Tjänstöversikt

Om inget annat anges omfattas Google Workspace-tjänsterna (kallades tidigare G Suite) nedan av Google Workspace-tjänsteschemat för Google Workspace huvudavtal eller andra avtal under vilka Google samtycker till att tillhandahålla de relevanta tjänsterna (”Google Workspace-avtal”). Vissa tjänster eller utgåvor nedan kan omfattas av de Tjänstspecifika villkoren som finns på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjänster:

Tjänster

 • Cloud Identity Services” är de tjänster och utgåvor som beskrivs på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller en annan sådan webbadress som Google kan tillhandahålla.
 • Gmail” är en webbaserad e-posttjänst som gör det möjligt för företag att köra sina e-postsystem med hjälp av Googles system. Med Gmail får Slutanvändare åtkomst till sina inkorgar via webbläsare som stöds så att de kan läsa, skriva, svara på och vidarebefordra e-post, söka bland e-postmeddelanden och hantera e-posten med etiketter. Gmail erbjuder även filtrering av skräppost och virus, och gör det möjligt för Administratörer att skapa regler för hantering av meddelanden med specifikt innehåll samt bilagor eller att vidarebefordra meddelanden till andra e-postservrar. Regler kan skapas av grupper eller Kunder (alla domäner).
 • Currents” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan dela länkar, videor, bilder och annat innehåll med andra inom samma Google Workspace-domän. De kan också visa och interagera med innehåll som andra inom samma domän delar med dem. Slutanvändare kan även skapa och gå med i grupper och ha konversationer med andra som delar deras intressen inom samma domän. Om Currents används för att dela innehåll eller interagera med andra utanför Slutanvändarnas Google Workspace-domän omfattas sådan användning av Currents inte av Tjänsterna.
 • Google Kalender” är en webbaserad tjänst för hantering av personliga kalendrar, företags- och teamkalendrar. Den tillhandahåller ett gränssnitt för Slutanvändarna där de kan se sina kalendrar, schemalägga möten med andra Slutanvändare, se information om tillgänglighet för andra Slutanvändare och boka rum och resurser.
 • Google Cloud Search” är en webbaserad tjänst som tillhandahåller Slutanvändare med sök- och assistansalternativ i vissa Tjänster för Google Workspace och externa datakällor (i tillämpliga fall). Google Cloud Search ger även Slutanvändarna praktisk och användbar information och rekommendationer.
 • Google Kontakter” är en webbaserad tjänst som gör att Slutanvändarna kan importera, lagra och visa kontaktuppgifter samt skapa personliga grupper av kontakter som kan användas för att skicka e-postmeddelanden till många personer samtidigt.
 • Google Dokument”, ”Google Kalkylark”, ”Google Presentationer” och ”Google Formulär” är webbaserade tjänster med vilka Slutanvändarna kan skapa, redigera, dela, samarbeta med, rita, exportera och bädda in innehåll i dokument, kalkylark, presentationer och formulär.
 • Google Drive” innehåller webbaserade verktyg som gör att Slutanvändarna kan lagra, överföra och dela filer och titta på video.
 • Google Groups for Business” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare och webbplatsägare kan skapa och hantera samarbetsgrupper. Slutanvändare kan ha e-postdiskussioner och dela dokument, kalendrar, webbplatser och mappar med medlemmarna i gruppen. De kan också visa och söka i arkiven med gruppdiskussioner. Google Groups for Business är inte tillgängligt för kunder med Google Workspace (kostnadsfri utgåva).
 • Google Hangouts,”Google Chat”, ”Google Meet”, är webbaserade tjänster som möjliggör realtidskommunikation mellan Slutanvändare. Google Hangouts möjliggör enskilda konversationer och gruppkonversationer via meddelanden och röst samt även videomöten med lägre prestandakrav. Google Chat tillhandahåller en utökad plattform för chattmeddelanden och gruppsamarbeten som möjliggör innehållsintegrationer med utvalda externa tjänster. Google Meet har utökade möjligheter till stora videomöten, däribland möjlighet att ringa ut från och in till möten (operatörsavgifter kan tillkomma). Kunder med Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus och Google Workspace Enterprise kan aktivera mötesinspelningar. Användningen av Google Meet-inspelningar är begränsad till 80 timmar per användare i genomsnitt för alla domänanvändare med Google Workspace Enterprise-licenser. Domänadministratörer för Google Workspace kan välja vilka tjänster som har aktiverats för domänen. Samtal i Google Hangouts tillhandahålls av Google Dialer Inc. Samtal i Google Meet tillhandahålls av enheterna som anges på följande webbadress: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nödsamtal stöds inte för samtalsfunktionerna i Google Hangouts eller Google Meet.
 • Google Jamboard” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare kan skapa, redigera, dela, samarbeta, rita, exportera och bädda in innehåll i ett dokument.
 • Google Keep” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa, redigera, dela och samarbeta i anteckningar, listor och ritningar.
 • Google Sites” gör att en Slutanvändare kan skapa en webbplats via ett webbaserat verktyg och sedan dela webbplatsen med en grupp av andra Slutanvändare. Det går också att publicera webbplatsen för hela företaget eller hela världen. Webbplatsens ägare kan välja vilka som ska kunna redigera respektive visa webbplatsen.
 • Google Tasks” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa, redigera och hantera sina uppgifter.
 • Google Arkiv” är en webbaserad tjänst som tillhandahåller sök- och exportalternativ för Google Drive och Gmail. För Gmail ger Google Arkiv Kunderna möjlighet att söka på hela domänen, arkivera data och skapa lagrings- och fördelningsregler baserat på innehållet. Kunderna kan dessutom använda eDiscovery-funktioner som gör att de kan skapa ärenden och lagra uppgifter inför en eventuell rättstvist. Kunderna måste fortsätta använda/köpa Google Arkiv för Google om de vill behålla arkiverade data. Om Gmail är aktiverat för ett användarkonto går det att söka i, exportera och lagra användarens sparade Google Hangouts-chatthistorik.
 • Google Voice” är en administratörshanterad IP-baserad telefonitjänst. Med den kan Kunderna tilldela och hantera telefonnummer som Slutanvändarna använder i sin organisation. Slutanvändare kan ringa och ta emot samtal med sina tilldelade nummer. Andra funktioner finns också tillgängliga för användning i samband med inkommande och utgående samtal, inklusive samtal till nödnummer för Slutanvändare som utnyttjar inkommande och utgående samtal. Google Voice tillhandahålls av Google-partner enligt beskrivningen i de Tjänstspecifika villkoren för Google Voice. Ytterligare avgifter tillkommer för användning av Google Voice.
 • Säkra kontroller i Google Workspace” gör att Kunder geografiskt kan begränsa Googles supportåtgärder som rör deras kunddata.
 • Workspace-tillägg” är sammantaget säkra kontroller i Google Voice och Google Workspace.
 • Sökningar och smarta funktioner möjliggör förbättrad sökning och hämtning i alla tjänster, gör att det går att söka i innehåll mellan produkter samt möjliggör automatisk kategorisering av innehåll för användning i aktiva tjänster.

