Richtlijnen voor technische supportservices voor Google Workspace

De volgende richtlijnen voor technische supportservices ('Richtlijnen') zijn van toepassing op supportservices voor Google Workspace-services ('Services'), met uitzondering van de in Artikel 5 (Uitgesloten services en versies) hieronder vermelde services en versies die niet in aanmerking komen voor supportservices. Termen met een hoofdletter die niet in dit document worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals vastgesteld in de overeenkomst die van toepassing is op het gebruik door de Klant van Google Workspace-services ('Overeenkomst').