Умови використання Google Workspace for Education

Остання редакція: 21 грудня 2020 р.

Якщо ви вже підписали для потрібного облікового запису Google Workspace for Education офлайн-варіант цієї Угоди про використання Сервісів Google Workspace for Education, то наведені нижче умови вас не стосуються. Замість них ваша робота із Сервісами Google Workspace for Education регулюється підписаними офлайн-умовами.

Якщо ваш платіжний обліковий запис зареєстровано в Індії, вашу роботу з Google Workspace for Education регулюють ці Умови використання. Ознайомтеся з ними.

Якщо ваш платіжний обліковий запис зареєстровано в Бразилії, вашу роботу з Google Workspace for Education регулюють ці Умови використання. Ознайомтеся з ними.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço, que será o Termo aplicável à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Ці Умови використання Google Workspace for Education (сукупно – "Угода"), які раніше мали назву "Угода про використання G Suite для навчальних закладів (онлайн-версія)", укладаються між компанією Google і фізичною або юридичною особою, яка їх приймає (далі – "Клієнт"), та регулюють доступ Клієнта до Сервісів і їх використання. Визначення терміна "Google" наведено на сторінці https://cloud.google.com/terms/google-entity.

Ця Угода починає діяти в день, коли Клієнт приймає її, натискаючи відповідну кнопку (далі – "Дата набуття чинності"). Приймаючи Угоду від імені Клієнта, ви заявляєте та гарантуєте, що: (i) маєте юридичні повноваження укласти цю Угоду від імені Клієнта; (ii) прочитали та зрозуміли Угоду; (iii) приймаєте її від імені Клієнта.

  • 1. Надання Сервісів.
   • 1.1. Використання Сервісів. Протягом Строку дії компанія Google надаватиме Сервіси відповідно до цієї Угоди, яка включає Угоду про рівень обслуговування. Клієнт має право користуватися Сервісами, зазначеними в Замовленні в Торговельного посередника чи відповідній Формі замовлення, на умовах цієї Угоди.
   • 1.2. Консоль адміністратора. Клієнт отримує доступ до Консолі адміністратора, у якій може керувати використанням Сервісів.
   • 1.3. Облікові записи та підтвердження для використання Сервісів.
    • (a). Облікові записи. Для використання Сервісів Клієнт повинен мати Обліковий запис. Клієнт сам відповідає за інформацію, надану для створення Облікового запису, безпеку паролів від нього та за всі дії за допомогою Облікового запису. Компанія Google не зобов'язана надавати Клієнту кілька облікових записів.
    • (b). Підтвердження для використання Сервісів. Щоб користуватися Сервісами, Клієнт має підтвердити Електронну адресу домену або Доменне ім'я. Якщо Клієнт не має дозволу використовувати Електронну адресу домену чи не володіє та не керує Доменним ім'ям, компанія Google не зобов'язана надавати йому доступ до Сервісів і може без попередження видалити його Обліковий запис.
   • 1.4. Включені Умови. В Угоду способом посилання включено Положення, наведені за URL-адресами, зокрема Умови використання окремих Сервісів і Поправку щодо обробки даних. Крім того, ми можемо вимагати від Клієнта прийняти Поправку щодо обробки даних в Консолі адміністратора. Таке прийняття зумовлено виключно технічними чи операційними причинами і ніяк не впливає на права й обов'язки сторін, описані в цій Угоді та Поправці щодо обробки даних.
   • 1.5. Зміни.
    • (a). У Сервісах. Компанія Google може час від часу вносити до Сервісів комерційно обґрунтовані зміни. Google зобов'язується повідомляти Клієнта про всі істотні зміни, які помітно впливають на його користування Сервісами, якщо Клієнт підписався на повідомлення від Google про такі зміни.
    • (b). В Угоді. Періодично Google може змінювати умови Угоди. Зміни публікуватимуться на веб-сторінці https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Для Клієнта зміни набуватимуть чинності тільки після початку наступного Строку дії замовлення. Якщо після цього моменту Клієнт продовжить користуватися Сервісами, це означатиме, що він приймає нові умови Угоди. Цей розділ 1.5(b) "Зміни в Угоді" не стосується змін у Положеннях, наведених за URL-адресами.
    • (c). У Положеннях, наведених за URL-адресами (крім Поправки щодо обробки даних). Періодично компанія Google може змінювати умови Положень, наведених за URL-адресами. Якщо зміни істотні, вона зобов'язана повідомити про них Клієнта. Google може сповіщати про істотні зміни в Угоді про рівень обслуговування на веб-сторінці відповідної Угоди. Істотні зміни Положень, наведених за URL-адресами, набувають чинності через 30 днів після надсилання сповіщення. Винятки: (i) істотні несприятливі зміни в Угоді про рівень обслуговування починають діяти через 90 днів після надсилання сповіщення; (ii) зміни, що стосуються нових Сервісів або функцій, починають діяти негайно. Цей розділ 1.5(c) "Зміни в Положеннях, наведених за URL-адресами (крім Поправки щодо обробки даних)" не стосується змін у Поправці щодо обробки даних.
    • (d). У Поправці щодо обробки даних. Google має право змінювати Поправку щодо обробки даних, тільки якщо це необхідно для дотримання вимог відповідних законів чи інших нормативних актів, виконання судового рішення або вимог органів державної влади за умови, що такі зміни прямо дозволені в Поправці щодо обробки даних або відповідають усім наведеним далі вимогам:
     • (i) комерційно обґрунтовані;
     • (ii) не знижують загальну безпеку Сервісів;
     • (iii) не розширюють обсяг обробки "Персональних даних Клієнта" компанією Google і не скасовують обмежень на таку обробку порівняно з положеннями розділу "Обсяг обробки" Поправки щодо обробки даних;
     • (iv) не призводять до інших істотних порушень прав Клієнта, передбачених Поправкою щодо обробки даних.
    • У випадку внесення істотних змін до Поправки щодо обробки даних відповідно до цього розділу 1.5(d) "Зміни в Поправці щодо обробки даних" такі зміни публікуються на веб-сторінці, яка містить текст цієї Поправки.
    • (e). Припинення роботи Основних сервісів. Якщо компанія Google вирішить припинити роботу певного Основного сервісу (чи його істотних функцій), вона зобов'язана сповістити про це Клієнта принаймні за 12 місяців до такого припинення, крім випадків, коли вона замінює його іншим Основним сервісом (чи функцією), що є аналогічним в істотних аспектах. Жодне положення цього розділу 1.5(e) "Припинення роботи Основних сервісів" не обмежує право Google вносити зміни, необхідні для дотримання відповідних законів, усунення істотних загроз для безпеки або уникнення значних технічних труднощів чи економічного тягаря. Положення цього розділу 1.5(e) "Припинення роботи Основних сервісів" не стосуються Інших сервісів, а також Сервісів, пропозицій й функцій, які ще не вийшли в загальнодоступній версії.
  • 2. Умови оплати. Якщо Клієнт користується певними Сервісами за Оплату, то таке користування регулюється положеннями цього розділу 2 "Умови оплати".
   • 2.1. Відстеження показників використання Сервісів і варіанти оплати. У День початку платіжного циклу або дещо пізніше Google виставляє Клієнту рахунок на авансову Щомісячну або Щорічну оплату за використання Сервісів відповідно до умов, указаних у Формі замовлення. Для відстеження показників використання Сервісів використовуються інструменти вимірювання Google. Показники, визначені Google із метою розрахунку розміру Оплати, є остаточними.
   • 2.2. Платежі. Клієнт зобов'язаний виконувати Оплату рахунків-фактур у вказаній у них валюті протягом 30 днів після дати виставлення рахунка. Компанія Google не зобов'язана виставляти Клієнту по кілька рахунків-фактур. Платежі банківським переказом потрібно здійснювати на реквізити, указані Google.
   • 2.3. Податки.
    • (a). За сплату всіх Податків відповідає Клієнт. Клієнт оплачує Сервіси Google без будь-яких вирахувань на Податки. Якщо від Google вимагається стягувати чи сплачувати певні Податки, то вони включаються в рахунки-фактури, які виставляються Клієнту. Якщо Клієнт своєчасно не надасть Google дійсну довідку про звільнення від сплати податків, він буде зобов'язаний сплатити Google суму цих Податків.
