Угода про використання Google Workspace (онлайн-версія)

 • Перейдіть до Додаткових умов, щоб дізнатися про послуги, які стали доступними завдяки новій інфраструктурі облікових записів.

 • Цю угоду про використання Google Workspace (онлайн-версію) ("Угода") укладають між собою Google і організація, яка приймає ці умови ("Клієнт"). "Google" – це 1) Google Voice Canada Corporation, юридична адреса: 44 Chipman Hill, Suite 1000, Saint John, New Brunswick E2L 2A9 Canada, лише коли це стосується Сервісів Google Voice і Клієнт має платіжну адресу в Канаді, і 2) Google LLC, юридична адреса: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, коли це стосується всіх інших Сервісів Google Workspace. Ця угода набуває чинності в день, коли ви натискаєте кнопку "Приймаю" нижче, або (якщо застосовно) з дати її підписання ("Дата набуття чинності"). Приймаючи умови Угоди від імені свого роботодавця або іншої організації, ви заявляєте та гарантуєте, що: 1) маєте юридичні повноваження зобов'язувати свого роботодавця чи відповідну організацію дотримуватися викладених тут умов; 2) прочитали та зрозуміли положення Угоди; 3) приймаєте умови цієї Угоди від імені особи, яку представляєте. Якщо ви не маєте юридичних повноважень зобов'язувати роботодавця або відповідну організацію, не натискайте кнопку "Приймаю" нижче (або не підписуйте цю Угоду). Ця Угода регулює доступ Клієнта до Сервісів і їх використання згідно з умовами, зазначеними у відповідній Формі замовлення.

 • 1. Сервіси. Google надаватиме Сервіси, зазначені у відповідній Формі замовлення, згідно з відповідною Угодою про рівень обслуговування. Клієнт може користуватися Сервісами, зазначеними у відповідній Формі замовлення, згідно з цією Угодою.

  • 1.1 Технічні засоби та передача даних. Усі технічні засоби, що використовуються для збереження та обробки Даних клієнта, мають відповідати належним стандартам безпеки, не нижчим за стандарти безпеки технічних засобів, які Google використовує, щоб зберігати та обробляти свою інформацію подібного типу. У рамках надання Сервісів Google може передавати Дані клієнта в США або будь-яку іншу країну, де компанія Google чи її агенти мають технічні засоби, а також зберігати та обробляти їх у будь-якій такій країні. Користуючись Сервісами, Клієнт погоджується, що його Дані можуть передаватися, зберігатися та оброблятися в такий спосіб.

  • 1.2 Відсутність реклами. Незважаючи на інші положення Угоди, Google не оброблятиме Дані клієнта в рекламних цілях і не розміщуватиме Рекламу в Сервісах.

  • 1.3 Нові функції або Сервіси. Google може час від часу додавати до Сервісів нові додатки та функції, для користування якими Клієнту, можливо, знадобиться прийняти додаткові умови.

  • 1.4 Підтвердження для використання Сервісів. Щоб користуватися Сервісами, Клієнт має підтвердити Електронну адресу домену або Доменне ім'я. Якщо Клієнт не має дозволу використовувати Електронну адресу домену чи не володіє та не керує Доменним ім'ям, компанія Google не зобов'язана надавати йому доступ до Сервісів і може без попередження видалити його Обліковий запис.

  • 1.5 Спеціальні умови використання. Спеціальні умови використання цим згадуванням включаються в Угоду.

 • 2. Зміни.

  • 2.1 Зміни Сервісів.

   • 2.1.1 Правила щодо припинення дії. Google зобов'язується повідомляти Клієнта про Суттєве припинення підтримки не пізніше ніж за 12 місяців, якщо не визначить належним чином що: 1) Google не може виконати це зобов'язання відповідно до положень закону або контракту (зокрема, у випадку змін у відповідному законі або контракті); або 2) подальше надання доступу до Сервісу, для якого припиняється підтримка, може а) становити загрозу для безпеки або б) створювати значні економічні чи технічні труднощі.

   • 2.1.2 Інші зміни. Відповідно до Розділу 2.1.1 "Правила щодо припинення дії", Google може вносити зміни в Сервіси, зокрема додавати й оновлювати будь-які з них або припиняти роботу Сервісів чи окремих їх функцій. Google зобов'язується повідомляти Клієнта про будь-які істотні зміни в Основних сервісах.

  • 2.2. Зміни Положень, наведених за URL-адресами.

   • 2.2.1 Зміни до Положень, наведених за URL-адресами. Google може змінити Положення, наведені за URL-адресами, відповідно до Розділу 2.2.4 "Заперечення щодо змін".

   • 2.2.2 Сповіщення про істотні зміни. Google зобов'язується повідомляти Клієнта про будь-які істотні зміни в Положеннях, наведених за URL-адресами.

   • 2.2.3 Набуття чинності змінами. Суттєві зміни Положень, наведених за URL-адресами, набувають чинності через 30 днів після надсилання сповіщення, за такими винятками: 1) суттєві несприятливі зміни в Угоді про рівень обслуговування починають діяти через 90 днів після надсилання сповіщення; 2) зміни, що стосуються нових Сервісів чи функцій, починають діяти негайно.

   • 2.2.4 Заперечення щодо змін. Коли зміни Положень, наведених за URL-адресами, не спричинені виконанням ухвали суду, судовим чи адміністративним наказом уповноваженого органу або чинним законодавством і не стосуються нових Сервісів або Функцій:

    • 1) якщо зміна Положень, наведених за URL-адресами, має суттєвий негативний вплив на Клієнта, то він може висловити заперечення проти зміни, сповістивши Google протягом 30 днів із моменту отримання повідомлення про зміну;

    • 2) якщо Клієнт сповістив Google у зазначеному порядку, то він зможе керуватися Положеннями, наведеними за URL-адресами, які діяли до моменту зміни, доки: а) не закінчиться поточний Термін дії замовлення, або б) не мине 12 місяців після того, як компанія Google повідомила Клієнта про зміну (залежно від того, яка з цих дат настане раніше).

 • 3. Зобов'язання Клієнта.

