Tjänstöversikt

Om inget annat anges omfattas Google Workspace-tjänsterna (kallades tidigare G Suite) nedan av Google Workspace-tjänsteschemat för Google Cloud-huvudavtalet eller andra avtal under vilka Google samtycker till att tillhandahålla de relevanta tjänsterna (”Google Workspace-avtal”). Vissa tjänster eller utgåvor nedan kan omfattas av de Tjänstspecifika villkoren som finns på https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Google Workspace-tjänster:

Tjänster

 • Kryptering på klientsidan” är en funktion som gör att en organisation kan använda sina egna krypteringsnycklar för att kryptera tillämplig Kunddata till vissa Tjänster enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/10741897 eller en efterföljande webbadress.
 • Cloud Identity-tjänster” är de tjänster som beskrivs på https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html eller en efterföljande webbadress.
 • Currents” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan dela länkar, videor, bilder och annat innehåll med andra inom samma Google Workspace-domän. De kan också visa och interagera med innehåll som andra inom samma domän delar med dem. Slutanvändare kan även skapa och gå med i grupper och ha konversationer med andra som delar deras intressen inom samma domän. Om Currents används för att dela innehåll eller interagera med andra utanför Slutanvändarnas Google Workspace-domän omfattas sådan användning av Currents inte av Tjänsterna.
 • Gmail” är en webbaserad e-posttjänst som gör det möjligt för företag att köra sina e-postsystem med hjälp av Googles system. Med Gmail får Slutanvändare åtkomst till sina inkorgar via webbläsare som stöds så att de kan läsa, skriva, svara på och vidarebefordra e-post, söka bland e-postmeddelanden och hantera e-posten med etiketter. Gmail erbjuder även filtrering av skräppost och virus, och gör det möjligt för Administratörer att skapa regler för hantering av meddelanden med specifikt innehåll samt bilagor eller att vidarebefordra meddelanden till andra e-postservrar. Regler kan skapas av grupper eller Kunder (alla domäner).
 • Google Kalender” är en webbaserad tjänst för hantering av personliga kalendrar, företags- och teamkalendrar. Den tillhandahåller ett gränssnitt för Slutanvändarna där de kan se sina kalendrar, schemalägga möten med andra Slutanvändare, se information om tillgänglighet för andra Slutanvändare och boka rum och resurser.
 • Google Cloud Search” är en webbaserad tjänst som tillhandahåller Slutanvändare med sök- och assistansalternativ i vissa Tjänster för Google Workspace och externa datakällor (i tillämpliga fall). Google Cloud Search ger även Slutanvändarna praktisk och användbar information och rekommendationer.
 • Google Kontakter” är en webbaserad tjänst som gör att Slutanvändarna kan importera, lagra och visa kontaktuppgifter samt skapa personliga grupper av kontakter som kan användas för att skicka e-postmeddelanden till många personer samtidigt.
 • Google Dokument”, ”Google Kalkylark”, ”Google Presentationer” och ”Google Formulär” är webbaserade tjänster med vilka Slutanvändarna kan skapa, redigera, dela, samarbeta, rita, exportera och bädda in innehåll i dokument, kalkylark, presentationer och formulär.
 • Google Drive” innehåller webbaserade verktyg som gör att Slutanvändarna kan lagra, överföra och dela filer och titta på video.
 • Google Groups for Business” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare och webbplatsägare kan skapa och hantera samarbetsgrupper. Slutanvändare kan ha e-postdiskussioner och dela dokument, kalendrar, webbplatser och mappar med medlemmarna i gruppen. De kan också visa och söka i arkiven med gruppdiskussioner. Google Groups for Business är inte tillgängligt för Kunder med Google Workspace (kostnadsfri utgåva).
 • Google Chat” och ”Google Meet” är webbaserade tjänster som möjliggör realtidskommunikation mellan Slutanvändare. Google Chat tillhandahåller en utökad plattform för chattmeddelanden och gruppsamarbeten som möjliggör innehållsintegrationer med utvalda externa tjänster. Google Meet har utökade möjligheter till små och stora videomöten, däribland möjlighet att ringa ut från och in till möten (operatörsavgifter kan tillkomma). Kunder med Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus och Google Workspace Enterprise kan aktivera mötesinspelningar med Google Meet. Användningen av Google Meet-inspelningar är begränsad till 80 timmar per Slutanvändare i genomsnitt för alla domänanvändare med Google Workspace Enterprise-licenser. Domänadministratörer för Google Workspace kan välja vilka tjänster som har aktiverats för domänen. Samtal i Google Meet tillhandahålls av enheterna som anges på följande webbadress: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Nödsamtal stöds inte för samtalsfunktionerna i Google Meet.