    • (b). Клієнт зобов'язаний надати Google усі свої ідентифікаційні дані платника податків, необхідні Google для дотримання податкових правил і вимог податкових органів у відповідних юрисдикціях. Клієнт зобов'язаний сплатити (або відшкодувати Google) усі податки, проценти, пені та штрафи за неправильно подану інформацію.
   • 2.4. Оскарження платежів. Платежі допускається оскаржувати тільки до встановленого терміну оплати рахунка. Якщо сторони визначать, що компанією Google було допущено неточності в рахунку-фактурі, Google не надаватиме виправлений варіант рахунка-фактури, а надасть кредит-ноту, зазначивши неправильну суму в указаному рахунку-фактурі. Якщо оскаржений рахунок ще не оплачено, компанія Google застосує до нього суму кредит-ноти, і Клієнт повинен буде сплатити лише непогашений залишок. Жодне положення цієї Угоди не зобов'язує Google кредитувати будь-яку особу.
   • 2.5. Прострочені платежі; Призупинення надання Сервісів. Якщо Клієнт прострочить платіж, Google може накласти на суму боргу пеню в розмірі 1,5% на місяць (або за найвищою дозволеною законодавством ставкою, якщо вона менша за півтора відсотка) на весь період від встановленого терміну оплати рахунка до дати повної оплати. Також Клієнт зобов'язаний буде відшкодувати Google усі розумні видатки, пов'язані зі стягненням прострочених платежів (зокрема комісію за адвокатські послуги). Крім того, прострочення платежів може призвести до Призупинення надання Сервісів або розірвання Угоди на підставі порушення зобов'язань Клієнта відповідно до розділу 8.3 "Припинення дії внаслідок порушення".
   • 2.6. Необов'язковість номерів замовлень на покупку. Компанія Google не зобов'язана вказувати у виставлених рахунках-фактурах або інших матеріалах номери замовлень на покупку. Клієнт повинен виконати Оплату в повному обсязі, навіть якщо не отримав від Google такого номера.
   • 2.7. Перегляд Цін. Google має право будь-коли змінювати Ціни, якщо інше прямо не погоджено в додатках або Формі замовлення. У разі таких змін компанія Google зобов'язана сповістити про них Клієнта принаймні за 30 днів. Для Клієнта зміни набудуть чинності тільки після цього 30-денного періоду, на початку наступного Терміну дії замовлення.
  • 3. Зобов'язання Клієнта.
   • 3.1. Вимоги до використання Сервісів. Використовувати Сервіси відповідно до цієї Угоди мають право лише: (a) некомерційні заклади освіти, які відповідають критеріям, наведеним за адресою https://support.google.com/a/answer/134628 (або за новими URL-адресами, на яких Google може надалі публікувати аналогічний контент); (b) інші некомерційні організації, визначені відповідними законами.
   • 3.2. Дотримання Угоди. Клієнт зобов'язаний: (a) дотримуватись вимог Угоди щодо використання Сервісів і стежити за тим, щоб його Кінцеві користувачі теж їх виконували; (b) уживати всіх комерційно обґрунтованих заходів, щоб запобігти й завадити несанкціонованому використанню Сервісів або доступу до них; (c) негайно сповіщати компанію Google про всі відомі йому випадки несанкціонованого використання Сервісів, свого Облікового запису та пароля (або доступу до них). Google залишає за собою право розслідувати всі можливі випадки порушення Клієнтом Правил прийнятного використання, зокрема перевіряти для цього Дані Клієнта.
   • 3.3. Конфіденційність. Клієнт відповідає за всі сповіщення та згоди, які вимагаються, щоб: (i) Клієнт міг користуватися Сервісами й отримувати їх; (ii) компанія Google мала право на доступ до наданої Клієнтом інформації (включно з Даними Клієнта), її збереження й обробку на умовах Угоди.
   • 3.4. Обмеження. Клієнт не має права та не дозволятиме Кінцевим користувачам: (a) копіювати Сервіси, змінювати їх і створювати на їх основі похідні твори; (b) виконувати зворотну розробку, декомпіляцію, переклад, дизасемблювання Сервісів та іншими способами намагатись отримати доступ до їх вихідного коду (якщо відповідне законодавство прямо забороняє якісь із цих обмежень, то положення застосовується в дозволених законом рамках); (c) продавати, перепродавати, субліцензувати, передавати та поширювати Сервіси; (d) отримувати доступ до Сервісів або використовувати їх: (i) для Дій, пов'язаних із підвищеним ризиком; (ii) з порушеннями Правил прийнятного використання; (iii) так, щоб уникнути належної Оплати Сервісів (наприклад, забороняється створювати по кілька Облікових записів, щоб потім використовувати їх як один Обліковий запис Клієнта, імітувати, що такий Обліковий запис лише один, або обходити встановлені для певних Сервісів квоти й ліміти використання); (iv) щоб займатися майнінгом криптовалют без попереднього письмового дозволу Google; (v) щоб здійснювати та приймати виклики служб екстреної допомоги, якщо в Умовах використання окремих Сервісів не сказано інше; (vi) для матеріалів і дій, які регулюються Міжнародними правилами торгівлі зброєю (ITAR) Державного департаменту США; (vii) у спосіб, який порушує Правила експортного контролю США або призводить до таких порушень; (viii) щоб передавати, зберігати чи обробляти медичну інформацію, яка регулюється Законом США "Про звітність і безпеку медичного страхування" (HIPAA), крім випадків, коли це дозволено Угодою про ділове партнерство (BAA), яку Клієнт уклав з іншою компанією.
   • 3.5. Додаткові продукти. Google може надати Клієнту або його Кінцевим користувачам доступ до Додаткових продуктів. Робота з Додатковими продуктами регулюється відповідними Умовами використання. Клієнт може будь-коли ввімкнути чи вимкнути Додаткові продукти в Консолі адміністратора. Якщо з Додатковими продуктами, які Клієнт планує ввімкнути, працюватимуть Кінцеві користувачі віком до 18 років, то Клієнт зобов'язаний отримати в їхніх батьків згоду на збирання й використання особистої інформації таких Кінцевих користувачів у Додаткових продуктах, перш ніж дозволяти вказаним особам доступ до цих продуктів.
   • 3.6. Адміністрування Сервісів. Клієнт може призначити в Консолі адміністратора одного або кількох Адміністраторів із правом доступу до Облікових записів адміністраторів. Клієнт несе відповідальність за: (a) підтримання конфіденційності та безпеки Облікових записів кінцевих користувачів і паролів, пов'язаних із цими Обліковими записами; (b) використання Облікових записів кінцевих користувачів. Клієнт погоджується з тим, що відповідальність Google не поширюється на внутрішнє керування Сервісами або їх адміністрування для Клієнта чи будь-яких Кінцевих користувачів.
   • 3.7. Відстеження порушень. Клієнт несе повну відповідальність за відстеження й обробку електронних листів, надісланих на псевдоніми "abuse" і "postmaster" Доменних імен Клієнта, а також за надання відповідей на них. Однак Google також може відстежувати електронні листи, надіслані на ці псевдоніми, щоб виявляти порушення в Сервісах.
   • 3.8. Запити на створення додаткових Облікових записів кінцевих користувачів протягом Строку дії замовлення. Протягом Строку дії замовлення Клієнт має право подавати запити на створення додаткових Облікових записів кінцевих користувачів. Він може зробити це в Консолі адміністратора, подати ще одну Форму замовлення чи оформити додаткове Замовлення в Торговельного посередника. Строк дії таких додаткових Облікових записів кінцевих користувачів завершуватиметься в останній день відповідного Строку дії замовлення.
  • 4. Призупинення використання Сервісів.
   • 4.1. Порушення Правил прийнятного використання. Якщо Google стане відомо, що робота Клієнта або його Кінцевих користувачів із Сервісами порушує Правила прийнятного використання, то Google надішле Клієнту сповіщення з вимогою виправити порушення. Якщо Клієнт не зробить цього протягом 24 годин, то Google може повністю або частково Призупинити надання Сервісів Клієнту до виправлення порушення. Призупинення Сервісів може включати видалення контенту, який не відповідає Правилам прийнятного використання, або закриття доступу до такого контенту.
