ข้อมูลบริการโดยสรุป

หากไม่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น บริการ Google Workspace (ก่อนหน้านี้เรียกว่า G Suite) ด้านล่างนี้จะอยู่ภายใต้ข้อตกลงหลักของกำหนดเวลาบริการ Google Workspace สำหรับ Google Cloud หรือข้อตกลงอื่นๆ ที่ Google ยินยอมให้บริการที่เกี่ยวข้อง ("ข้อตกลงของ Google Workspace") บริการบางอย่างหรือบางรุ่นด้านล่างอาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเฉพาะของบริการ ซึ่งดูรายละเอียดได้ที่ https://workspace.google.com/terms/service-terms/

บริการของ Google Workspace:

บริการหลัก

 • "การเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์" เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้องค์กรใช้คีย์การเข้ารหัสของตนเองเพื่อเข้ารหัสการป้อนข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้องในบริการหลักบางอย่างได้ ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a/answer/10741897 หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้
 • "บริการ Cloud Identity" เป็นบริการตามที่อธิบายไว้ใน https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้
 • "Currents" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางแชร์ลิงก์ วิดีโอ รูปภาพ และเนื้อหาอื่นๆ กับบุคคลอื่นภายในโดเมน Google Workspace เดียวกันได้ รวมทั้งดูและโต้ตอบกับเนื้อหาที่บุคคลอื่นภายในโดเมนเดียวกันแชร์มาให้ ผู้ใช้ปลายทางยังสร้างและเข้าร่วมชุมชนเพื่อสนทนากับบุคคลอื่นภายในโดเมนเดียวกันที่สนใจในเรื่องเดียวกับตนได้ หากมีการใช้ Currents เพื่อแชร์เนื้อหาหรือโต้ตอบกับบุคคลอื่นภายนอกโดเมน Google Workspace ของผู้ใช้ปลายทาง จะไม่มีการรวม Currents ไว้ในบริการหลักเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานดังกล่าว
 • "เขตข้อมูล Enterprise" เป็นเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำการตั้งค่านโยบายเขตข้อมูลไปใช้กับบางภูมิภาคสำหรับผู้ใช้ปลายทางทั้งหมดหรือกลุ่มย่อยที่เลือก โดยจะมีผลกับข้อมูลหลักที่ไม่มีการเคลื่อนไหวบางรายการ (รวมถึงข้อมูลสำรอง) ภายในข้อมูลลูกค้า ตามที่อธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/9223653
 • "Gmail" เป็นบริการอีเมลบนเว็บที่ช่วยให้องค์กรใช้งานระบบอีเมลโดยใช้ระบบของ Google ได้ บริการนี้ทำให้คุณเข้าถึงกล่องจดหมายของผู้ใช้ปลายทางจากเว็บเบราว์เซอร์ที่รองรับ รวมทั้งใช้ในการอ่าน เขียน ตอบ ส่งต่อ ค้นหา และจัดการอีเมลโดยใช้ป้ายกำกับได้ นอกจากนี้ ยังมีการกรองจดหมายขยะและไวรัส ตลอดจนช่วยให้ผู้ดูแลระบบสร้างกฎในการจัดการข้อความที่มีเนื้อหาและไฟล์แนบตามที่กำหนดไว้ หรือกำหนดเส้นทางข้อความไปยังเซิร์ฟเวอร์อีเมลอื่น โดยตั้งกฎตามกลุ่มหรือตามลูกค้า (โดเมนทั้งหมด) ได้
 • "Google ปฏิทิน" เป็นบริการบนเว็บสำหรับการจัดการปฏิทินส่วนตัว ปฏิทินของบริษัท/องค์กร และปฏิทินของทีม บริการนี้มีอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ปลายทางในการดูปฏิทิน นัดหมายการประชุมกับผู้ใช้ปลายทางคนอื่น ดูเวลาที่ผู้ใช้ปลายทางคนอื่นว่าง และจองห้องและทรัพยากรต่างๆ ได้
 • "Google Cloud Search" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสามารถค้นหาและรับความช่วยเหลือด้านเนื้อหาภายในบริการหลักของ Google Workspace และแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามได้ (หากมี) พร้อมทั้งให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และนำไปดำเนินการได้