Andra tjänster

 • Inga tillgängliga för närvarande.

Google Workspace-utgåvor/SKU:er:

G Suite Basic

 • G Suite Basic” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Google Arkiv, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunderna får 30 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Business Starter

 • Google Workspace Business Starter” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Google Arkiv, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunderna får 30 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Starter kan ha upp till 300 Slutanvändare.

G Suite Business

 • G Suite Business” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Workspace-tillägg. G Suite Business innehåller även inställningar för dataregionpolicy för primär data i Kunddata för vissa Tjänster. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Business Standard

 • Google Workspace Business Standard” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Google Arkiv, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 2 TB för varje Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Standard är begränsade till maximalt 300 Slutanvändare.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Plus kan ha upp till 300 Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Google Workspace Enterprise Standard inkluderar även funktioner för förebyggande av dataförlust för Gmail och Google Drive och vissa utökade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer (inkluderar inte Google Workspace Security Center). Google Workspace Enterprise Standard möjliggör även ytterligare Gmail-integration med andra Google-produkter, vissa externa arkiveringsverktyg och externa OAuth-appar. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Plus (tidigare utgåva: G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Workspace-tillägg. Google Workspace Enterprise Plus inkluderar även funktioner för förebyggande av dataförlust för Gmail och Google Drive, inställningar för dataregionprincip för primär data inom Kunddata för vissa Tjänster, ytterligare sök- och assistansalternativ för innehåll i tredje parts datakällor och utökade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer (inklusive Google Workspace Security Center). Google Workspace Enterprise Plus möjliggör även ytterligare Gmail-integration med andra Google-produkter, vissa externa arkiveringsverktyg och externa OAuth-appar. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education Fundamentals” (föregående utgåva: G Suite for Education) är en kostnadsfri utgåva av Google Workspace som består av Google Workspace-tjänsterna förutom Currents, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Den här utgåvan inkluderar även Uppgifter, Classroom och Chrome Sync som Tjänster.
  • Uppgifter” är en app för lärplattformar som gör att Slutanvändare kan dela ut, samla in och betygsätta elevarbeten.
  • Classroom” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa och delta i klassrumsgrupper. Med hjälp av Classroom kan eleverna visa uppgifter, skicka in hemuppgifter och ta emot betyg från lärare.
  • Chrome Sync” är en funktion som gör att Slutanvändare kan synkronisera bokmärken, historik, lösenord och andra inställningar på alla enheter där de är inloggade i Chrome.
 • Google Workspace for Education Standard” är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. Den omfattar ytterligare funktioner som inställningar för dataregionpolicy för primär data i Kunddata för vissa Tjänster, avancerade säkerhetskontroller och förstärkta verktyg för analys.
 • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade" är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. Den omfattar ytterligare funktioner för kommunikation, samarbete och klasshantering.
 • Google Workspace for Education Plus” (föregående utgåva: G Suite Enterprise for Education) är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. Den omfattar ytterligare funktioner som inställningar för dataregionpolicy för primär data i Kunddata för vissa Tjänster, avancerade kontroller, förstärkta verktyg för analys och säkerhet samt ytterligare funktioner för kommunikation, samarbete och klasshantering.

