Умови використання Google Workspace Marketplace

 1. Вступ

  1.1 Сервісом Google Workspace Marketplace (далі "Marketplace") володіє та керує компанія Google Inc. Його використання регулюється юридичною угодою між вами й компанією Google, що включає Загальні положення й умови Google (наведені на сторінці https://www.google.com/policies/terms/) і ці Умови використання Google Workspace Marketplace (разом "Умови"). Крім того, використання сервісу Marketplace регулюється Програмною політикою (наведено на сторінці http://code.google.com/googleapps/marketplace/policies.html). У разі виникнення суперечностей між указаними документами пріоритет їх застосування такий: Умови використання Google Workspace Marketplace, Програмна політика Google Workspace Marketplace, Загальні положення й умови Google.

  1.2 Google Workspace Marketplace можна використовувати для пошуку, перегляду та завантаження програмного забезпечення, вмісту й цифрових матеріалів, які створено для роботи зі службами Google Workspace і розповсюджуються через Marketplace (далі "Продукти"), з метою подальшого їх застосування зі службами Google Workspace. Кожен Продукт надається його розробником, зазвичай третьою стороною, що не є афіліатом компанії Google. Google не несе відповідальності за будь-який Продукт у сервісі Marketplace, що був отриманий з іншого джерела (не від компанії Google). Перш ніж отримати доступ до таких Продуктів або користуватися ними, необхідно прочитати та прийняти додаткові умови, що застосовуються до цих Продуктів. Крім того, деякі Продукти можуть надаватися безкоштовно, а за інші слід сплачувати комісію безпосередньо їх розробнику. Такі платежі не обробляються компанією Google ні напряму, ні через сервіс Marketplace. Ви несете повну відповідальність за всі комісії, пов’язані з покупками, здійсненими за межами Marketplace. Google не несе відповідальності за встановлення цін на Продукти, доступні в сервісі Marketplace, і не може повертати кошти за Продукти, придбані в сторонніх розробників, або надавати кредити на них.

  1.3 Ви приймаєте ці Умови, якщо: а) натискаєте кнопку "Погоджуюся" або "Приймаю", коли це необхідно; б) використовуєте сервіс Google Workspace Marketplace. Не користуйтеся сервісом Marketplace, доки не приймете ці Умови.

  1.4 Приймаючи Умови від імені роботодавця або іншої організації, ви підтверджуєте та поручаєтеся, що: а) маєте юридичні повноваження зобов’язувати свого роботодавця або організацію, яку представляєте, дотримуватися цих Умов; б) прочитали та зрозуміли ці Умови; в) погоджуєтеся з цими Умовами від імені сторони, яку представляєте. Якщо ви не маєте юридичних повноважень зобов’язувати іншу особу, не натискайте кнопку "Приймаю" і не використовуйте Google Workspace Marketplace.

  1.5 Якщо ви торговельний посередник Google Workspace: а) переконайтеся, що ваш клієнт Google Workspace (далі "Клієнт") ознайомився з Умовами та прийняв їх без жодних змін або поправок (якщо інше не погоджено з компанією Google у письмовій формі); б) не приймайте Умови від імені Клієнта (і не дозволяйте третій стороні робити це), якщо Клієнт явно не надав вам відповідних повноважень.

  1.6 Використовувати Marketplace можуть лише особи, яким виповнилося 13 років. Користувачі віком від 13 до 18 років повинні мати дозвіл батьків або офіційних опікунів.

 2. Надання компанією Google сервісу Google Workspace Marketplace

  2.1 Google може на власний розсуд припиняти (тимчасово чи назавжди) надавати сервіс Marketplace (або будь-якої його функції) вам або користувачам узагалі без попереднього повідомлення. У такому разі ви можете й надалі мати доступ до Продуктів, раніше завантажених через Marketplace, оскільки такий доступ контролюється розробниками відповідних Продуктів.

  2.2 Google може вимикати доступ до облікового запису, зокрема з міркувань безпеки або через істотне порушення Умов. Якщо ваш обліковий запис вимкнено, ви не матимете доступу до сервісу Marketplace, а також даних свого облікового запису та будь-яких Продуктів або інших файлів, що зберігаються в ньому.

  2.3 Google надає підтримку для належного функціонування та використання сервісу Marketplace (зокрема з питань пошуку, завантаження та вилучення Продуктів) через інтерфейс користувача Marketplace. Google не забезпечує підтримку користувачів для Продуктів, що розповсюджуються сторонніми розробниками через Marketplace. Кожен розробник несе відповідальність за визначення рівня підтримки користувачів, яку він надає, і вам слід зв’язуватися з розробником безпосередньо.

