Tóm tắt về các dịch vụ

Trừ khi có quy định khác, các dịch vụ Google Workspace (trước đây là G Suite) dưới đây sẽ được điều chỉnh theo Lịch biểu của các dịch vụ Google Workspace cho Thỏa thuận chính của Google Cloud hoặc thỏa thuận khác mà theo đó, Google đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan (“Thỏa thuận của Google Workspace”). Một số dịch vụ hoặc phiên bản bên dưới có thể phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản dành riêng cho dịch vụ mà bạn có thể tìm thấy tại https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Các dịch vụ Google Workspace:

Các dịch vụ chính

 • "Cloud Identity Management" như mô tả tại https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html hoặc tại URL tương tự khác mà Google có thể cung cấp.
 • "Gmail" là một dịch vụ email hoạt động trên web cho phép tổ chức vận hành hệ thống email của mình bằng các hệ thống của Google. Dịch vụ này giúp tổ chức truy cập vào hộp thư đến của Người dùng cuối qua một trình duyệt web được hỗ trợ, đọc thư, soạn thư, trả lời và chuyển tiếp thư, tìm kiếm thư cũng như quản lý thư thông qua nhãn. Dịch vụ này cung cấp tính năng lọc thư rác và vi-rút, đồng thời cho phép Quản trị viên tạo quy tắc để xử lý những thư có chứa nội dung và tệp đính kèm cụ thể hoặc định tuyến thư tới các máy chủ thư khác. Nhóm hoặc Khách hàng (tất cả các miền) đều có thể thiết lập các quy tắc.
 • "Currents" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối chia sẻ các đường liên kết, video, hình ảnh và các nội dung khác với những người trong cùng miền Google Workspace, cũng như xem và tương tác với nội dung mà những người khác trong miền đó chia sẻ với họ. Người dùng cuối cũng có thể tạo và tham gia cộng đồng để trò chuyện với những người khác có chung sở thích trong cùng một miền. Nếu Currents được dùng để chia sẻ nội dung hoặc tương tác với người khác bên ngoài miền Google Workspace của Người dùng cuối, thì Currents sẽ không thuộc Các dịch vụ chính trong phạm vi sử dụng đó.
 • "Lịch Google" là một dịch vụ hoạt động trên web để quản lý lịch của cá nhân, công ty/tổ chức và nhóm. Dịch vụ này cung cấp giao diện để Người dùng cuối xem lịch của họ, lên lịch họp với Người dùng cuối khác, xem thông tin về tình trạng rảnh/bận của Người dùng cuối khác, cũng như lên lịch sử dụng các phòng và tài nguyên.
 • "Google Cloud Search" là một dịch vụ hoạt động trên web cung cấp cho Người dùng cuối tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong một số Dịch vụ chính của Google Workspace cũng như các nguồn dữ liệu của bên thứ ba (nếu có). Google Cloud Search cũng cung cấp cho Người dùng cuối các đề xuất và thông tin hữu ích, thiết thực.
 • "Danh bạ Google" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối nhập, lưu trữ và xem thông tin liên hệ, cũng như tạo nhóm liên hệ cá nhân dùng để gửi email cho nhiều người cùng lúc.
 • "Google Tài liệu", "Google Trang tính", "Google Trang trình bày", "Google Biểu mẫu" là các dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và nhúng nội dung vào tài liệu, bảng tính, bản trình bày và biểu mẫu.
 • "Google Drive" cung cấp các công cụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối lưu trữ, chuyển, chia sẻ tệp và xem video.
 • "Google Groups for Business" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối và chủ sở hữu trang web tạo cũng như quản lý các nhóm cộng tác. Người dùng cuối có thể thảo luận qua email cũng như chia sẻ tài liệu, lịch, trang web và thư mục với các thành viên của một nhóm. Họ cũng có thể xem và tìm kiếm các bản lưu trữ về nội dung thảo luận nhóm. Khách hàng của Google Workspace (Miễn phí) không thể sử dụng Google Groups for Business.