   • 4.2. Інші випадки Призупинення. Незалежно від положень розділу 4.1 "Порушення Правил прийнятного використання" Google має право негайно повністю або частково Призупинити надання Сервісів Клієнту та заблокувати відповідний Обліковий запис, якщо: (a) матиме належні підстави вважати, що робота Клієнта чи його Кінцевих користувачів із Сервісами може зашкодити останнім, погіршити роботу серверів чи мережі Google, які забезпечують надання Сервісів, або завадити іншим клієнтам чи їхнім кінцевим користувачам працювати із Сервісами; (b) підозрюватиме, що третя особа отримала несанкціонований доступ до Сервісів; (c) матиме належні підстави вважати, що негайне Призупинення потрібне для дотримання відповідних законів або норм; (d) Клієнт порушить розділ 3.3 "Обмеження" або Умови використання окремих сервісів. Призупинення знімається після усунення проблем, які до нього призвели. На вимогу Клієнта компанія Google зобов'язана якомога швидше повідомити Клієнту підстави Призупинення, якщо це не заборонено відповідними законами.
  • 5. Права інтелектуальної власності; захист Даних Клієнта; Відгуки; використання Атрибутів бренду Клієнта в Сервісах.
   • 5.1. Права інтелектуальної власності. Якщо інше прямо не зазначено в цій Угоді, вона не надає сторонам жодних прав, у тому числі таких, що випливають з обставин, на контент й інтелектуальну власність, що належать іншій стороні. Клієнт володіє всіма правами інтелектуальної власності на дані Клієнта, а Google володіє всіма правами інтелектуальної власності на Сервіси.
   • 5.2. Захист Даних Клієнта. Google має право отримувати доступ до Даних Клієнта й використовувати їх тільки для того, щоб надавати Клієнту Сервіси й Технічну підтримку та виконувати інші вказівки Клієнта. Google не обробляє Дані Клієнта в рекламних цілях і не розміщує в Сервісах Рекламу. Це положення не обмежує загальний характер попереднього. Компанія Google запровадила адміністративні, фізичні та технічні засоби захисту Даних Клієнта й зобов'язується підтримувати їх роботу, як докладно описано в Поправці щодо обробки даних.
   • 5.3. Відгуки Клієнта. За бажання Клієнт може надати Google відгуки про Сервіси або пропозиції з їх покращення (далі – "Відгуки"). Компанія Google і її Афілійовані особи мають право використовувати надані Відгуки без жодних обмежень і зобов'язань перед Клієнтом.
   • 5.4. Використання Атрибутів бренду Клієнта в Сервісах. Google показуватиме в Сервісах тільки ті Атрибути бренду, які Клієнт сам завантажить для цього в Сервіси. Google може розміщувати ці Атрибути у визначених місцях веб-сторінок, на яких Сервіси відображаються для Клієнта чи Кінцевих користувачів. Клієнт має змогу налаштувати використання Атрибутів у Консолі адміністратора. Google також може відображати на таких сторінках Атрибути бренду Google, щоб показати, що Сервіси надає саме компанія Google.
  • 6. Технічна підтримка. Google зобов'язується надавати Клієнту Технічну підтримку протягом Строку дії відповідно до Рекомендацій щодо використання служб технічної підтримки. За це може стягуватися відповідна Оплата. Деякі рівні Технічної підтримки передбачають мінімальну регулярну Оплату. Деталі наведено на веб-сторінці https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Якщо Клієнт вирішить перейти на нижчий рівень Технічної підтримки, то до кінця календарного місяця Google може надавати її на попередніх умовах і за старою вартістю.
  • 7. Конфіденційна інформація.
   • 7.1. Зобов'язання. Особа, яка отримала від певної сторони Конфіденційну інформацію, має право використовувати її тільки для здійснення своїх прав і виконання обов'язків, визначених в Угоді. Одержувач Конфіденційної інформації повинен уживати належних заходів для запобігання її розголошенню. Одержувач Конфіденційної інформації зобов'язується не розкривати її нікому, крім своїх Афілійованих осіб, співробітників, представників і професійних консультантів (далі – "Уповноважені особи"), яким необхідно знати такі відомості та які надали письмову згоду зберігати конфіденційність цієї інформації (або, у разі професійних консультантів, зобов'язані робити це з інших причин). Одержувач зобов'язаний стежити за тим, щоб його Уповноважені особи використовували отриману Конфіденційну інформацію тільки для здійснення прав і виконання обов'язків, визначених в Угоді.
   • 7.2. Юридично обов'язкове розголошення Конфіденційної інформації. Незалежно від положень Угоди, у яких стверджується протилежне, одержувач і його Афілійовані особи також мають право розкривати Конфіденційну інформацію в обсязі, якого вимагає відповідна Юридична процедура, за умови, що при цьому вони вживають комерційно обґрунтованих заходів, щоб: (a) якнайшвидше попереджати іншу сторону про розголошення її Конфіденційної інформації; (b) виконувати обґрунтовані вимоги іншої сторони, спрямовані на запобігання розголошенню. Незалежно від вищесказаного, ці підрозділи (a) та (b) не застосовуються, коли, з погляду одержувача, їх виконання може: (i) спричинити порушення Юридичної процедури; (ii) завадити урядовому розслідуванню; (iii) призвести до смерті чи серйозної фізичної шкоди для людини.
  • 8. Строк дії та припинення Угоди.
   • 8.1. Строк дії Угоди. Строк дії цієї Угоди (далі – "Строк дії") починається з Дати набуття чинності та триває до припинення або непоновлення Угоди відповідно до цього розділу 8 "Строк дії та припинення Угоди".
   • 8.2. Поновлення. По завершенні кожного Строку дії замовлення Сервіси (а також Облікові записи Кінцевих користувачів, для яких Клієнт здійснював Оплату) автоматично поновлюються на додатковий Строк дії замовлення, який становить 12 місяців. Якщо якась зі сторін не бажає поновлювати Сервіси, вона повинна повідомити про це іншу сторону принаймні за 15 днів до завершення чинного на той час Строку дії замовлення. У такому разі по завершенні цього строку надання Сервісів не поновлюється.
   • 8.3. Припинення внаслідок порушення. У межах, дозволених відповідними законами, кожна сторона має право негайно припинити цю Угоду, письмово попередивши іншу сторону, якщо: (a) інша сторона скоїть істотне порушення Угоди та не виправить його протягом 30 днів після отримання письмового повідомлення про нього; (b) інша сторона припинить свою господарську діяльність або потрапить під провадження в справі про неплатоспроможність, яке не буде закрито протягом 90 днів.
   • 8.4. Припинення з ініціативи сторін. Клієнт має право у будь-який час припинити користуватися Сервісами. Якщо Клієнт виконав усі свої фінансові зобов'язання, встановлені цією Угодою (зазначені у Формі замовлення тощо), зокрема повністю вніс Оплату за весь Строк дії замовлення (якщо застосовно), він може будь-коли припинити цю Угоду з власної ініціативи, попередньо надіславши Google письмове сповіщення.
   • 8.5. Припинення відповідно до чинного законодавства; порушення законів. Google має право негайно припинити цю Угоду та/або припинити дію Форми замовлення, письмово попередивши Клієнта, якщо матиме належні підстави вважати, що: (a) подальше надання Сервісів Клієнту порушуватиме відповідні закони або норми; (b) Клієнт порушив ті чи інші Антикорупційні закони або Правила експортного контролю або спричинив їх порушення компанією Google. Якщо компанія Google припинить Угоду відповідно до розділу 8.5(а), вона зобов'язана пропорційно відшкодувати Клієнту внесену Оплату за Сервіси, не надані в період після припинення.
   • 8.6. Наслідки припинення або непоновлення. У випадку припинення або непоновлення Угоди: (a) Клієнт втрачає всі права на користування Сервісами та доступ до них (у т. ч. до Даних Клієнта), якщо в цій Угоді не зазначено інше; (b) усю Оплату, яку Клієнт заборгував Google, потрібно буде негайно внести після отримання Клієнтом остаточного рахунка-фактури.