  2.4 Час від часу Google може виявляти в сервісі Marketplace Продукт, який порушує Договір розробника Google Workspace Marketplace про розповсюдження або інші юридичні угоди, закони, норми чи правила. У такому разі Google зберігає за собою право на власний розсуд вилучати такий Продукт із сервісу Marketplace або служб Google Workspace.

 3. Використання Google Workspace Marketplace

  3.1 Щоб отримати доступ до певних послуг сервісу Marketplace, необхідно надати персональні дані, зокрема своє ім’я, адресу та платіжну інформацію. Ви несете відповідальність за точність, правильність і актуальність будь-якої інформації, яку надаєте компанії Google.

  3.2 Використовувати Marketplace можна лише для цілей, дозволених Умовами та відповідними законами, нормами, загальноприйнятою практикою або правилами, що діють у юрисдикції, у якій ви застосовуєте Marketplace, або відповідно до положень Розділу 11.6 нижче.

  3.3 Доступ до сервісу Marketplace забезпечується через інтерфейс, наданий компанією Google. Заборонено отримувати доступ (або намагатися це робити) будь-яким іншим способом, якщо це не було дозволено окремою угодою, укладеною з компанією Google. Зокрема забороняється отримувати доступ до Marketplace (або намагатися робити це) за допомогою автоматизованих інструментів (сценаріїв, веб-сканерів і подібних технологій). Ви маєте дотримуватися вказівок, наведених у будь-якому файлі robots.txt, розміщеному на веб-сайті Marketplace.

  3.4 Забороняється займатися будь-якою діяльністю, що заважає або шкодить роботі сервісу Marketplace або підключених до нього серверів і мереж. Забороняється використовувати будь-які Продукти, представлені в сервісі Marketplace, способом, що заважає чи шкодить роботі будь-яких серверів, мереж або веб-сайтів, якими керує компанія Google або третя сторона.

  3.5 Забороняється відтворювати, дублювати, копіювати, обмінювати, продавати та перепродавати сервіс Marketplace із будь-якою метою, якщо інше не передбачено окремою угодою з компанією Google. Також забороняється відтворювати, дублювати, копіювати, обмінювати, продавати та перепродавати будь-який Продукт із сервісу Marketplace із будь-якою метою, якщо інше не передбачено окремою угодою з розробником цього Продукту.

  3.6 Ви несете повну відповідальність за використання сервісу Marketplace і будь-яких Продуктів, а також за будь-які порушення своїх зобов’язань, передбачених Умовами, і їх наслідки (зокрема будь-які витрати або збитки компанії Google).

  3.7 Якщо ви користуєтеся сервісом Marketplace або отриманими через нього Продуктами в комерційних цілях, то погоджуєтеся дотримуватися вимог відповідного податкового законодавства, зокрема щодо включення у звіти та сплати податків, пов’язаних із використанням сервісу Marketplace або придбанням Продуктів у третіх сторін, які не є афіліатами компанії Google. Ви несете відповідальність за сплату всіх застосовних податків і включення їх у звіти.

  3.8 Компанія Google або треті сторони володіють усіма правами, пов’язаними із сервісом Marketplace і доступними в ньому Продуктами, зокрема всіма відповідними правами інтелектуальної власності на Продукти. Права інтелектуальної власності включають усі права, передбачені патентним законодавством, законами про авторське право, виробничі секрети й торговельні марки, законами про несумлінну конкуренцію та всіма іншими подібними нормативними актами, що захищають права власності в будь-якій країні. Ви не маєте права самі, а також не можете дозволяти жодній третій стороні: а) копіювати, продавати, ліцензувати, розповсюджувати, передавати, змінювати, адаптувати для інших цілей, перекладати та декомпілювати Продукти, розкривати їх технологію, створювати на їх основі похідні продукти, розкладати Продукти на складові частини або інакше намагатись отримати їх вихідні коди, якщо це не дозволено чинним законодавством; б) уживати будь-які дії, щоб обійти або порушити правила безпеки чи використання вмісту, що надаються, вводяться в дію або примусово застосовуються у зв’язку з функціональними можливостями Продуктів, зокрема керуванням цифровими правами або функцією блокування переадресації; в) використовувати Продукти, щоб отримувати доступ до вмісту, а також копіювати, передавати, транскодувати або ретранслювати вміст із порушенням законодавства чи прав третіх осіб; г) вилучати, приховувати та змінювати сповіщення про торговельні марки, авторські чи майнові права Google або третіх сторін, які додаються до Продуктів або містяться в них.