 • "Google Contacts" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางนำเข้า เก็บ ดูข้อมูลติดต่อ และสร้างกลุ่มรายชื่อติดต่อส่วนตัวที่ใช้ส่งอีเมลหาผู้ใช้หลายรายได้พร้อมกัน
 • "Google เอกสาร" "Google ชีต" "Google สไลด์" และ "Google ฟอร์ม" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ ทำงานร่วมกัน วาด ส่งออก และฝังเนื้อหาในเอกสาร สเปรดชีต งานนำเสนอ และแบบฟอร์มได้
 • "Google ไดรฟ์" มีเครื่องมือบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางเก็บ โอน และแชร์ไฟล์ ตลอดจนดูวิดีโอได้
 • "Google Groups for Business" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางและเจ้าของเว็บไซต์สร้างและจัดการกลุ่มการทำงานร่วมกันได้ ผู้ใช้ปลายทางยังสนทนาทางอีเมล แชร์เอกสาร ปฏิทิน เว็บไซต์และโฟลเดอร์กับสมาชิกในกลุ่ม รวมทั้งดูและค้นหาที่เก็บการสนทนาของกลุ่มได้ ทั้งนี้ Google Groups for Business ไม่พร้อมใช้งานสำหรับลูกค้า Google Workspace (เวอร์ชันฟรี)
 • "Google Chat" และ "Google Meet" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสื่อสารกันได้แบบเรียลไทม์ Google Chat เป็นแพลตฟอร์มการรับส่งข้อความแชทและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มประสิทธิภาพสูง ที่ช่วยให้ผนวกเนื้อหากับบริการจากบุคคลที่สามที่ต้องการได้ Google Meet เป็นบริการประชุมทางวิดีโอที่รองรับผู้สนทนาทั้งจำนวนน้อยและจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการโทรออกและโทรเข้า (อาจมีการคิดค่าบริการโทรศัพท์) ลูกค้า Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus และ Google Workspace Enterprise สามารถเปิดฟีเจอร์บันทึกการประชุมได้ผ่าน Google Meet พื้นที่ในการบันทึกการประชุม Google Meet จำกัดไว้อยู่ที่ 80 ชั่วโมงต่อผู้ใช้ปลายทาง โดยเฉลี่ยจากผู้ใช้ในโดเมนทั้งหมดที่มีใบอนุญาต Google Workspace Enterprise ผู้ดูแลระบบเลือกได้ว่าจะเปิดบริการใดให้กับโดเมน การโทรใน Google Meet จะให้บริการโดยบุคคลที่ระบุไว้ใน URL: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html ฟีเจอร์การโทรผ่าน Google Meet จะไม่รองรับหมายเลขฉุกเฉิน
 • "Google Jamboard" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ ทำงานร่วมกัน วาด ส่งออก และฝังเนื้อหาไว้ในเอกสารได้
 • "Google Keep" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข แชร์ และทำงานร่วมกันในโน้ต รายการ และภาพวาดได้
 • "Google SIP Link" ช่วยให้ลูกค้าเชื่อมต่อบริการของผู้ให้บริการกับฟังก์ชัน Google Voice ผ่านตัวควบคุมขอบเขตเซสชันบุคคลที่สามของลูกค้าเองและ Trunk ของผู้ให้บริการ ทั้งนี้จะมีให้บริการแยกจาก (และไม่จำเป็นต้องซื้อ) Google Voice Google SIP Link ทำให้ลูกค้าสามารถใช้ฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นของ Google Voice เช่น การถอดข้อความเสียงเป็นคำ กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้รับสาย และการโอนสาย พร้อมกับรักษาความสัมพันธ์ผู้ให้บริการที่มีอยู่ของลูกค้า รวมถึงอุปกรณ์และโซลูชันการกำหนดเส้นทางโทรศัพท์ภายใน Google SIP Link พร้อมให้ใช้งานในประเทศที่ระบุใน https://support.google.com/a?p=sipcountries หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้ ซึ่งการใช้ Google SIP Link จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • "Google Sites" ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้างเว็บไซต์ผ่านเครื่องมือบนเว็บ จากนั้นก็แชร์กับผู้ใช้ปลายทางกลุ่มอื่น หรือเผยแพร่กับทั้งบริษัทหรือเปิดให้ทั่วโลกเข้าชมก็ได้ โดยเจ้าของเว็บไซต์เลือกได้ว่าจะให้ใครแก้ไขและเปิดดูเว็บไซต์ได้บ้าง
