Thông tin công bố về quyền riêng tư áp dụng cho Dịch vụ điện thoại của Google

Chính sách quyền riêng tư của Google áp dụng cho (i) Google Voice và (ii) việc sử dụng Google Meet để thực hiện cuộc gọi đi và nhận cuộc gọi đến (“Dịch vụ điện thoại qua Google Meet”) (và trong phạm vi những mục đích của Thông tin công bố về quyền riêng tư áp dụng cho Dịch vụ điện thoại của Google, Google Voice và Dịch vụ điện thoại qua Google Meet sẽ được gọi chung là “Dịch vụ điện thoại của Google”). Thông tin công bố về quyền riêng tư áp dụng cho Dịch vụ điện thoại của Google (“Thông tin công bố”) cung cấp thông tin giải thích bổ sung về thông tin được thu thập khi bạn (một “Người dùng cuối”) sử dụng Dịch vụ điện thoại của Google, cũng như việc chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin đó. Vui lòng đọc kỹ Thông tin công bố này và Chính sách quyền riêng tư của Google.

Thông tin công bố này áp dụng cho Dịch vụ điện thoại của Google do các Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại của Google (mỗi nhà cung cấp được gọi tắt là một “GTSP”) thuộc nhóm Google cung cấp. GTSP cung cấp Dịch vụ điện thoại của Google cho bạn sẽ được xác định theo địa chỉ thanh toán của khách hàng đặt mua dịch vụ (“Khách hàng”) cũng như vị trí của bạn. GTSP cũng sử dụng các Đơn vị liên kết của Google và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba không thuộc Google (“Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại”) để cung cấp Dịch vụ điện thoại của Google. Mọi GTSP (gọi là “chúng tôi” trong Thông tin công bố này) và Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại đều có trong danh sách tại (i) https://workspace.google.com/terms/service-terms/voice/providers đối với Google Voice; và tại (ii) https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html đối với Dịch vụ điện thoại qua Google Meet. Mỗi pháp nhân chịu sự điều chỉnh của luật pháp tại quốc gia nơi đăng ký thành lập.

Thông tin bổ sung mà chúng tôi thu thập và sử dụng

Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích cách chúng tôi sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập. Phần sau đây trình bày thông tin giải thích bổ sung về cách chúng tôi sử dụng thông tin thu thập được qua Dịch vụ điện thoại của Google.

Tài khoản Google Workspace là một Tài khoản Google do quản trị viên miền của bạn tạo và quản lý. Quản trị viên miền của bạn và mọi đại lý quản lý tài khoản Google Workspace của bạn có thể truy cập và lưu giữ thông tin lưu trong tài khoản của bạn, chẳng hạn như bản ghi âm cuộc gọi, tin nhắn văn bản hoặc thư thoại. Để tìm hiểu thêm về dữ liệu do quản trị viên miền quản lý, vui lòng xem Chính sách quyền riêng tư của Google.

Khi Khách hàng hoặc Người dùng cuối gửi yêu cầu chuyển một số điện thoại hiện có từ nhà mạng hiện tại của Người dùng cuối sang Google Voice, chúng tôi sẽ trao đổi thông tin với nhà mạng có số được chuyển đi, bao gồm cả họ tên, địa chỉ và số điện thoại. Ngoài ra, chúng tôi cũng thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ bạn dựa trên hoạt động sử dụng Dịch vụ điện thoại của Google. Những thông tin này bao gồm nhật ký cuộc gọi (kể cả số điện thoại của bên gọi, số điện thoại của bên được gọi, vị trí, ngày, giờ và thời lượng cuộc gọi).

Chúng tôi dùng thông tin cá nhân này để tính tiền cho Khách hàng và tuân thủ luật và quy định hiện hành áp dụng cho việc (i) cung cấp số điện thoại địa phương; (ii) chuyển thông tin của Khách hàng hoặc Người dùng cuối sang nhà cung cấp dịch vụ mới; (iii) để hỗ trợ gọi điện cho dịch vụ khẩn cấp; và (iv) những việc nêu trong mục “Thông tin mà chúng tôi chia sẻ” dưới đây.

Chúng tôi không phát quảng cáo trong Dịch vụ điện thoại của Google, cũng không sử dụng cho mục đích tiếp thị hoặc quảng cáo đối với thông tin cá nhân mà Dịch vụ điện thoại của Google thu thập. Dữ liệu vị trí liên kết với việc bạn sử dụng Dịch vụ điện thoại của Google chỉ được dùng cho mục đích truyền tải thông tin liên lạc trên mạng thông tin liên lạc điện tử, thanh toán, thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và để tuân thủ luật pháp hiện hành.

Thông tin mà chúng tôi chia sẻ

  • Chính sách quyền riêng tư của Google giải thích cách chúng tôi chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập. Phần sau đây trình bày thông tin giải thích bổ sung về cách chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được qua Dịch vụ điện thoại của Google.

    • Thông tin cá nhân của bạn có thể sẽ được chia sẻ với Nhà cung cấp dịch vụ điện thoại trong phạm vi cần thiết để tuân thủ mọi điều luật và quy định hiện hành tại khu vực tài phán tương ứng đã đề cập ở trên để cho phép bạn và những Người dùng cuối khác kết thúc cuộc gọi đến mạng điện thoại chuyển mạch công cộng (PSTN) cũng như để nhận cuộc gọi từ PSTN và để tạo điều kiện cho việc thanh toán. Thông tin về vị trí của người gọi có thể sẽ được cung cấp cho cơ quan chức năng phụ trách xử lý cuộc gọi khẩn cấp.

    • Theo quy định, chúng tôi có thể phải giữ lại và duy trì một số thông tin mà chúng tôi có được trong quá trình cung cấp Dịch vụ điện thoại của Google (bao gồm cả dữ liệu nhật ký cuộc gọi) nhằm tuân thủ luật, quy định, thủ tục tố tụng hiện hành hoặc yêu cầu mang tính chất thi hành của chính phủ.

    • Chúng tôi có thể truy cập và tiết lộ thông tin của Người dùng cuối, chẳng hạn như tên, địa chỉ, số điện thoại, bản ghi âm cuộc gọi, nội dung trao đổi, dữ liệu vị trí, thông tin thanh toán hoặc bất kỳ thông tin nào khác thu thập được thông qua việc Khách hàng hoặc bạn sử dụng Dịch vụ điện thoại của Google theo yêu cầu của pháp luật, kể cả yêu cầu của các cơ quan chính phủ.

    • Nếu bạn sử dụng Google Voice, số điện thoại của bạn có thể sẽ được hiển thị cho người bạn gọi. Bạn có thể tìm hiểu cách không hiển thị số điện thoại tại đây.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu có thắc mắc về việc quản lý tài khoản Google Workspace hoặc việc miền của bạn sử dụng thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với quản trị viên Google Workspace của bạn.

Nếu có thắc mắc liên quan đến các biện pháp của chúng tôi, vui lòng truy cập vào Trung tâm bảo mật và tin cậy của Google Workspace hoặc xem Chính sách quyền riêng tư của Google. Ngoài ra, hãy tham khảo Trang giải đáp thắc mắc về quyền riêng tư của chúng tôi để biết thêm thông tin về quyền riêng tư cũng như các sản phẩm và dịch vụ của Google. Quản trị viên Google Workspace có thể liên hệ với chúng tôi để trao đổi về nội dung trong Thông tin công bố này bằng cách gửi biểu mẫu liên hệ sau khi đăng nhập vào tài khoản quản trị viên của họ.