Arkiverad användare i Google Workspace

 • Arkiverad G Suite Business-användare” är en utgåva av G Suite Business som gör att en organisation kan behålla tidigare och inaktiva Slutanvändares konton i syfte att lagra Kunders data. Google Arkiv ingår i denna utgåva. Kunder får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.
 • Arkiverad Google Workspace Business Plus-användare är en utgåva av Google Workspace Business Plus som gör att en organisation kan behålla tidigare och inaktiva Slutanvändares Slutanvändarkonton i syfte att lagra Kunders data. Google Arkiv ingår i denna utgåva. Kunderna får 5 TB sammanlagt för Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.
 • Arkiverad Google Workspace Enterprise Standard-användare” är en utgåva av Google Workspace Enterprise Standard som gör att en organisation kan behålla tidigare och inaktiva Slutanvändares Slutanvändarkonton i syfte att lagra Kunders data. Google Arkiv ingår i denna utgåva. Kunderna får 5 TB sammanlagt för Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google.
 • Arkiverad Google Workspace Enterprise Plus-användare” (föregående utgåva: G Suite Enterprise – arkiverad användare) är en utgåva av Google Workspace Enterprise Plus som gör att en organisation kan behålla tidigare och inaktiva Slutanvändares Slutanvändarkonton i syfte att lagra Kunders data. Google Arkiv ingår i denna utgåva. Kunderna får 5 TB sammanlagt för Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google.

Google Workspace Essentials (tidigare utgåvor: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • Google Workspace Essentials” är en utgåva av Google Workspace som består av Google Kalender, Google Chat, Google Dokument, Google Drive, Google Formulär, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Kalkylark, Google Sites, Google Presentationer och Google Tasks och följande som används i samband med föregående Tjänster: (a) Cloud Identity Management, (b) Google Kontakter och (c) Google Groups for Business. Kunderna har en gräns för det totala lagringsutrymme på Google Drive som används av Slutanvändarna, enligt beskrivningen på support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Google Workspace Enterprise Essentials” är en utgåva av Google Workspace som består av tjänsterna i Google Workspace Essentials, men har följande lagringsmöjligheter: (a) Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 1 TB för varje Slutanvändare, (b) Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Frontline

 • Google Workspace Frontline” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster förutom Google Arkiv, Google Cloud Search och Workspace-tilläggen. Kunderna får 2 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunderna får enbart tillåta Slutanvändare som uppfyller vissa kvalificeringskrav (enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/10427827) att använda Google Workspace Frontline.

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform” är en utgåva av Google Workspace som består av Google Cloud Search och följande tjänster för användning i samband med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Google Kontakter och (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform tillhandahåller sök- och assistansalternativ för innehåll i tredje parts datakällor.

Google Voice

 • Voice Starter” är en utgåva av Google Voice som kan läggas till mot en extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter upp till tio Slutanvändare i ett land.
 • Voice Standard” är en version av Google Voice som kan läggas till utan extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter valfritt antal Slutanvändare i ett land. Voice Standard omfattar även kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.
 • Voice Premier” är en version av Google Voice som kan läggas till utan extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter valfritt antal Slutanvändare i flera länder. Voice Premier omfattar även kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.

Säkra kontroller i Google Workspace

 • Säkra kontroller” är en separat SKU som inte kan läggas till mot en tilläggskostnad i Google Workspace Enterprise Plus-utgåvan.

Internationella samtal i Meet

 • Internationella samtal i Meet” är en tilläggsfunktion som kan läggas till utan extra kostnad i alla Google Workspace-utgåvor. Den har stöd för utökade möjligheter att ringa in till och ut från Google Meet-videomöten. Debiteringen sker per minut.

Ytterligare produkter: (Ytterligare produkter omfattas inte av Google Workspace-avtalet och är inte Google Workspace-tjänster).

 • Hanterad Google Play” är en plattform som Google tillhandahåller Kunden för hantering av Android-enheter som tillhandahålls eller identifieras av Kunden som används av dess Slutanvändare. Kunden kan använda Hanterad Google Play för att administrera appar på sådana enheter från hanterad Play Butik. Användning av Hanterad Google Play omfattas av villkoren på www.android.com/enterprise/terms.