 • "Google Tasks" เป็นบริการบนเว็บที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางสร้าง แก้ไข และจัดการงานของตนเองได้
 • "Google ห้องนิรภัย" เป็นบริการบนเว็บที่ให้บริการด้านการค้นหาและการส่งออกสำหรับ Google ไดรฟ์และ Gmail สำหรับ Gmail นั้น Google ห้องนิรภัยทำให้ลูกค้าค้นหาข้อมูลได้ทั่วทั้งโดเมน เก็บข้อมูลและสร้างกฎการเก็บรักษาและการจัดการโดยอ้างอิงจากเนื้อหา รวมทั้งบริการ eDiscovery ซึ่งลูกค้าใช้สร้างกรณีและสงวนข้อมูลนี้ไว้เพื่อการเก็บรักษาระหว่างดำเนินคดีได้ ลูกค้าต้องใช้/ซื้อ Google ห้องนิรภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ Google ดูแลรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ได้ หากเปิดใช้ Gmail ในบัญชีผู้ใช้ปลายทาง จะทำให้ค้นหา ส่งออก เก็บรักษา และเก็บประวัติใน Google Chat ของผู้ใช้รายนั้นไว้ได้
 • "Google Voice" เป็นบริการโทรศัพท์ผ่าน IP ที่ผู้ดูแลระบบจัดการ ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้ามอบหมายและจัดการหมายเลขโทรศัพท์สำหรับให้ผู้ใช้ปลายทางในองค์กรใช้งานได้ ผู้ใช้ปลายทางจะโทรออกและรับสายผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับมอบหมายได้ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับการโทรเข้าและโทรออก ซึ่งรวมถึงการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินสำหรับผู้ใช้ปลายทางโดยใช้การโทรแบบ 2 ทางด้วย Google Voice เป็นบริการจากบริษัทในเครือของ Google ตามที่อธิบายไว้ในข้อกำหนดเฉพาะของบริการ Google Voice Google Voice พร้อมให้ใช้งานในประเทศที่ระบุใน https://support.google.com/a/answer/9206529 หรือ URL ที่อาจมีการปรับปรุงหลังจากนี้ ซึ่งการใช้ Google Voice จะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม
 • "Google Workspace Assured Controls" ช่วยให้ลูกค้าจำกัดการดำเนินการสนับสนุนของ Google ทางภูมิศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลลูกค้าได้
 • "Google Workspace Migrate" คือบริการภายในองค์กรที่จัดการโดยผู้ดูแลระบบสำหรับย้ายข้อมูลของผู้ใช้ปลายทางไปยังบัญชี Google Workspace ของลูกค้า
 • "การโทรทั่วโลกด้วย Meet" รองรับการโทรเข้าและโทรออกที่มากขึ้นในการประชุมทางวิดีโอของ Google Meet
 • "พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace" ช่วยให้ลูกค้าเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมทั้งหมดที่ใช้ได้
 • "ส่วนเสริมของ Workspace" คือ Google SIP Link, Google Voice, Google Workspace Assured Controls, พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace, การโทรทั่วโลกด้วย Meet และเขตข้อมูล Enterprise รวมกัน
 • ฟีเจอร์การค้นหาและระบบอัจฉริยะช่วยให้การค้นหาและเรียกใช้ข้อมูลในบริการทั้งหมดมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งทำให้ค้นหาเนื้อหาข้ามผลิตภัณฑ์และจัดหมวดหมู่เนื้อหาโดยอัตโนมัติเพื่อนำไปใช้ในบริการต่างๆ ที่มีในปัจจุบันได้

