Умови реєстрації домену

 • Ці Умови реєстрації домену вводяться для регулювання відносин між вами та компанією Google, коли ви приймаєте наведені нижче положення (далі – Угода) у процесі придбання послуги реєстрації домену (далі – Послуга реєстрації домену) через інтерфейс Google. Для Клієнтів із платіжною адресою в Новій Зеландії ця Угода укладається та вводиться для регулювання відносин між Клієнтом і компанією Google New Zealand Limited, офіси якої розташовані за адресою PWC Tower, Level 27, 188 Quay Street, Auckland, New Zealand 1010, і яка є авторизованим торговельним посередником із надання Послуги реєстрації домену в Новій Зеландії. Під "Google" мається на увазі компанія Google LLC та/або її філії (зокрема Google New Zealand Limited) відповідно до контексту. Використовуючи Послугу реєстрації домену, ви реєструєте доменні імена через сторонніх реєстраторів доменних імен, що мають договірні правовідносини з Google (далі – Партнери з реєстрації). Основна роль Google у такій реєстрації – рекомендувати вам Партнера з реєстрації, допомогти вам зареєструвати в нього одне чи більше доменних імен і допомогти налаштувати відповідні служби Google через такого Партнера з реєстрації. Час від часу Google може змінювати Партнерів із реєстрації на власний розсуд. Щоб зареєструвати доменне ім’я в Партнера з реєстрації, ви маєте прийняти Загальні положення та умови цього Партнера з реєстрації. Ви усвідомлюєте, що маєте окремий договір із Партнером із реєстрації та несете відповідальність за всі фінансові й інші зобов’язання відповідно до такого договору. Якщо у вас виникнуть будь-які запитання щодо доступності, придбання, поновлення, обслуговування чи іншої підтримки, пов’язаної з реєстрацією вашого доменного імені, звертайтеся до Партнера з реєстрації, а не до Google. Надання Послуги реєстрації домену регламентується Політикою конфіденційності Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

  • 1. Реєстрація. Ви усвідомлюєте, що ви є Реєстрантом одного або кількох доменних імен, як це визначено Корпорацією з присвоєння імен і номерів в Інтернеті (далі "ICANN"). Ви погоджуєтеся дотримуватися відповідних норм і принципів ICANN щодо ваших доменних імен, у тому числі Єдиної політики вирішення спорів ICANN, а також завжди надавати та зберігати повну й точну реєстраційну інформацію, включно з контактними даними, необхідними для реєстрації, та іншими контактами. Ви також розумієте та погоджуєтеся, що навіть якщо ви відмовитеся зберігати відомості про себе в базі даних WHOIS, то в разі зміни відповідних вимог ваш Партнер із реєстрації або компанія Google можуть розкрити інформацію щодо вашого домену, якщо обґрунтовано вважатимуть це за необхідне. Якщо ви вказуєте інших осіб, які діятимуть від вашого імені в тій чи іншій якості, ви погоджуєтеся нести відповідальність за будь-які обов’язки або зобов’язання, які ваші представники братимуть на себе щодо ваших доменних імен. Крім того, вони мають прийняти положення цієї Угоди, а також Умови використання, розроблені Партнером із реєстрації. Google залишає за собою право відмовити в реєстрації або скасувати реєстрацію будь-якого доменного імені, яке не відповідає Політиці прийнятного використання Google Workspace. Її можна переглянути на сторінці https://workspace.google.com/terms/use_policy.html або за іншою URL-адресою, яку може надати Google.

  • 2. Зміни. Google може час від часу вносити до Угоди комерційно обґрунтовані зміни. Якщо компанія Google вносить суттєві зміни до цієї Угоди, вона інформує про це Користувача (наприклад, за допомогою електронного листа).

  • 3. Розрахунки та платежі. Прийнявши ці умови, ви маєте придбати Службу реєстрації домену від Google строком на один рік. Ви можете заплатити за Службу реєстрації домену за допомогою кредитної картки, дебетної картки або будь-яким іншим способом, зазначеним на сторінці замовлення. Компанія Google реєструє доменні імена після підтвердження методу платежу, але рахунок виставляється наприкінці місяця, у якому здійснюється покупка доменного імені. Усі платежі здійснюються в доларах США, якщо інше не зазначено на сторінці замовлення. Під час реєстрації або оформлення Служби реєстрації домену можна вибрати автоматичне поновлення доменних імен. Якщо вибрати цей варіант, наприкінці кожного року Служба реєстрації домену автоматично поновлюватиметься на один рік і компанія Google виставлятиме вам рахунок для оплати поновлення кожного разу, коли прийде час. Усі платежі остаточні, компанія Google не повертає сплачені кошти та не стягує додаткову оплату.