 • "Google Hangouts", "Google Chat", "Google Meet" là các dịch vụ hoạt động trên web cho phép những Người dùng cuối giao tiếp tức thì với nhau. Google Hangouts hỗ trợ cuộc trò chuyện riêng và trò chuyện nhóm thông qua tính năng nhắn tin trò chuyện, gọi thoại cũng như cuộc họp video dung lượng nhẹ. Chat cung cấp một nền tảng nhắn tin trò chuyện và cộng tác nhóm nâng cao cho phép tích hợp nội dung với các dịch vụ bên thứ ba nhất định. Google Meet cho phép tổ chức cuộc họp video có số lượng người tham gia lớn. Khách hàng Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus và Google Workspace Enterprise có thể bật tính năng tham gia bằng cách gọi điện thoại và ghi âm cuộc họp đối với Google Meet (nhà mạng có thể tính phí). Giới hạn mức sử dụng tính năng ghi âm trong Google Meet là 80 giờ cho mỗi người dùng, tính trung bình trên tất cả người dùng trong miền có giấy phép Google Workspace Enterprise. Quản trị viên miền Google Workspace có thể chọn những dịch vụ mà họ muốn bật cho miền. Tính năng gọi điện trong Google Hangouts do Google Dialer Inc cung cấp. Tính năng gọi điện trong Google Meet do các tổ chức có trong danh sách tại URL sau cung cấp: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Tính năng gọi điện trong Google Hangouts hoặc Google Meet không hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp.
 • "Google Jamboard" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và nhúng nội dung vào tài liệu.
 • "Google Keep" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác trên các ghi chú, danh sách và bản vẽ.
 • "Google Sites" cho phép Người dùng cuối tạo trang web trên miền G Suite Basic để xuất bản trong nội bộ công ty hoặc xuất bản ra bên ngoài. Người dùng cuối có thể tạo trang web thông qua một công cụ hoạt động trên web, rồi chia sẻ trang web đó với một nhóm những Người dùng cuối khác hoặc xuất bản trang web đó cho toàn bộ công ty hoặc tất cả mọi người (nếu được Quản trị viên cho phép). Chủ sở hữu trang web có khả năng chọn người có thể chỉnh sửa và xem trang web.
 • "Google Tasks" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa và quản lý việc cần làm của mình.
 • "Google Vault" là một dịch vụ hoạt động trên web cung cấp tính năng tìm kiếm và xuất cho Gmail cũng như Google Drive. Đối với Gmail, Google Vault cung cấp cho Khách hàng khả năng tìm kiếm trên toàn miền, lưu trữ dữ liệu và tạo quy tắc lưu giữ và sử dụng dựa vào nội dung, cũng như khả năng trong eDiscovery cho phép Khách hàng tạo các vấn đề và lưu giữ dữ liệu này cho mục đích pháp lý. Khách hàng cần phải tiếp tục sử dụng/mua Google Vault để Google có thể giữ lại dữ liệu đã lưu trữ. Nếu Gmail được bật cho tài khoản người dùng, thì lịch sử trò chuyện trên Google Hangouts của người dùng đó có thể tìm kiếm, xuất, giữ lại và lưu giữ được.
 • "Google Voice" là một dịch vụ điện thoại dựa trên IP do quản trị viên quản lý. Dịch vụ này cho phép Khách hàng chỉ định và quản lý số điện thoại để Người dùng cuối sử dụng trong tổ chức của họ. Người dùng cuối có thể gọi và nhận cuộc gọi bằng số điện thoại được chỉ định. Họ cũng có thể sử dụng các chức năng bổ sung cùng với chức năng gọi đến và gọi đi, bao gồm cả gọi số khẩn cấp cho Người dùng cuối sử dụng chức năng gọi 2 chiều. Google Voice do Chi nhánh của Google cung cấp như mô tả trong Điều khoản dịch vụ dành riêng cho Google Voice. Khi sử dụng Google Voice, bạn sẽ trả thêm phí.
 • Các tính năng thông minh và tìm kiếm cho phép truy xuất, tìm kiếm nâng cao trong mọi dịch vụ, cung cấp khả năng phân loại nội dung tự động và tìm kiếm nội dung trong nhiều sản phẩm để sử dụng trong các dịch vụ đang hoạt động.

