Умови використання окремих сервісів Google Workspace

Останнє оновлення: 3 червня 2024 року

 • Переклади іншими мовами цих Умов використання окремих сервісів доступні тут.

 • Написані з великої літери терміни, для яких не наведено визначення в цих Умовах використання окремих сервісів Google Workspace (попередня назва – G Suite), мають значення, указані в Додатку з використання сервісів Google Workspace до Загальної угоди Google Cloud, Угоді Google Workspace for Education або іншій відповідній угоді, яка регулює використання Сервісів Google Workspace (у кожному випадку – Угода).

  • 1. Регіони зберігання даних.

   1. 1.1 Зберігання основних даних. З урахуванням розділу 1.2 "Зберігання основних даних AppSheet", якщо Клієнт використовує Версію сервісів, якої стосуються ці умови, то він може вибрати Регіон зберігання даних, де повинні розміщуватися Локальні дані, і Google зобов’язується зберігати ці дані в зазначеному Регіоні відповідно до чинного законодавства ("Правила збереження даних").

   2. 1.2 Зберігання основних даних AppSheet. Правила збереження даних діють для сервісу AppSheet (навіть якщо його включено у Версію сервісів, якої стосуються ці умови), лише коли: a) Клієнт користується сервісом AppSheet у Версії, якої стосуються ці умови, і b) Кінцевий користувач вибрав конкретні Локальні дані для зберігання в Регіоні зберігання даних.

   3. 1.3 Обмеження. Google може зберігати Дані клієнта, на які не поширюються Правила збереження даних, у будь-якому місці, де компанія Google або її Субобробники мають необхідні для цього технічні можливості, згідно з Додатком щодо обробки даних Cloud.

   4. 1.4 Визначення.

    1. Локальні дані – лише вказані нижче основні дані, які належать до Даних клієнта у відповідному Сервісі.

     1. a) Gmail: рядок теми й текст електронного листа, вкладені файли, а також дані про відправників і одержувачів повідомлень.

     2. b) Google Календар: назва й опис події, дата, час, дані про запрошених, частота й місце проведення.

     3. c) Google Документи, Google Таблиці й Google Презентації: тексти файлів, вбудовані зображення, а також пов’язані з ними коментарі Кінцевих користувачів.

     4. d) Google Диск: вміст оригінальних файлів, завантажених на Диск.

     5. e) Google Chat: повідомлення й вкладені файли.

     6. f) Google Сейф: файли, які експортуються із Сейфа.

     7. (g) AppSheet: визначення додатків, конфігурації джерел даних, маркери доступу й Дані клієнта в базах даних AppSheet.

    2. Регіон зберігання даних:

     1. a) США чи Європа (не стосується AppSheet); або

     2. b) Європа стосовно AppSheet.

    3. Версії, яких стосуються ці умови:

     1. a) G Suite Business

     2. b) Google Workspace Enterprise Plus

     3. c) Google Workspace for Education Standard

     4. d) Google Workspace for Education Plus

  • 2. Google Сейф. Наведені нижче умови поширюються лише на Google Сейф.

   1. 2.1 Збереження. Компанія Google не зобов’язана зберігати будь-які заархівовані Дані клієнта після закінчення періоду збереження, зазначеного Клієнтом, або Строку дії замовлення, який застосовується до відповідних ліцензій Google Сейфа, окрім випадків, коли: a) Клієнт продовжив період збереження або Строк дії замовлення, перш ніж цей строк минув; b) відповідне законодавство чи судовий наказ забороняє Google видаляти дані; c) на дані поширюється заборона на видалення інформації, накладена Клієнтом.

  • 3. Google Workspace Essentials. Наведені нижче умови поширюються лише на версію Google Workspace Essentials і/або версію Google Workspace Essentials Starter, як указано в тексті.

   1. 3.1 Припинення Угоди через неактивність або з ініціативи сторін. Якщо Клієнт замовляє версію Google Workspace Essentials Starter, компанія Google залишає за собою право припинити надання Google Workspace Essentials Starter:

    1. a) попередивши про це Клієнта за 30 днів, якщо протягом будь-яких 60 попередніх днів поспіль Клієнт і його Кінцеві користувачі не відкривали Консоль адміністратора й не використовували Сервіси; або

    2. b) з власної ініціативи, попередивши про це Клієнта за 90 днів.

   2. 3.2 Послуги технічної підтримки. Послуги технічної підтримки не надаються для Google Workspace Essentials Starter.

   3. 3.3 Додаткові визначення.

    1. Активний користувач – Кінцевий користувач версії Google Workspace Essentials, який a) проводив принаймні одну відеозустріч або хоч раз брав участь у відеозустрічі в Google Meet протягом календарного місяця чи b) принаймні один раз відкривав файл на Google Диску протягом календарного місяця.

  • 4. Cloud Search. Наведені нижче умови поширюються лише на Cloud Search.

   1. 4.1 Джерела даних третіх осіб. Використання Клієнтом джерел даних третіх осіб під час роботи з Cloud Search Platform регулюється умовами використання, погодженими між Клієнтом і відповідним постачальником джерел даних. У відносинах між сторонами Клієнт несе одноосібну відповідальність за такі умови, зокрема за надання Google необхідних прав для доступу до відповідних джерел даних і їх використання для надання Cloud Search Platform.

  • 5. Сервіси Cloud Identity. Наведені нижче умови поширюються лише на Сервіси Cloud Identity, які надаються відповідно до цієї Угоди.

   1. 5.1 Застосовна Угода. Якщо на додачу до цієї Угоди використання Клієнтом Сервісів Cloud Identity з Обліковим записом регулюється угодою Google Cloud Platform (далі – Угода GCP) і/або умовами, наведеними на сторінці https://cloud.google.com/terms/identity (далі – Умови використання Cloud Identity), то пріоритетність цих документів є такою (у порядку зменшення пріоритету): a) ця Угода; b) Угода GCP; c) Умови використання Cloud Identity. Цей розділ залишатиметься чинним навіть після припинення цієї Угоди або закінчення строку її дії.

   2. 5.2 Додаткові визначення.

    1. Google Cloud Platform – чинні на той час сервіси, указані на сторінці https://cloud.google.com/terms/services.

  • 6. Умови Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії. Google може надавати Клієнту доступ до функцій, сервісів і програмного забезпечення Google Workspace, які ще не мають загальнодоступних версій і позначаються в Стислому огляді сервісів, пов’язаній документації і матеріалах або Заявці на тестування (як визначено нижче) словами "для раннього доступу", "альфа", "бета", "підготовча версія", "експериментальна" чи подібними (разом – Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії). Хоча Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії, не є Сервісами, на їх використання Клієнтом поширюються умови Угоди, яка застосовується до Сервісів, з поправками, наведеними в цьому Розділі 6.

   1. 6.1 Доступ до Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, і їх використання.

    1. a) Заявки на тестування. Клієнт може стати тестовим користувачем Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, подавши заявку в Консолі адміністратора або іншим способом, визначеним Google (далі – Заявка на тестування). Якщо Клієнта буде затверджено як тестового користувача (на основі поточних на відповідний момент вимог Google рівня домену до тестових користувачів), Google надасть доступ до пропозиції раннього доступу, якою може скористатися Клієнт, відповідно до умов цього розділу 6. До такої Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, можуть застосовуватися додаткові умови (Спеціальні умови для тестування), які Google укаже в Заявці на тестування або іншим способом у письмовій формі, перш ніж Клієнт почне використовувати цю пропозицію. Заявка на тестування й усі Спеціальні умови для тестування включаються в цей Розділ 6.