  • 3.1 Відповідність. Клієнт гарантує, що: а) він і його Кінцеві користувачі використовуватимуть Сервіси, зокрема для доступу до Даних клієнта та їх використання Клієнтом і Кінцевими користувачами, відповідно до цієї Угоди й усіх застосовних умов договорів та правил, зокрема трудових договорів і правил роботодавця щодо використання технологій, гарантування безпеки й конфіденційності; б) він докладе комерційно обґрунтованих зусиль, щоб запобігти несанкціонованому доступу до Сервісів або їх несанкціонованому використанню; в) він своєчасно сповіщатиме Google про будь-які відомі йому випадки несанкціонованого використання Сервісів або несанкціонованого доступу до них.

  • 3.2 Додаткові продукти. Google може надати Клієнту або його Кінцевим користувачам доступ до Додаткових продуктів. Робота з Додатковими продуктами регулюється відповідними Умовами використання.

  • 3.3 Адміністрування Сервісів.

   • 3.3.1 Консоль адміністратора. Google надає Клієнту доступ до Консолі адміністратора, щоб Адміністратор міг керувати тим, як Клієнти та Кінцеві користувачі (якщо такі є) працюють із Сервісами. У Консолі адміністратора Клієнт може призначити одного або кількох Адміністраторів, які отримають доступ до Облікових записів адміністраторів. Клієнт несе відповідальність за: (a) збереження конфіденційності та захист Облікових записів кінцевих користувачів і пов’язаних паролів; (б) будь-яке використання Облікових записів кінцевих користувачів. Клієнт погоджується з тим, що відповідальність Google не поширюється на внутрішнє керування Сервісами або їх адміністрування для Клієнта чи будь-яких Кінцевих користувачів.

   • 3.3.2 Доступ Адміністраторів до Облікових записів кінцевих користувачів. Адміністратори можуть отримувати, контролювати, використовувати, змінювати, утримувати або розголошувати Дані клієнта, пов'язані з будь-якими Обліковими записами кінцевих користувачів, а також керувати доступом Кінцевих користувачів до Сервісів. Крім того, вони можуть: 1) керувати налаштуваннями Облікових записів кінцевих користувачів (зокрема, змінювати паролі); 2) вилучати або вимикати будь-які Сервіси, Додаткові продукти й інші сервіси та продукти, які активовано або встановлено з використанням Облікового запису кінцевого користувача. Клієнт може використовувати Додаткові продукти або інші сервіси чи продукти з Облікових записів кінцевих користувачів на власний ризик.

   • 3.3.3 Торговельний посередник як Адміністратор. Якщо Клієнт замовляє Сервіси через Торговельного посередника, останньому на розсуд Клієнта може бути надано доступ до Облікового запису клієнта та Облікових записів його кінцевих користувачів. У відносинах між Google і Клієнтом Клієнт несе повну відповідальність за: 1) доступ Торговельного посередника до Облікового запису клієнта та Облікових записів його кінцевих користувачів; 2) визначення в Угоді з торговельним посередником взаємних прав і зобов'язань Торговельного посередника та Клієнта щодо надання Сервісів.

   • 3.3.4 Згоди. Клієнт зобов'язується отримувати всі необхідні згоди на: 1) використання Сервісів Клієнтом і Кінцевими користувачами (якщо такі є); 2) надання доступу до Даних клієнта, їх збереження та обробку в рамках цієї Угоди.

  • 3.4 Обмеження щодо використання. Клієнт не має права та не повинен дозволяти Кінцевим користувачам або третім сторонам, яких він контролює: а) копіювати, змінювати, декомпілювати, перекладати або дизасемблювати Сервіси, створювати похідні твори, здійснювати зворотну розробку чи іншим способом намагатись отримати вихідні коди Сервісів (якщо це обмеження прямо не заборонено відповідним законодавством); б) субліцензувати, передавати або розповсюджувати будь-які Сервіси; в) продавати, перепродавати чи в інший спосіб надавати Сервіси третій стороні в складі комерційної пропозиції, яка не має істотної цінності окремо від Сервісів; г) надавати або використовувати Сервіси: 1) для Дій, пов'язаних із підвищеним ризиком; 2) у спосіб, який дає змогу уникнути Оплати; 3) для матеріалів і видів діяльності, на які поширюються Міжнародні правила торгівлі зброєю (ITAR) Державного департаменту США; 4) у спосіб, який порушує чи сприяє порушенню Законів про експортний контроль; 5) для передачі, збереження або обробки медичної інформації, на яку поширюється дія норм HIPAA США, за винятком випадків, передбачених угодою HIPAA BAA. Якщо інше не передбачено Спеціальними умовами використання, Клієнт не має права здійснювати або приймати виклики служб екстреної допомоги за допомогою Сервісів і не повинен дозволяти робити цього Кінцевим користувачам.

  • 3.5 Відстеження порушень. Клієнт несе повну відповідальність за відстеження та обробку електронних листів, надісланих на псевдоніми abuse і postmaster його Доменних імен, які можна використовувати з цими Сервісами, а також за надання відповідей на такі листи. Однак Google також може відстежувати електронні листи, надіслані на ці псевдоніми, щоб мати змогу виявити зловживання Сервісами.

  • 3.6 Запит на створення додаткових Облікових записів кінцевих користувачів протягом Терміну дії замовлення. Клієнт може придбати додаткові Облікові записи кінцевих користувачів протягом Терміну дії замовлення: а) надавши Google чи Торговельному посереднику додаткову Форму замовлення (залежно від ситуації); або б) через Консоль адміністратора. Термін дії таких додаткових Облікових записів кінцевих користувачів завершуватиметься в останній день відповідного Терміну дії замовлення.

 • 4. Платежі.

  • 4.1 Замовлення через Торговельного посередника. Якщо Клієнт замовляє Сервіси через Торговельного посередника, то: а) розмір плати за надання Сервісів визначає Торговельний посередник, а всі платежі мають надходити безпосередньо йому відповідно до Угоди з торговельним посередником; б) решта положень Розділу 4 "Платежі" не застосовуються до Сервісів; в) Клієнт отримуватиме Кредити на обслуговування (за наявності) від Торговельного посередника; г) Клієнт може замовити додаткові Облікові записи кінцевих користувачів протягом Терміну дії замовлення, звернувшись до Торговельного посередника; ґ) Google може надавати Конфіденційну інформацію клієнта Торговельному посереднику як Уповноваженій особі відповідно до положень Розділу 7.1 "Зобов'язання щодо дотримання конфіденційності" цієї Угоди.