บริการอื่นๆ

 • "AppSheet" คือแพลตฟอร์มบนเว็บซึ่งมีให้ใช้งานโดยทั่วไปที่ https://www.appsheet.com โดยแพลตฟอร์มนี้ช่วยให้องค์กรสร้างและโฮสต์แอปพลิเคชันได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ดที่ซับซ้อนหรือไม่จำเป็น สำหรับตัวแทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย หรือซัพพลายเออร์ของบริการ AppSheet จะถือเป็นบริการที่ถูกจำกัดซึ่งอยู่ภายใต้โปรแกรม Google Cloud Partner Advantage

รุ่น/SKU ของ Google Workspace:

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่เก็บข้อมูลซึ่งมาพร้อมกับรุ่น/SKU ต่างๆ ของ Google Workspace ใน https://support.google.com/a?p=storage_by_edition สำหรับลูกค้าที่ใช้รุ่น Google Workspace Business ที่มีข้อเสนอสำหรับการยืนยันด้วยอีเมล บริการหลัก (รวมถึง Gmail และ Google ปฏิทิน และ Google ห้องนิรภัยสำหรับ Google Workspace Business Plus), ฟีเจอร์ความปลอดภัย และฟังก์ชันบางรายการอาจไม่พร้อมให้ใช้งาน เว้นแต่ว่าชื่อโดเมนของผู้ดูแลระบบที่สอดคล้องกับอีเมลของโดเมนจะได้รับการยืนยันแล้ว โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ https://support.google.com/a?p=gws-verification

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate และส่วนเสริมของ Workspace

G Suite Business

 • "G Suite Business" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์และส่วนเสริมของ Workspace (นอกเหนือจากเขตข้อมูล Enterprise ซึ่งรวมอยู่ด้วย)

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate และส่วนเสริมของ Workspace เราจำกัดให้ลูกค้า Google Workspace Business Starter มีผู้ใช้ปลายทางได้สูงสุด 300 คน

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace เราจำกัดให้ลูกค้า Google Workspace Business Standard มีผู้ใช้ปลายทางได้สูงสุด 300 คน

Google Workspace Business Plus

 • "Google Workspace Business Plus" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace เราจำกัดให้ลูกค้า Google Workspace Business Plus มีผู้ใช้ปลายทางได้สูงสุด 300 คน

Google Workspace Enterprise Starter

 • "Google Workspace Enterprise Starter" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace

Google Workspace Enterprise Standard

 • "Google Workspace Enterprise Standard" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Google Cloud Search และส่วนเสริมของ Workspace นอกจากนี้ Google Workspace Enterprise Standard ยังมีฟังก์ชันการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของ Gmail และ Google ไดรฟ์ รวมทั้งฟีเจอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมบางรายการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ (ไม่รวมศูนย์ความปลอดภัยของ Google Workspace ซึ่งอธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/7492003) Google Workspace Enterprise Standard ยังผสานการทำงานของ Gmail เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลถาวรของบุคคลที่สามบางประเภท และแอปพลิเคชัน OAuth ของบุคคลที่สามบางรายการด้วย

Google Workspace Enterprise Plus (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Enterprise)

 • "Google Workspace Enterprise Plus" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นส่วนเสริมของ Workspace (นอกเหนือจากเขตข้อมูล Enterprise ซึ่งรวมอยู่ด้วย) Google Workspace Enterprise Plus ยังมีฟังก์ชันป้องกันข้อมูลรั่วไหลของ Gmail และ Google ไดรฟ์, ความสามารถเพิ่มเติมในการค้นหาและช่วยเหลือสำหรับเนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม (ซึ่งใช้งานได้เฉพาะลูกค้าที่มีใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางอย่างน้อย 500 ใบ), ฟีเจอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ (รวมถึงศูนย์ความปลอดภัยของ Google Workspace ซึ่งอธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/7492003) และ AppSheet Core (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง) หากลูกค้าต้องการทดลองใช้ ประเมินการพิสูจน์แนวคิด หรือติดตั้งใช้งานการจัดทำดัชนีข้อมูลจากบุคคลที่สามใน Cloud Search ลูกค้าจะต้องดำเนินการเหล่านี้ผ่านพาร์ทเนอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Cloud Search Google Workspace Enterprise Plus ยังผสานการทำงานของ Gmail เข้ากับผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของ Google รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลถาวรของบุคคลที่สามบางประเภท และแอปพลิเคชัน OAuth ของบุคคลที่สามบางรายการด้วย