    2. b) Використання Тестових даних клієнта. Якщо інше не зазначено в Розділах 6(d) (Обмеження використання для урядових клієнтів) і 6(e) (Обмеження використання для Захищеної медичної інформації) нижче, Google може використовувати Дані клієнта (зокрема Персональні дані клієнта), які Клієнт або його Кінцеві користувачі надають, зберігають, надсилають чи отримують за допомогою Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії (Тестові дані клієнта), щоб надавати, тестувати, аналізувати, розробляти й покращувати такі Пропозиції, а також усі продукти й сервіси Google, що використовуються разом із ними, без будь-яких обмежень чи зобов’язань перед Клієнтом, будь-яким Кінцевим користувачем або третьою особою, крім випадків, указаних нижче й у положеннях Угоди, котрі присвячені конфіденційності, і Клієнт забезпечить таку можливість для Google (зокрема отримуватиме й надаватиме всі потрібні згоди та сповіщення).

    3. Якщо Клієнт прийняв чинні на той час умови Google, які описують зобов’язання щодо захисту й обробки Даних клієнта, викладені за адресою https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum (Додаток щодо обробки даних Cloud), або сторони погодилися на них іншим способом, Додаток щодо обробки даних Cloud застосовуватиметься до Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, як до "Сервісів" згідно з визначенням у ньому, а цей Розділ 6 буде частиною "Угоди", згаданої в Розділі 5.2 "Дотримання вказівок Клієнта" Додатка щодо обробки даних Cloud, з урахуванням наведених нижче поправок.

     1. (i) Клієнт визнає, що для цілей Розділу 6.1 "Видалення Клієнтом" Додатка щодо обробки даних Cloud і в обсязі, дозволеному законом, функції Пропозицій, що надаються до випуску загальнодоступної версії, можуть не дозволяти видаляти Тестові дані клієнта впродовж періоду, протягом якого Клієнту дозволено використовувати Пропозицію, що надається до випуску загальнодоступної версії (Період до випуску загальнодоступної версії), але Тестові дані клієнта буде видалено, коли закінчиться Строк дії угоди, згідно з Розділом 6.2 "Видалення або повернення після закінчення строку дії угоди" Додатка щодо обробки даних Cloud.

     2. (ii) Якщо в Спеціальних умовах для тестування не вказано інше: A) Google надаватиме інформацію про Субобробників (згідно з визначенням у Додатку щодо обробки даних Cloud), залучених у зв’язку з Пропозиціями, що надаються до випуску загальнодоступної версії, зокрема про їхні функції і місцезнаходження, письмово за запитом Клієнта; B) Google інформуватиме Клієнта про залучення в Період до випуску загальнодоступної версії будь-якого нового стороннього Субобробника у зв’язку з Пропозиціями, що надаються до випуску загальнодоступної версії (зокрема про назву й місцезнаходження Субобробника, а також його дії), електронною поштою на Електронну адресу для сповіщень, перш ніж такий Субобробник почне обробляти Тестові дані клієнта. Клієнт може відмовитися від використання Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, якщо не погоджується із залученням Субобробника. Це єдиний і виключний засіб правового захисту.

    4. c) Непрозорість місцезнаходження даних і доступу до них. На Тестові дані клієнта, що обробляються згідно з умовами цього Розділу 6, не поширюються вимоги до місцезнаходження даних (як описано в Розділі 1 "Регіони зберігання даних" цих Умов використання окремих сервісів) і прозорості доступу до них (як описано на сторінці https://support.google.com/a/answer/9230474).

    5. d) Обмеження використання для урядових клієнтів. Якщо компанія Google не дозволить інше письмово, Клієнтам з органів влади США й інших країн, зокрема федеральних, державних, регіональних (включно з рівнем штату чи провінції) і місцевих урядових та регуляторних органів, крім закладів освіти, дозволено використовувати лише тестові й експериментальні дані та заборонено використовувати справжні або робочі дані з Пропозиціями, що надаються до випуску загальнодоступної версії.

    6. e) Обмеження використання для Захищеної медичної інформації. Клієнт не може використовувати Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії, для обробки Захищеної медичної інформації (згідно з визначенням в HIPAA).

   2. 6.2 Змінення, призупинення або припинення підтримки. Пропозиції, що надаються до випуску загальнодоступної версії, а також будь-які їх функції, можуть будь-коли змінюватися, призупинятися або скасовуватися без попереднього сповіщення Клієнта.

   3. 6.3 ЗастереженняНА ПРОПОЗИЦІЇ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ДО ВИПУСКУ ЗАГАЛЬНОДОСТУПНОЇ ВЕРСІЇ, ПОШИРЮЮТЬСЯ УМОВИ "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ АБО ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ, І НЕ ПОШИРЮЮТЬСЯ УМОВИ БУДЬ-ЯКОЇ УГОДИ ПРО РІВЕНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ВІДШКОДУВАННЯ ВІД GOOGLE. Якщо інше не зазначено в Спеціальних умовах для тестування певної Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, для таких Пропозицій не надаються послуги технічної підтримки

   4. 6.4 Відповідальність. Розмір відповідальності Google не буде перевищувати меншої з цих двох сум: A) обмеження суми відповідальності, зазначене в Угоді; B) 25 000 доларів США. Попереднє речення жодним чином не впливає на винятки з будь-якого договірного обмеження відповідальності в межах Угоди стосовно 1) смерті або травмування внаслідок недбалості; 2) шахрайства або введення в оману; 3) порушення Прав інтелектуальної власності іншої сторони; 4) питань, відповідальність за якими не можна виключити або обмежити відповідно до чинного законодавства.

   5. 6.5 Розірвання Угоди. Google може будь-коли припинити використання Клієнтом Пропозиції, що надається до випуску загальнодоступної версії, зокрема щоб дати змогу іншим клієнтам скористатися такою Пропозицією, попередивши Клієнта про це письмово.

  • 7. Підтвердження за допомогою Електронної адреси домену. Наведені далі додаткові умови застосовуються, лише якщо для використання Сервісів підтверджено Електронну адресу домену (а не Доменне ім’я).

   1. 7.1 Запрошення Кінцевих користувачів. Клієнт може запропонувати Сервіси іншим користувачам, які мають Електронну адресу домену. Якщо ці користувачі приймуть запрошення Клієнта, вони вважатимуться його Кінцевими користувачами відповідно до Угоди.

   2. 7.2 Підтвердження Доменного імені.

    1. a) Узяття на себе керування Особою, що здійснює підтвердження. Будь-яка особа чи організація може будь-коли підтвердити Доменне ім’я, що відповідає Електронній адресі домену (Особа, що здійснює підтвердження). Особі, що здійснює підтвердження буде надано право власності (з можливістю керування) на Облікові записи кінцевих користувачів, які відповідають Доменному імені, і на всі пов’язані дані таких облікових записів одразу після підтвердження Доменного імені. Коли Доменне ім’я буде підтверджено, Клієнт і всі Кінцеві користувачі отримають сповіщення.

    2. b) Адміністрування після підтвердження Доменного імені.. Особа, що здійснює підтвердження, матиме певні дозволи щодо Облікового запису клієнта й усіх Облікових записів кінцевих користувачів, як описано в документації.