   • 8.7. Неповернення коштів. Якщо в цій Угоді прямо не зазначено інше, то ні припинення, ні непоновлення Угоди відповідно до будь-якого з її розділів (включно з Поправкою щодо обробки даних) не зобов'язує Google повністю або частково повертати внесену Клієнтом Оплату.
  • 9. Публічність. Клієнту дозволяється публічно заявляти, що він користується Сервісами, за умови дотримання Правил щодо Торговельних марок. Якщо Клієнт хоче використовувати Атрибути бренду Google у зв'язку із Сервісами, він повинен отримати на це письмовий дозвіл від Google, як описано в Правилах щодо Торговельних марок. Google має право включати ім'я Клієнта й Атрибути його бренду в списки клієнтів Google онлайн і в рекламних матеріалах. Google також має право усно згадувати, що Клієнт користується Сервісами. Жодна зі сторін не потребує дозволу за цим розділом 9 "Публічність" на публічні заяви, істотно подібні до попередніх, уже схвалених публічних заяв. Будь-яке використання Атрибутів бренду, на які певна сторона володіє Правами інтелектуальної власності, має здійснюватися в інтересах цієї сторони. Ця сторона може відкликати право використовувати Атрибути її бренду в іншої сторони згідно з розділом 9 "Публічність". Для цього потрібно письмово повідомити іншу сторону про відкликання такого права за належний строк, щоб вона мала можливість припинити використання.
  • 10. Заяви та гарантії. Кожна сторона заявляє та гарантує, що: (a) вона має повну владу та повноваження укладати цю Угоду; (b) вона дотримуватиметься всіх законів і норм, які регулюють надання, отримання або використання Сервісів відповідно.
  • 11. Застереження. Крім випадків, прямо передбачених Угодою, Google не дає та не робить жодних: (a) гарантій (явних, прихованих, законодавчо передбачених тощо), зокрема гарантій придатності для продажу, для певної мети, непорушення чиїхось прав або гарантій, відсутності помилок і безперервної роботи Сервісів; (b) заяв щодо контенту й інформації, доступних через Сервіси. Google прямо відмовляється від таких гарантій і заяв у максимальному обсязі, дозволеному відповідним законодавством.
  • 12. Договірне обмеження Відповідальності.
   • 12.1. Обмеження непрямої Відповідальності. Наскільки це дозволено відповідним законодавством і пунктом 12.3 "Необмежена Відповідальність", сторони не несуть у зв'язку з Угодою жодної Відповідальності за будь-які: (a) непрямі, супутні, спеціальні, випадкові та штрафні збитки; (b) утрачені доходи, прибуток, заощадження та шкоду для ділової репутації.
   • 12.2. Обмеження обсягу Відповідальності. Загальна сукупна Відповідальність кожної сторони за збитки, пов'язані з Угодою, обмежується більшою з таких сум: (a) 1000 доларів США або (b) сума Оплати, яку Клієнт здійснив протягом 12-місячного періоду до події, що породила Відповідальність.
   • 12.3. Необмежена Відповідальність. Ніщо в Угоді не виключає та не обмежує Відповідальність кожної сторони за:
    • (a) шахрайство та введення в оману;
    • (b) свої зобов'язання за розділом 13 "Відшкодування";
    • (c) порушення Прав інтелектуальної власності іншої сторони;
    • (d) свої платіжні зобов'язання за Угодою (якщо такі є);
    • (e) питання, відповідальність за які не можна виключати й обмежувати за чинним законодавством.
  • 13. Відшкодування.
   • 13.1. Зобов'язання Google щодо відшкодування. Google зобов'язується звільнити Клієнта та його Афілійованих осіб, які користуються Сервісами за допомогою Облікового запису Клієнта, від усіх Захищених зобов'язань у будь-якому Судовому спорі з третьою особою в обсязі, що випливає зі звинувачення в тому, що певний Сервіс або Атрибут бренду Google порушує Права інтелектуальної власності третьої особи. Google також зобов'язується повернути Клієнту витрати, понесені у зв'язку із Захищеними зобов'язаннями.
   • 13.2. Зобов'язання Клієнта щодо відшкодування. Клієнт зобов'язується звільнити компанію Google і її Афілійованих осіб, які надають Сервіси, від усіх Захищених зобов'язань у будь-якому Судовому спорі з третьою особою в обсязі, що виникає внаслідок: (a) будь-яких Даних Клієнта або Атрибутів бренду Клієнта; (b) використання Клієнтом або його Кінцевими користувачами Сервісів у спосіб, що порушує Правила прийнятного використання або розділ 3.3 "Обмеження". Клієнт також зобов'язується повернути Google витрати, понесені у зв'язку із Захищеними зобов'язаннями.
   • 13.3. Винятки. Розділи 13.1 "Зобов'язання Google щодо відшкодування" та 13.2 "Зобов'язання клієнта щодо відшкодування" не застосовуються тією мірою, якою відповідні звинувачення випливають: (a) із порушення Угоди стороною, якій належить відшкодування; (b) із поєднання технологій або Атрибутів бренду сторони, відповідальної за відшкодування, з матеріалами, не наданими цією стороною за Угодою (крім випадків, коли таке поєднання передбачене Угодою).
   • 13.4. Умови. Розділи 13.1 "Зобов'язання Google щодо відшкодування" та 13.2 "Зобов'язання клієнта щодо відшкодування" виконуються за наведених нижче умов.
    • (a) Сторона, якій належить відшкодування, повинна негайно повідомити сторону, відповідальну за відшкодування, у письмовій формі про будь-які звинувачення, що передували Судовому спору з третьою особою, і належним чином співпрацювати зі стороною, відповідальною за відшкодування, в захисті від звинувачень і вирішенні Судового спору з третьою особою. Якщо порушення вимог цього розділу 13.4(а) зашкодить захисту в Судовому спорі з третьою особою, зобов'язання відповідальної сторони за розділом 13.1 "Зобов'язання Google щодо відшкодування" або 13.2 "Зобов'язання клієнта щодо відшкодування" зменшуються пропорційно завданій шкоді.
    • (b) Сторона, якій належить відшкодування, повинна повністю передати відповідальній стороні контроль за тією частиною Судового спору з третьою особою, яких стосується відшкодування, на наступних умовах: (i) сторона, якій належить відшкодування, має право власним коштом найняти собі адвоката, який не керує захистом; (шш) будь-яке врегулювання, що вимагає від сторони, якій належить відшкодування, визнати відповідальність, сплатити гроші, ужити якихось заходів або утриматися від певних дій, здійснюється тільки з попередньої письмової згоди цієї сторони, яка не повинна невиправдано відмовляти в такій згоді, обумовлювати чи відтягувати її надання.
   • 13.5. Засоби правового захисту.
    • (a) Якщо Google має належні підстави вважати, що Сервіси можуть призвести до порушення Прав інтелектуальної власності третьої особи, то Google може на власний розсуд і власним коштом: (i) забезпечити Клієнту право на подальше користування Сервісами; (ii) модифікувати Сервіси без істотного зменшення їх функціональності так, щоб вони не призводили до порушення прав третьої особи; (iii) замінити Сервіси функціонально еквівалентною альтернативою, яка не призводить до порушення прав третьої особи.
    • (b) Якщо Google вважає засоби захисту прав, зазначені в розділі 13.5(а), комерційно необґрунтованими, то має право Призупинити або припинити використання Клієнтом відповідних Сервісів. У випадку припинення надання Сервісів Google зобов'язується пропорційно відшкодувати Клієнту внесену Оплату за Сервіси, не отримані в період після припинення їх надання.
   • 13.6. Відсутність інших прав і зобов'язань. У цьому розділі 13 "Відшкодування" описано єдиний виключний засіб правового захисту обох сторін за Угодою від усіх звинувачень із боку третіх осіб у порушенні Прав інтелектуальної власності, яких стосується цей розділ 13. Він не впливає на інші права сторін щодо припинення дії Угоди.
  • 14. Клієнти Торговельного посередника. Цей розділ 14 "Клієнти Торговельного посередника" застосовується, лише якщо Клієнт замовляє Сервіси в Торговельного посередника за Угодою з Торговельним посередником (далі – "Сервіси, замовлені через Торговельного посередника").