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education รุ่นต่างๆ จำกัดไว้ให้เฉพาะสถาบันที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์บางประการ (ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/a/answer/134628?sjid=2330997381971410080-NA)
 • "Google Workspace for Education Fundamentals" (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite for Education) เป็น Google Workspace รุ่นที่ใช้งานฟรี ซึ่งประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate และส่วนเสริมของ Workspace โดยรุ่นนี้จะมี Assignments, Classroom และการซิงค์ของ Chrome ด้วย
  • "Assignments" เป็นแอปพลิเคชันสำหรับระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางมอบหมาย รวบรวม และให้คะแนนงานของนักเรียนได้
  • "Classroom" เป็นบริการบนเว็บที่อนุญาตให้ผู้ใช้ปลายทางสร้างและเข้าร่วมกลุ่มในชั้นเรียนได้ นักเรียนจะใช้ Classroom ในการดูงานที่ได้รับมอบหมาย ส่งการบ้าน และรับคะแนนจากครูได้
  • "การซิงค์ของ Chrome" เป็นฟีเจอร์ที่ช่วยให้ผู้ใช้ปลายทางซิงค์ข้อมูลบุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ในอุปกรณ์ทุกเครื่องที่มีการลงชื่อเข้าใช้ Chrome ได้
 • "Google Workspace for Education Standard" เป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องซื้อใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางอย่างน้อยเท่ากับ (ก) จำนวนนักเรียนเต็มเวลาที่ลงทะเบียนไว้ของลูกค้า หรือ (ข) 50 ใบ ซึ่งจะมีฟีเจอร์มากขึ้น เช่น เขตข้อมูล Enterprise, การควบคุมการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง, การวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ Google Workspace Migrate
 • "Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" เป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การจัดการชั้นเรียน และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมรวม 100 GB ต่อใบอนุญาตของผู้ใช้ปลายทาง 1 ใบ
 • "Google Workspace for Education Plus" (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Enterprise for Education) เป็นรุ่นที่อัปเกรดจาก Google Workspace for Education Fundamentals โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และต้องซื้อใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางอย่างน้อยเท่ากับ (ก) จำนวนนักเรียนเต็มเวลาที่ลงทะเบียนไว้ของลูกค้า หรือ (ข) 50 ใบ ซึ่งจะมีฟีเจอร์เขตข้อมูล Enterprise, การควบคุมขั้นสูง, การวิเคราะห์และการค้นหาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น (แต่ความสามารถในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือสำหรับเนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สามจะมีให้บริการเฉพาะลูกค้าที่มีใบอนุญาตผู้ใช้ปลายทางอย่างน้อย 500 ใบเท่านั้น), Google Workspace Migrate รวมทั้งฟีเจอร์เพิ่มเติมสำหรับการติดต่อสื่อสาร การทำงานร่วมกัน การจัดการชั้นเรียน และพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมรวม 20 GB ต่อใบอนุญาตของผู้ใช้ปลายทาง 1 ใบ หากลูกค้าต้องการทดลองใช้ ประเมินการพิสูจน์แนวคิด หรือติดตั้งใช้งานการจัดทำดัชนีข้อมูลจากบุคคลที่สามใน Cloud Search ลูกค้าจะต้องดำเนินการเหล่านี้ผ่านพาร์ทเนอร์ที่ผ่านการรับรองจาก Cloud Search

ผู้ใช้เก่าของ Google Workspace

"ผู้ใช้เก่า" ที่ให้บริการใน Google Workspace และ G Suite แต่ละรุ่นจะช่วยให้องค์กรเก็บบัญชีผู้ใช้ปลายทางสำหรับผู้ใช้ปลายทางเก่าเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลของลูกค้า ผู้ใช้เก่าของ Google Workspace รุ่นต่อไปนี้มี Google ห้องนิรภัยรวมอยู่ด้วย