   3. 7.3 Видалення даних. У будь-який час до того, як право власності (з можливістю керування) на Доменне ім’я і всі пов’язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема Обліковий запис клієнта) буде передано Особі, що здійснює підтвердження, Клієнт і його Кінцеві користувачі зможуть видалити або експортувати Дані клієнта та/або Облікові записи кінцевих користувачів у спосіб, який відповідає функціям Сервісів. Незважаючи на будь-які умови Додатка щодо обробки даних Cloud, після передавання Особі, що здійснює підтвердження, права власності (з можливістю керування) на Доменне ім’я і всі пов’язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема Обліковий запис клієнта), Клієнта і його Кінцевих користувачів може бути позбавлено можливості видаляти Облікові записи кінцевих користувачів, а також видаляти чи експортувати будь-які Дані клієнта (залежно від способу адміністрування Сервісів).

   4. 7.4 Вказівки щодо обробки даних. Незважаючи на положення розділу 6.2 "Видалення або повернення після закінчення строку дії угоди" Додатка щодо обробки даних Cloud, якщо Клієнт не вчинив жодних дій щодо видалення чи експорту Даних клієнта перед передачею Особі, що здійснює підтвердження, права власності (з можливістю керування) на Доменне ім’я і всі пов’язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема Обліковий запис клієнта), Клієнт визнає, що ці Умови використання окремих сервісів означають, що Клієнт офіційно надає Google такі вказівки: a) після припинення Угоди згідно з умовами Розділу 7.6 "Припинення Угоди після підтвердження Домену" зберігати всі Дані клієнта, які Клієнт не видалив до такого припинення; b) надати Особі, що здійснює підтвердження, доступ до всіх збережених Даних клієнта.

   5. 7.5 Згода на адміністрування. Клієнт погоджується, у відповідних випадках, дозволити a) Особі, що здійснює підтвердження, отримувати доступ і повноваження, описані в Угоді; b) компанії Google надавати Особі, що здійснює підтвердження, доступ і повноваження, описані в Угоді.

   6. 7.6 Припинення Угоди після підтвердження Домену. Якщо Особою, що здійснює підтвердження, є третя особа, ця Угода припиняється автоматично після передання Особі, що здійснює підтвердження, права власності (з можливістю керування) на Доменне ім’я і всі пов’язані Облікові записи кінцевих користувачів (зокрема Обліковий запис клієнта). Уточнення: цей розділ не впливає на жодні права кінцевого користувача, які може надавати Особа, що здійснює підтвердження, відповідно до своєї (окремої) Угоди про використання Google Workspace.

   7. 7.7 Обмеження доступу до сервісів. Деякі Сервіси й функції можуть бути недоступними, доки не підтверджено Доменне ім’я.

  • 8. Послуги телефонії Google. Наведені нижче умови застосовуються лише до (i) Google Voice та (ii) використання Google Meet для прийому вхідних і здійснення вихідних викликів (Телефонія Google Meet) у відповідних випадках (у цьому Розділі 8 Google Voice і Телефонія Google Meet разом називаються Послуги телефонії Google). ЦІ УМОВИ МІСТЯТЬ ВАЖЛИВУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ОБМЕЖЕННЯ ЗВ’ЯЗКУ ЗІ СЛУЖБАМИ ЕКСТРЕНОЇ ДОПОМОГИ. ПРОЧИТАЙТЕ ЇХ УВАЖНО.

   • 8.1 Сторони й структура Угоди щодо телефонії Google.

    1. a) Постачальник послуг телефонії Google. Організація Google, указана у відповідному Списку постачальників сервісів і послуг телефонії (така організація називається Постачальник послуг телефонії Google) надаватиме відповідні Послуги телефонії Google Клієнту.

    2. b) Структура Угоди щодо телефонії Google. Якщо Постачальник послуг телефонії Google є Афілійованою особою Google, то компанія Google укладає договори від імені відповідного Постачальника послуг телефонії Google (належно вповноваженого агента) виключно щодо таких Сервісів телефонії Google і, відповідно:

     1. (i) Коли Клієнт замовляє будь-які Послуги телефонії Google додатково до інших Сервісів, замовлених ним у межах Угоди, цей Розділ 8.1 разом з іншими умовами Угоди (зокрема Додатком щодо обробки даних Cloud і всіма договірними обмеженнями відповідальності) складатимуть окрему угоду (Угода щодо телефонії Google) між відповідним Постачальником послуг телефонії Google (в особі Google як його вповноваженого агента) і Клієнтом лише щодо таких Послуг телефонії Google, з урахуванням інших положень цього Розділу 8.1.

     2. (ii) Угода щодо телефонії Google почне діяти з дати набуття чинності початкового замовлення Клієнта на Послуги телефонії Google і буде чинною до ранішої із цих подій: A) припинення Угоди щодо телефонії Google згідно з її умовами; B) припинення Угоди або завершення строку її дії. Угода щодо телефонії Google замінить Угоду лише стосовно Послуг телефонії Google.

     3. (iii) Для цілей Угоди щодо телефонії Google усі згадки (за винятком згадок у Стислому огляді сервісів і цьому Розділі 8 Умов використання окремих сервісів) терміна "Угода" заміняються на "Угода щодо телефонії Google"; терміна "Google" – на "Постачальник послуг телефонії Google"; а термінів "Сервіси" й "Основні сервіси" – на "Послуги телефонії Google".

     4. (iv) Клієнт може вимагати примусового застосування прав і переваг за Угодою щодо телефонії Google лише від Постачальника послуг телефонії Google, а не від Google. Клієнт має зобов’язання за Угодою щодо телефонії Google (зокрема стосовно Оплати) лише перед Постачальником послуг телефонії Google, а не перед Google.

     5. (v) Навіть коли в Угоді вказано інше, якщо цей Розділ 8.1 суперечить будь-яким іншим умовам Угоди щодо телефонії Google (зокрема розділу "Суперечливі положення" Угоди й розділу "Пріоритетність" Додатка щодо обробки даних Cloud), переважну силу матимуть умови цього Розділу 8.1.

     6. (vi) Будь-яка сторона може припинити дію Угоди щодо телефонії Google окремо від Угоди, як зазначено в розділі "Строк і припинення дії" Угоди. Якщо Клієнт припинить використовувати Google Voice, як описано в Розділі 8.10 "Припинення використання Google Voice Клієнтом", дію Угоди щодо телефонії Google буде автоматично припинено.

    3. c) Регіональні умови. Регіональні умови є частиною Угоди щодо телефонії Google і застосовуються, коли Кінцевий користувач використовує Google Voice у країні, описаній у Регіональних умовах.

   • 8.2 Надання Послуг телефонії Google.

    1. a) Використання даних.

     1. (i) Збирання й використання даних. Постачальник послуг телефонії Google збиратиме й використовуватиме Дані клієнта згідно з Повідомленням про конфіденційність для Послуг телефонії Google, наведеним за адресою https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/privacy_disclosure.html.

     2. (ii) Каталог підписників. Постачальник послуг телефонії Google не надаватиме номери Клієнта і його Кінцевих користувачів у Google Voice сервісам каталогів, окрім як на вимогу Клієнта або відповідно до закону.

    2. b) Постачальники послуг телефонії.

     1. (i) Афілійовані особи-постачальники. Щоб надавати Послуги телефонії Google, Постачальник послуг телефонії Google може залучати Афілійованих осіб, наведених у Списку постачальників сервісів і послуг телефонії.

