Умови реєстрації доменів

 • Ці умови реєстрації доменів ("Угода") поширюються на вас і компанію Google. Значення терміна Google наведено на сторінці https://cloud.google.com/terms/google-entity. Ця Угода визначає умови та принципи покупки вами послуги реєстрації домену ("Послуга") через інтерфейс Google. Використовуючи Послугу, ви реєструєте доменні імена через сторонніх реєстраторів доменних імен, що мають договірні правовідносини з Google ("Партнери з реєстрації"). Основна роль Google у такій реєстрації – рекомендувати вам Партнера з реєстрації, допомогти вам зареєструвати в нього одне чи більше доменних імен і допомогти налаштувати відповідні служби Google через такого Партнера з реєстрації. Час від часу Google може змінювати Партнерів із реєстрації на власний розсуд. Щоб зареєструвати доменне ім’я в цього Партнера з реєстрації, ви маєте прийняти розроблені ним Умови використання. Ви розумієте, що укладаєте окрему угоду з Партнером із реєстрації та несете відповідальність за виконання всіх зобов’язань, а також сплату комісій, як зазначено в такій угоді. Якщо у вас виникнуть запитання щодо доступності доменного імені, його покупки, поновлення реєстрації, обслуговування й підтримки, звертайтеся до Партнера з реєстрації, а не до Google.

  • 1. Реєстрація. Ви розумієте, що ви є Реєстрантом одного або кількох доменних імен, як це визначено Інтернет-корпорацією з присвоєння імен і номерів (ICANN). Ви погоджуєтеся дотримуватися відповідних норм і правил ICANN щодо ваших доменних імен, у тому числі Єдиної політики вирішення спорів ICANN, а також завжди надавати та зберігати повну й точну реєстраційну інформацію, включно з контактними даними, необхідними для реєстрації, та іншими контактами. Ви також розумієте та погоджуєтеся, що навіть якщо ви відмовитеся зберігати відомості про себе в базі даних WHOIS, то в разі зміни відповідних вимог ваш Партнер із реєстрації або компанія Google можуть розкрити інформацію щодо вашого домену, якщо обґрунтовано вважатимуть це за необхідне. Якщо ви вказуєте інших осіб, які діятимуть від вашого імені, ви погоджуєтеся нести відповідальність за будь-які обов'язки або зобов'язання, які ваші представники братимуть на себе щодо ваших доменних імен. Крім того, вони мають прийняти положення цієї Угоди, а також Умови використання, розроблені Партнером із реєстрації. Google залишає за собою право відмовити в реєстрації або скасувати реєстрацію будь-якого доменного імені, яке не відповідає Правилам прийнятного використання Google Workspace.

  • 2. Зміни. Час від часу компанія Google може вносити комерційно обґрунтовані зміни в Правила прийнятного використання Google Workspace. У разі внесення істотних змін компанія Google інформуватиме про це Клієнта (наприклад, електронною поштою).

  • 3. Рахунки й оплата. Приймаючи ці умови, ви зобов'язуєтеся купити Послугу з реєстрації доменів у компанії Google строком на один рік. Послугу можна оплатити кредитною чи дебетовою карткою або будь-яким іншим способом, зазначеним на сторінці замовлення. Компанія Google зареєструє доменні імена після підтвердження способу оплати, але виставить рахунок тільки наприкінці місяця, у якому здійснюється покупка доменного імені. Усі платежі здійснюються в доларах США, якщо інше не зазначено на сторінці замовлення. Під час реєстрації або використання Послуги можна вибрати автоматичне поновлення доменних імен. У такому разі наприкінці кожного річного терміну Послуга автоматично поновлюватиметься на один рік, і компанія Google в належний час виставлятиме вам рахунок, використовуючи розцінки, що діють на момент поновлення. Усі платежі остаточні, і компанія Google сплачені кошти не повертає.

  • 4. Записи домену. Ви надаєте Google право листуватися з вашими Партнерами з реєстрації від вашого імені та змінювати ваші з ними записи, щоб полегшити надання Послуги з реєстрації домену. Ви вповноважуєте компанію Google на власний розсуд бути контактною особою з технічних, фінансових та інших питань стосовно доменів, зареєстрованих за допомогою Послуги.

  • 5. Передача. Ви розумієте, що Google може змінити Партнерів із реєстрації або почати надавати такі послуги з реєстрації доменних імен самостійно в будь-який час і на власний розсуд. У такому разі Google може змінити вашого Партнера з реєстрації. Ви дозволяєте компанії Google діяти як представник Реєстранта виключно для здійснення такої зміни та заповнення необхідних для цього форм або укладання угод. Ви також надаєте Google право діяти як контактна особа з правами адміністратора виключно для передачі ваших доменних імен і заповнення всіх необхідних форм або укладання угод.