 • G Suite Business - ผู้ใช้เก่า
 • Google Workspace Business Plus - ผู้ใช้เก่า
 • Google Workspace Enterprise Standard - ผู้ใช้เก่า
 • Google Workspace Enterprise Plus - ผู้ใช้เก่า

Google Workspace Essentials Starter

 • "Google Workspace Essentials Starter" เป็น Google Workspace รุ่นใช้งานฟรีที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ที่มีในรุ่น Google Workspace Essentials แต่มีความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างออกไป ลูกค้าจะมีผู้ใช้ปลายทางได้สูงสุด 100 คน

Google Workspace Essentials (รุ่นก่อนหน้าคือ G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • "Google Workspace Essentials" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วย Google ปฏิทิน, Google Chat, Google เอกสาร, Google ไดรฟ์, Google ฟอร์ม, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google ชีต, Google Sites, Google สไลด์ และ Google Tasks รวมถึงบริการที่ใช้ร่วมกับบริการที่กล่าวมา อันได้แก่ (ก) Cloud Identity Management (ข) Google Contacts และ (ค) Google Groups for Business

Google Workspace Enterprise Essentials

 • "Google Workspace Enterprise Essentials" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของรุ่น "Google Workspace Essentials" แต่มีความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างออกไป

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • "Google Workspace Enterprise Essentials Plus" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการต่างๆ ของรุ่น "Google Workspace Essentials" แต่มาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆ ได้แก่ (ก) ฟังก์ชันป้องกันข้อมูลรั่วไหลสำหรับ Google ไดรฟ์, เขตข้อมูล Enterprise รวมทั้งฟีเจอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ (รวมถึงศูนย์ความปลอดภัยของ Google Workspace ซึ่งอธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/7492003) และ (ข) ความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลที่แตกต่างกัน

Google Workspace Frontline

ลูกค้าสามารถอนุญาตให้เฉพาะผู้ใช้ปลายทางที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์บางประการ (ตามที่อธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/10427827) เพื่อให้ใช้ Google Workspace Frontline ได้

 • "Google Workspace Frontline Starter" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Google ห้องนิรภัย, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate และส่วนเสริมของ Workspace
 • "Google Workspace Frontline Standard" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วยบริการทั้งหมดของ Google Workspace ยกเว้น Google Cloud Search, Google Workspace Migrate และส่วนเสริมของ Workspace โดยรุ่นนี้จะมีฟังก์ชันการป้องกันข้อมูลรั่วไหลของ Gmail และ Google ไดรฟ์ รวมทั้งฟีเจอร์ด้านการรักษาความปลอดภัยและการควบคุมบางรายการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ (ไม่รวมศูนย์ความปลอดภัยของ Google Workspace ซึ่งอธิบายไว้ที่ https://support.google.com/a/answer/7492003)

Google Workspace for Nonprofits

 • "Google Workspace for Nonprofits" เป็น Google Workspace รุ่นที่ใช้งานฟรี ซึ่งประกอบด้วยบริการต่างๆ ของ Google Workspace ยกเว้นการเข้ารหัสฝั่งไคลเอ็นต์, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate และส่วนเสริมของ Workspace โดยรุ่นนี้จะมี Classroom (ตามที่ให้คำนิยามไว้ในส่วนของ "Google Workspace for Education Fundamentals" ด้านบน) เป็นบริการหลักด้วย Google Workspace for Nonprofits จำกัดไว้ให้เฉพาะองค์กรการกุศลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดของการได้รับสิทธิ์บางประการ (ตามที่อธิบายไว้ใน https://support.google.com/nonprofits/answer/3215869?ref_topic=3247288)

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" เป็น Google Workspace รุ่นที่ประกอบด้วย Google Cloud Search และบริการที่ใช้ร่วมกับ Google Cloud Search อันได้แก่ (ก) Cloud Identity Management (ข) Google Contacts และ (ค) Google Groups for Business โดย Cloud Search Platform มีความสามารถในการค้นหาและให้ความช่วยเหลือด้านเนื้อหาภายในแหล่งข้อมูลจากบุคคลที่สาม

AppSheet

 • "AppSheet Core" คือ AppSheet ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งอธิบายไว้ที่ https://about.appsheet.com/pricing/ โดยสามารถเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace รุ่นใดก็ได้