     2. (ii) Постачальники послуг телефонії, які не є афілійованими особами. Постачальник послуг телефонії Google і його Афілійовані особи користуються послугами сторонніх субпідрядників, не пов’язаних із Google (Постачальників послуг телефонії), щоб маршрутизувати вхідні й вихідні телефонні виклики у відповідних випадках через телефонну мережу загального користування (ТМЗК). Постачальників послуг телефонії і їх місцезнаходження наведено в Списку постачальників сервісів і послуг телефонії. Використовуючи Послуги телефонії Google, Клієнт тим самим доручає Постачальнику послуг телефонії Google найняти (безпосередньо або через його Афілійованих осіб) Постачальників послуг телефонії, щоб вони:

      1. 1) маршрутизували вихідні й вхідні телефонні виклики у відповідних випадках;

      2. 2) обробляли Дані клієнта як незалежні контролери в країнах свого місцезнаходження:

       1. a) у мінімально необхідному обсязі для такої маршрутизації;

       2. b) відповідно до чинного законодавства (зокрема європейських законів щодо захисту даних і телекомунікаційних правил).

    3. Уточнення. Постачальники послуг телефонії не є Субобробниками (за визначенням у Додатку щодо обробки даних Cloud).

   • 8.3 Додаткові умови оплати.

    1. a) Рахунки-фактури за Послуги телефонії Google. Рахунки-фактури на Оплату Послуг телефонії Google і інших витрат, пов’язаних із використанням таких послуг Клієнтом і Кінцевими користувачами, виставляються окремо від інших Сервісів Google Workspace, і на них розповсюджуються умови оплати, наведені в Угоді щодо телефонії Google.

    2. b) Тарифи на виклики. Крім Оплати, Клієнт платитиме Постачальнику послуг телефонії Google за виклики на основі використання (якщо це передбачено). Сума оплати розраховується за відповідними Тарифами на виклики, актуальними на момент виклику.

    3. c) Податки. Навіть якщо будь-які положення Угоди щодо телефонії Google стверджують протилежне, Клієнт платитиме відповідні Податки, незважаючи на будь-які сертифікати про звільнення від податків. Податки в рахунку-фактурі можуть включати Податки, пов’язані з використанням Послуг телефонії Google Кінцевими користувачами за межами країни, у якій вони використовують Послуги телефонії Google.

   • 8.4 Вимоги Google Voice; застереження Постачальника послуг телефонії Google.

    1. a) Вимоги Google Voice. Цей Розділ 8.4(a) поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet. Для використання Google Voice можуть бути потрібні окреме широкосмугове інтернет-з’єднання або мобільний Інтернет і пристрій Кінцевого користувача, який відповідає певним мінімальним технічним вимогам. За використання Google Voice в іншій країні або в роумінгу оператори мобільних мереж можуть стягувати з Кінцевих користувачів вищу плату.

    2. b) Застереження Постачальника послуг телефонії Google. Постачальник послуг телефонії Google не несе відповідальності за жодні перерви в роботі або збої Послуг телефонії Google через затримки, перебої і перерви: (i) у з’єднанні з боку Клієнта; (ii) у мережах Постачальників послуг телефонії; (iii) у роботі пристроїв Клієнта або Кінцевих користувачів. Під час користування Послугами телефонії Google на мобільних пристроях може споживатися голосовий або мобільний трафік, придбаний Кінцевими користувачами в операторів мобільних мереж.

   • 8.5 Можливості Google Voice. Цей Розділ 8.5 поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet.

    1. a) Призначення й доступність номерів. Якщо Google Voice дозволяє призначати номери телефонів, застосовуються такі умови:

     1. (i) щоб активувати номер, Постачальнику послуг телефонії Google може знадобитися зібрати інформацію Клієнта згідно з відповідними телекомунікаційними правилами, зокрема його службову адресу й ідентифікаційний номер платника податків;

     2. (ii) у деяких країнах службова адреса має бути в регіоні, якому відповідає призначений номер;

     3. (iii) між запитом і активацією номера може пройти деякий час;

     4. (iv) неактивні номери може бути вилучено з облікового запису Клієнта.

    2. b) Перенесення номерів. Клієнт може переносити наявні номери від інших постачальників послуг у Google Voice, якщо Google Voice пропонує послугу призначення номерів, і може просити передати призначені номери телефонів іншому постачальнику послуг відповідно до наведених нижче Розділів 8.5(b)(i)–(iv).

     1. (i) Зобов’язання Клієнта. Клієнт несе відповідальність за: A) точність інформації, пов’язаної із запитом на перенесення, яку надає Постачальнику послуг телефонії Google; B) оплату, пов’язану з перенесенням номера, зокрема оплату за решту номерів і планів; C) Оплату Постачальнику послуг телефонії Google, пов’язану з номером, до того часу, коли номер буде успішно перенесено, наскільки це дозволяють відповідні закони.

     2. (ii) Припинення надання послуг. Постачальник послуг телефонії Google може зробити доступним будь-який номер у Google Voice після припинення або закінчення строку дії відповідної ліцензії Кінцевого користувача, якщо Клієнт не перенесе номер до іншого постачальника послуг до такого припинення чи завершення строку.

    3. c) Ідентифікатор абонента. Google Voice дозволяє показувати номер Клієнта в Google Voice на пристроях-отримувачах, якщо для цього існує технічна можливість. Кінцеві користувачі можуть заборонити показ номера для всіх або окремих викликів. З технічних причин Постачальник послуг телефонії Google може не мати змоги в деяких випадках приховувати номери в Google Voice, зокрема у випадку дзвінків на Екстрені номери.

    4. d) Блокування номерів. За запитом Клієнта Постачальник послуг телефонії Google заблокує або розблокує використання Google Voice для дзвінків на певні номери, діапазони чи типи номерів (зокрема номери послуг із додатковою оплатою), наскільки це можливо технічно.

    5. e) Записування дзвінків. Google Voice може дозволяти Кінцевим користувачам записувати окремі телефонні розмови. Клієнт погоджується не записувати телефонні розмови без згоди, якщо її вимагають відповідні закони й нормативні акти, і не дозволяти цього своїм Кінцевим користувачам.

   • 8.6 Обмеження Послуг телефонії Google. Послуги телефонії Google можуть не підтримувати:

    1. a) набір номера з допомогою оператора й виклики на короткі коди (за них може стягуватися додаткова плата);

    2. b) дзвінки коштом абонента, якого викликають;

    3. c) дзвінки на певні номери (наприклад, номери з підвищеним тарифом) або з’єднання з ними.

   • 8.7 Обмеження використання Google Voice. Цей Розділ 8.7 поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet. Клієнт не призначатиме номери, не надаватиме доступ до сервісу Google Voice і не забезпечуватиме його використання в інший спосіб для фізичних осіб, що не досягли повноліття, вік настання якого визначається застосовними законами відповідної юрисдикції. Постачальник послуг телефонії Google може блокувати чи остаточно вимикати облікові записи, які було надано таким особам або якими користуються такі особи.

   • 8.8 Служби екстреної допомоги. Підрозділ 8.8(a) поширюється лише на Телефонію Google Meet і НЕ поширюється на Google Voice. Усі інші підрозділи ((b)–(f)) Розділу 8.8 поширюються лише на Google Voice і НЕ поширюються на Телефонію Google Meet.

