-КЛАРА ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ.

   • 11. Збереження юридичної сили. Розділи 4, 7, 8, 12.1, 12.3, 13, 14, 15 і 16 не втратять чинності навіть після розірвання цієї Угоди чи завершення Терміну її дії.

   • 12. Повнота Угоди. Ця Угода, включаючи всі згадані тут документи та відповідні додаткові умови, містить повний обсяг домовленостей між сторонами щодо предмета Угоди й замінює собою всі попередні чи одночасні домовленості щодо цього предмета. Усі додаткові й спеціальні умови, а також згадані в цій Угоді Положення, наведені за URL-адресами, включаються до Угоди таким згадуванням.

   • 13. Тлумачення суперечних положень. У разі виникнення суперечностей між документами, що входять до складу цієї Угоди, пріоритетність їх застосування така: Угода про використання Google Workspace (для Керованої команди), Умови використання Google Workspace для окремих користувачів, відповідні додаткові та будь-які умови використання, передбачені для окремої служби, Положення, наведені за URL-адресами.

  • 16. Визначення

   • Політика прийнятного використання – це політика прийнятного застосування Служб, розміщена на сторінці https://www.google.com/a/help/admins/use_policy.html. Компанія Google час від часу може оновлювати або змінювати цю політику та вказану URL-адресу.

   • Додаткові продукти – це доступні Керованій команді додаткові сервіси Google, які не належать до Служб. Їх описано на сторінці https://support.google.com/a/answer/181865 або за іншою подібною URL-адресою, яку може надати Google. Час від час компанія Google оновлює або змінює ці продукти.

   • Консоль адміністратора – онлайн-інструмент, який компанія Google надає клієнтам для виконання певних адміністративних функцій.

   • Філія – будь-яка організація, що прямо або опосередковано здійснює контроль над певною стороною, контролюється нею або має спільне зі стороною керівництво.

   • Ознаки бренду – торгові назви, торговельні марки, товарні знаки, логотипи, доменні імена й інші характерні ознаки бренду кожної зі сторін, які періодично захищаються їхніми власниками.

   • Конфіденційна інформація – відомості, розкриті сторонами в рамках цієї Угоди, які зазвичай за відповідних обставин уважаються конфіденційними. Інформація не вважається конфіденційною, якщо сторони дізналися її самостійно, вона стала загальнодоступною не з вини сторін, а також якщо третя сторона правомірно надала її одній зі сторін без зобов’язань щодо дотримання конфіденційності. Дані клієнта вважаються Конфіденційною інформацією.

   • Дані клієнта – відомості, які надають, створюють, передають або відображають Кінцеві користувачі або Клієнт у Домені організації за допомогою Служб.

   • Угода адміністратора домену – договір між компанією Google і особою або організацією, що керує Доменом організації, про надання служб Google чи користування ними (наприклад, Угода про використання Google Workspace).

   • Консоль адміністратора домену – версія Консолі адміністратора, яку Google надає Адміністраторам домену для керування обліковими записами в Домені організації.

   • Адміністратор домену – особа чи організація, що адмініструє Служби для Керованої команди після того, як а) підтвердить право на керування Доменом організації й б) укладе з Google Угоду адміністратора домену.

   • Критичне порушення безпеки – це: 1) застосування Служб Клієнтом або Кінцевим користувачем із порушенням Політики прийнятного використання, яке може зашкодити: а) Службам, б) використанню Служб іншими клієнтами, в) мережі чи серверам Google, які використовуються для надання Служб; 2) несанкціонований доступ третьої сторони до Служб.

   • Кінцевий користувач – особа, яка працює зі Службами через обліковий запис у Домені організації.

   • Закони про експортний контроль – це всі закони та правила для регулювання експорту й реекспорту, включно з торговельно-економічними санкціями Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США та Міжнародними правилами торгівлі зброєю (ITAR) Державного департаменту США.

   • Комісії – суми, які Клієнт сплачує компанії Google за використання Служб Керованою командою.

   • Дії, пов’язані з підвищеним ризиком – це, зокрема, експлуатація атомних станцій, систем керування повітряним рухом або систем життєзабезпечення, де неналежне використання Служб або збій у їх роботі може призвести до смерті, травмування або нанесення шкоди довкіллю.

   • Відшкодована заборгованість – це: a) суми, що сплачуються для врегулювання суперечок і затверджуються стороною, яка надає таке відшкодування; б) збитки та витрати, які відшкодовуються відповідній стороні за остаточним рішенням компетентного суду.

