Угода з Google про перепродаж доменів

Остання редакція: 25 липня 2023 року

 • Ця Угода з торговельним посередником домену (далі – Угода) укладається між вами, організацією чи особою, що приймає умови цієї Угоди (далі – Клієнт або ви), і компанією Google. Значення терміна Google наведено на сторінці https://cloud.google.com/terms/google-entity. У цій Угоді вживання займенників минас або наш стосується компанії Google. Ця Угода регулює перепродаж компанією Google послуг із реєстрації доменних імен (далі – Доменні сервіси), що надаються відповідним стороннім реєстратором, зазначеним на момент купівлі або поновлення реєстрації (далі – Реєстратор).

  • 1. Доменні сервіси.

   • 1.1 Торговельний посередник Доменних сервісів. Ця Угода визначає умови, за якими Google перепродає доступ до Доменних сервісів як авторизований торговельний посередник Реєстратора. Google як торговельний посередник не діє в ролі реєстратора для доменних імен, однак може надавати певні функції чи послуги від імені Реєстратора.

   • 1.2 Умови Реєстратора. Доменні сервіси надаватиме Реєстратор. Увесь доступ до Доменних сервісів і їх застосування регулюються відповідними умовами використання Реєстратора. Клієнт погоджується, що він зобов’язаний дотримуватися цих умов використання. Google не виступає як сторона у вашій угоді з будь-яким Реєстратором і не несе відповідальності за виконання ним умов.

   • 1.3 Політика конфіденційності Реєстратора. Клієнт погоджується, що Google надасть його ім’я і контактну інформацію Реєстратору для реєстрації доменного імені. Обробка цієї інформації Реєстратором регулюється його відповідною політикою конфіденційності.

  • 2. Платежі.

   • 2.1 Рахунки й платежі. Здійснюючи покупку, ви зобов’язуєтеся придбати Доменні сервіси строком на один річний розрахунковий період з урахуванням усіх відповідних податків. Доменні сервіси можна оплатити кредитною чи дебетовою карткою або будь-яким іншим способом, зазначеним на сторінці замовлення. Усі платежі здійснюються в доларах США, якщо на сторінці замовлення не зазначено інше. Якщо ви не скасуєте поновлення реєстрації, як описано в Розділі 2.3 "Скасування поновлення", наприкінці кожного річного розрахункового періоду Доменні сервіси автоматично поновлюватимуться на наступний такий період і під час здійснення оплати за поновлення Google стягуватиме з вас актуальну на цей момент суму. Усі платежі остаточні, і компанія Google не повертає сплачені кошти.

   • 2.2 Зміни цін. Google залишає за собою право періодично змінювати (збільшувати або зменшувати) суму платежу за Доменні сервіси. Будь-які зміни ціни застосовуватимуться лише до вашого наступного платежу після сповіщення з обґрунтуванням, яке буде надіслано заздалегідь.

   • 2.3 Скасування поновлення. Щоб плату за наступний період поновлення не було стягнуто, реєстрацію потрібно скасувати принаймні за 5 робочих днів до закінчення розрахункового періоду. Це можна зробити в Консолі адміністратора. Після скасування ви не матимете права на повернення раніше сплачених коштів, однак і надалі матимете доступ до Доменних сервісів до закінчення поточного розрахункового періоду відповідно до цієї Угоди й чинних угод Реєстратора.

  • 3. Конфіденційна інформація.

   • 3.1 Визначення.

    • 3.1.1 Конфіденційна інформація – відомості, розкриті однією стороною (чи її афілійованою особою) іншій стороні відповідно до цієї Угоди, які мають статус конфіденційних або зазвичай мали б його за подібних обставин. Інформація не вважається конфіденційною, якщо одержувач дізнався її самостійно, вона стала загальнодоступною не з вини одержувача, а також якщо її було правомірно надано одержувачу третьою особою без зобов’язань щодо дотримання конфіденційності.

    • 3.1.2 Судовий наказ – запит на розкриття інформації, поданий відповідно до закону, урядового розпорядження, ухвали суду, повістки в суд, ордера або іншого чинного й обов’язкового до виконання документа, процедури чи подібного процесу.