  3.9 Google залишає за собою право, але не зобов’язується переглядати, позначати, фільтрувати, змінювати, відхиляти та вилучати із сервісу Marketplace будь-які або всі Продукти. Однак, використовуючи Marketplace, ви можете виявити образливі, непристойні або небажані Продукти. Ви користуєтеся сервісом Marketplace на власний ризик.

  3.10 Спори щодо платежів і повернення коштів. Google не несе відповідальності за спори щодо платежів, які виникли через купівлю Продуктів, доступних у сервісі Marketplace. Комісія за будь-який Продукт, доступний у Marketplace, сплачується безпосередньо його розробнику – третій стороні, що не є афіліатом компанії Google. З усіма питаннями, що стосуються платежів, слід звертатися до відповідного розробника, обробника платежів або компанії-емітента кредитної картки (залежно від обставин).

 4. Сервіси Google і продукти та послуги третіх сторін

  4.1 Деякі Продукти можуть включати функції, які застосовуються разом із Пошуком та іншими сервісами Google. Використання таких функцій у цих Продуктах також регулюється Загальними положеннями й умовами Google (https://www.google.com/policies/terms/), Політикою конфіденційності Google (https://www.google.com/policies/privacy/), умовами використання та політикою конфіденційності відповідних сервісів Google.

  4.2 Деякі компоненти Продуктів також можуть регулюватися відповідними ліцензіями на програмне забезпечення з відкритим кодом. Якщо такі ліцензії чітко замінюють ці Умови, то вони регулюють вашу угоду з компанією Google у частині, яка стосується використання будь-яких компонентів Продуктів, що регулюються ліцензіями на програмне забезпечення з відкритим кодом.

 5. Автоматичне оновлення

  Продукти, зокрема створені та надані сторонніми розробниками, можуть час від часу підключатися до серверів Google або третіх сторін для пошуку доступних оновлень (виправлення помилок, пакети виправлень, розширені функції, відсутні плагіни, нові версії тощо). Якщо ви встановили такі Продукти, то запит на оновлення надсилатиметься автоматично й вони встановлюватимуться без додаткового сповіщення.

 6. Обмеження експорту

  Продукти, доступні в сервісі Marketplace, можуть підлягати експортному контролю в США й інших країнах або на інших територіях, зокрема для них можуть діяти обмеження щодо місць призначення, кінцевих користувачів і кінцевого використання. Застосовуючи Marketplace, слід дотримуватися законодавства США, міжнародних законів і правил щодо експорту, зокрема Правил експортного контролю Міністерства торгівлі США та програм санкцій Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США. Крім того, необхідно дотримуватись усіх місцевих законів і правил, що регулюють завантаження, встановлення та використання Продуктів. Застосовуючи Marketplace, ви підтверджуєте та поручаєтеся, що маєте право отримувати експортні товари й послуги відповідно до законів США про експорт та іншого подібного законодавства.

 7. Відшкодування

  Якщо ви користуєтеся сервісом Marketplace або доступними в ньому Продуктами від імені певної компанії, вона зобов’язується захищати компанію Google і її афіліатів, посадових осіб, агентів і співробітників від будь-яких претензій, позовів або дій, що виникають унаслідок використання сервісу Marketplace або Продуктів чи порушення цих Умов (або пов’язані з цим), а також відшкодовувати їм відповідні витрати. Зокрема сюди включаються будь-які витрати та зобов’язання, що виникають унаслідок претензій, втрат, збитків, позовів, судових рішень, судових витрат і оплати юридичних послуг.

 8. Припинення дії Угоди

  8.1 Ці Умови застосовуються, доки ви або компанія Google не припините їх дію, як зазначено нижче.

  8.2 Щоб припинити дію цих Умов, слід припинити використання сервісу Marketplace і всіх отриманих через нього Продуктів.

  8.3 Google може будь-коли припинити дію цих Умов, якщо: а) ви істотно порушили будь-яке положення Умов; б) компанія Google зобов’язана зробити це відповідно до законодавства; в) компанія Google вирішить більше не надавати сервіс Marketplace.