  • 4.2 Використання та виставлення рахунків. Клієнт здійснюватиме Оплату за використання Сервісів. Компанія Google надсилатиме Клієнту рахунки-фактури за надання Сервісів. Обсяг їх використання буде визначатиметься за допомогою інструментів вимірювання Google. Під час розміщення замовлення на Сервіси Клієнт може вибрати один із перелічених нижче варіантів оплати або будь-який варіант, запропонований компанією Google. Компанія Google може змінити перелік доступних варіантів оплати, зокрема обмежити чи зупинити дію будь-якого з них, письмово повідомивши про це Клієнта за 30 (тридцять) днів (можливо також електронною поштою). Деякі варіанти оплати можуть бути доступні не всім Клієнтам. Клієнт може сплачувати за надання Сервісів, використовуючи способи оплати, зазначені в Розділі 4.3 "Платежі" нижче.

   • 4.2.1 Щомісячний план. Якщо Клієнт вибирає цей варіант, він не зобов'язаний купувати Сервіси на попередньо встановлений термін, а здійснюватиме оплату щомісяця. Компанія Google стягуватиме оплату з Клієнта: (а) за кількістю днів користування Сервісами протягом попереднього місяця; (б) за користування Сервісами в кінці кожного місяця. Під час замовлення Сервісів компанія Google повідомлятиме Клієнту щомісячний тариф і використовуватиме його для розрахунку платежу пропорційно кількості днів використання Сервісів упродовж місяця, у якому здійснено замовлення. Для розрахунку Оплати будь-який неповний день користування Сервісами буде округлено до цілого дня користування Сервісами.

   • 4.2.2 Річний план. Вибираючи цей варіант, Клієнт купує в Google доступ до Сервісів терміном на рік. Google виставлятиме рахунки Клієнту відповідно до варіанта оплати, вибраного у Формі замовлення.

  • 4.3 Платежі. Усі платежі здійснюються в доларах США, якщо інше не зазначено у Формі замовлення або рахунку-фактурі.

   • 4.3.1 Кредитна чи дебетова картка. Оплата Клієнтом за замовлення за допомогою кредитної картки, дебетової картки чи в інший спосіб без виставлення рахунка-фактури здійснюється наприкінці місяця, протягом якого Клієнт користувався Сервісами. Якщо оплата здійснюється з використанням кредитних або дебетових карток, то: 1) Google виставлятиме Клієнту рахунки в установлений термін; 2) Оплата вважатиметься простроченою через тридцять днів після завершення місяця, протягом якого Клієнт користувався Сервісами.

   • 4.3.2 Рахунки-фактури. Платежі за рахунками-фактурами мають бути здійснені протягом тридцяти днів із дати їх виставлення, якщо інше не вказано у Формі замовлення, і вважаються простроченими після завершення цього терміну.

   • 4.3.3 Інші способи оплати. Клієнт може змінити спосіб оплати на інший, доступний у Консолі адміністратора. Компанія Google може дозволити використання інших способів оплати, зробивши їх доступними в Консолі адміністратора. На інші способи оплати можуть поширюватися додаткові положення, які Клієнт має прийняти, перш ніж використовувати ці способи.

  • 4.4 Прострочені платежі.

   • 4.4.1 Оплата вважається простроченою, якщо компанія Google не отримала її від Клієнта до встановленої дати. Якщо Клієнт прострочив платіж, Google може: 1) накласти пеню на суму боргу в розмірі 1,5% на місяць (чи в розмірі найвищої дозволеної законодавством ставки, якщо вона не перевищує півтора відсотка) на весь період із дати, коли платіж мав бути здійснений, до дати повної оплати; 2) призупинити або припинити надання Сервісів.

   • 4.4.2 Клієнт має відшкодувати Google усі належні витрати (зокрема, комісію за адвокатські послуги), пов'язані зі стягненням прострочених платежів, за винятком випадків, коли прострочення таких платежів спричинила неточність платіжної інформації з вини Google.

  • 4.5 Замовлення на покупку. Якщо Клієнту потрібно, щоб у рахунку-фактурі зазначався номер замовлення на покупку, він має вказати цей номер у Формі замовлення. Якщо номер замовлення на покупку не буде надано, то: 1) компанія Google виставлятиме Клієнту рахунки-фактури без номера замовлення на покупку; 2) Клієнт сплачуватиме за рахунками-фактурами, у яких не вказуватиметься номер замовлення на покупку. Будь-які положення в замовленні на покупку вважатимуться недійсними.

  • 4.6 Податки. Сума Оплати не включає податки. За використання Сервісів Клієнт сплачуватиме податки. Якщо це передбачено законодавством, Клієнт утримуватиме Податки зі своїх платежів для компанії Google і надаватиме довідку про сплату ПДВ. Якщо Клієнт не надасть завчасно дійсне свідоцтво про звільнення від податків, він сплачуватиме податки за всіма рахунками-фактурами за використання Сервісів. Клієнт зобов'язаний сплачувати Податки в передбачених законодавством випадках. Це не обмежує зобов'язання щодо здійснення Оплати.

  • 4.7 Перегляд Цін. Google може змінювати Ціни в будь-який час, якщо інше прямо не погоджено в додатках або Формі замовлення. Google має сповістити Клієнта не пізніше ніж за 30 днів до підвищення Цін.

 • 5. Послуги технічної підтримки. Google зобов'язується надавати Клієнту Послуги технічної підтримки протягом Терміну дії замовлення відповідно до Рекомендацій щодо використання служб технічної підтримки. За це може стягуватися Оплата (якщо застосовно). Якщо Клієнт замовляє Сервіси в Торговельного посередника, то визнає та погоджується, що Торговельний посередник може надавати його дані компанії Google, коли це необхідно для вирішення питань, з якими Клієнт звертається до Торговельного посередника або які Клієнт передає через Торговельного посередника компанії Google.