    1. a) Односторонній зв’язок. Кінцеві користувачі, які використовують функції одностороннього зв’язку Телефонії Google Meet, не зможуть здійснювати дзвінки на екстрені номери або приймати дзвінки з таких номерів. Клієнт відповідає за те, щоб Кінцеві користувачі мали доступ до альтернативних засобів для дзвінків у служби екстреної допомоги.

    2. b) Двосторонній зв’язок. Дзвінки в служби екстреної допомоги підтримуються в Google Voice. Послуги дзвінків у служби екстреної допомоги з використанням IP-телефонії мають певні обмеження й працюють інакше, ніж традиційні такі сервіси, як описано в наведених нижче положеннях; додаткові обмеження для конкретних країн описано в Регіональних умовах. Клієнт визнає і приймає наведене нижче стосовно служб екстреної допомоги.

     1. (i) Опис послуги дзвінків у служби екстреної допомоги. Кінцеві користувачі функцій двостороннього зв’язку в Google Voice можуть безкоштовно телефонувати в служби екстреної допомоги й отримувати виклики від таких служб. Служби екстреної допомоги залежать від місцезнаходження Кінцевого користувача. Коли Кінцевий користувач зателефонує в служби екстреної допомоги, Постачальник послуг телефонії Google надасть операторам цих служб номер телефону й адресу Кінцевого користувача, яку Клієнт надав Google (див. Розділ 8.8(d) "Зобов’язання Клієнта" нижче). Кінцевим користувачам може знадобитися підтвердити своє фізичне місцезнаходження й номер для зворотного виклику, оскільки в оператора служб екстреної допомоги може не бути цієї інформації.

     2. (ii) Обмеження послуги дзвінків у служби екстреної допомоги. На доступність послуги дзвінків у служби екстреної допомоги через Google Voice впливають такі обмеження: A) ця послуга може бути недоступна у випадку перебоїв або перерв у роботі Інтернету чи електропостачанні; B) екстрені виклики в Чергово-диспетчерську систему екстреної допомоги населенню можуть з’єднуватися довше за традиційні дзвінки в служби екстреної допомоги, можуть не з’єднуватися взагалі або повертати сигнал "зайнято"; C) користувачі екстрених викликів можуть правильно з’єднуватися з Чергово-диспетчерською системою екстреної допомоги населенню, але при цьому номер телефону або місцезнаходження Кінцевого користувача не передаватиметься автоматично, через що оператор служби екстреної допомоги не зможе перетелефонувати абоненту; D) екстрені виклики, здійснені в роумінгу, можуть спрямовуватися до місцевої Чергово-диспетчерської системи екстреної допомоги населенню, пов’язаної із зареєстрованою адресою Кінцевого користувача (Клієнт має порадити Кінцевим користувачам використовувати в роумінгу стандартний додаток Телефон на їхніх пристроях); E) Кінцеві користувачі з повним чи частковим порушенням слуху або мовлення мають телефонувати в місцеві служби екстреної допомоги безпосередньо, використовуючи TTY чи комутаторну службу, а не номер 711 або його місцевий еквівалент; F) якщо з номером в обліковому записі Кінцевого користувача пов’язано кілька пристроїв: (i) під час зворотних викликів від Чергово-диспетчерської системи екстреної допомоги населенню можуть дзвонити не всі пов’язані пристрої, (ii) оператор служб екстреної допомоги може бачити номер телефону, відмінний від особистого номера Кінцевого користувача; G) якщо Кінцевий користувач вимкне вхідні виклики, Чергово-диспетчерська система екстреної допомоги населенню не зможе перетелефонувати йому; H) якщо не вдасться зателефонувати через Google Voice, Кінцевих користувачів може бути переспрямовано в стандартний додаток Телефон на їхніх пристроях; I) екстрені виклики недоступні з використанням цієї послуги дзвінків для (i) номерів Google Voice, які можуть лише приймати виклики, і (ii) викликів через голосову мережу оператора мобільного зв’язку користувача, коли Кінцевий користувач застосовує стандартний додаток Телефон на своєму пристрої.

    3. c) Надсилання SMS службам екстреної допомоги. Надсилання SMS службам екстреної допомоги може не підтримуватися в Google Voice. Функції надсилання SMS службам екстреної допомоги, доступні в Google Voice, можуть не працювати через мережу Wi-Fi.

    4. d) Зобов’язання Клієнта. Зважаючи на Розділ 8.8(b) "Двосторонній зв’язок", Клієнт зобов’язаний (i) забезпечувати відповідність адреси, зареєстрованої в Google Voice для кожного Кінцевого користувача, поточній фізичній адресі, за якою Кінцевий користувач використовуватиме Google Voice (якщо не надати поточні адреси, Кінцеві користувачі можуть з’єднуватися не з тими центрами екстреної допомоги й отримувати допомогу із затримкою); (ii) інформувати Кінцевих користувачів про те, що їхні фізичні адреси повідомлятимуть Постачальникам послуг телефонії; (iii) інформувати Кінцевих користувачів про те, що після з’єднання з Чергово-диспетчерською системою екстреної допомоги населенню їм, імовірно, знадобиться надати їй дані про своє фізичне місцезнаходження й номер для зворотного виклику; (iv) забезпечувати Кінцевим користувачам доступ до альтернативних засобів для виклику служб екстреної допомоги; (v) інформувати Кінцевих користувачів про обмеження послуг дзвінків у служби екстреної допомоги (Клієнт може завантажити попередження зі сторінки support.google.com/voice/go/emergency-services, роздрукувати його й прикріпити до всіх пристроїв, на яких використовуватиметься Google Voice).

    5. e) Екстрені сповіщення. Екстрені сповіщення не можна отримувати через Google Voice на пристроях у режимі "лише Wi-Fi" і в разі відсутності мобільного зв’язку.

    6. f) Відмова від відповідальності стосовно служб екстреної допомоги. У межах, дозволених законом, ні Постачальник послуг телефонії Google, ні жодна з його Афілійованих осіб не нестимуть відповідальності (за контрактом, унаслідок цивільного правопорушення (зокрема недбалості) чи на інших підставах) за збитки будь-якого типу (зокрема за прямі й непрямі збитки) у рамках Угоди щодо телефонії Google, які виникають через використання або спробу використання Google Voice для дзвінків у служби екстреної допомоги чи у зв’язку з таким використанням або спробою використання, зокрема, але не виключно через неможливість доступу до таких служб, затримку відповіді від служб екстреної допомоги, поведінку центрів чи операторів служб екстреної допомоги або неточність інформації, наданої службам екстреної допомоги Постачальниками послуг телефонії чи іншими третіми особами, яких Постачальник послуг телефонії Google або його Афілійовані особи залучили, щоб сприяти доступу до служб екстреної допомоги.

   • 8.9 Призупинення. Додатково до прав на призупинення, описаних в Угоді щодо телефонії Google, Постачальник послуг телефонії Google може блокувати вхідні й вихідні виклики або повідомлення Послуг телефонії Google, якщо належно визначить, що Клієнт чи будь-який Кінцевий користувач застосували Послуги телефонії Google для створення масових, автоматичних чи комерційних повідомлень, не узгоджених з одержувачем, або сприяння їх розповсюдженню.