  • 4. Записи домену. Ви надаєте Google право листуватися з вашим(-и) Партнером(-ами) з реєстрації від вашого імені та вносити зміни до ваших записів із Партнером(-ами) з реєстрації, щоб полегшити роботу Служби реєстрації домену. Ви надаєте компанії Google право за її бажанням стати контактом із технічних, фінансових або інших питань для домену, який зареєстровано через Службу реєстрації домену.

  • 5. Передача. Ви усвідомлюєте, що Google може змінити Партнерів із реєстрації або розпочати надання таких послуг із реєстрації доменних імен самостійно в будь-який час і на власний розсуд. У такому разі Google може змінити вашого Партнера з реєстрації. Ви надаєте компанії Google право діяти як представник Реєстранта з обмеженою метою запиту такої зміни та заповнення всіх необхідних форм або укладання угод. Ви також надаєте Google право ставати адміністративним контактом і відмовлятися від відповідних повноважень з обмеженою метою передачі ваших доменних імен і заповнення всіх необхідних форм або укладання угод.

  • 6. Припинення дії Угоди. Компанія Google може припинити надання Послуги з будь-якої причини в кінці поточного терміну, сповістивши вас про це принаймні за 30 днів. Компанія Google також має право негайно припинити надання Послуги, якщо матиме вагомі підстави вважати, що: (i) ваші доменні імена чи активність у домені не відповідають Політиці прийнятного використання Google Workspace, та (ii) надавати Послугу економічно невиправдано через особливості чинного законодавства.

  • 7. Обмеження відповідальності.

   • А. Обмеження Непрямої відповідальності. Жодна сторона відповідно до цієї Угоди не несе відповідальність за втрачений дохід або непрямі, спеціальні, випадкові, опосередковані, приблизні чи штрафні збитки, навіть якщо ця сторона знала або мала знати про можливість таких збитків і навіть якщо прямі збитки не покриваються санкцією.

   • Б. Обмеження обсягу Відповідальності. Жодна сторона відповідно до цієї Угоди не несе відповідальність у розмірі, більшому від суми, сплаченої клієнтом компанії Google протягом дванадцяти місяців до настання події, через яку здійснюється притягнення до відповідальності.

  • 8. Чинне законодавство. Ця Угода підпадає під дію законів штату Каліфорнія (США), за винятком правил вибору правової норми, прийнятих у цьому штаті. У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ У МЕЖАХ ЦІЄЇ УГОДИ СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПЕРЕДАВАТИ СПРАВИ НА РОЗГЛЯД ДО СУДІВ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ЮРИСДИКЦІЇ ТА ВИКЛЮЧНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСУДНОСТІ ОКРУГУ САНТА-КЛАРА ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ.

  • 9. Форс-мажорні обставини. Жодна сторона не несе відповідальність за неналежне виконання Угоди, зумовлене обставинами (наприклад, стихійним лихом, війною чи терористичним актом, бунтом, умовами праці, діями уряду та порушеннями роботи Інтернету), які не може контролювати ця сторона.

  • 10. Відсутність відмови від прав. Невиконання будь-якого з положень цієї Угоди не вважатиметься відмовою від прав.

  • 11. Автономність положень Угоди. Якщо будь-яке положення цієї Угоди юридично буде визнано недійсним, усі інші положення матимуть повну юридичну силу.

  • 12. Відсутність посередників. Сторони є незалежними підрядниками, а ця Угода не передбачає створення між сторонами посередницьких чи партнерських відносин або спільного підприємства.

  • 13. Відсутність третьої сторони, яка отримує прибуток. Цією Угодою не передбачено залучення третіх сторін, які отримуватимуть користь від цього.

  • 14. Засіб судового захисту. Жодне положення цієї Угоди не обмежує можливості іншої сторони шукати засіб судового захисту.

  • 15. Угода в цілому. Ця Угода та всі згадані тут документи є повною угодою між сторонами стосовно її предмета та замінюють собою всі попередні або одночасні домовленості щодо цього предмета.

  • 16. Суперечні положення. Якщо ви прийняли положення Угоди й Умови використання Google Доменів (https://domains.google.com/tos) і між ними виникли суперечності, пріоритет матиме ця Угода.