 • 6. Призупинення дії.

  • 6.1. Обмеження щодо Призупинення дії Сервісів. Google може Призупинити дію Сервісів, як описано в Розділах 6.2 "Порушення Правил прийнятного використання" і 6.3 "Екстрене призупинення". Будь-яке Призупинення, описане в цих Розділах, відбуватиметься в мінімально потрібних межах і на мінімальний термін, необхідний, щоб: а) попередити або припинити неправомірне використання; б) попередити або усунути Критичне порушення безпеки; в) дотриматися відповідного законодавства.

  • 6.2 Порушення Правил прийнятного використання. Якщо Google стане відомо, що Клієнт або будь-який Кінцевий користувач порушує Правила прийнятного використання Сервісів, Google вимагатиме, щоб Клієнт усунув порушення. Якщо Клієнт не усуне порушення протягом 24 годин після такої вимоги чи якщо компанія Google буде зобов'язана вжити заходів відповідно до законодавства, Google може Призупинити дію Сервісів.

  • 6.3 Екстрене призупинення. Google може негайно Призупинити доступ Клієнта або Кінцевих користувачів до Сервісів чи Облікових записів кінцевих користувачів, якщо: а) відбулося Критичне порушення безпеки; або б) компанія Google зобов'язана Призупинити таке використання відповідно до чинного законодавства. На вимогу Клієнта компанія Google у якомога коротший термін має повідомити Клієнта про підстави Призупинення, якщо це не заборонено законодавством. У разі Призупинення дії Облікових записів кінцевих користувачів Google надасть Адміністратору Клієнта можливість відновити їх за певних обставин.

 • 7. Конфіденційність.

  • 7.1 Зобов'язання. Згідно з Розділом 7.2 "Розголошення конфіденційної інформації", одержувач має використовувати Конфіденційну інформацію іншої сторони, тільки щоб здійснювати права й дотримуватися зобов'язань відповідно до цієї Угоди. Одержувач має вживати всіх необхідних заходів, щоб захистити Конфіденційну інформацію іншої сторони від розголошення будь-яким іншим сторонам, крім своїх співробітників, Філій, представників і професійних консультантів ("Уповноважені особи"), яким необхідно знати такі відомості та які мають юридичне зобов'язання зберігати їх конфіденційність. Одержувач гарантує, що на Уповноважених осіб поширюються ті самі зобов'язання щодо нерозголошення та використання.

  • 7.2 Розголошення конфіденційної інформації.

   • 7.2.1 Загальні положення. Незалежно від будь-якого іншого положення Угоди, одержувач або його Філії можуть розкривати Конфіденційну інформацію іншої сторони, якщо: 1) це потрібно для Юридичної процедури відповідно до Розділу 7.2.2 "Повідомлення щодо Юридичної процедури"; або 2) на це є письмова згода іншої сторони.

   • 7.2.2 Повідомлення щодо Юридичної процедури. Одержувач уживатиме комерційно обґрунтованих заходів, щоб повідомити іншу сторону, перш ніж розкривати її Конфіденційну інформацію відповідно до Юридичної процедури. Одержувач не зобов'язаний надсилати сповіщення перед розголошенням, якщо його поінформовано, що: 1) йому заборонено надсилати сповіщення згідно із законом; або 2) Юридична процедура пов'язана з винятковими обставинами, зокрема ризиком смерті або тяжких тілесних ушкоджень.

   • 7.2.3 Недопущення розголошення. Одержувач і його Філії зобов'язуються виконувати належні вимоги іншої сторони щодо недопущення розголошення її Конфіденційної інформації.

 • 8. Інтелектуальна власність.

  • 8.1 Права інтелектуальної власності. За винятком випадків, чітко зазначених у цій Угоді, жодна сторона не отримує будь-яких прав (прямих, непрямих чи інших) на контент або Інтелектуальну власність, що належить іншій стороні. У відносинах між сторонами Клієнт володіє всіма Правами інтелектуальної власності на Дані клієнта, а Google – усіма Правами інтелектуальної власності на Сервіси.

  • 8.2 Атрибути бренду. Компанія Google може відображати лише дозволені Атрибути бренду, які Клієнт уповноважив її відображати, завантаживши їх у Сервіси. Google може розміщувати ці Атрибути у визначених місцях веб-сторінок, на яких Сервіси відображаються для Клієнта чи Кінцевих користувачів. Google також може відображати на таких сторінках Атрибути бренду Google, щоб показати, що Сервіси надає Google.

  • 8.3 Відгук. Клієнт на власний розсуд може надсилати в Google Відгук про Сервіси. Якщо Клієнт надсилає Відгук, то він передає Google усі пов'язані з ним права.

 • 9. Маркетинг і популяризація. Кожна сторона може використовувати Атрибути бренду іншої сторони в рамках цієї Угоди та тільки відповідно до неї. Клієнт може публічно заявляти, що він отримує послуги від компанії Google, і відображати Атрибути бренду Google відповідно до Правил щодо торговельних марок. Компанія Google може: (а) усно заявляти, що надає Клієнту свої послуги; (б) включати найменування Клієнта або його Атрибути бренду в список своїх клієнтів у рекламних матеріалах. Будь-яке використання Атрибутів бренду має приносити вигоду стороні, яка володіє Правами інтелектуальної власності на них. Кожна сторона може відкликати право іншої на використання своїх Атрибутів бренду, письмово сповістивши про це іншу сторону та надавши належний час, щоб припинити таке використання.

  • 10. Заяви, гарантії та застереження.

   • 10.1 Заяви та гарантії. Кожна сторона заявляє, що: а) має повне право та повноваження укладати цю Угоду; б) дотримуватиметься всіх законів і правил, що стосуються надання або використання Сервісів у відповідних випадках.