 • Google Jamboard” är en webbaserad tjänst med vilken Slutanvändare kan skapa, redigera, dela, samarbeta, rita, exportera och bädda in innehåll i ett dokument.
 • Google Keep” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa, redigera, dela och samarbeta i anteckningar, listor och ritningar.
 • Google SIP Link” gör att Kunden kan ansluta sin operatörstjänst till funktionerna i Google Voice via Kundens egen sessionsgränskontroll från tredje part och operatörstrunk, men tillhandahålls separat från (och kräver inte köp av) Google Voice. Med Google SIP Link kan kunden använda de utökade programvarufunktionerna i Google Voice, som transkribering av röstmeddelande, uppringningsgrupper och vidarebefordran av samtal, samtidigt som Kundens befintliga operatörsrelation och interna dirigeringsutrustning och lösningar för telefoni bibehålls. Google SIP Link är endast tillgängligt i länder som anges på https://support.google.com/a?p=sipcountries eller på en efterföljande webbadress. Ytterligare avgifter tillkommer för användning av Google SIP Link.
 • Google Sites” gör att en Slutanvändare kan skapa en webbplats via ett webbaserat verktyg och sedan dela webbplatsen med en grupp av andra Slutanvändare. Det går också att publicera webbplatsen för hela företaget eller hela världen. Webbplatsens ägare kan välja vilka som ska kunna redigera respektive visa webbplatsen.
 • Google Tasks” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa, redigera och hantera sina uppgifter.
 • Google Arkiv” är en webbaserad tjänst som tillhandahåller sök- och exportalternativ för Google Drive och Gmail. För Gmail ger Google Arkiv Kunderna möjlighet att söka på hela domänen, arkivera data och skapa lagrings- och fördelningsregler baserat på innehållet. Kunderna kan dessutom använda eDiscovery-funktioner som gör att de kan skapa ärenden och lagra uppgifter inför en eventuell rättstvist. Kunderna måste fortsätta använda/köpa Google Arkiv för Google om de vill behålla arkiverade data. Om Gmail är aktiverat för ett Slutanvändarkonto går det att söka i, exportera och lagra användarens sparade Google Chat-historik.
 • Google Voice” är en administratörshanterad IP-baserad telefonitjänst. Med den kan Kunderna tilldela och hantera telefonnummer som Slutanvändarna använder i sin organisation. Slutanvändare kan ringa och ta emot samtal med sina tilldelade nummer. Andra funktioner finns också tillgängliga för användning i samband med inkommande och utgående samtal, inklusive samtal till nödnummer för Slutanvändare som utnyttjar inkommande och utgående samtal. Google Voice tillhandahålls av Google-partner enligt beskrivningen i de Tjänstspecifika villkoren för Google Voice. Google Voice är endast tillgängligt i länder som anges på https://support.google.com/a/answer/9206529 eller på en efterföljande webbadress. Ytterligare avgifter tillkommer för användning av Google Voice.
 • Säkra kontroller i Google Workspace” gör att Kunder geografiskt kan begränsa Googles supportåtgärder som rör deras Kunddata.
 • Google Workspace Migrate” är en administratörshanterad lokal tjänst för migrering av Slutanvändarkunddata till Kundens Google Workspace-konto.
 • Internationella samtal i Meet” har stöd för utökade möjligheter att ringa in till och ut från Google Meet-videomöten.
 • Ytterligare lagringsutrymme i Workspace” gör att Kunderna kan öka den totala mängden tillgängligt gemensamt lagringsutrymme.
 • Workspace-tillägg” är sammantaget Google SIP Link, Google Voice, Säkra kontroller i Google Workspace, Ytterligare lagringsutrymme i Workspace och Internationella samtal i Meet.
 • Sökningar och smarta funktioner möjliggör förbättrad sökning och hämtning i alla tjänster, gör att det går att söka i innehåll mellan produkter samt möjliggör automatisk kategorisering av innehåll för användning i aktiva tjänster.

Andra tjänster

 • Inga tillgängliga för närvarande.

Google Workspace-utgåvor/SKU:er:

G Suite Basic

 • G Suite Basic” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Kryptering på klientsidan, Google Arkiv, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate och Workspace-tillägg. Kunderna får 30 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Business Starter

 • Google Workspace Business Starter” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Kryptering på klientsidan, Google Arkiv, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate och Workspace-tillägg. Kunderna får 30 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Starter kan ha upp till 300 Slutanvändare.