   • 8.10 Припинення використання Google Voice Клієнтом. Цей Розділ 8.10 поширюється лише на Google Voice і НЕ поширюється на Телефонію Google Meet. Додатково до всіх інших прав на припинення, Клієнт може будь-коли припинити використання Google Voice, письмово повідомивши про це Постачальника послуг телефонії Google. Клієнт повинен перестати використовувати Google Voice негайно після такого припинення.

   • 8.11 Додаткові визначення.

    1. Тарифи на виклики – це чинні на той час тарифи на дзвінки, описані на сторінці (i) https://voice.google.com/rates для Google Voice і (ii) https://meet.google.com/u/0/tel/rates для Телефонії Google Meet.

    2. Кінцевий користувач – це (i) (у контексті Google Voice) будь-який потенційний користувач, що фізично перебуває в місці розташування пристрою, підключеного до Google Voice і доступного для використання; (ii) (у контексті Google Meet) будь-який потенційний користувач, що за допомогою послуг Телефонії Google Meet може підключатися з телефону до зустрічей Google Meet або підключати до них інших учасників через телефон.

    3. Оплата (у контексті Google Voice) – це платежі, описані за адресою https://workspace.google.com/products/voice.

    4. Чергово-диспетчерська система екстреної допомоги населенню – це відповідна диспетчерська служба в зареєстрованому місцезнаходженні Кінцевого користувача.

    5. Регіональні умови – це умови, описані на сторінці https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/regional_terms.html.

    6. Постачальник послуг телефонії відповідає визначенню, наведеному в Розділі 8.2(b) "Постачальники послуг телефонії" цих Умов використання окремих сервісів.

    7. Список постачальників сервісів і послуг телефонії – це чинний на той час список Постачальників сервісів і послуг телефонії на сторінці (i) https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers.html для Google Voice і (ii) https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html для Телефонії Google Meet.

   • * Якщо в офлайновому документі згадується Постачальник послуг Google Voice, слід вважати це згадкою Постачальника послуг телефонії Google у значенні, указаному в цих Умовах використання окремих сервісів і Угоді щодо телефонії Google.

   9. Google SIP Link.

   1. 9.1 Додаткові умови щодо Google SIP Link. До використання Клієнтом Google SIP Link застосовуються наведені нижче умови.

    1. a) Передавання телефонних номерів Постачальнику протоколу SIP Клієнта має здійснити цей Постачальник.

    2. b) Клієнт визнає і погоджується, що Google може здійснювати дзвінки Клієнту, щоб перевірити конфігурацію з’єднувальної лінії або підтвердити право власності на номер. Клієнт погоджується отримувати будь-які такі дзвінки, зокрема від автоматизованої системи.

    3. c) Клієнт несе відповідальність за те, щоб будь-які виклики в служби екстреної допомоги, здійснені користувачем Google SIP Link, направлялися через Постачальника протоколу SIP. Крім того, Клієнт повинен оновлювати своє місцезнаходження чи адресу для цілей служб екстреної допомоги через Постачальника протоколу SIP.

    4. d) Уточнення. Постачальники протоколу SIP не є Субобробниками (як визначено в Додатку щодо обробки даних Cloud).

   2. 9.2 Додаткові визначення.

    1. Постачальник протоколу SIP – системний інтегратор, оператор чи інший партнер, який надає Клієнту телефонні послуги незалежно від Google Voice.

   10. Google Диск. Наведені нижче умови поширюються лише на Диск.

   1. 10.1 Використання Google Диска для розповсюдження контенту. Google Диск не є мережею доставки контенту, і Google може обмежити використання Google Диска й доступ до нього, якщо обґрунтовано визначить, що Google Диск використовується з порушенням Правил прийнятного використання чи прав інтелектуальної власності або для незаконного чи масового розповсюдження контенту, зокрема відео. Усі розміщені на Google Диску відео, до яких Клієнт надає доступ для всіх користувачів поза своїм доменом, мають відповідати правилам спільноти YouTube (доступним на сторінці https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/ або за URL-адресою, що її замінить).

   11. AppSheet. Наведені нижче умови поширюються лише на AppSheet.

   1. 11.1 Застосування Угоди. Угода (включно із цими Умовами використання окремих сервісів) стосується лише використання Клієнтом AppSheet і застосовується до Кінцевих користувачів, які отримують доступ до AppSheet через Облікові записи кінцевих користувачів. Вона не стосується тарифних планів AppSheet, придбаних на сайті https://www.appsheet.com.

   2. 11.2 Адміністрування AppSheet. Якщо тарифний план Клієнта AppSheet включає додаткові функції керування (як описано на сторінці https://about.appsheet.com/pricing/), додаткові параметри керування й адміністрування AppSheet будуть доступні спеціально призначеним Адміністраторам AppSheet.

   3. 11.3 Умови оплати. Змінюється визначення терміна Ціни: він означає чинні на той час ціни на сторінці https://solutions.appsheet.com/pricing, якщо інше не погоджено в додатку або Формі замовлення.

   4. 11.4 Джерела даних. Використання Клієнтом Джерел даних у зв’язку із Сервісами регулюється умовами використання, погодженими між Клієнтом і відповідним постачальником Джерела даних. У відносинах між сторонами Клієнт несе одноосібну відповідальність за такі умови, зокрема за надання Google необхідних прав для доступу до відповідних Джерел даних і їх використання для надання AppSheet.

   • 11.5 Програмне забезпечення AppSheet. Дозволяючи Клієнту доступ до Програмного забезпечення AppSheet (яке може включати ПЗ незалежних розробників), компанія Google надає Клієнту невиключну ліцензію, яка не підлягає передачі й не вимагає виплати роялті (якщо Google не вказує інше), на Строк дії для відтворення й використання Програмного забезпечення з метою надання доступу до Додатка клієнта Кінцевим користувачам, а також може накладати додаткові ліцензійні обмеження, попередньо повідомивши Клієнта. Будь-який експорт, реекспорт, передача чи використання Клієнтом Програмного забезпечення AppSheet регулюється цією Угодою (включно з обмеженнями й зобов’язаннями щодо її дотримання під час використання Сервісів, кожне з яких застосовуватиметься до Програмного забезпечення AppSheet), а також може регулюватися ліцензійними умовами третіх осіб і вимогами Законів про експортний контроль. У відносинах між сторонами Google володіє всіма Правами інтелектуальної власності на Програмне забезпечення AppSheet. Кожна сторона заявляє й гарантує, що вона дотримуватиметься всіх законів і нормативних актів, які стосуються надання або використання Програмного забезпечення AppSheet, залежно від обставин. КРІМ ВИНЯТКІВ, ПРЯМО ПЕРЕДБАЧЕНИХ УГОДОЮ, ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ APPSHEET НАДАЄТЬСЯ "ЯК Є", БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ПРЯМИХ ГАРАНТІЙ АБО ГАРАНТІЙ, ЩО МАЮТЬСЯ НА УВАЗІ.

   • 11.6 Безкоштовні версії.

    1. a) Обмеження. На безкоштовні версії AppSheet поширюються обмеження, для них не надаються послуги технічної підтримки, а деякі функції AppSheet можуть бути недоступні. Зобов’язання Google щодо відшкодування не стосуються використання AppSheet у безкоштовних версіях.

    2. b) Припинення Угоди через неактивність. Google залишає за собою право припинити надання доступу до безкоштовної версії AppSheet для Кінцевого користувача, попередивши його за 30 днів, якщо протягом 60 днів a) Кінцевий користувач не входив в AppSheet або b) Кінцевий користувач не виконував жодних дій у Додатках клієнта.