   • 10.2 Відмова від зобов'язань. За винятком випадків, прямо передбачених у цій Угоді, у максимальних межах, які допускає відповідне законодавство, компанія Google: а) не надає жодних інших гарантій (прямих, непрямих, установлених законодавством або будь-яких інших), зокрема щодо придатності для продажу, відповідності конкретній меті, непорушення будь-яких прав або безперебійного чи безпомилкового функціонування Сервісів; б) не робить жодних заяв про контент або інформацію, що стали доступні через Сервіси. Якщо в Угоді не вказано інше, Клієнт визнає, що за допомогою Сервісів не можна здійснювати та приймати виклики служб екстреної допомоги.

  • 11. Термін дії та припинення.

   • 11.1 Термін дії Угоди. Ця Угода є дійсною протягом указаного Терміну дії. Дію Угоди може бути припинено відповідно до зазначених у ній умов.

   • 11.2 Поновлення.

    • 11.2.1 Щомісячний план. За умовами Щомісячного плану Клієнт не зобов'язується купувати Сервіси на попередньо визначений термін, і тому поновлювати Щомісячний план не потрібно. Натомість Google продовжує стягувати оплату з Клієнта відповідно до Розділу 4.1.1 вище.

    • 11.2.2 Річний план. У кінці кожного Терміну дії замовлення Сервіси поновлюються відповідно до налаштувань, вибраних Клієнтом у Формі замовлення або Консолі адміністратора.

    • 11.2.3 Загальні умови. Клієнт може змінити кількість Облікових записів кінцевих користувачів, які слід поновлювати, через Консоль адміністратора. Якщо сторони не домовляться про інше, Клієнт і надалі перераховуватиме Google Оплату за кожен поновлений Обліковий запис кінцевого користувача згідно з чинними на момент поновлення тарифами. Якщо одна сторона не захоче поновлювати Сервіси, вона має письмово сповістити про це іншу сторону принаймні за 15 (п’ятнадцять) днів до завершення поточного Терміну дії замовлення. Це сповіщення про відмову набуває чинності після завершення поточного Терміну дії замовлення.

   • 11.3 Припинення дії внаслідок порушення. Кожна сторона може припинити дію Угоди, якщо інша сторона: а) істотно порушує Угоду й не усуває це порушення протягом тридцяти днів після отримання письмового сповіщення або б) припиняє свою діяльність чи стає суб'єктом судової справи про банкрутство, яка не закривається протягом дев'яноста днів.

   • 11.4 Припинення дії внаслідок бездіяльності. Google залишає за собою право через 30 днів після сповіщення припинити дію Угоди та надання Сервісів, якщо протягом 60 днів поспіль Клієнт і всі Кінцеві користувачі: а) не входили в Консоль адміністратора або б) не використовували Сервіси.

   • 11.5 Наслідки припинення дії Угоди. У разі припинення дії Угоди або закінчення її терміну, залежно від ситуації, також припиняється дія всіх Форм замовлення. У разі припинення дії Угоди або закінчення її терміну: а) усі права та доступ до Сервісів відповідно до умов Угоди (зокрема, доступ до Даних клієнта) припиняють дію; б) Google надсилає Клієнту остаточний рахунок-фактуру.

   • 11.6 Збереження юридичної сили. У разі завершення терміну або припинення дії Угоди залишаються чинними такі Розділи: 4 "Платежі", 7 "Конфіденційність", 8 "Інтелектуальна власність", 10.2 "Відмова від зобов'язань", 11.5 "Наслідки припинення дії Угоди", 12 "Відшкодування", 13 "Відповідальність", 14 "Різне" і 15 "Визначення".

  • 12. Відшкодування.

   • 12.1 Зобов'язання Google щодо відшкодування. Google захищатиме Клієнта та його Філії, які є сторонами цієї Угоди ("Сторони клієнта, які отримують відшкодування"), а також компенсуватиме Відшкодовану заборгованість за будь-яким Позовом третьої сторони у випадках, коли використання Сторонами клієнта, які отримують відшкодування, будь-яких Відшкодованих матеріалів Google відповідно до цієї Угоди порушує Права інтелектуальної власності третьої сторони.

   • 12.2 Зобов'язання Клієнта щодо відшкодування. Якщо це не заборонено відповідним законом, Клієнт захищатиме компанію Google і її Філії, а також компенсуватиме Відшкодовану заборгованість за будь-яким Позовом третьої сторони, пов'язану з: а) будь-якими Відшкодованими матеріалами клієнта; б) використанням Сервісів Клієнтом або Кінцевими користувачами, яке порушує Правила прийнятного використання чи Обмеження щодо використання.

   • 12.3 Винятки щодо відшкодувань. Виконання зобов'язань, передбачених Розділом 12.1 "Зобов'язання Google щодо відшкодування" і 12.2 "Зобов'язання Клієнта щодо відшкодування", не буде вимагатися, якщо відповідні вимоги виникають з однієї з таких причин: а) сторона, яка отримує відшкодування, порушила цю Угоду; б) Відшкодовані матеріали Google або Клієнта (залежно від ситуації) комбінувалися з матеріалами, отриманими не від сторони, яка надає відшкодування, відповідно до Угоди, якщо таке комбінування не передбачено Угодою.

   • 12.4 Умови відшкодування. Зобов'язання, передбачені Розділами 12.1 "Зобов'язання Google щодо відшкодування" і 12.2 "Зобов'язання Клієнта щодо відшкодування", виникають за наведених нижче умов.

    • 12.4.1 Сторона, яка отримує відшкодування, повинна негайно письмово повідомляти сторону, яка надає відшкодування, про будь-які заяви, що передували Позову третьої сторони, а також повинна належним чином співпрацювати зі стороною, яка надає відшкодування, щоб урегулювати такий позов і заяви. Якщо порушення вимог цього Розділу 12.4.1 перешкоджає захисту проти Позову третьої сторони, то зобов'язання сторони, яка надає відшкодування, відповідно до Розділу 12.1 "Зобов'язання Google щодо відшкодування" або 12.2 "Зобов'язання Клієнта щодо відшкодування" (залежно від ситуації) зменшуються пропорційно до розміру шкоди.