   • Права інтелектуальної власності – поточні та майбутні територіально необмежені права за патентним законодавством, законами про авторське право, виробничі секрети, товарні знаки, моральні й інші подібні права.

   • Керована команда – група Кінцевих користувачів у Домені організації, яка використовує Служби під керуванням Клієнта або Адміністраторів команди, уповноважених Клієнтом.

   • Електронна адреса для сповіщень – електронна адреса в Домені організації, яку Кінцевий користувач використовуватиме для роботи зі Службами.

   • Форма замовлення – одна чи більше сторінок для оформлення онлайн-замовлення (або інший відповідний документ, який компанія Google може прийняти в рамках цієї Угоди), які Клієнт заповнює під час реєстрації для користування Службами. Форма замовлення містить інформацію про: а) Служби та вибраний Клієнтом план оплати; б) Комісії; в) кількість Кінцевих користувачів у Керованій команді. Цим згадуванням Форми замовлення включаються до Угоди.

   • Строк замовлення – кожен період часу, протягом якого Клієнт уповноважений компанією Google використовувати Служби відповідно до цієї Угоди. Цей строк замовлення, а також будь-які періоди поновлення можуть додатково вказуватись у Формі замовлення.

   • Домен організації – домен, який використовуватиметься для роботи зі Службами.

   • Альтернативна електронна адреса – електронна адреса за межами Домену організації, яку Кінцевий користувач може вказати для отримання певних повідомлень від компанії Google і змінити в налаштуваннях облікового запису.

   • Сторінки служб – веб-сторінки, на яких Служби відображаються для Кінцевих користувачів.

   • Служби – відповідні Основні служби Google Workspace, що надаються компанією Google і використовуються Керованою командою Клієнта відповідно до умов цієї Угоди. Вони не вимагають від Адміністратора домену підтвердження права на керування Доменом організації. Їх опис наведено на сторінці https://www.google.com/apps/terms/user_features.html або за іншою подібною URL-адресою, яку може надати Google. Час від час компанія Google оновлює або змінює ці Служби. Деякі з них можуть бути недоступні для Кінцевих користувачів, доки Адміністратор домену не підтвердить право на керування Доменом організації.

   • Угода про рівень послуг – діє для відповідних Служб. Її можна переглянути на сторінці https://www.google.com/a/help/admins/sla.html або за іншою подібною URL-адресою, яку може надати Google. Час від часу компанія Google може оновлювати або змінювати цю угоду.

   • Призупинення – негайне вимкнення доступу до Служб або їх компонентів (залежно від випадку) і заборона подальшого користування ними.

   • Податки – будь-які мита, митні збори або податки (окрім податку на прибуток, що стягується компанією Google), пов’язані з продажем Служб, включаючи всі пов’язані з цим штрафи та проценти.

   • Консоль адміністратора команди – версія Консолі адміністратора, яку Google надає Адміністраторам команди, щоб вони могли управляти використанням Служб Керованою командою.

   • Адміністратор команди – Клієнт або будь-яка вповноважена ним особа чи організація, яка адмініструє Служби для Кінцевих користувачів, що входять до Керованої команди. Адміністратор команди може стати Адміністратором домену, якщо підтвердить своє право керувати Доменом організації й укладе з Google Угоду адміністратора домену.

   • Термін дії – період, який триває від дати початку вихідного Строку замовлення до його завершення. Він може припинятися достроково відповідно до цієї Угоди.

   • Позов третьої сторони – будь-який судовий позов, поданий неафілійованою третьою стороною (зокрема апеляційне провадження).

   • Запит третьої сторони – вимога третьої сторони надати матеріали про використання Служб Кінцевим користувачем. Запитами третьої сторони можуть бути законні ордери на обшук, ухвали суду, повістки в суд, інші приписи закону або письмова згода Кінцевого користувача на розкриття цих матеріалів.

   • Пробний період – зазначений у Формі замовлення період часу, який починається від Дати набуття чинності та триває не більше 30 днів.

   • Послуги технічної підтримки – їх надає компанія Google Адміністраторам команди, якщо Керована команда користується Службами, протягом Терміну дії відповідно до Правил надання послуг технічної підтримки.

   • Правила надання послуг технічної підтримки – умови надання технічної підтримки Google, які діють для відповідних Служб. Їх можна переглянути на сторінці https://www.google.com/a/help/admins/tssg.html або за іншою подібною URL-адресою, яку може надати Google. Час від час компанія Google оновлює або змінює ці правила.

   • Положення, наведені за URL-адресами – це Політика прийнятного використання, Угода про рівень послуг і Правила надання послуг технічної підтримки.