   • 11.7 Припинення підтримки AppSheet. Якщо компанія Google вирішить припинити підтримку сервісу AppSheet (чи його істотних функцій), вона зобов’язана сповістити про це Клієнта не пізніше ніж за 12 місяців до припинення, крім випадків, коли вона замінює відповідний Сервіс або його функції подібними. Жодне положення Розділу 11.7 ("Припинення підтримки AppSheet") не обмежує можливість компанії Google вносити зміни з метою дотримання відповідного законодавства, усунення істотних загроз для безпеки чи запобігання суттєвим економічним збиткам або значним технічним ускладненням.

   • 11.8 Технічна підтримка.

    1. a) Доповнення. Змінюється визначення терміна Рекомендації щодо використання служб технічної підтримки Google Workspace, або Рекомендації TSS: він означає чинні на той час рекомендації щодо використання служб технічної підтримки AppSheet на сторінці https://www.appsheet.com/Home/TSSG.

    2. b) Додатки клієнта. Клієнт несе відповідальність за технічну підтримку власних додатків.

   • 11.9 Додаткові визначення.

    1. Програмне забезпечення AppSheet – це будь-які доступні для завантаження інструменти, пакети інструментів для розробки програмного забезпечення чи інше подібне програмне забезпечення для комп’ютерів, які Google надає для роботи з AppSheet, а також будь-які оновлення, які Google може час від часу вносити в Програмне забезпечення AppSheet.

    2. Додаток клієнта – це програмне забезпечення, яке Клієнт створює або розміщує за допомогою AppSheet.

    3. Джерело даних – це джерела даних Google або третіх осіб, описані на сторінці https://www.appsheet.com/Home/StartWithData.

   12. Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace. Наведені нижче умови поширюються лише на Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace.

   1. 12.1 Застереження. Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace (i) функціонують із застосуванням новітніх технологій; (ii) можуть надавати недостовірні або неприйнятні Згенеровані вихідні дані; а також (iii) можуть генерувати контент, який не відображає погляди Google. Згенеровані вихідні дані не призначено для виконання нормативних, юридичних чи інших зобов’язань Клієнта або для використання як заміни для професійних медичних, юридичних, фінансових чи інших консультацій, і на них не слід покладатися як на такі.

   2. 12.2 Подібні Згенеровані вихідні дані. Клієнт визнає, що Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace можуть у певних випадках надавати однакові або подібні Згенеровані вихідні дані для різних Клієнтів.

   3. 12.3 Правила щодо забороненого використання. Для цілей Сервісів генеративного штучного інтелекту Workspace до Правил прийнятного використання додаються Правила щодо забороненого використання, розміщені за адресою https://policies.google.com/terms/generative-ai/use-policy, зі змінами, які можуть вноситися в них час від часу.

   4. 12.4 Обмеження використання. Клієнт не стане сам і не дозволить Кінцевим користувачам використовувати Згенеровані вихідні дані (i) як суттєві вхідні дані для розробки моделей, які конкурують із Сервісами генеративного штучного інтелекту Workspace або іншими Сервісами Google Workspace; або (ii) для зворотної розробки чи вилучення компонентів будь-якого Сервісу або моделей Google Workspace (якщо відповідне законодавство прямо не забороняє це обмеження).

   5. 12.5 Використання й доступність Сервісів. Клієнт розуміє такі умови й погоджується, що (i) не стане сам і не дозволить Кінцевим користувачам використовувати Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace у способи, що виходять за межі обмежень, визначених Google; і (ii) використання Сервісів генеративного штучного інтелекту Workspace визначається доступністю цих Сервісів, як описано в статті https://support.google.com/a/answer/13853332.

   6. 12.6 Обмеження за віком. Клієнт не дозволить Кінцевим користувачам віком до 18 років використовувати Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace.

   7. 12.7 Обмеження, пов’язані з охороною здоров’я. Клієнт не стане сам і не дозволить Кінцевим користувачам використовувати Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace для клінічних цілей (уточнення: під це обмеження не підпадають неклінічні дослідження, планування й інші адміністративні завдання), для надання медичних консультацій, медичної допомоги або діагностики; а також жодним іншим способом, який контролюється або вимагає санкції чи схвалення від будь-якої клінічної, медичної чи регуляторної установи.

   8. 12.8 Імовірні порушення. Google може негайно призупинити або припинити використання Клієнтом Сервісів генеративного штучного інтелекту Workspace на підставі будь-якого ймовірного порушення підрозділів 12.4–12.6 вище.

   9. 12.9 Обмеження. У межах чинної Угоди обмеження, зазначені в підрозділах 12.6 і 12.7 вище, будуть вважатись "Обмеженнями" або "Обмеженнями щодо використання".

   10. 12.10 Додаткові зобов’язання Google щодо відшкодування.

    1. (i) Згенеровані вихідні дані. Зобов’язання Google щодо відшкодування відповідно до Угоди також поширюються на заяви про те, що незмінені Згенеровані вихідні дані, отримані за допомогою Сервісу генеративного штучного інтелекту, на який поширюється відшкодування, порушують Права інтелектуальної власності третіх осіб. Цей підрозділ (i) "Згенеровані вихідні дані" не застосовується, якщо заява стосується Згенерованих вихідних даних і (1) Клієнт створює або використовує Згенеровані вихідні дані, що, як він знав чи повинен був знати, можуть порушувати права третіх осіб; (2) Клієнт (або Google за вказівкою Клієнта) ігнорує, вимикає або обходить посилання на джерела, фільтри, вказівки або інші інструменти, які надасть Google, щоб допомогти Клієнту відповідально створити або використати Згенеровані вихідні дані; (3) Клієнт використовує Згенеровані вихідні дані після отримання повідомлення про порушення від правовласника або його вповноваженого агента; (4) заява стосується права на торговельну марку й подається внаслідок використання Клієнтом Згенерованих вихідних даних у торгівлі чи комерції. Термін "Сервіс генеративного штучного інтелекту, на який поширюється відшкодування" означає Сервіс або функцію, указані на сторінці https://cloud.google.com/terms/generative-ai-indemnified-services, у випадках, коли використання такого Сервісу або функції оплачує Клієнт і вони не надаються за бонуси або в межах безкоштовного плану.

    2. (ii) Навчальні дані. Зобов’язання Google щодо відшкодування відповідно до Угоди також поширюються на заяви про те, що використання компанією Google навчальних даних для створення власних моделей для Сервісів генеративного штучного інтелекту порушує Права інтелектуальної власності третіх осіб. Зобов’язання щодо відшкодування не поширюються на заяви, пов’язані з певними Згенерованими вихідними даними, які можуть підпадати під дію підрозділу (i) "Згенеровані вихідні дані" вище.

   11. 12.11 Обмеження щодо використання даних для навчання моделей. Google не використовуватиме Дані клієнта для навчання або покращення моделей генеративного штучного інтелекту, на основі яких працюють відповідні Сервіси Google Workspace, без попереднього дозволу або вказівок Клієнта.

   12. 12.12 Додаткові визначення.

    1. Згенеровані вихідні дані – це дані або контент, згенеровані або отримані Клієнтом чи його Кінцевими користувачами через Сервіси генеративного штучного інтелекту Workspace із використанням Облікового запису Workspace Клієнта на підставі даних або контенту, наданих Клієнтом чи його Кінцевими користувачами через ці сервіси. Згенеровані вихідні дані є Даними клієнта. У відносинах між Клієнтом і компанією Google остання не заявляє прав на будь-яку нову інтелектуальну власність, створену в Згенерованих вихідних даних.

