Tjänstöversikt

Om inget annat anges omfattas Google Workspace-tjänsterna (kallades tidigare G Suite) nedan av Google Workspace-tjänsteschemat för Google Workspace huvudavtal eller andra avtal under vilka Google samtycker till att tillhandahålla de relevanta tjänsterna (”Google Workspace-avtal”). Vissa tjänster eller utgåvor nedan kan omfattas av de Tjänstspecifika villkoren som finns på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjänster:

Tjänster

 • Cloud Identity Management” enligt beskrivningen på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller annan webbadress som tillhandahålls av Google.
 • Gmail” är en webbaserad e-posttjänst som gör det möjligt för företag att köra sina e-postsystem med hjälp av Googles system. Med Gmail får Slutanvändare åtkomst till sina inkorgar via webbläsare som stöds så att de kan läsa, skriva, svara på och vidarebefordra e-post, söka bland e-postmeddelanden och hantera e-posten med etiketter. Gmail erbjuder även filtrering av skräppost och virus, och gör det möjligt för Administratörer att skapa regler för hantering av meddelanden med specifikt innehåll samt bilagor eller att vidarebefordra meddelanden till andra e-postservrar. Regler kan skapas av grupper eller Kunder (alla domäner).
 • Currents” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan dela länkar, videor, bilder och annat innehåll med andra inom samma Google Workspace-domän. De kan också visa och interagera med innehåll som andra inom samma domän delar med dem. Slutanvändare kan även skapa och gå med i grupper och ha konversationer med andra som delar deras intressen inom samma domän. Om Currents används för att dela innehåll eller interagera med andra utanför Slutanvändarnas Google Workspace-domän omfattas sådan användning av Currents inte av Tjänsterna.
 • Google Kalender” är en webbaserad tjänst för hantering av personliga kalendrar, företags- och teamkalendrar. Det tillhandahåller ett gränssnitt för Slutanvändarna där de kan se sina kalendrar, schemalägga möten med andra Slutanvändare, se information om tillgänglighet för andra Slutanvändare och boka rum och resurser.
 • "Google Cloud Search" är en webbaserad tjänst som tillhandahåller Slutanvändare med sök- och assistansalternativ i vissa Tjänster för Google Workspace och externa datakällor (i tillämpliga fall). Google Cloud Search ger även Slutanvändarna praktisk och användbar information och rekommendationer.
 • Google Kontakter” är en webbaserad tjänst som gör att Slutanvändarna kan importera, lagra och visa kontaktuppgifter samt skapa personliga grupper av kontakter som kan användas för att skicka e-postmeddelanden till många personer samtidigt.
 • Google Dokument”, ”Google Kalkylark”, ”Google Presentationer” och ”Google Formulär” är webbaserade tjänster med vilka Slutanvändarna kan skapa, redigera, dela, samarbeta med, rita, exportera och bädda in innehåll i dokument, kalkylark, presentationer och formulär.
 • Google Drive” innehåller webbaserade verktyg som gör att Slutanvändarna kan lagra, överföra och dela filer och titta på video.
 • Google Groups for Business” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare och webbplatsägare kan skapa och hantera samarbetsgrupper. Slutanvändare kan ha e-postdiskussioner och dela dokument, kalendrar, webbplatser och mappar med medlemmarna i gruppen. De kan också visa och söka i arkiven med gruppdiskussioner. Google Groups for Business är inte tillgängligt för kunder med Google Workspace (kostnadsfri utgåva).