    • 12.4.2 Сторона, яка отримує відшкодування, має передати стороні, яка надає відшкодування, повний контроль над веденням процесу за Позовом третьої сторони в частині, що підлягає відшкодуванню, за дотримання таких умов: 1) сторона, яка отримує відшкодування, може найняти за свій рахунок власного адвоката, що не контролює хід справи; 2) будь-яке врегулювання, за умовами якого сторона, яка отримує відшкодування, має визнати відповідальність, сплатити кошти, здійснити певні дії або ж утриматися від певних дій, можливе тільки з письмової згоди такої сторони, яку вона не повинна невиправдано затримувати, обумовлювати чи відмовлятися надавати.

   • 12.5 Санкції.

    • 12.5.1 Якщо компанія Google обґрунтовано припускає, що Сервіси можуть порушувати Права інтелектуальної власності третьої сторони, то вона може на свій розсуд і власним коштом: 1) забезпечити право для Клієнта надалі використовувати Сервіси; 2) внести відповідні зміни в Сервіси, не зменшуючи істотно їх функціональність; або 3) замінити Сервіси альтернативними з аналогічними функціями, які не порушують прав третіх сторін.

    • 12.5.2 Якщо Google вважає, що санкції, зазначені в Розділі 12.5.1, не є комерційно обґрунтованими, надання відповідних Сервісів може бути призупинено або припинено.

   • 12.6 Виняткові права та зобов'язання. Не обмежуючи прав кожної зі сторін на припинення Угоди, у цьому Розділі 12 "Відшкодування" наведено єдину й виняткову санкцію згідно з цією Угодою, яка стосується заяв третіх сторін про Порушення прав інтелектуальної власності, на які розповсюджується цей Розділ 12 "Відшкодування".

  • 13. Відповідальність.

   • 13.1 Обмежена відповідальність.

    • 13.1.1 Наскільки це дозволяє відповідний закон і з урахуванням положень Розділу 13.2 "Необмежена відповідальність", жодна сторона не несе Відповідальності, що випливає з цієї Угоди або пов'язана з нею, за: 1) утрачені доходи, прибутки, заощадження або ділову репутацію організації; 2) непряму, спеціальну, випадкову й матеріальну шкоду.

    • 13.1.2.Сукупна Відповідальність кожної сторони за спричинену шкоду, що випливає з цієї Угоди або пов'язана з нею, обмежується Оплатою, яку Клієнт здійснив за цією Угодою протягом 12 місяців, що передували даті виникнення відповідальності.

   • 13.2 Необмежена відповідальність. Жодне положення цієї Угоди не виключає та не обмежує Відповідальність кожної сторони у випадку: а) смерті, завдання шкоди здоров'ю або майну, спричиненої недбалістю однієї зі сторін або її працівників чи представників; б) шахрайства або навмисного введення в оману; в) настання зобов'язань, викладених у Розділі 12 "Відшкодування"; в) порушення Прав інтелектуальної власності іншої сторони; г) настання зобов'язань, пов'язаних з оплатою відповідно до Угоди; ґ) наявності обставин, за яких, згідно з відповідним законом, відповідальність не можна виключити або обмежити.

  • 14. Різне.

   • 14.1 Сповіщення. Google може інформувати Клієнта такими способами: а) надсилати електронні листи на Електронну адресу для сповіщень або б) публікувати сповіщення в Консолі адміністратора. Клієнт також може надсилати Google електронні листи на адресу legal-notices@google.com. Сповіщення вважатиметься отриманим, якщо виконано одну з таких умов: а) електронний лист було надіслано, незалежно від того, чи отримала його інша сторона; або б) сповіщення опубліковано в Консолі адміністратора. Клієнт має стежити за актуальністю Електронної адреси для сповіщень протягом Терміну дії Угоди.

   • 14.2 Електронні листи. Згідно з цією Угодою, сторони можуть отримувати письмові дозволи або згоду електронною поштою.

   • 14.3 Передача. Жодна сторона не може передати комусь цю Угоду без письмової згоди іншої сторони, за винятком випадків, коли Угода передається Філії за таких умов: а) правонаступник дає письмову згоду дотримуватися положень Угоди; б) сторона, що передає Угоду, погоджується нести відповідальність згідно з цією Угодою, якщо правонаступник порушить свої зобов'язання; в) сторона, що передає Угоду, сповістила про це іншу сторону. Будь-які інші спроби передачі вважаються недійсними.

   • 14.4 Передача Контролю. У разі передачі Контролю, не пов'язаної з внутрішньою реструктуризацією або реорганізацією: а) сторона, яка передає Контроль, має письмово сповістити іншу сторону протягом 30 днів після такої зміни; б) інша сторона може розірвати Угоду будь-коли протягом 30 днів після отримання письмового сповіщення.

   • 14.5 Форс-мажор. Жодна сторона не відповідає за невиконання або затримку виконання своїх зобов'язань, якщо це спричинили обставини, які не залежать від неї, зокрема обставини непереборної сили, стихійні лиха, терористичні акти, повстання або війна.

   • 14.6 Укладання субконтрактів. Компанія Google має право передовіряти зобов'язання згідно з умовами цієї Угоди, проте залишається відповідальною перед Клієнтом за виконання таких зобов'язань.

   • 14.7 Відсутність відмови від прав. Жодна сторона не може вважатися такою, що відмовилася від своїх прав, якщо вона не користується (або користується із затримкою) будь-якими правами, передбаченими цією Угодою.

   • 14.8 Застосування. Якщо будь-який Розділ (або частину Розділу) Угоди буде визнано недійсним, незаконним чи не забезпеченим позовом, усі інші положення Угоди залишаться чинними.

   • 14.9 Відсутність агентських відносин. Ця Угода не передбачає створення між сторонами посередницьких чи партнерських відносин або спільного підприємства.

   • 14.10 Відсутність третіх сторін-бенефіціарів. Ця Угода не надає жодних переваг будь-яким третім сторонам, якщо в ній прямо не зазначено інше.

   • 14.11 Засіб судового захисту. Жодне положення цієї Угоди не обмежує можливості сторін шукати засоби судового захисту.