   • 3.2 Зобов’язання. Одержувач Конфіденційної інформації іншої сторони використовуватиме її, тільки щоб здійснювати свої права й виконувати обов’язки, визначені в Угоді, і вживатиме належних заходів, щоб запобігати її розголошенню. Одержувач Конфіденційної інформації зобов’язується не розкривати її нікому, крім своїх афілійованих осіб, співробітників, представників і професійних консультантів (далі – Уповноважені особи), яким необхідно знати такі відомості і які надали письмову згоду зберігати конфіденційність цієї інформації (або, у разі професійних консультантів, зобов’язані робити це з інших причин). Одержувач стежитиме за тим, щоб його Вповноважені особи використовували отриману Конфіденційну інформацію лише для реалізації прав і виконання зобов’язань, визначених у цій Угоді.

   • 3.3 Розкриття інформації відповідно до вимог законодавства. Незалежно від положень Угоди, у яких стверджується протилежне, одержувач також має право розкривати Конфіденційну інформацію в обсязі, якого вимагає відповідний Судовий наказ, за умови, що при цьому він вживає комерційно розумних заходів, щоб: a) якнайшвидше попередити іншу сторону про розголошення її Конфіденційної інформації; b) виконати обґрунтовані вимоги іншої сторони, спрямовані на запобігання розголошенню. Незалежно від сказаного вище пункти (a) і (b) не застосовуються, якщо одержувач вважає, що їх виконання може: (i) спричинити порушення Судового наказу; (ii) завадити урядовому розслідуванню; (iii) призвести до смерті чи завдати серйозну фізичну шкоду людині.

  • 4. Застереження. НАСКІЛЬКИ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ, GOOGLE ВИКОНУЄ УМОВИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ, "ЯК Є" БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ АБО ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ (ЗОКРЕМА СТОСОВНО ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ ЧИ ПЕВНОЇ МЕТИ Й ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ). НАПРИКЛАД, GOOGLE НЕ НАДАЄ ГАРАНТІЙ ЩОДО КОНТЕНТУ ЧИ ФУНКЦІЙ НАШИХ СЕРВІСІВ АБО ДОМЕННИХ СЕРВІСІВ РЕЄСТРАТОРА, ЗОКРЕМА СТОСОВНО ЇХ ТОЧНОСТІ, НАДІЙНОСТІ, ДОСТУПНОСТІ ЧИ ЗДАТНОСТІ ЗАДОВОЛЬНЯТИ ВАШІ ПОТРЕБИ.

  • 5. Відшкодування. Ви зобов’язані відшкодовувати збитки й захищати компанію Google, її субпідрядників і відповідних директорів, посадових осіб, працівників, агентів і афілійованих осіб від будь-яких позовів, збитків, зобов’язань, видатків і витрат (зокрема розумної плати й витрат за юридичні послуги), спричинених або пов’язаних із:

   • • вашою реєстрацією доменного імені й використанням Доменних сервісів;

   • • вашим порушенням прав третіх осіб, зокрема прав інтелектуальної власності.

  • 6. Договірне обмеження відповідальності.

   • 6.1 Обмеження непрямої відповідальності. ЗГІДНО З ЦІЄЮ УГОДОЮ КОМПАНІЯ GOOGLE, ЇЇ АФІЛІЙОВАНІ ОСОБИ Й ПОСТАЧАЛЬНИКИ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАЧЕНІ ДОХОДИ АБО ДАНІ, ФІНАНСОВІ ВТРАТИ ЧИ НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ПОБІЧНІ АБО ШТРАФНІ ЗБИТКИ, НАВІТЬ ЯКЩО ВОНИ ЗНАЛИ ЧИ МАЛИ Б ЗНАТИ ПРО ЇХ МОЖЛИВІСТЬ І НАВІТЬ ЯКЩО ЗАСІБ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ НЕ ПОКРИВАЄ ПРЯМІ ЗБИТКИ.

   • 6.2 Обмеження обсягу відповідальності. ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ GOOGLE, ЇЇ АФІЛІЙОВАНИХ ОСІБ І ПОСТАЧАЛЬНИКІВ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПОЗОВИ В МЕЖАХ ЦІЄЇ УГОДИ ОБМЕЖУЄТЬСЯ МЕНШОЮ З ТАКИХ СУМ: (I) СУМОЮ, СПЛАЧЕНОЮ ВАМИ У ЗВ’ЯЗКУ З ЦІЄЮ УГОДОЮ ВПРОДОВЖ ДВАНАДЦЯТИ МІСЯЦІВ ДО ПОДІЇ, ЧЕРЕЗ ЯКУ ВИНИКЛА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБО (II) 5000 ДОЛАРІВ США.

   • 6.3 Винятки з обмежень відповідальності. Ці договірні обмеження відповідальності не застосовуються до порушення вами прав інтелектуальної власності компанії Google або її афілійованих осіб, а також ваших зобов’язань щодо відшкодування й платіжних зобов’язань.