 • Google Hangouts,”Google Chat”, ”Google Meet”, är webbaserade tjänster som möjliggör realtidskommunikation mellan Slutanvändare. Google Hangouts möjliggör enskilda konversationer och gruppkonversationer via meddelanden och röst samt även videomöten med lägre prestandakrav. Google Chat tillhandahåller en utökad plattform för chattmeddelanden och gruppsamarbeten som möjliggör innehållsintegrationer med utvalda externa tjänster. Google Meet har utökade möjligheter till stora videomöten. Kunder med Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus och Google Workspace Enterprise kan aktivera deltagande via telefon för Google Meet (operatörsavgifter kan tillkomma). Användningen av Google Meet-inspelningar är begränsad till 80 timmar per användare i genomsnitt för alla domänanvändare med Google Workspace Enterprise-licenser. Domänadministratörer för Google Workspace kan välja vilka tjänster som har aktiverats för domänen. Samtal i Google Hangouts tillhandahålls av Google Dialer Inc. Samtal i Google Meet tillhandahålls av enheterna som anges på följande webbadress: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nödsamtal stöds inte för samtalsfunktionerna i Google Hangouts eller Google Meet.
 • Google Jamboard” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare kan skapa, redigera, dela, samarbeta, rita, exportera och bädda in innehåll i ett dokument.
 • Google Keep” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa, redigera, dela och samarbeta i anteckningar, listor och ritningar.
 • Google Sites” gör att Slutanvändare kan skapa webbplatser på G Suite Basic-domänen för intern publicering inom ett företag eller extern publicering. Slutanvändare kan skapa en webbplats via ett webbaserat verktyg och sedan dela webbplatsen med en grupp av andra Slutanvändare. Det går också att publicera webbplatsen för hela företaget eller hela världen (om Administratören tillåter det). Webbplatsens ägare kan välja vem som ska kunna redigera respektive visa webbplatsen.
 • Google Tasks” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa, redigera och hantera sina uppgifter.
 • Google Arkiv” är en webbaserad tjänst som tillhandahåller sök- och exportalternativ för Google Drive och Gmail. För Gmail ger Google Arkiv Kunderna möjlighet att söka på hela domänen, arkivera data och skapa lagrings- och fördelningsregler baserat på innehållet. Kunderna kan dessutom använda eDiscovery-funktioner som gör att de kan skapa ärenden och lagra uppgifter inför en eventuell rättstvist. Kunderna måste fortsätta använda/köpa Google Arkiv för Google om de vill behålla arkiverade data. Om Gmail är aktiverat för ett användarkonto går det att söka i, exportera och lagra användarens sparade Google Hangouts-chatthistorik.
 • Google Voice” är en administratörshanterad IP-baserad telefonitjänst. Med den kan Kunderna tilldela och hantera telefonnummer som Slutanvändarna använder i sin organisation. Slutanvändare kan ringa och ta emot samtal med sina tilldelade nummer. Andra funktioner finns också tillgängliga för användning i samband med inkommande och utgående samtal, inklusive samtal till nödnummer för Slutanvändare som utnyttjar inkommande och utgående samtal. Google Voice tillhandahålls av Google-partner enligt beskrivningen i de Tjänstspecifika villkoren för Google Voice. Ytterligare avgifter tillkommer för användning av Google Voice.
 • Sökningar och smarta funktioner möjliggör förbättrad sökning och hämtning i alla tjänster, gör att det går att söka i innehåll mellan produkter samt möjliggör automatisk kategorisering av innehåll för användning i aktiva tjänster.