   • 14.12 Чинне законодавство. Усі претензії, що виникають унаслідок цієї Угоди або пов'язані з нею чи Сервісами, регулюються правом штату Каліфорнія (США) за винятком норм колізійного права й підлягають розгляду виключно федеральними судами чи судами штату в окрузі Санта-Клара, штат Каліфорнія, США. Сторони погоджуються на персональну юрисдикцію таких судів.

   • 14.13 Поправки. За винятком випадків, окремо обумовлених Угодою, усі поправки потрібно вносити в письмовій формі з прямим зазначенням того, що поправка стосується цієї Угоди. Їх мають підписати обидві сторони.

   • 14.14 Незалежна розробка. Ніщо в цій Угоді не може тлумачитися як заборона чи обмеження прав будь-якої зі сторін на незалежну розробку, надання або придбання будь-яких матеріалів, послуг, продуктів, програм або технологій, схожих на ті, що є предметом Угоди, за умови, що при цьому сторона не порушує свої зобов'язання відповідно до Угоди.

   • 14.15 Повнота угоди. В Угоді викладено всі умови, погоджені сторонами. Вона замінює всі попередні або одночасні угоди між сторонами щодо предмета цієї Угоди. Укладаючи Угоду, жодна зі сторін не спирається на будь-які заяви, твердження та гарантії (зокрема, висловлені необережно чи ненавмисно) і не отримує у зв'язку з ними жодних прав або санкцій, якщо інше не було чітко визначено в цій Угоді. Угода включає посилання на інші положення (зокрема Положення, наведені за URL-адресами), які цим згадуванням включаються в Угоду.

   • 14.16 Суперечливі положення. Якщо виникає суперечність між документами, які входять до складу цієї Угоди, пріоритетність їх застосування така: Форма замовлення; Угода; Положення, наведені за URL-адресами.

   • 14.17 Примірники документів. Сторони можуть підписати цю Угоду, обмінявшись примірниками документів, такими як факсимільні копії, файли PDF або інші електронні копії, які разом формують один документ.

   • 14.18 Електронні підписи. Сторони погоджуються на використання електронних підписів.

   • 14.19 Заголовки. Заголовки використовуються в Угоді тільки для довідки та не впливають на тлумачення Угоди.

  • 15. Визначення.

   • Правила прийнятного використання – це правила прийнятного використання Сервісів, доступні за адресою https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

   • Обліковий запис – це облікові дані облікового запису Google Клієнта й відповідний доступ до Сервісів, який надається Клієнту в рамках цієї Угоди.

   • Додаткові продукти – це продукти, сервіси й додатки, які не належать до Сервісів, але можуть бути доступними для використання разом із ними.

   • Умови використання додаткових продуктів – це чинні умови використання, доступні за адресою https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

   • Обліковий запис адміністратора – це тип Облікового запису кінцевого користувача, який Клієнт (або Торговельний посередник, якщо такий є) може використовувати, щоб адмініструвати Сервіси.

   • Консоль адміністратора – це онлайн-консолі та інструменти, які Google надає Клієнту, щоб адмініструвати Сервіси.

   • Адміністратори– це призначені Клієнтом технічні працівники, які від його імені адмініструють Сервіси й можуть мати доступ до Даних клієнта та Облікових записів кінцевих користувачів.

   • Реклама – це онлайнові оголошення, які Google показує Кінцевим користувачам, за винятком оголошень, які Клієнт безпосередньо вибирає, щоб компанія Google або будь-яка з її Філій показували в Сервісах згідно з окремою угодою (наприклад, оголошення Google AdSense, які Клієнт розміщує на веб-сайті, створеному ним за допомогою сервісу Google Сайти, що належить до Сервісів).

   • Філія – будь-яка організація, яка прямо чи непрямо Контролює сторону угоди або перебуває під Контролем сторони угоди чи особи або організації, що її Контролює.

   • BAA або Угода про ділове партнерство – це додаток до цієї Угоди, який регулює обробку Захищеної медичної інформації (як визначено в HIPAA).

   • Атрибути бренду – це торгові назви, торговельні марки, логотипи, доменні імена й інші атрибути бренду кожної зі сторін.

   • Конфіденційна інформація – це відомості, розкриті однією стороною (або її Філією) іншій стороні в рамках цієї Угоди, що позначені як конфіденційні або зазвичай вважаються такими за подібних обставин. Дані клієнта є його Конфіденційною інформацією. Інформація не вважається конфіденційною, якщо одержувач дізнався її самостійно, якщо її надала одержувачу третя сторона, яка не має зобов'язань щодо дотримання конфіденційності, або якщо інформація стала загальнодоступною не з вини одержувача.

   • Контроль – це володіння більше ніж 50% акцій із правом голосу або контрольною часткою участі в капіталі сторони.

   • Основні сервіси – це "Основні сервіси Google Workspace", як описано в Стислому огляді сервісів.

   • Дані клієнта – це дані, які Клієнт, його Філії або Кінцеві користувачі надають, зберігають, надсилають або отримують за допомогою Сервісів.

   • Відшкодовані матеріали клієнта – це Дані клієнта та його Атрибути бренду.

   • Електронна адреса домену – це електронна адреса з Доменним ім'ям, яка використовується у зв'язку із Сервісами.

   • Доменне ім'я– це доменне ім'я, указане у Формі замовлення, яке використовується у зв'язку із Сервісами.

   • Критичне порушення безпеки – це: а) використання Сервісів Клієнтом або Кінцевими користувачами з порушенням Правил прийнятного використання, яке може зашкодити: 1) роботі Сервісів, 2) використанню Сервісів іншими клієнтами або 3) функціонуванню мережі чи серверів Google, які використовуються для надання Сервісів; або б) несанкціонований доступ третьої сторони до Сервісів.

   • Кінцеві користувачі – це особи, яким Клієнт дозволяє користуватися Сервісами та обліковими записами яких керує Адміністратор.

   • Обліковий запис кінцевого користувача – це обліковий запис, розміщений на серверах Google, який на прохання Клієнта створив Адміністратор для Кінцевого користувача, щоб той мав доступ до Сервісів.