G Suite Business

 • G Suite Business” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Kryptering på klientsidan och Workspace-tillägg. G Suite Business innehåller även inställningar för dataregionpolicy för primär data i Kunddata för vissa Tjänster. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får obegränsat lagringsutrymme på Google Drive. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Business Standard

 • Google Workspace Business Standard” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Kryptering på klientsidan, Google Arkiv, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 2 TB för varje Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Standard kan ha upp till 300 Slutanvändare.

Google Workspace Business Plus

 • Google Workspace Business Plus” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Kryptering på klientsidan, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Kunder med Google Workspace Business Plus kan ha upp till 300 Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Starter

 • Google Workspace Enterprise Starter” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Kryptering på klientsidan, Google Arkiv, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 1 TB för varje Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Standard

 • Google Workspace Enterprise Standard” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Kryptering på klientsidan, Google Cloud Search och Workspace-tillägg. Google Workspace Enterprise Standard inkluderar även funktioner för förebyggande av dataförlust för Gmail och Google Drive och vissa utökade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer (inkluderar inte Google Workspace Security Center). Google Workspace Enterprise Standard möjliggör även ytterligare Gmail-integration med andra Google-produkter, vissa externa arkiveringsverktyg och externa OAuth-appar. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Plus (tidigare utgåva: G Suite Enterprise)

 • Google Workspace Enterprise Plus” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänsterna, förutom Workspace-tillägg. Google Workspace Enterprise Plus inkluderar även funktioner för förebyggande av dataförlust för Gmail och Google Drive, inställningar för dataregionprincip för primär data inom Kunddata för vissa Tjänster, ytterligare sök- och assistansalternativ för innehåll i tredje parts datakällor (vilket enbart är tillgängligt för kunder med minst 500 slutanvändarlicenser) och utökade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer (inklusive Google Workspace Security Center). En kund som vill genomföra ett test, ett koncepttest eller implementera indexering av data från tredje part i Cloud Search måste göra det via en Cloud Search-certifierad partner. Google Workspace Enterprise Plus möjliggör även ytterligare Gmail-integration med andra Google-produkter, vissa externa arkiveringsverktyg och externa OAuth-appar. Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan göras tillgängligt enligt Googles gottfinnande på rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace for Education

 • Google Workspace for Education Fundamentals” (föregående utgåva: G Suite for Education) är en kostnadsfri utgåva av Google Workspace som består av Google Workspace-tjänsterna förutom Kryptering på klientsidan, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate och Workspace-tillägg. Kunderna får 100 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för alla Slutanvändare. Den här utgåvan inkluderar även Uppgifter, Classroom och Chrome Sync som Tjänster.
  • Uppgifter” är en app för lärplattformar som gör att Slutanvändare kan dela ut, samla in och betygsätta elevarbeten.
  • Classroom” är en webbaserad tjänst där Slutanvändare kan skapa och delta i klassrumsgrupper. Med hjälp av Classroom kan eleverna visa uppgifter, skicka in hemuppgifter och ta emot betyg från lärare.
  • Chrome Sync” är en funktion som gör att Slutanvändare kan synkronisera bokmärken, historik, lösenord och andra inställningar på alla enheter där de är inloggade i Chrome.
 • Google Workspace for Education Standard” är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. För användning av uppgraderingen krävs ett minimiköp av Slutanvändarlicenser motsvarande det större värdet av: (a) Kundens antal registrerade heltidselever eller (b) 50 Slutanvändarlicenser. Den omfattar ytterligare funktioner som inställningar för dataregionpolicy för primär data i Kunddata för vissa Tjänster, avancerade säkerhetskontroller, förstärkta verktyg för analys samt Google Workspace Migrate.
 • Google Workspace for Education Teaching and Learning Upgrade” är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. Den omfattar ytterligare funktioner för kommunikation, samarbete och klasshantering samt ytterligare lagringsutrymme motsvarande 100 GB gånger antalet Slutanvändarlicenser.
 • Google Workspace for Education Plus” (föregående utgåva: G Suite Enterprise for Education) är en uppgradering av Google Workspace for Education Fundamentals som är tillgänglig mot en tilläggskostnad. För användning av uppgraderingen krävs ett minimiköp av Slutanvändarlicenser motsvarande det större värdet av: (a) Kundens antal registrerade heltidselever eller (b) 50 Slutanvändarlicenser. Den omfattar ytterligare funktioner som inställningar för dataregionpolicy för primär data i Kunddata för vissa Tjänster, avancerade kontroller, förstärkta verktyg för analys och sökning (sök- och assistansfunktioner för innehåll i datakällor från tredje part är dock enbart tillgängligt för kunder med minst 500 slutanvändarlicenser), Google Workspace Migrate samt ytterligare funktioner för kommunikation, samarbete, klasshantering och ytterligare lagringsutrymme motsvarande 20 GB gånger antalet Slutanvändarlicenser. En kund som vill genomföra ett test, ett koncepttest eller implementera indexering av data från tredje part i Cloud Search måste göra det via en Cloud Search-certifierad partner.