  8.4 Припинення дії цих Умов не впливає на юридичні права, обов’язки й зобов’язання, якими ви та компанія Google скористалися, яких дотримувалися (або які виникли протягом часу дії цих Умов) або які залишатимуться дійсними протягом невизначеного терміну. Положення Розділу 11.6 і надалі застосовуватимуться до таких прав, обов’язків і зобов’язань протягом невизначеного терміну.

 9. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ЩОДО ГАРАНТІЙ

  9.1 ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ СЕРВІСОМ MARKETPLACE І БУДЬ-ЯКИМИ ОТРИМАНИМИ ЧЕРЕЗ НЬОГО ПРОДУКТАМИ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК. ЯКЩО НЕ ВКАЗАНО ІНШЕ, GOOGLE НАДАЄ СЕРВІС MARKETPLACE І ПРОДУКТИ "ЯК Є" ТА "ЯК ДОСТУПНО". GOOGLE НЕ НАДАЄ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ І НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ПРЯМИХ АБО ОПОСЕРЕДКОВАНИХ, ЩОДО СЕРВІСУ MARKETPLACE І ПРОДУКТІВ, ЗОКРЕМА ЩОДО ЇХ КОНКРЕТНИХ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ, НАДІЙНОСТІ, ДОСТУПНОСТІ ТА ВІДПОВІДНОСТІ ВАШИМ ПОТРЕБАМ.

  ДЕЯКІ ЮРИСДИКЦІЇ ВИЗНАЧАЮТЬ ПЕВНІ ГАРАНТІЇ, ЗОКРЕМА ОПОСЕРЕДКОВАНІ ГАРАНТІЇ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПРОДАЖУ, ГАРАНТІЇ ВІДПОВІДНОСТІ КОНКРЕТНІЙ ЦІЛІ ТА ВІДСУТНОСТІ ПОРУШЕНЬ. У ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИПАДКАХ КОМПАНІЯ GOOGLE ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ.

  9.2 ВИ НЕСЕТЕ ПОВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ, МОБІЛЬНОГО ЧИ ІНШОГО ПРИСТРОЮ ТА ВТРАТУ ДАНИХ, ЩО СТАЛИСЯ ВНАСЛІДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ MARKETPLACE АБО БУДЬ-ЯКИХ ОТРИМАНИХ ЧЕРЕЗ НЬОГО ПРОДУКТІВ.

  9.3 ЖОДЕН ПРОДУКТ НЕ ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ НА ЯДЕРНИХ ОБ’ЄКТАХ, У СИСТЕМАХ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ, СИСТЕМАХ ЕКСТРЕНОГО ЗВ’ЯЗКУ, АВІАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ НАВІГАЦІЇ АБО ЗВ’ЯЗКУ, СИСТЕМАХ КЕРУВАННЯ ПОЛЬОТАМИ ТА В ІНШИХ ГАЛУЗЯХ, ДЕ ВІДМОВА ПРОДУКТУ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО СМЕРТІ ЧИ ТРАВМУВАННЯ ЛЮДЕЙ, НАНЕСЕННЯ ЇМ ЗНАЧНИХ ФІЗИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ АБО ЗАВДАННЯ ШКОДИ НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ.

 10. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  10.1 ЯКЩО ЦЕ НЕ СУПЕРЕЧИТЬ ЗАКОНОДАВСТВУ, КОМПАНІЯ GOOGLE І ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ ТА ФІЛІЇ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВТРАЧЕНІ ВИГОДИ АБО ДОХОДИ, ВТРАТУ ДАНИХ, ФІНАНСОВІ ВИТРАТИ, ЗБИТКИ (НЕПРЯМІ, СПЕЦІАЛЬНІ, ВИПАДКОВІ ТА ШТРАФНІ) І МАТЕРІАЛЬНУ ШКОДУ.

  10.2 У ВИЗНАЧЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИПАДКАХ ЗАГАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ GOOGLE, А ТАКОЖ ЇЇ ДОЧІРНІХ КОМПАНІЙ І ФІЛІЙ ЗА БУДЬ-ЯКИМИ ПРЕТЕНЗІЯМИ В МЕЖАХ ЦИХ УМОВ, ЗОКРЕМА ЩОДО ОПОСЕРЕДКОВАНИХ ГАРАНТІЙ, ОБМЕЖУЄТЬСЯ СУМОЮ, ЯКУ ВИ СПЛАТИЛИ НАМ ЗА КОРИСТУВАННЯ СЕРВІСАМИ (АБО ЗА ПОВТОРНЕ НАДАННЯ ВАМ СЕРВІСІВ, ЗАЛЕЖНО ВІД НАШОГО ВИБОРУ).