   • Закони про експортний контроль – це всі відповідні закони та правила, як регулюють експорт і реекспорт, зокрема: а) Правила експортного контролю (EAR) Міністерства торгівлі США; б) торговельно-економічні санкції Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США; в) Міжнародні правила торгівлі зброєю (ITAR) Державного департаменту США.

   • Відгук – це відгук або пропозиції Клієнта щодо Сервісів, надані компанії Google.

   • Оплата – це добуток, отриманий від множення Цін на обсяг Сервісів, використаних або замовлених Клієнтом, плюс усі відповідні Податки.

   • Відшкодовані матеріали Google – це технологія Google, яка використовується, щоб надавати Сервіси, та Атрибути бренду.

   • Дії, пов'язані з підвищеним ризиком, – це діяльність, під час якої неналежне використання Сервісів або збій у їх роботі може призвести до смерті, травмування або нанесення шкоди довкіллю, зокрема експлуатація атомних станцій, систем керування повітряним рухом, систем життєзабезпечення або систем військового призначення.

   • HIPAA – Закон "Про звітність і безпеку медичного страхування" (Health Insurance Portability and Accountability Act) 1996 року з поправками, які можуть вноситися час від часу, а також будь-якими нормами, випущеними з того часу.

   • зокрема – це поняття, що означає "включно з чимось, але не обмежуючись цим".

   • Відшкодована заборгованість – це: 1) виплати на основі рішення про врегулювання суперечки, з яким погодилася сторона, що надає відшкодування; 2) збитки та витрати, які відшкодовуються стороні, що отримує відшкодування, і її Філіям за остаточним рішенням суду відповідної юрисдикції.

   • Інтелектуальна власність – це всі об'єкти, захищені Правом інтелектуальної власності.

   • Права інтелектуальної власності – це всі патентні, авторські, немайнові права, права на комерційну таємницю (якщо такі є), торговельну марку, базу даних, доменне ім'я, промислову власність і всі інші права інтелектуальної власності (зареєстровані або незареєстровані) у всьому світі.

   • Юридична процедура – це запит на розголошення інформації, здійснений відповідно до закону, урядової постанови, ухвали суду, повістки в суд, ордера, вимоги державних органів управління або державної інстанції чи іншого правового органу, судового провадження тощо.

   • Відповідальність – це будь-яка відповідальність (за контрактом, через цивільне правопорушення, зокрема недбалість, або інша) незалежно від того, чи сторони передбачили її.

   • Електронна адреса для сповіщень – це електронна адреса, указана Клієнтом у Консолі адміністратора.

   • Форма замовлення– це одна чи кілька сторінок для оформлення онлайн-замовлення (або інший відповідний документ, який Google може прийняти в рамках цієї Угоди). Форму замовлення надає та приймає Google. У ній указуються Сервіси, які Google надає Клієнту відповідно до Угоди.

   • Термін дії замовлення – це період часу з Дати початку надання Сервісів, що триває протягом указаного у Формі замовлення періоду й може закінчитися достроково відповідно до цієї Угоди.

   • Інші сервіси – це "Інші сервіси Google Workspace", як описано в Стислому огляді сервісів.

   • Ціни – це відповідні ціни, наведені за адресою https://workspace.google.com/pricing.html, якщо інше не узгоджено у Формі замовлення або поправках.

   • Торговельний посередник – це сторонній уповноважений неафілійований торговельний посередник, який продає Сервіси Клієнту.

   • Угода з торговельним посередником – це окрема угода між Клієнтом і Торговельним посередником щодо надання Сервісів. На Угоду з торговельним посередником не поширюється ця Угода.

   • Спеціальні умови використання – це окремі умови використання одного або кількох Сервісів, доступні за адресою https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

   • "Сервіси" – це відповідні Основні й Інші сервіси, замовлені у відповідній Формі замовлення.

   • Дата початку надання сервісів – це дата, зазначена у Формі замовлення, або дата, з якої Google надає Клієнту можливість користуватися Сервісами (залежно від того, яка з них настає пізніше).

   • Стислий огляд сервісів – це актуальний опис, наведений за адресою https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

   • Суттєве припинення підтримки – це припинення дії Основних сервісів на суттєвий термін або внесення в них несумісних змін, після яких Клієнт або Кінцеві користувачі не зможуть використовувати Сервіси, щоб: 1) надсилати й отримувати електронні повідомлення; 2) планувати події та керувати ними; 3) створювати, зберігати й синхронізувати файли, а також надавати доступ до них; 4) спілкуватися з іншими Кінцевими користувачами в реальному часі або 5) шукати, архівувати й експортувати електронні повідомлення.

   • Угода про рівень обслуговування – це актуальні угоди про рівень послуг, доступні за адресою https://workspace.google.com/terms/sla.html.

   • Призупинити дію або "Призупинення дії" – це вимкнення доступу до Сервісів або їх компонентів чи заборона користуватися ними.

   • Податки – це всі податки, які стягують органи державної влади, за винятком податків на чистий прибуток, чисті активи, вартість активів, нерухомість або фонд заробітної плати Google чи Клієнта.

   • Термін дії – це період, який починається з Дати набуття чинності Угоди та триває, поки дійсна Форма замовлення.

   • Позов третьої сторони– це будь-який формальний судовий позов, поданий неафілійованою третьою стороною (зокрема, апеляційне провадження).

   • Правила щодо торговельних марок – це Умови використання назв брендів Google, доступні за адресою https://www.google.com/permissions/trademark/brand-terms.html.

   • Послуги технічної підтримки – це послуги технічної підтримки, які Google надає клієнту відповідно до Рекомендацій щодо використання служб технічної підтримки.

   • Рекомендації щодо використання служб технічної підтримки – це актуальні правила щодо використання служб технічної підтримки, доступні за адресою https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

   • Положення, наведені за URL-адресами, – це Правила прийнятного використання, Спеціальні умови використання, Угода про рівень обслуговування й Рекомендації щодо використання служб технічної підтримки.

   • Обмеження щодо використання – це обмеження щодо використання, зазначені в Розділі 3.4 "Обмеження щодо використання" Угоди, і всі додаткові обмеження щодо використання Сервісів, зазначені в Спеціальних умовах використання.

  Версія: 8 квітня 2020 року