   • 14.1. Застосовні умови. Для Сервісів, замовлених через Торговельного посередника:
    • (a) не застосовується розділ 2 "Умови оплати" цієї Угоди;
    • (b) Оплата Торговельному посереднику (якщо таку передбачено) виконується напряму посереднику, а ціни на Сервіси, замовлені через Торговельного посередника, визначаються виключно між Торговельним посередником і Клієнтом;
    • (c) Клієнт отримує відповідні бонуси за Угодою про рівень обслуговування від Торговельного посередника;
    • (d) текст розділу 12.2 "Обмеження обсягу Відповідальності" замінюється на таке положення: "Загальна сукупна Відповідальність кожної сторони за збитки, пов'язані з Угодою, обмежується більшою з таких сум: (a) 1000 доларів США або (b) сума Оплати Торговельному посереднику, яку Клієнт здійснив протягом 12-місячного періоду до події, що породила Відповідальність";
    • (e) будь-яке поновлення Сервісів та/або Замовлення в Торговельного посередника здійснюється за погодженням між Клієнтом і Торговельним посередником;
    • (f) поняття "Термін дії замовлення", як воно використовується в Угоді, означає період часу, що починається з Дати початку надання Сервісів, замовлених через Торговельного посередника, або дати їх поновлення та триває протягом періоду, зазначеного в Замовленні в Торговельного посередника, яке діє на той момент, якщо надання Сервісів не буде припинено відповідно до Угоди;
    • (g) поняття "Дата початку надання Сервісів", як воно використовується в Угоді, означає дату початку, указану в Замовленні в Торговельного посередника, а якщо такої дати не зазначено – то дату, коли Google починає надавати Клієнту Сервіси, замовлені через Торговельного посередника.
   • 14.2. Передача Конфіденційної інформації. Google має право передавати Конфіденційну інформацію Клієнта Торговельному посереднику як Уповноваженій особі відповідно до розділу 7.1 "Зобов'язання".
   • 14.3. Торговельний посередник як Адміністратор. За бажанням Клієнта Торговельний посередник може отримувати доступ до Облікового запису Клієнта або Облікових записів Кінцевих користувачів. У відносинах між Google і Клієнтом останній несе повну відповідальність за: (a) доступ Торговельного посередника до Облікового запису Клієнта й Облікових записів Кінцевих Користувачів; (b) визначення в Угоді з Торговельним посередником усіх прав і зобов'язань Торговельного посередника та Клієнта, що стосуються Сервісів, замовлених через Торговельного посередника.
   • 14.4. Технічна підтримка з боку Торговельного посередника. Клієнт визнає та погоджується, що Торговельний посередник може розкривати Google персональні дані Кінцевих користувачів, якщо в цьому є розумна необхідність для вирішення проблем, з якими Клієнт звертається по підтримку до або через Торговельного посередника.
  • 15. Різне.
   • 15.1. Сповіщення. Google надсилатиме Клієнту сповіщення, пов'язані з Угодою, на Електронну адресу для сповіщень. Клієнт надсилатиме Google сповіщення, пов'язані з Угодою, на електронну адресу legal-notices@google.com. Сповіщення вважається отриманим після надіслання електронного листа. Клієнт несе відповідальність за підтримання актуальності Електронної адреси для сповіщень протягом усього Терміну дії Угоди.
   • 15.2. Електронні листи. Сторони можуть використовувати електронні листи для надання письмового дозволу чи згоди, яких вимагає Угода.
   • 15.3. Передача прав. Жодна зі сторін не може передавати свої права й обов'язки за жодною частиною цієї Угоди без письмової згоди іншої сторони, за винятком передачі прав і обов'язків Афілійованій особі за умови, що: (a) правонаступник письмово зобов'язався дотримуватись умов цієї Угоди; (b) сторона, що передає права, сповістила про це другу сторону Угоди. Будь-які інші спроби передачі прав і обов'язків є недійсними. Якщо Клієнт передає свої права й обов'язки за Угодою Афілійованій особі в іншій юрисдикції та внаслідок цього змінюється організація Google, що є стороною договору, як визначено на веб-сторінці https://cloud.google.com/terms/google-entity, то права й обов'язки Google за Угодою автоматично передаються цій новій організації Google.
   • 15.4. Зміна Контролю. Якщо та чи інша сторона зазнає якихось змін у Контролі, крім внутрішньої реструктуризації або реорганізації (наприклад, шляхом придбання або продажу акцій, злиття або іншої форми корпоративної операції), ця сторона зобов'язана письмово сповістити іншу сторону протягом 30 днів після зміни Контролю. Якщо Клієнт утратить статус некомерційного закладу освіти або іншого некомерційного суб'єкта, як описано в розділі 3.1 "Вимоги до використання Сервісів", він повинен негайно повідомити про це Google.
   • 15.5. Форс-мажор. Жодна сторона не несе відповідальності за невиконання або затримку виконання своїх обов'язків за Угодою в обсязі, спричиненому обставинами поза її контролем, зокрема стихійними лихами, терористичними актами, заворушеннями, війнами або обставинами непереборної сили.
   • 15.6. Укладання субконтрактів. Компанія Google має право передавати свої зобов'язання за Угодою субпідрядникам, але в такому разі вона все одно відповідає перед Клієнтом за виконання всіх цих зобов'язань.
   • 15.7. Відсутність агентських відносин. Ця Угода не створює між сторонами жодних агентських або партнерських відносин, а також спільних підприємств.
   • 15.8. Відсутність відмови від прав.. Якщо будь-яка зі сторін не здійснює свої права за Угодою або здійснює їх із затримкою, це не означає, що вона від них відмовляється.
   • 15.9. Роздільність. Якщо будь-яка частина Угоди виявиться недійсною, незаконною або не забезпеченою позовом, решта Угоди залишиться чинною.
   • 15.10. Відсутність третіх осіб-бенефіціарів. Ця Угода не надає жодних переваг жодним третім особам, якщо в ній прямо не зазначено інше. Уточнення: Афілійовані особи Google є третіми особами-бенефіціарами розділу 5.3 "Відгуки Клієнта", розділу 7 "Конфіденційна інформація" та, якщо це вони надають Сервіси, розділу 13.2 "Зобов'язання клієнта щодо відшкодування".
   • 15.11. Засоби судового захисту за правом справедливості. Жодне положення цієї Угоди не обмежує права сторін на судовий захист за правом справедливості.
   • 15.12. Застосовне право. УСІ ПОЗОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО СЕРВІСАМИ, РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПРАВОМ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ (США), БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ НОРМ КОЛІЗІЙНОГО ПРАВА ЦЬОГО ШТАТУ, І РОЗГЛЯДАЮТЬСЯ ВИКЛЮЧНО В ФЕДЕРАЛЬНИХ СУДАХ І СУДАХ ШТАТУ В ОКРУЗІ САНТА-КЛАРА (КАЛІФОРНІЯ, США). СТОРОНИ ПОГОДЖУЮТЬСЯ НА СУБ'ЄКТНУ ЮРИСДИКЦІЮ В ЦИХ СУДАХ.
   • 15.13. Поправки. Крім випадків, зазначених у пунктах 1.5(b) "Зміни: в Угоді", 1.5(c) "Зміни: у Положеннях, наведених за URL-адресами (крім Поправки щодо обробки даних)" і 1.5(d) "Зміни: у Поправці щодо обробки даних", будь-які поправки до цієї Угоди після Дати набуття чинності вносяться виключно в письмовому вигляді, підписуються обома сторонами та повинні містити пряму вказівку, що вони є поправками до цієї Угоди. Уточнення: якщо Google замінить якусь URL-адресу, зазначену в цій Угоді, на нову URL-адресу, це не вважатиметься поправкою або зміною в Угоді.
   • 15.14. Збереження чинності. Після завершення строку дії Угоди або її припинення чинними залишаються такі її розділи: розділ 2 "Умови оплати", розділ 5 "Права інтелектуальної власності; захист Даних Клієнта; Відгуки; використання Атрибутів бренду Клієнта в Сервісах", розділ 7 "Конфіденційна інформація", розділ 8.6 "Наслідки припинення або непоновлення Угоди", розділ 11 "Застереження", розділ 12 "Обмеження відповідальності", розділ 13 "Відшкодування", розділ 14.1 "Застосовні умови", розділ 14.2. "Передача Конфіденційної інформації" та розділ 15 "Різне".