  10.3 В УСІХ ВИПАДКАХ КОМПАНІЯ GOOGLE І ЇЇ ДОЧІРНІ КОМПАНІЇ ТА ФІЛІЇ НЕ НЕСУТЬ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ВИТРАТИ АБО ЗБИТКИ, ЯКІ НЕМОЖЛИВО ОБҐРУНТОВАНО ПЕРЕДБАЧИТИ.

  10.4 МИ ВИЗНАЄМО, ЩО В ДЕЯКИХ КРАЇНАХ ВИ, ЯК СПОЖИВАЧ, МАЄТЕ ПЕВНІ ЮРИДИЧНІ ПРАВА. ЯКЩО ВИ КОРИСТУЄТЕСЯ СЕРВІСОМ MARKETPLACE АБО ПРОДУКТАМИ В ОСОБИСТИХ ЦІЛЯХ, ЖОДНЕ ПОЛОЖЕННЯ ЦИХ УМОВ НЕ ОБМЕЖУЄ ЮРИДИЧНІ ПРАВА СПОЖИВАЧА, У ЯКИХ НЕМОЖЛИВО ВІДМОВИТИ НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ.

 11. Загальні юридичні умови

  11.1 Google покладається тільки на ці Умови в питаннях використання вами сервісу Marketplace або Продуктів.

  11.2 Якщо ви не дотримуєтеся цих Умов, а компанія Google не вживає заходів одразу, це не означає, що вона відмовляється від будь-яких своїх прав (зокрема від уживання заходів у майбутньому).

  11.3 Якщо будь-яку з цих Умов або її частину буде визнано недійсною, усі інші Умови залишатимуться чинними.

  11.4 Ви визнаєте та погоджуєтеся, що всі дочірні компанії Google є сторонніми бенефіціарами згідно з цими Умовами й мають право безпосередньо застосовувати будь-яке положення цих Умов, що гарантує їм певні вигоди або права, а також посилатися на нього. Жодна інша особа або компанія не може бути стороннім бенефіціаром згідно з цими Умовами.

  11.5 Google має право будь-коли повністю чи частково передоручати або призначати свої обов’язки, передбачені цими Умовами, одному або кільком підрозділам компанії Google. У такому разі Google несе відповідальність за будь-яке порушення цих Умов відповідним правонаступником або субпідрядником.

  11.6 А. Якщо ви користуєтеся сервісом Marketplace або доступними в ньому Продуктами в комерційних цілях, ці Умови та ваші відносини з Google у межах цих Умов регулюються законодавством штату Каліфорнія, США, без урахування положень колізійного права. Ви та компанія Google погоджуєтеся підпорядковуватися виключній юрисдикції судів, розташованих в окрузі Санта-Клара (штат Каліфорнія, США), для вирішення будь-яких юридичних питань, пов’язаних із цими Умовами. Незважаючи на все вищевикладене, ви погоджуєтеся, що компанія Google матиме право вимагати застосування судових санкцій (або аналогічних засобів термінового судового захисту) у будь-якій юрисдикції.

  Б. Якщо ви користуєтеся сервісом Marketplace або доступними в ньому Продуктами в особистих цілях, зверніть увагу, що суди деяких країн не застосовують законодавство штату Каліфорнія для вирішення певних типів спорів. Якщо ви проживаєте в одній із таких країн, то спори, пов’язані з цими умовами, розглядатимуться відповідно до законодавства вашої країни. В іншому випадку ви погоджуєтеся, що до будь-яких спорів, які виникають із цих умов або пов’язані з ними чи Сервісами, застосовуються закони штату Каліфорнія, США, окрім колізійнних норм цього штату. Аналогічно, якщо за рішенням суду своєї країни ви не можете підпорядковуватись юрисдикції чи територіальній підсудності судів округу Санта-Клара, штат Каліфорнія, США, для вирішення спорів, пов’язаних із цими умовами, може застосовуватися місцева юрисдикція чи територіальна підсудність. В іншому випадку всі претензії, що виникають унаслідок цих Умов або пов’язані з ними чи Сервісами, будуть розглядатися лише федеральними судами або судами штату в окрузі Санта-Клара (штат Каліфорнія, США), а ви та компанія Google погоджуєтеся на персональну юрисдикцію таких судів.