Andra tjänster

 • Google Cloud Print” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare kan skriva ut på en molnansluten skrivare. Google Cloud Print är inte en Granskad tjänst.

Google Workspace-utgåvor/SKU:er:

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster, förutom Google Arkiv, Google Voice och Google Cloud Search. Kunderna får 30 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster, förutom Google Arkiv, Google Voice och Google Cloud Search. Kunderna får 30 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Starter kan ha upp till 300 Slutanvändare.

G Suite Business

 • "G Suite Business" är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster förutom Google Voice. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Google Arkiv, Google Voice och Google Cloud Search. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 2 TB för varje Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Standard är begränsade till maximalt 300 Slutanvändare.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster, förutom Google Voice och Google Cloud Search. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Plus kan ha upp till 300 Slutanvändare.

G Suite Business (Teamhanterat)

 • G Suite (Teamhanterat)” är en utgåva av Google Workspace som erbjuds som en del av Avtalet för teamhanderad G Suite, som består av Google Drive, Google Hangouts, Google Kontakter och Currents. Inga andra Google Workspace-tjänster är tillgängliga för teamhanterade konton. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme på Google Drive för varje Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster, förutom Google Voice och Google Cloud Search. Google Workspace Enterprise Standard inkluderar även funktioner för förebyggande av dataförlust för Gmail och Google Drive och vissa utökade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer (inkluderar inte Google Workspace Security Center). Google Workspace Enterprise Standard möjliggör även ytterligare Gmail-integration med andra Google-produkter, vissa externa arkiveringsverktyg och externa OAuth-appar. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Plus (tidigare utgåva: G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster förutom Google Voice. Google Workspace Enterprise Plus inkluderar även funktioner för förebyggande av dataförlust för Gmail och Google Drive, inställningar för dataregionprincip för primär data inom Kunddata för vissa Tjänster, ytterligare sök- och assistansalternativ för innehåll i tredje parts datakällor och utökade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer (inklusive Google Workspace Security Center). Google Workspace Enterprise Plus möjliggör även ytterligare Gmail-integration med andra Google-produkter, vissa externa arkiveringsverktyg och externa OAuth-appar. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education” är en kostnadsfri utgåva av Google Workspace som består av Google Workspace-tjänsterna, förutom Currents, Google Voice och Google Cloud Search. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Den här utgåvan inkluderar även Uppgifter, Classroom och Chrome Sync som Tjänster.
  • Uppgifter” är en app för lärplattformar som gör att Slutanvändare kan dela ut, samla in och betygsätta elevarbeten. *Obs! Uppgifter har inte granskats under certifieringarna ISO 27017 och ISO 27018 men inkluderas i certifieringsprocessen för Tjänsterna under nästa granskningscykel.
  • Classroom” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa och delta i klassrumsgrupper. Med hjälp av Classroom kan eleverna visa uppgifter, skicka in hemuppgifter och ta emot betyg från lärare.
  • Chrome Sync” är en funktion som gör att Slutanvändare kan synkronisera bokmärken, historik, lösenord och andra inställningar på alla enheter där de är inloggade i Chrome.
 • Google Workspace Enterprise for Education” är en avgiftsbelagd utgåva av Google Workspace som består av tjänster i Google Workspace for Education-utgåvan och omfattar ytterligare funktioner som inställningar för dataregionpolicy för primär data i Kunddata för vissa Tjänster, avancerade kontroller, förstärkta verktyg för analys och sökning och kommunikation i företagsklass.

Arkiverad G Suite-användare

 • Arkiverad G Suite Business-användare” är en utgåva av Google Workspace som består av begränsade Google Workspace-tjänster så att en organisation kan behålla tidigare och inaktiva Slutanvändares konton i syfte att lagra Kunders data. Google Arkiv ingår i denna utgåva. Kunder får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail (i förekommande fall) för varje Slutanvändare.
 • Arkiverad G Suite Enterprise-användare” är en utgåva av Google Workspace som består av tjänster från utgåvan Arkiverad G Suite Business-användare och ytterligare funktioner för förebyggande av dataförlust för Google Drive.

Google Workspace Essentials (tidigare utgåvor: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • Google Workspace Essentials” är en utgåva av Google Workspace som består av Google Kalender, Google Drive, Google Jamboard och Google Meet och följande som används i samband med föregående Tjänster: (a) Cloud Identity Management, (b) Google Kontakter, (c) Google Dokument, Google Kalkylark, Google Presentationer och Google Formulär, (d) Google Groups for Business, (e) Google Keep och (f) Google Sites. Kunderna har en gräns för det totala lagringsutrymme på Google Drive som används av Slutanvändarna, enligt beskrivningen på support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Google Workspace Enterprise Essentials” är en utgåva av Google Workspace som består av tjänsterna i Google Workspace Essentials, men har följande lagringsmöjligheter: (a) Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 1 TB för varje Slutanvändare, (b) Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform” är en utgåva av Google Workspace som består av Google Cloud Search och följande tjänster för användning i samband med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Google Kontakter och (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform tillhandahåller sök- och assistansalternativ för innehåll i tredje parts datakällor.

Google Voice

 • Voice Starter” är en utgåva av Google Voice som kan läggas till mot en extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter upp till tio Slutanvändare i ett land.
 • Voice Standard” är en utgåva av Google Voice som kan läggas till utan extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter valfritt antal Slutanvändare i ett land. Voice Standard omfattar även kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.
 • Voice Premier” är en utgåva av Google Voice som kan läggas till utan extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter valfritt antal Slutanvändare i flera länder. Voice Premier omfattar även kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.

Ytterligare produkter: (Ytterligare produkter omfattas inte av Google Workspace-avtalet och är inte Google Workspace-tjänster).

 • Hanterad Google Play” är en plattform som Google tillhandahåller Kunden för hantering av Android-enheter som tillhandahålls eller identifieras av Kunden som används av dess Slutanvändare. Kunden kan använda Hanterad Google Play för att administrera appar på sådana enheter från hanterad Play Butik. Användning av Hanterad Google Play omfattas av villkoren på www.android.com/enterprise/terms.