  • 7. Загальне.

   • 7.1 Сповіщення. Для полегшення процедур сторони можуть, але не зобов’язані, надсилати письмові сповіщення англійською мовою і адресувати їх юридичному відділу й основній контактній особі іншої сторони. Електронна адреса юридичного відділу Google для сповіщень: legal-notices@google.com.

   • 7.2 Передавання прав і обов’язків. Ви не можете передавати свої права й обов’язки за жодною частиною цієї Угоди без попередньої письмової згоди компанії Google. Будь-які інші спроби передачі прав і обов’язків є недійсними.

   • 7.3 Форс-мажор. Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання або затримку виконання своїх зобов’язань, якщо це викликано обставинами, які виходять за межі її контролю.

   • 7.4 Відсутність відмови від прав. Якщо будь-яка зі сторін не здійснює свої права за Угодою або здійснює їх із затримкою, це не означає, що вона від них відмовляється.

   • 7.5 Відсутність агентських відносин. Ця Угода не передбачає створення між сторонами агентських чи партнерських відносин або спільного підприємства.

   • 7.6 Електронні листи. Сторони можуть використовувати електронні листи для надання письмового дозволу чи згоди, яких вимагає ця Угода.

   • 7.7 Укладання субконтрактів. Компанія Google має право передавати свої зобов’язання за цією Угодою субпідрядникам, але в такому разі вона все одно відповідає перед Клієнтом за виконання всіх цих зобов’язань.

   • 7.8 Треті особи-бенефіціари. Ця Угода не надає жодної вигоди жодним третім особам, якщо в ній прямо не зазначено інше.

   • 7.9 Роздільність. Якщо будь-яке положення цієї Угоди (або його частину) буде визнано недійсним, незаконним чи не забезпеченим позовом, усі інші умови Угоди залишатимуться чинними.

   • 7.10 Застосовне право в США. Відповідно до Розділу 7.15 "Умови для окремих регіонів" до спорів між сторонами застосовуються наведені нижче положення.

    • a) Для органів влади міста, округу або штату США. Якщо Клієнтом є орган влади міста, округу або штату США, ця Угода не визначає застосовне право й територіальну підсудність.

    • b) Для федеральних органів влади США. Якщо Клієнт є федеральним органом влади США, застосовуються такі положення: УСІ ПОЗОВИ, СПРИЧИНЕНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ЧИ ЇЇ ВИКОНАННЯМ КОМПАНІЄЮ GOOGLE, РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗАКОНАМИ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ АМЕРИКИ (ЗА ВИНЯТКОМ НОРМ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА). ЛИШЕ В МЕЖАХ, ДОЗВОЛЕНИХ ФЕДЕРАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ: (I) ЗА ВІДСУТНОСТІ ВІДПОВІДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНУ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ЗАКОНИ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ (ЗА ВИНЯТКОМ НОРМ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА); (II) У ВСІХ ПОЗОВАХ, СПРИЧИНЕНИХ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ НЕЮ ЧИ ЇЇ ВИКОНАННЯМ КОМПАНІЄЮ GOOGLE, СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ НА ПЕРСОНАЛЬНУ ЮРИСДИКЦІЮ СУДІВ В ОКРУЗІ САНТА-КЛАРА, КАЛІФОРНІЯ, І ВИКЛЮЧНУ ТЕРИТОРІАЛЬНУ ПІДСУДНІСТЬ ЇМ.

    • c) Для всіх інших організацій. Якщо Клієнт не відповідає визначенню в Розділі 7.10(a) ("Для органів влади міста, округу або штату США") чи (b) ("Для федеральних органів влади США"), застосовуються такі положення: УСІ ПОЗОВИ, СПРИЧИНЕНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НЕЮ ЧИ ЇЇ ВИКОНАННЯМ КОМПАНІЄЮ GOOGLE, РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗАКОНАМИ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ (ЗА ВИНЯТКОМ НОРМ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА) І РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ ЛИШЕ У ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДАХ АБО СУДАХ ШТАТУ В ОКРУЗІ САНТА-КЛАРА, КАЛІФОРНІЯ, США; СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ НА ПЕРСОНАЛЬНУ ЮРИСДИКЦІЮ ТАКИХ СУДІВ.

   • 7.11 Суперечності в мовних версіях. Якщо виявиться, що між англомовним оригіналом і якимось перекладом Угоди є розбіжності, то англійський текст матиме переважну силу, крім випадків, коли в перекладі прямо зазначено інше.