    2. До Сервісів генеративного штучного інтелекту Workspace належать: (i) Gemini для Google Workspace і (ii) інші функції або функціонал генеративного штучного інтелекту в Сервісах Google Workspace.

   13. Дослідження взаємодії з користувачем. Якщо Клієнт реєструється в Програмі дослідження взаємодії з користувачем Google Cloud для Google Workspace, на його участь у ній поширюватимуться умови Додатка щодо фокус-групи дослідження взаємодії з користувачем Google Cloud, доступного за адресою https://cloud.google.com/terms/user-experience-research.

   14. Шифрування на боці клієнта. У відносинах між Google і Клієнтом останній несе одноосібну відповідальність за всі аспекти зовнішнього сервісу керування ключами шифрування, обраного Клієнтом, зокрема за всі ключі шифрування, згенеровані цим сервісом для використання під час Шифрування на боці клієнта. Незважаючи на будь-які положення Додатка щодо обробки даних Cloud, що говорять про інше, Google не зможе відновити втрачені, украдені чи пошкоджені ключі шифрування або зашифровані ними Дані клієнта. Якщо зовнішній сервіс керування ключами призупинить роботу або стане недоступним, відповідні Сервіси не зможуть використовувати Шифрування на боці клієнта.

   15. Електронний підпис. Наведені нижче умови поширюються лише на функцію електронного підпису в Google Документах і на Google Диску (далі – Електронний підпис):

   1. 15.1 Версії, яких стосуються ці умови. Функція Електронного підпису доступна в таких версіях Google Workspace:

    1. a) усі версії Google Workspace Business (крім Google Workspace Business Starter);

    2. b) усі версії Google Workspace Enterprise;

    3. c) усі версії Google Workspace Essentials (крім Google Workspace Essentials Starter);

    4. d) Google Workspace for Education Plus.

   2. 15.2 Здійснення електронних транзакцій. Коли Клієнт або Кінцеві користувачі використовують Електронний підпис, вони здійснюють електронні транзакції з контрагентами відповідного документа (які самі можуть бути Кінцевими користувачами). Уточнення: надаючи функцію Електронного підпису, компанія Google не стає стороною будь-якого документа, що підписується з її допомогою (далі – Документ з електронним підписом), і не бере на себе жодних пов’язаних із цим зобов’язань.

   3. 15.3 Відповідальність за вміст і юридичні вимоги. Коли Клієнт або Кінцеві користувачі використовують Електронний підпис, вони несуть відповідальність за:

    1. a) вміст документа;

    2. b) підтвердження того, що чинне законодавство в усіх відповідних юрисдикціях дозволяє підписувати відповідний документ електронно (а не чорнилами);

    3. c) дотримання будь-яких формальностей під час підписання документа, необхідних для набуття ним юридичної чинності в усіх відповідних юрисдикціях (зокрема формальностей, пов’язаних із характером документа, наприклад вимог щодо свідків).

   4. 15.4 Застереження. Компанія Google у максимальному обсязі, дозволеному відповідним законодавством, прямо відмовляється від будь-яких гарантій або запевнень, пов’язаних із юридичною чинністю або дійсністю будь-якого Документа з електронним підписом у всіх юрисдикціях.

   5. 15.5 Особа й повноваження підписанта. Клієнт і Кінцеві користувачі несуть відповідальність за те, щоб перевіряти особу, електронну адресу й відповідні повноваження одержувача запиту на Електронний підпис. Клієнт несе відповідальність за те, щоб лише належним чином уповноважені Кінцеві користувачі використовували Електронний підпис для підписання документів від імені Клієнта.

   6. 15.6 Умови підписання. Одержувачу запиту на Електронний підпис може знадобитися прийняти окремі умови (зокрема Загальні положення й умови Google і Додаткові умови використання електронних підписів для підписантів або Додаткові умови використання електронних підписів), однак будь-який запит на Електронний підпис, отриманий Кінцевим користувачем, регулюватиметься положеннями цієї Угоди.

   7. 15.7 Копіювання й зберігання Документів з електронним підписом.

    1. (a) Компанія Google намагатиметься надіслати копії Документів з електронним підписом на електронну пошту всіх підписантів, а також додати ці копії до їхніх облікових записів на Google Диску, однак не може гарантувати їх отримання (наприклад, спам-фільтри можуть заблокувати лист від Google або підписанти можуть не мати облікових записів Google Диска чи достатньо місця на ньому).

    2. (b) Клієнт і Кінцеві користувачі несуть відповідальність за зберігання копій Документів з електронним підписом, створення їх резервних копій (за потреби), а також підтвердження того, що всі контрагенти отримали й зберігають копії таких Документів після надсилання запиту на Електронний підпис або зміни дозволів на доступ до них на Google Диску.

   8. 15.8 Інформація про підпис і доступ до документів. Копії Документів з електронним підписом (зокрема журнали їх аудиту) можуть містити підписи на основі сертифікатів, які дають змогу ідентифікувати сторони; електронні адреси підписантів і інформацію про їхні облікові записи Google (наприклад, псевдонімізовані ідентифікатори) і пристрої (наприклад, IP-адреси); а також інші дані (як-от, час і дату підписання). Клієнт і Кінцеві користувачі погоджуються, що будь-яка особа з доступом до Документа з електронним підписом також матиме доступ до інформації, згаданої в цьому розділі, і що це не суперечить зобов’язанням компанії Google у межах Додатка щодо обробки даних Cloud.

   9. 15.9 Регіональні умови щодо електронного підпису.

    1. Бразилія. Використання Документів з електронним підписом у Бразилії може бути пов’язане з підвищеним ризиком. Як описано в Розділі 15.3 (Відповідальність за вміст і юридичні вимоги) та без обмежень будь-яких указаних у ньому зобов’язань, Клієнт і Кінцеві користувачі несуть відповідальність за те, щоб перевіряти, чи дозволяє законодавство Бразилії використовувати електронний підпис як дійсний спосіб підписання договорів.

   16. Регіональні умови.

   1. 16.1 Японія. Якщо Клієнт має платіжну адресу в Японії, Сервіси Gmail, Chat і Meet надаватиме компанія Google Connect Asia Pacific Pte. Ltd. (GCAP), хоча рахунки-фактури все одно надсилатиме Google Asia Pacific Pte. Ltd. Лише в контексті перелічених вище Сервісів Google Asia Pacific Pte. Ltd. виступає вповноваженим агентом компанії GCAP й укладає договір від її імені.

   2. 16.2 Франція. Клієнт у Франції зобов’язується дотримуватися Загальних правил щодо безпеки Медичних інформаційних систем (PGSSI-S) (наскільки це потрібно).

Попередні версії

21 лютого 2024 року

20 листопада 2023 року

12 жовтня 2023 року

12 Ekim 2023

14 серпня 2023 року

31 травня 2023 року

3 травня 2023 року

11 січня 2023 року

31 жовтня 2022 року

11 жовтня 2022 року

22 вересня 2022 року

19 вересня 2022 року

7 липня 2022 року

31 березня 2022 року

15 березня 2022 року

1 лютого 2022 року

30 вересня 2021 року

3 червня 2021 року

14 квітня 2021 року

21 грудня 2020 року

6 жовтня 2020 року