Arkiverad användare i Google Workspace

Med erbjudandet ”Arkiverad användare” för utgåvorna av Google Workspace och G Suite som anges nedan kan en organisation behålla Slutanvändarkonton för tidigare Slutanvändare i syfte att arkivera Kunddata. Om så anges nedan ingår även Google Arkiv i utgåvan. Lagringsutrymme för respektive utgåva:

 • Google Workspace Business Starter – Arkiverad användare”: Kunderna får 30 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje arkiverad Slutanvändare.
 • Google Workspace Business Standard – Arkiverad användare”: Kunderna får ett totalt lagringsutrymme på Google Drive motsvarande 2 TB gånger antalet arkiverade Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje arkiverad Slutanvändare.
 • G Suite Business – Arkiverad användare”: Kunderna får ett 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje arkiverad Slutanvändare. G Suite Business – Arkiverad användare omfattar Google Arkiv.
 • Google Workspace Business Plus – Arkiverade användare”: Kunderna får ett totalt lagringsutrymme på Google Drive motsvarande 5 TB gånger antalet arkiverade Slutanvändare. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje arkiverad Slutanvändare. Google Workspace Business Plus – Arkiverad användare omfattar Google Arkiv.
 • Google Workspace Enterprise Standard – Arkiverad användare”: Kunderna får ett totalt lagringsutrymme på Google Drive motsvarande 5 TB gånger antalet arkiverade Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan erbjudas efter Googles eget gottfinnande efter rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje arkiverad Slutanvändare. Google Workspace Enterprise Standard – Arkiverad användare omfattar Google Arkiv.
 • Google Workspace Enterprise Plus – Arkiverad användare” (föregående utgåva: G Suite Enterprise – Arkiverad användare): Kunderna får ett totalt lagringsutrymme på Google Drive motsvarande 5 TB gånger antalet arkiverade Slutanvändare. Mer lagringsutrymme kan erbjudas efter Googles eget gottfinnande efter rimlig begäran till Google. Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje arkiverad Slutanvändare. Google Workspace Enterprise Plus – Arkiverad användare omfattar Google Arkiv.

Google Workspace Essentials (tidigare utgåvor: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • Google Workspace Essentials” är en utgåva av Google Workspace som består av Google Kalender, Google Chat, Google Dokument, Google Drive, Google Formulär, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Kalkylark, Google Sites, Google Presentationer och Google Tasks och följande som används i samband med föregående Tjänster: (a) Cloud Identity Management, (b) Google Kontakter och (c) Google Groups for Business. Kunderna har en gräns för det totala lagringsutrymme på Google Drive som används av Slutanvändarna, enligt beskrivningen på support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • Google Workspace Enterprise Essentials” är en utgåva av Google Workspace som består av tjänsterna i Google Workspace Essentials, men har följande lagringsmöjligheter: (a) Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 1 TB för varje Slutanvändare, (b) Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • Google Workspace Enterprise Essentials Plus” är en utgåva av Google Workspace som består av tjänsterna i Google Workspace Essentials, men med följande funktioner: (a) Google Workspace Enterprise Essentials Plus inkluderar även funktioner för förebyggande av dataförlust för Google Drive, policyinställningar för dataregion för primär data inom Kunddata för vissa tjänster samt utökade säkerhets- och kontrollfunktioner för Administratörer (inklusive Google Workspace säkerhetscenter) och (b) följande lagringsmöjligheter gäller för Google Workspace Enterprise Essentials Plus: (i) Kunder som har fem eller fler Slutanvändare får ett sammantaget lagringsutrymme på Google Drive på 5 TB för varje Slutanvändare, (ii) Kunder som har fått rabatt på Google för ideella organisationer eller har fyra eller färre Slutanvändare får 1 TB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare.