   • 15.15. Повнота Угоди. Ця Угода визначає всі умови, погоджені між сторонами, а також припиняє та замінює собою всі інші угоди між сторонами, що стосуються її предмета, зокрема попередні версії цієї Угоди. Укладаючи Угоду, жодна зі сторін не покладається на жодні заяви, запевнення чи гарантії (в тому числі надані через незнання чи недбалість), крім прямо викладених у цій Угоді, та не отримує жодних прав і засобів правового захисту, заснованих на таких заявах, запевненнях або гарантіях.
   • 15.16. Суперечливі умови. У випадку суперечності між документами, які складають цю Угоду найвищу силу матиме Форма замовлення, а далі в порядку зменшення пріоритету: Поправка щодо обробки даних, решта Угоди (крім Положень, наведених за URL-адресами), Положення, наведені за URL-адресами (крім Поправки щодо обробки даних).
   • 15.17. Заголовки. Заголовки використовуються в Угоді тільки для довідки та не впливають на тлумачення Угоди.
   • 15.18. Суперечності між мовними версіями. Якщо виявиться, що між англомовним оригіналом і якимось перекладом Угоди є розбіжності, то англійський текст матиме переважну силу, крім випадків, коли в перекладі прямо зазначено інше.
   • 15.19. Визначення.
    • Обліковий запис – облікові дані Клієнта в Google і відповідний доступ до Сервісів за цією Угодою.
    • Додаткові продукти – продукти, послуги та додатки, які не є частиною Сервісів, але можуть бути доступні для використання у зв'язку із Сервісами.
    • Умови використання Додаткових продуктів – чинні на той час умови, наведені на веб-сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/additional_services.html.
    • Обліковий запис Адміністратора – різновид Облікового запису Кінцевого користувача, який Клієнт (або Торговельний посередник, якщо застосовно) може використовувати для адміністрування Сервісів.
    • Консоль адміністратора – онлайн-консолі й інструменти, які Google надає Клієнту для адміністрування Сервісів.
    • Адміністратори – призначені Клієнтом працівники, які адмініструють Сервіси для Кінцевих користувачів від імені Клієнта і мають доступ до Даних Клієнта й Облікових записів Кінцевих користувачів. Такий доступ передбачає права моніторингу, використання, змінення, утримання та розкриття даних, доступних Кінцевим користувачам і пов'язаних із їхніми Обліковими записами.
    • Реклама – онлайн-оголошення, які Google демонструє Кінцевим користувачам, крім реклами, яку Клієнт прямо дозволяє компанії Google або її Афілійованим особам показувати у зв'язку із Сервісами на умовах окремої угоди. Приклад: реклама Google AdSense, яку Клієнт розміщує на своєму веб-сайті, створеному з використанням функцій Google Сайтів у Сервісах.
    • Афілійована особа – будь-яка організація, що прямо чи опосередковано здійснює Контроль над певною особою, контролюється нею або спільно з нею перебуває під загальним Контролем.
    • Щорічна оплата – указана у Формі замовлення вартість річного користування Сервісами.
    • Антикорупційні закони – усі відповідні закони про боротьбу з хабарництвом у комерційних компаніях і державних установах, зокрема Закон США про корупцію за кордоном від 1977 р. та Закон Великої Британії про хабарництво від 2010 р. Ці закони забороняють прямо чи опосередковано пропонувати будь-що цінне будь-яким особам, зокрема державним службовцям, з метою отримати або зберегти ділову вигоду чи забезпечити будь-які інші неправомірні комерційні переваги. До державних службовців належать: усі працівники державних установ, кандидати на державні посади, члени королівських сімей, а також співробітники державних і контрольованих державою компаній, міжнародних громадських організацій та політичних партій.
    • Правила прийнятного використання – чинні на той час правила прийнятного використання Сервісів, розміщені на веб-сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/use_policy.html.
    • Угода про ділове партнерство (BAA) – поправка до Угоди, що регулює обробку Захищеної медичної інформації, як визначено в HIPAA.
    • День початку платіжного циклу – дата, з якої Google стягує Оплату за Сервіси (якщо застосовно).
    • Атрибути бренду – торгові назви, торговельні марки, товарні знаки, логотипи, доменні імена й інші характерні ознаки бренду кожної зі сторін, які періодично захищаються їхніми власниками.
    • Конфіденційна інформація – відомості, розкриті однією стороною (або її Афілійованою особою) іншій стороні відповідно до цієї Угоди, які мають статус конфіденційних або зазвичай мали б його за подібних обставин. Інформація не вважається конфіденційною, якщо одержувач дізнався її самостійно, вона стала загальнодоступною не з вини одержувача, а також якщо її було правомірно надано одержувачу третьою особою без зобов'язань щодо дотримання конфіденційності. Дані клієнта вважаються його Конфіденційною інформацією, з урахуванням попереднього речення.
    • Контроль – володіння більш ніж 50% статутного капіталу чи акцій із правом голосу однієї зі сторін.
    • Основні Сервіси – чинні на той час Основні Сервіси, визначені в Стислому огляді сервісів, крім Пропозицій третіх осіб.
    • Дані Клієнта – дані, які Клієнт або його Кінцеві користувачі надають, зберігають, надсилають або отримують за допомогою Сервісів.
    • Поправка щодо обробки даних – чинні на той час умови, наведені на веб-сторінці https://workspace.google.com/terms/dpa_terms.html, які описують зобов'язання Google щодо захисту й обробки Даних Клієнта.
    • Електронна адреса домену – електронна адреса з Доменним ім'ям, яка використовується у зв'язку із Сервісами.
    • Доменне ім'я – доменне ім'я, зазначене в Замовленні в торговельного посередника або у Формі замовлення, яке використовується у зв'язку із Сервісами.
    • Кінцеві користувачі – фізичні особи, яким Клієнт дозволяє користуватися Сервісами й обліковими записами яких керує Адміністратор. Уточнення: до Кінцевих користувачів можуть належати працівники Афілійованих осіб Клієнта й інші треті особи.
    • Обліковий запис Кінцевого користувача – обліковий запис у системі Google, створений Клієнтом через Сервіси, щоб Кінцевий користувач міг ними користуватися.
    • Правила експортного контролю – усі відповідні закони та нормативні акти, як регулюють експорт і реекспорт, зокрема: (a) Правила експортного контролю (EAR) Міністерства торгівлі США; (b) торговельно-економічні санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США; (c) Міжнародні правила торгівлі зброєю (ITAR) Державного департаменту США.
    • Оплата: (a) добуток обсягу Сервісів, використаних або замовлених Клієнтом, і Цін (якщо застосовно); або (b) вартість відповідних послуг Технічної підтримки разом із застосовними Податками.
    • Довідковий центр – довідковий центр Google, доступний на веб-сторінці https://www.google.com/support.
    • Дії, пов'язані з підвищеним ризиком, – діяльність, за якої використання або відмова Сервісів із достатньою ймовірністю можуть призвести до смерті, каліцтва, шкоди довкіллю чи майну (наприклад, створення або експлуатація ядерних установок, управління повітряним рухом, системами життєзабезпечення чи зброєю).
    • HIPAA – Закон "Про звітність і безпеку медичного страхування" від 1996 р. разом з усіма поправками та всі відповідні підзаконні нормативно-правові акти.
    • Зокрема – "у тому числі, але не тільки".
    • Захищені зобов'язання: (i) сума врегулювання, затверджена стороною, відповідальною за відшкодування; (ii) сума збитків і витрат, яку суд компетентної юрисдикції остаточно присуджує до стягнення зі сторони, якій належить відшкодування.
    • Права інтелектуальної власності – усі патентні й авторські права, права на торговельні марки й комерційну таємницю (якщо такі є), дизайн, бази даних і доменні імена, а також немайнові та будь-які інші права інтелектуальної власності, що діють у будь-якій частині світу (як зареєстровані, так і незареєстровані).