   • 7.12 Засіб судового захисту за правом справедливості. Жодне положення цієї Угоди не обмежує права сторін на судовий захист за правом справедливості.

   • 7.13 Зміни. Google може час від часу змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни публікуватимуться на сторінці https://workspace.google.com/terms/domain_reseller_agreement.html. Вони набуватимуть чинності тільки на початку наступного розрахункового періоду Клієнта. Поновлення реєстрації означає, що Клієнт приймає нові умови Угоди. Крім випадків, зазначених у цьому Розділі, будь-які доповнення до цієї Угоди вносяться в письмовій формі, підписуються обома сторонами й мають містити пряму вказівку, що вони є доповненнями до цієї Угоди.

   • 7.14 Повнота Угоди. Ця Угода замінює всі інші угоди між сторонами, що стосуються її предмета. Укладаючи цю Угоду, жодна зі сторін не покладається на будь-які заяви, твердження чи гарантії (зокрема надані через недбалість або ненавмисно), окрім чітко вказаних у цій Угоді, а також не матиме жодних прав чи засобів правового захисту на підставі таких заяв, тверджень чи гарантій.

   • 7.15 Умови для окремих регіонів. Якщо платіжна адреса Клієнта належить до відповідного регіону, Клієнт погоджується з наведеними нижче змінами до цієї Угоди.

    • Азійсько-Тихоокеанський регіон (усі регіони, крім Австралії, Індії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Японії); Латинська Америка

     • Розділ 7.10 "Застосовне право в США" замінюється на наведений нижче.

     • 7.10 Застосовне право. Арбітраж.

     • a) УСІ ПОЗОВИ, СПРИЧИНЕНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО БУДЬ-ЯКИМИ ПОВ’ЯЗАНИМИ ПРОДУКТАМИ ЧИ СЕРВІСАМИ GOOGLE АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ (ЗОКРЕМА ВСІ СПОРИ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ) ("Спір"), РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗАКОНАМИ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ, США (ЗА ВИНЯТКОМ НОРМ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА).

     • b) Сторони добросовісно намагатимуться врегулювати будь-який Спір протягом 30 днів після його виникнення. Якщо Спір не буде вирішено протягом 30 днів, його вирішує Міжнародний центр вирішення спорів Американської арбітражної асоціації відповідно до своїх Правил прискореного розгляду комерційних спорів, чинних на момент укладення Угоди (далі – "Правила").

     • c) Сторони разом виберуть одного арбітра. Арбітраж проводиться англійською мовою в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія, США.

     • d) Кожна зі сторін може просити компетентний суд накласти судову заборону, необхідну для захисту прав такої сторони до завершення арбітражу. Арбітр може розпорядитися про засіб судового захисту відповідно до права справедливості або у вигляді судової заборони залежно від умов і обмежень цієї Угоди щодо засобів правового захисту.

     • e) За умови дотримання вимог щодо конфіденційності, викладених у Підрозділі (g), кожна зі сторін може звернутися в будь-який компетентний суд із проханням винести ухвалу для захисту прав або власності цієї сторони. Таке звернення не вважатиметься порушенням цього розділу щодо застосовного права й арбітражу чи відмовою від умов цього розділу, а також не впливатиме на повноваження арбітра, зокрема на право переглядати судове рішення. Сторони погоджуються, що суди округу Санта-Клара (штат Каліфорнія, США) мають компетенцію видавати будь-які розпорядження відповідно до цього Підрозділу 7.10(e).

     • f) Арбітражне рішення буде остаточним і обов’язковим для сторін. Для його виконання може бути залучено будь-який компетентний суд, зокрема суд, до юрисдикції якого належить одна зі сторін або її власність.

     • g) Відомості про будь-який арбітражний процес, що проводиться згідно з цим Розділом 7.10 "Застосовне право. Арбітраж", вважатимуться Конфіденційною інформацією згідно з визначенням у Розділі 3 "Конфіденційна інформація". Це стосується: (i) відомостей про факт такого арбітражного процесу; (ii) усієї інформації, розголошеної під час нього; (iii) усіх пов’язаних із ним усних заяв і документів. Додатково до прав на розголошення, визначених у Розділі 3 "Конфіденційна інформація", сторони можуть розголошувати відомості, описані в цьому Підрозділі 7.10(g), у компетентному суді, якщо це потрібно для звернення про винесення ухвали суду в межах Підрозділу 7.10(e) або виконання будь-якого арбітражного рішення, але повинні вимагати, щоб такі судові процеси проходили в закритому режимі (на закритому судовому засіданні).