Google Workspace Essentials Starter

 • Google Workspace Essentials Starter” är en kostnadsfri utgåva av Google Workspace som består av tjänsterna i Google Workspace Essentials-utgåvan men med följande lagringskapacitet: Kunderna får 15 GB lagringsutrymme sammanlagt för Google Drive och Google Foto kombinerat för varje Slutanvändare. Kunderna har en gräns på 25 Slutanvändare.

Google Workspace Frontline

 • Google Workspace Frontline” är en utgåva av Google Workspace som består av alla Google Workspace-tjänster förutom Kryptering på klientsidan, Google Arkiv, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate och Workspace-tilläggen. Kunderna får 2 GB lagringsutrymme sammantaget på Google Drive, Google Foto och Gmail för varje Slutanvändare. Lagringsgränsen i föregående mening gäller alla Slutanvändare som använder Google Workspace Frontline, även om Kunden har köpt ett annat Google-erbjudande med andra lagringsgränser. Kunderna får enbart tillåta Slutanvändare som uppfyller vissa kvalificeringskrav (enligt beskrivningen på https://support.google.com/a/answer/10427827) att använda Google Workspace Frontline.

Cloud Search Platform

 • Cloud Search Platform” är en utgåva av Google Workspace som består av Google Cloud Search och följande tjänster för användning i samband med Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management, (b) Google Kontakter och (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform tillhandahåller sök- och assistansalternativ för innehåll i tredje parts datakällor.

Google Voice och Google SIP Link

 • Voice Starter” är en utgåva av Google Voice som kan läggas till mot en extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter upp till tio Slutanvändare i ett land.
 • Voice Standard” är en version av Google Voice som kan läggas till utan extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter valfritt antal Slutanvändare i ett land. I Voice Standard ingår även Google SIP Link, kompatibilitet med fasta telefoner och virtuell receptionist på flera nivåer.
 • Voice Premier” är en version av Google Voice som kan läggas till utan extra kostnad i valfri utgåva av Google Workspace och som tillåter valfritt antal Slutanvändare i flera länder. I Voice Premier ingår även SIP Link, kompatibilitet med fasta telefoner, virtuell receptionist på flera nivåer och avancerad rapporteringsfunktion.
 • Google SIP Link Standard” är en version av Google SIP Link som, mot en tilläggskostnad, kan läggas till i alla utgåvor av Google Workspace och som har stöd för valfritt antal Slutanvändare i ett land. Google SIP Link Standard omfattar även kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.
 • Google SIP Link Premier” är en version av Google SIP Link som, mot en tilläggskostnad, kan läggas till i valfri utgåva av Google Workspace och som har stöd för valfritt antal Slutanvändare i flera länder. Google SIP Link Premier omfattar även kompatibilitet med fasta telefoner och funktioner för virtuell receptionist på flera nivåer.

Säkra kontroller i Google Workspace

 • Säkra kontroller” är en separat SKU som kan läggas till mot en tilläggskostnad i Google Workspace Enterprise Plus-utgåvan.

Internationella samtal i Meet

 • Internationella samtal i Meet” är en separat SKU som kan läggas till i alla Google Workspace-utgåvor. Det kostar inget att prenumerera på Internationella samtal i Meet, men användningen debiteras per minut.

Ytterligare lagringsutrymme i Workspace

 • Ytterligare lagringsutrymme i Workspace” är en separat SKU som kan läggas till mot en tilläggskostnad i valfri Google Workspace-utgåva så länge utgåvan inte begränsar lagringen på Slutanvändarbasis. Kunderna kan öka den totala mängden gemensamt lagringsutrymme med 10 TB för varje prenumeration på ytterligare lagringsutrymme i Workspace som köps. Det finns ingen gräns för hur många prenumerationer på ytterligare lagringsutrymme som kan köpas.

Tilläggsprodukter:

Tilläggsprodukter omfattas inte av Google Workspace-avtalet och är inte Google Workspace-tjänster. Användning av Tilläggsprodukter omfattas av Ytterligare produktvillkor. Användning av Tilläggsprodukter omfattas dessutom av ytterligare villkor enligt följande:

 • Hanterad Google Play” är en plattform som Google tillhandahåller Kunden för hantering av Android-enheter som tillhandahålls eller identifieras av Kunden som används av dess Slutanvändare. Kunden kan använda Hanterad Google Play för att administrera appar på sådana enheter från hanterad Play Butik. Användning av Hanterad Google Play omfattas av villkoren på www.android.com/enterprise/terms.