    • Юридична процедура – запит на розкриття інформації, поданий відповідно до закону, урядового розпорядження, ухвали суду, повістки в суд, ордера або іншого чинного юридичного органу, процедури чи подібного процесу.
    • Відповідальність – будь-яка відповідальність за контрактом, деліктом (зокрема через недбалість) тощо, незалежно від того, чи передбачали сторони можливість її виникнення та чи можна її було спрогнозувати.
    • Щомісячна оплата – щомісячна оплата за Сервіси, як зазначено у Формі замовлення.
    • Електронна адреса для сповіщень – електронна адреса (адреси), указана Клієнтом у Консолі адміністратора.
    • Форма замовлення – сторінка (сторінки) замовлення в Інтернеті або інший документ для замовлення Сервісів, прийнятний для Google за цією Угодою, виданий Google і акцептований або виконаний Клієнтом із зазначенням Сервісів, які Клієнт замовляє в Google відповідно до Угоди.
    • Строк дії замовлення – період часу, що починається з Дати початку надання Сервісів і триває протягом періоду, зазначеного у Формі замовлення, якщо його не буде припинено відповідно до цієї Угоди. Якщо Сервіси замовлялися не через Форму, то початковий Строк дії замовлення починається з Дати набуття чинності та триває 12 місяців.
    • Інші Сервіси – чинні на той час Інші Сервіси, визначені в Стислому огляді сервісів, крім Пропозицій третіх осіб.
    • Ціни – чинні на той час ціни на Сервіси, описані на веб-сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/pricing.html, якщо в додатку чи Формі замовлення не погоджено інше. Ціни не включають Податків.
    • Торговельний посередник (якщо застосовно) – уповноважена незалежна третя особа, яка продає або постачає Сервіси Замовнику.
    • Угода з Торговельним посередником (якщо застосовно) – окрема угода між Клієнтом і Торговельним посередником щодо Сервісів. Угода з Торговельним посередником є незалежною від цієї Угоди та не регулюється нею.
    • Оплата Торговельному посереднику – плата (якщо передбачено) за Сервіси, які використовує чи замовляє Клієнт за Угодою з Торговельним посередником, разом з усіма відповідними Податками.
    • Замовлення в Торговельного посередника (якщо застосовно) – форма замовлення (зокрема, поновлення), яка видається Торговельним посередником і підписується Клієнтом та Торговельним посередником. Ця форма містить перелік Сервісів, які Клієнт замовляє в Торговельного посередника.
    • Умови використання окремих Сервісів – чинні на той час умови використання, які поширюються тільки на один або кілька Сервісів, наведені на веб-сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/service-terms.
    • Сервіси – Основні сервіси й Інші сервіси, які входять у чинну на той час версію Google Workspace for Education.
    • Дата початку надання Сервісів – дата початку, указана у Формі замовлення, а якщо такої дати не зазначено, то дата, коли Google починає надавати Сервіси Клієнту.
    • Стислий огляд Сервісів – чинний на той час опис Сервісів на веб-сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/user_features.html.
    • Угода про рівень обслуговування – чинні на той час угоди про рівень обслуговування на веб-сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/sla.html.
    • Призупинення (Призупинити) – вимкнення доступу до Сервісів чи їх компонентів або блокування їх використання.
    • Податки – усі податки, що встановлюються державою, крім податків на чистий прибуток, чисті активи, вартість активів, нерухомість або фонд заробітної плати Google.
    • Строк дії – див. визначення в розділі 8 "Строк дії та припинення Угоди".
    • Судовий спір із третьою особою – будь-яке офіційне судове провадження, порушене неафілійованою третьою особою в суді або урядовому трибуналі (зокрема, апеляційні провадження).
    • Пропозиції третіх осіб – сторонні сервіси, програмне забезпечення, продукти та інші пропозиції, які не входять у Сервіси.
    • Правила щодо торговельних марок – чинні на той час Правила використання третіми особами атрибутів бренду Google, доступні на веб-сторінці http://www.google.com/permissions/guidelines.html.
    • Технічна підтримка – діюча на той час служба технічної підтримки Google.
    • Рекомендації щодо використання служб технічної підтримки – чинні на той час правила Google щодо використання служб технічної підтримки, доступні на веб-сторінці https://workspace.google.com/intl/uk/terms/tssg.html.
    • Положення, наведені за URL-адресами, – сукупна назва Правил прийнятного використання, Поправки щодо обробки даних, Умов використання окремих Сервісів, Угоди про рівень обслуговування та Рекомендацій щодо використання служб технічної підтримки.
  • 16. Умови для окремих регіонів. Якщо платіжна адреса Клієнта належить до одного з наведених нижче регіонів, Клієнт приймає описані далі відповідні зміни в Угоді.
   • Азійсько-Тихоокеанський регіон (усі країни)
    • Текст розділу 2.3 "Податки" замінюється на наведений нижче.
    • 2.3. Податки. Google окремо вказує всі Податки в рахунках-фактурах. Якщо з платежу на користь Google мають утримуватися Податки, Клієнт повинен збільшити суму платежу таким чином, щоб отримана Google сума дорівнювала вказаній у рахунку-фактурі.
    • Визначення терміна "Податки" в розділі 15.19 "Визначення" замінюється на таке:
    • 15.19. Визначення.
    • Податки – усі податки, що встановлюються державою відповідно до чинного законодавства та пов'язані з наданням і роботою Сервісів, зокрема мита, митні збори та інші прямі й непрямі податки, відповідні штрафи й пені, крім податків на прибуток Google.
   • Азійсько-Тихоокеанський регіон (усі країни, крім Австралії, Індії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Японії); Латинська Америка (усі країни)
    • Текст розділу 15.12 "Застосовне право" замінюється на наведені нижче положення.
    • 15.12. Застосовне право; арбітраж.
     • (a). УСІ ПОЗОВИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЦІЄЮ УГОДОЮ АБО СХОЖИМИ ПРОДУКТАМИ ЧИ СЕРВІСАМИ GOOGLE, ЗОКРЕМА ПОЗОВИ ЩОДО ЇЇ ТЛУМАЧЕННЯ ТА ВИКОНАННЯ (ДАЛІ – "Спори"), РЕГУЛЮЮТЬСЯ ПРАВОМ ШТАТУ КАЛІФОРНІЯ (США), БЕЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГО КОЛІЗІЙНИХ НОРМ.
     • (b). Сторони добросовісно намагатимуться врегулювати будь-який Спір протягом 30 днів після його виникнення. Якщо Спір не буде вирішено протягом 30 днів, його вирішує Міжнародний центр вирішення спорів Американської арбітражної асоціації відповідно до своїх Правил прискореного розгляду комерційних спорів, чинних на момент укладення Угоди (далі – "Правила").
     • (c). Сторони разом вибирають одного арбітра. Арбітраж проводиться англійською мовою в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія, США.
     • (d). Кожна сторона маєправо звернутися до будь-якого компетентного суду з вимогою отримати судовий наказ, необхідний для захисту своїх прав до завершення арбітражу. Арбітр може розпорядитися про засіб судового захисту відповідно до права справедливості або у вигляді судової заборони залежно від умов і обмежень Угоди щодо засобів правового захисту.
     • (e). За умови дотримання вимог до конфіденційності, зазначених у пункті (g), кожна сторона має право подати до будь-якого компетентного суду клопотання про видачу будь-якого наказу, необхідного для захисту її прав або майна. Таке клопотання не вважається порушенням положень цього розділу про застосовне право й арбітраж або відмовою від них, а також не впливає на повноваження арбітра переглядати рішення суду тощо. Сторони погоджуються, що суди округу Санта-Клара (штат Каліфорнія, США) мають компетенцію видавати будь-які розпорядження відповідно до цього пункту 15.12(e).
     • (f). Арбітражне рішення є остаточним та обов'язковим для обох сторін і може виконуватись у будь-якому компетентному суді, зокрема з юрисдикцією над будь-якою зі сторін або її майном.