     • h) Сторони оплачуватимуть послуги арбітра, послуги й видатки призначених ним експертів, а також адміністративні видатки арбітражного центру згідно з Правилами. У своєму остаточному рішенні арбітр визначає зобов’язання сторони, що програла Спір, відшкодувати іншій стороні заздалегідь сплачену нею суму цих зборів.

     • i) Кожна сторона самостійно оплачує гонорари й витрати своїх адвокатів і експертів, незалежно від остаточного рішення арбітра щодо Спору.

    • Азійсько-Тихоокеанський регіон – Індія

     • Розділ 7.10 "Застосовне право в США" замінюється на наведений нижче.

     • 7.10 Застосовне право. Усі позови, спричинені цією Угодою або пов’язані з нею, регулюються законами Індії. Вирішення будь-яких спорів здійснюватиметься відповідно до юрисдикції Судів Нью-Делі. Незалежно від наведеного вище, Клієнт може й мусить адресувати компанії Google India Private Limited усі претензії щодо Google за цією Угодою.

    • Європа, Близький Схід, Африка – Алжир, Бахрейн, Єгипет, Ємен, Ізраїль, Йорданія, Катар, Кувейт, Ліван, Лівія, Мавританія, Марокко, Об’єднані Арабські Емірати, Оман, Палестина й Туніс

     • Розділ 7.10 "Застосовне право в США" замінюється на наведений нижче.

     • 7.10 Застосовне право. Арбітраж.

     • a) УСІ ПОЗОВИ, СПРИЧИНЕНІ ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО БУДЬ-ЯКИМИ ПОВ’ЯЗАНИМИ ПРОДУКТАМИ ЧИ СЕРВІСАМИ GOOGLE АБО ПОВ’ЯЗАНІ З НИМИ (ЗОКРЕМА ВСІ СПОРИ ЩОДО ТЛУМАЧЕННЯ ЧИ ВИКОНАННЯ ЦІЄЇ УГОДИ) ("Спір"), РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗАКОНАМИ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ, США (ЗА ВИНЯТКОМ НОРМ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА).

     • b) Сторони добросовісно намагатимуться врегулювати будь-який Спір протягом 30 днів після його виникнення. Якщо Спір не буде вирішено протягом 30 днів, його має бути вирішено в арбітражному суді згідно з регламентом Лондонського міжнародного арбітражного суду (далі – "Правила"), положення якого цією згадкою включаються в цей Розділ.

     • c) Сторони разом виберуть одного арбітра. Арбітраж здійснюватиметься англійською мовою, і офіційним місцем його проведення буде Міжнародний фінансовий центр Дубая (DIFC) в ОАЕ.

     • d) Кожна зі сторін може просити компетентний суд накласти судову заборону, необхідну для захисту прав такої сторони до завершення арбітражу. Арбітр може розпорядитися про засіб судового захисту відповідно до права справедливості або у вигляді судової заборони залежно від умов і обмежень цієї Угоди щодо засобів правового захисту.

     • e) Арбітражне рішення буде остаточним і обов’язковим для сторін. Для його виконання може бути залучено будь-який компетентний суд, зокрема суд, до юрисдикції якого належить одна зі сторін або її власність.

     • f) Відомості про будь-який арбітражний процес, що проводиться згідно з цим Розділом 7.10 "Застосовне право. Арбітраж", вважатимуться Конфіденційною інформацією згідно з визначенням у Розділі 3 "Конфіденційна інформація". Це стосується: (i) відомостей про факт такого арбітражного процесу; (ii) усієї інформації, розголошеної під час нього; (iii) усіх пов’язаних із ним усних заяв і документів. Додатково до прав на розголошення, визначених у Розділі 3 "Конфіденційна інформація", сторони можуть розголошувати відомості, описані в цьому Підрозділі 7.10(f), у компетентному суді, якщо це потрібно для виконання будь-якого арбітражного рішення, але повинні вимагати, щоб такі судові процеси проходили на закритому судовому засіданні.

     • g) Сторони оплачуватимуть послуги арбітра, послуги й видатки призначених ним експертів, а також адміністративні видатки арбітражного центру згідно з Правилами. У своєму остаточному рішенні арбітр визначає зобов’язання сторони, що програла Спір, відшкодувати іншій стороні заздалегідь сплачену нею суму цих зборів.

     • h) Кожна сторона самостійно оплачує гонорари й витрати своїх адвокатів і експертів, незалежно від остаточного рішення арбітра щодо Спору.