  • 6. Припинення надання послуги. Компанія Google може припинити надання Послуги з реєстрації доменів із будь-якої причини в кінці поточного терміну, сповістивши вас про це принаймні за 30 днів. Компанія Google також має право негайно припинити надання Послуги, якщо матиме вагомі підстави вважати, що: 1) ваші доменні імена чи активність у домені не відповідають Правилам прийнятного використання Google Workspace; 2) надавати Послугу економічно невиправдано через особливості чинного законодавства.

  • 7. Договірне обмеження відповідальності.

   • 7.1 Жодне з положень цієї Угоди не виключає та не обмежує відповідальності жодної зі сторін у разі: а) смерті або тілесних ушкоджень, що стали результатом недбалості будь-якої зі сторін або її підлеглих, агентів чи працівників; б) шахрайства або введення в оману.

   • 7.2 Жодна зі сторін не нестиме відповідальності відповідно до цієї Угоди (за контрактом, цивільним правопорушенням або іншою умовою) за будь-які спеціальні чи непрямі втрати, яких зазнала інша сторона (незважаючи на те, чи очікувалися такі втрати на момент укладення цієї Угоди).

   • 7.3 Відповідальність кожної зі сторін відповідно до цієї Угоди (за контрактом, цивільним правопорушенням або іншою умовою), що виникає в результаті зазначеної події або низки пов'язаних подій, обмежується: а) 125% від загальної сплаченої суми або суми, яка підлягає сплаті Клієнтом за 12 місяців відповідно до цієї Угоди до місяця, коли відбулася зазначена подія (або перша подія в низці пов'язаних); б) 25 000 фунтів стерлінгів (залежно від того, яка сума більша).

  • 8. Застосовне право.

   • 8.1 Ця Угода та будь-які спори (за контрактом і не за ним) щодо неї, її предмету чи структури ("Спір") регулюються англійським правом.

   • 8.2 Усі спори будуть передаватися в арбітражний суд і остаточно вирішуватися в ньому згідно з регламентом Лондонського міжнародного арбітражного суду, положення якого вважаються включеними у цей пункт. Арбітражний розгляд справи має проводитися трьома арбітрами. Офіційне місце проведення арбітражу – Лондон, Англія. Такий розгляд має проводитись англійською мовою.

   • 8.3 Цей розділ 8 не обмежує права жодної сторони подавати до судового органу відповідної юрисдикції вимоги щодо вжиття термінових або тимчасових заходів для забезпечення позову чи судової заборони (разом – "Забезпечення позову"). За винятком випадків, коли юридична адреса або зареєстрований офіс Клієнта розташований у Росії або Україні, заходи Забезпечення позову повинні переглядатися арбітражним судом, і всі спори щодо них також можуть розглядатися тільки в арбітражному суді.

  • 9. Форс-мажор. Жодна зі сторін не несе відповідальності за невиконання зобов'язань за цією Угодою, якщо це спричинено форс-мажорними обставинами, які виходять за межі її контролю.

  • 10. Відсутність відмови від прав. Неспроможність виконати будь-яку умову цієї Угоди не вважатиметься відмовою від такого (або будь-якого іншого) права або санкції.

  • 11. Застосування. Недійсність, незаконність або нездійсненність будь-якого положення (чи його частини) цієї Угоди не впливає на дійсність інших її положень (якщо такі є).

  • 12. Відсутність агентських відносин. Сторони є незалежними підрядниками, а ця Угода не передбачає створення між сторонами посередницьких чи партнерських відносин або спільного підприємства.

  • 13. Відсутність третіх осіб-бенефіціарів. Жодне з положень цієї Угоди не створює та не надає ніяких прав або іншої вигоди особам, які не є сторонами Угоди.

  • 14. Засіб судового захисту. Жодне положення цієї Угоди не обмежує можливості сторін вдаватися до засобів судового захисту.

  • 15. Повнота Угоди. Ця Угода та всі зазначені тут документи становлять повну домовленість сторін щодо її предмета й замінюють собою всі попередні угоди між сторонами щодо цього ж предмета.

  • 16. Суперечливі положення. Якщо ви прийняли положення цієї Угоди й Умови використання Google Domains на сторінці https://domains.google.com/tos ("Умови використання Google Domains"), і між ними є суперечності, пріоритет має ця Угода.