     • (g). Відомості про будь-яке арбітражне провадження відповідно до цього розділу 15.12 "Застосовне право; арбітраж" вважаються Конфіденційною інформацією згідно з розділом 7 "Конфіденційна інформація". Зокрема, це стосується даних про: (i) існування провадження; (ii) будь-яку інформацію, розкриту під час розгляду справи; (iii) усні повідомлення та письмові документи, пов'язані з арбітражним провадженням. Крім прав на розголошення за розділом 7 "Конфіденційна інформація", сторони мають право розкривати інформацію, описану в цьому пункті 15.12(g), компетентному суду, якщо це необхідно для видання розпорядження згідно з підрозділом 15.12(e) або виконання арбітражного рішення. Але сторони повинні подати прохання про те, щоб судовий розгляд проходив за зачиненими дверима.
     • (h). Сторони оплачують послуги арбітра, гонорари та витрати призначених арбітром експертів і адміністративні збори арбітражного центру відповідно до Правил. У своєму остаточному рішенні арбітр визначає зобов'язання сторони, що програла Спір, відшкодувати іншій стороні заздалегідь сплачену нею суму цих зборів.
     • (i). Кожна сторона самостійно оплачує гонорари та витрати своїх адвокатів і експертів, незалежно від остаточного рішення арбітра щодо Спору.
   • Азійсько-Тихоокеанський регіон (Індонезія)
    • Додається новий розділ 8.8.
    • 8.8. Відмова від положень із метою розірвання Угоди. В обсязі, у якому для скасування Угоди необхідне рішення або наказ суду, Сторони погоджуються за потреби відмовитися від необхідних для цього положень згідно з відповідним законодавством.
    • Індонезійська версія цієї Угоди доступна на цій веб-сторінці, і розділ 15.18 "Суперечності між мовними версіями" замінюється на наведені нижче положення.
    • 15.18. Суперечності між мовними версіями. Цю Угоду укладено індонезійською й англійською мовами. Обидві версії однаково автентичні. У разі розбіжностей або різного тлумачення цих двох версій сторони погоджуються внести зміни в індонезійську версію, щоб узгодити її відповідну частину з англомовним текстом.
   • Регіон EMEA (усі країни)
    • Текст розділу 2.2 "Платежі" замінюється на наведений нижче.
    • 2.2. Платежі. Клієнт зобов'язаний виконувати Оплату рахунків-фактур у вказаній у них валюті протягом 30 днів від дати виставлення рахунка. Компанія Google не зобов'язана виставляти Клієнту по кілька рахунків-фактур. Платежі банківським переказом потрібно здійснювати на реквізити, указані Google. Якщо Клієнт уклав Угоду з Google Commerce Limited, то Google може отримувати платежі через Google Payment Limited – компанію, зареєстровану в Англії й Уельсі, з юридичною адресою Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom (Велика Британія).
   • Регіон EMEA (Європейська економічна зона, Велика Британія та Швейцарія)
    • Розділ 15.19 "Визначення" замінюється на розділ 15.20 "Визначення".
    • Додається новий розділ 15.19.
    • 15.19. Відмова від прав у рамках ЄКЕК.
     • (a). Для цілей цього розділу 15.19 "Відмова від прав у рамках ЄКЕК" терміни "мікропідприємство", "мале підприємство" та "некомерційна організація" відповідають визначенням у ЄКЕК. Тут "ЄКЕК" означає Європейський кодекс електронних комунікацій, викладений у Директиві (ЄС) 2018/1972 Європейського парламенту та Ради ЄС від 11 грудня 2018 р.
     • (b). Сторони визнають, що згідно ЄКЕК: (i) мікропідприємства, малі підприємства та некомерційні організації мають певні особливі права; (ii) клієнти, що належать до категорій у пункті (i), можуть прямо погодитися на відмову від певних прав.
     • (c). Якщо Клієнт є мікропідприємством, малим підприємством або некомерційною організацією, він погоджується відмовитися від усіх прав, якими володіє відповідно до:
      • (i) статті 102(1) ЄКЕК, що дає Клієнту право отримувати певну інформацію перед укладенням договору;
      • (ii) статті 102(3) ЄКЕК, що дає Клієнту право отримувати короткий зміст договору;
      • (iii) статті 105(1) ЄКЕК, що обмежує максимальну тривалість договорів про надання певних послуг 24 місяцями;
      • (iv) статті 107(1) ЄКЕК, що поширює інші права, надані ЄКЕК (зокрема у вищезазначених статтях 102(3) та 105(1)), на всі сервіси, що надаються за тію самою Угодою про використання Google Workspace.
   • Північна Америка (США); Латинська Америка (усі країни, крім Бразилії)
    • Додається новий розділ 3.9.
    • 3.9. Закон США "Про захист персональних даних дітей в Інтернеті" та згода батьків. Якщо Клієнт дозволяє користуватися Сервісами Кінцевим користувачам віком до 13 років, то згідно із Законом "Про захист персональних даних дітей в Інтернеті" він погоджується на збирання й використання персональної інформації таких користувачів у Сервісах, як описано в Примітці про конфіденційність для Google Workspace for Education (в обсязі, у якому вказаний Закон застосовується в юрисдикції Клієнта). Якщо з Додатковими продуктами, які Клієнт планує ввімкнути, працюватимуть Кінцеві користувачі віком до 18 років, то Клієнт зобов'язаний отримати в їхніх батьків згоду на збирання й використання особистої інформації таких Кінцевих користувачів у Додаткових продуктах, перш ніж дозволяти вказаним особам доступ до цих продуктів.
    • Додається новий розділ 7.3.
    • 7.3. FERPA. Сторони визнають, що: (a) Дані Клієнта можуть включати ідентифікаційну інформацію з баз даних навчального закладу, захищену FERPA (далі – "Записи FERPA"); (b) якщо Дані Клієнта містять Записи FERPA, компанія Google вважається Посадовою особою закладу освіти (відповідно до визначення цього терміна в тексті FERPA та підзаконних актах) і зобов’язується дотримуватися FERPA. Тут під "FERPA" мається на увазі закон США "Про права сім’ї на освіту й конфіденційність результатів навчання" (20 U.S.C. 1232g) і відповідні підзаконні акти (Кодекс федеральних нормативних актів, титул 34, частина 99) разом з усіма поправками.
    • Розділ 15.19 "Визначення" замінюється на розділ 15.20 "Визначення".
    • Додається новий розділ 15.19.
    • 15.19. Розробка Сервісів. Сервіси розроблені виключно приватним коштом і становлять комерційне комп'ютерне програмне забезпечення та пов'язану з ним документацію в значенні, встановленому відповідними Правилами федеральних закупок і додатками до них для різних державних органів.
   • Тільки для державних і комунальних закладів освіти: Північна Америка (США); Латинська Америка (усі країни, крім Бразилії)
    • Текст розділу 2.5 "Прострочені платежі; Призупинення надання Сервісів" замінюється на наведений нижче.
    • 2.5. Прострочені платежі; Призупинення надання Сервісів. Якщо Клієнт прострочить платіж, Google може накласти на суму боргу пеню в розмірі 1,5% на місяць (або за найвищою дозволеною законодавством ставкою, якщо вона менша за півтора відсотка) на весь період до дати повної оплати. Цей період починається за 30 днів від встановленого терміну оплати рахунка. Крім того, прострочення платежів може призвести до Призупинення надання Сервісів або розірвання Угоди на підставі порушення зобов'язань Клієнта відповідно до розділу 8.3 "Припинення дії внаслідок порушення".
    • Текст розділу 13.2 "Зобов'язання Клієнта щодо відшкодування" замінюється на наведений нижче.
    • 13.2. Зобов'язання Клієнта щодо відшкодування. Якщо Google зазнає збитків або стане стороною Судового спору з третьою особою внаслідок порушення Клієнтом Прав інтелектуальної власності третіх осіб, Google має право вдатися до санкцій, дозволених відповідним правом штату, федеральними або місцевими законами тощо.
    • Текст розділу 15.12 "Застосовне право" замінюється на наведені нижче положення.
    • 15.12. Застосовне право. Якщо Клієнтом є орган влади міста, округу або штату США, Угода не визначає застосовне право та територіальну підсудність.

Попередні версії

Північна та Латинська Америка (6 жовтня 2020 р.)

Азійсько-Тихоокеанський регіон (6 жовтня 2020 р.)

Регіон EMEA (6 жовтня 2020 р.)