ส่วนเสริมของ Workspace

Google Voice และ Google SIP Link

 • "Voice Starter" เป็น Google Voice เวอร์ชันที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ สูงสุด 10 ราย
 • "Voice Standard" เป็น Google Voice เวอร์ชันที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ ได้แบบไม่จำกัดจำนวน Voice Standard ยังมี Google SIP Link, การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ และฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับให้ใช้ด้วย
 • "Voice Premier" เป็น Google Voice เวอร์ชันที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางได้แบบไม่จำกัดจำนวนในหลายประเทศ Voice Premier ยังมี Google SIP Link, การใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะ, ฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับ และฟังก์ชันการรายงานขั้นสูงให้ใช้ด้วย
 • "Google SIP Link Standard" เป็น Google SIP Link เวอร์ชันที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางในประเทศหนึ่งๆ ได้แบบไม่จำกัดจำนวน Google SIP Link Standard ยังใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะได้และมีฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับ
 • "Google SIP Link Premier" เป็น Google SIP Link เวอร์ชันที่เลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace ได้ทุกรุ่น โดยจะรองรับผู้ใช้ปลายทางได้แบบไม่จำกัดจำนวนในหลายประเทศ Google SIP Link Premier ยังใช้งานร่วมกับโทรศัพท์ตั้งโต๊ะได้ รวมทั้งยังมีฟีเจอร์การต่อสายอัตโนมัติแบบหลายระดับและฟังก์ชันการรายงานขั้นสูงให้ใช้ด้วย

Google Workspace Assured Controls

 • "Google Workspace Assured Controls" เป็น SKU แยกต่างหากที่สามารถเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มในรุ่น Google Workspace Enterprise Plus ได้

การโทรทั่วโลกด้วย Meet

 • "การโทรทั่วโลกด้วย Meet" เป็น SKU แยกต่างหากที่สามารถเพิ่มใน Google Workspace รุ่นใดก็ได้ การสมัครใช้บริการการโทรทั่วโลกด้วย Meet ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่จะมีการเรียกเก็บค่าใช้บริการต่อนาที

พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace

 • "พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace" เป็น SKU แยกต่างหากที่สามารถเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace รุ่นใดก็ได้ ตราบใดที่รุ่นนั้นไม่จำกัดพื้นที่เก็บข้อมูลสำหรับผู้ใช้ปลายทางแต่ละราย ลูกค้าจะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมทั้งหมดที่มีอยู่ได้ 10 TB สำหรับการสมัครใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace แต่ละรายการที่ซื้อ โดยไม่มีการจำกัดจำนวนการสมัครใช้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมของ Workspace ที่ซื้อได้

เขตข้อมูล Enterprise

 • "เขตข้อมูล Enterprise" เป็น SKU แยกต่างหากที่สามารถเลือกชำระค่าบริการเพิ่มเติมเพื่อนำไปเพิ่มใน Google Workspace รุ่นต่อไปนี้
  • Google Workspace Business Standard
  • Google Workspace Business Plus
  • Google Workspace Enterprise Starter
  • Google Workspace Enterprise Standard
  • Google Workspace Enterprise Essentials
  • Google Workspace Frontline Starter
  • Google Workspace Frontline Standard

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงของ Google Workspace และไม่ใช่บริการของ Google Workspace การใช้งานผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมจะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมซึ่งอยู่ใน https://workspace.google.com/intl/th/terms/additional_services.html นอกจากนั้น การใช้ผลิตภัณฑ์เพิ่มเติมต่อไปนี้จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้

 • "Managed Google Play" เป็นแพลตฟอร์มที่ Google ให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อใช้จัดการอุปกรณ์ Android ที่ลูกค้าจัดหาให้หรือที่ลูกค้าระบุไว้ว่าผู้ใช้ปลายทางของตนเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ลูกค้าจะใช้ Managed Google Play ในการจัดสรรแอปพลิเคชันในอุปกรณ์ดังกล่าวได้จาก Managed Play Store การใช้ Managed Google Play ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดใน www.android.com/enterprise/terms