Dịch vụ khác

 • "Google Cloud Print" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối in qua một máy in được kết nối với đám mây. Google Cloud Print không phải là Dịch vụ được kiểm tra.

Các SKU/Phiên bản của Google Workspace:

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Google Vault, Google Voice và Google Cloud Search. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Google Vault, Google Voice và Google Cloud Search. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Starter được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

G Suite Business

 • "G Suite Business" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Google Voice. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ không giới hạn trên Google Drive. Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Google Vault, Google Voice và Google Cloud Search. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 2 TB nhân với số lượng Người dùng cuối.  Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Standard được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Google Workspace Business Plus

 • "Google Workspace Business Plus" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Google Voice và Google Cloud Search. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Plus được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

G Suite Business (do nhóm quản lý)

 • "G Suite (do nhóm quản lý)" là một phiên bản của Google Workspace được cung cấp theo Thỏa thuận G Suite do nhóm quản lý bao gồm Google Drive, Google Hangouts, Danh bạ Google và Currents. Các dịch vụ chính khác của Google Workspace không dành cho các tài khoản do nhóm quản lý. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ không giới hạn trên Google Drive. Khách hàng có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có dung lượng 1 TB cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Standard

 • "Google Workspace Enterprise Standard" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Google Voice và Google Cloud Search. Google Workspace Enterprise Standard cũng bao gồm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Gmail và Google Drive, cũng như một số tính năng bảo mật và kiểm soát nâng cao dành cho Quản trị viên (không bao gồm Trung tâm bảo mật của Google Workspace). Google Workspace Enterprise Standard còn cho phép tích hợp thêm Gmail với các sản phẩm khác của Google, một số công cụ lưu trữ và ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khi nhận được yêu cầu hợp lý từ khách hàng, theo quyết định riêng của mình, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng. Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Plus (phiên bản trước: G Suite Enterprise)

 • "Google Workspace Enterprise Plus" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Google Voice. Google Workspace Enterprise Plus cũng bao gồm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Gmail và Google Drive, các tùy chọn cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, tính năng tìm kiếm và hỗ trợ bổ sung đối với nội dung trong nguồn dữ liệu của bên thứ ba, và các tính năng bảo mật cũng như kiểm soát nâng cao dành cho Quản trị viên (bao gồm Trung tâm bảo mật của Google Workspace). Google Workspace Enterprise Plus còn cho phép tích hợp thêm Gmail với các sản phẩm khác của Google, một số công cụ lưu trữ và ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khi nhận được yêu cầu hợp lý từ khách hàng, theo quyết định riêng của mình, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng. Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace for Education

 • "Google Workspace for Education" là một phiên bản miễn phí của Google Workspace bao gồm các Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Currents, Google Voice và Google Cloud Search. Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ không giới hạn trên Google Drive. Khách hàng có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Các dịch vụ chính của phiên bản này cũng bao gồm cả ứng dụng Bài tập, dịch vụ Lớp học và tính năng Chrome Sync.
  • "Bài tập" là một ứng dụng dành cho hệ thống quản lý học tập. Ứng dụng này cho phép Người dùng cuối phân phối, thu thập và chấm điểm bài tập của học viên. *Lưu ý: Ứng dụng Bài tập chưa được xem xét theo Chứng nhận ISO 27017 và ISO 27018, nhưng sẽ được đưa vào quy trình cấp chứng nhận cho các Dịch vụ trong chu kỳ kiểm tra tiếp theo.
  • "Lớp học" là một dịch vụ hoạt động trên web cho phép Người dùng cuối tạo và tham gia các nhóm lớp học. Thông qua dịch vụ Lớp học, học viên có thể xem bài tập, nộp bài tập về nhà và nhận điểm do giáo viên chấm.
  • "Chrome Sync" là một tính năng cho phép Người dùng cuối đồng bộ hóa dấu trang, các trang web đã truy cập, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên mọi thiết bị mà họ đăng nhập vào Chrome.
 • "Google Workspace Enterprise for Education" là một phiên bản trả phí của Google Workspace bao gồm các dịch vụ trong phiên bản Google Workspace for Education. Ngoài ra, Google Workspace Enterprise for Education còn có những tính năng khác, chẳng hạn như chế độ cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, tính năng kiểm soát, tìm kiếm và phân tích nâng cao, cũng như các công cụ giao tiếp dành cho doanh nghiệp.

G Suite – Người dùng lưu trữ

 • "G Suite Business – Người dùng lưu trữ" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm số ít các Dịch vụ của Google Workspace cho phép tổ chức duy trì Tài khoản trước đây hoặc Tài khoản không hoạt động của Người dùng cuối nhằm mục đích lưu giữ dữ liệu của Khách hàng. Phiên bản này có cả Google Vault. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail (nếu có) cho mỗi Người dùng cuối.
 • "G Suite Enterprise – Người dùng lưu trữ" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm các dịch vụ trong phiên bản G Suite Business – Người dùng lưu trữ, đồng thời có thêm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Google Drive.

Google Workspace Essentials (các phiên bản trước: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • "Google Workspace Essentials" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm Lịch Google, Google Drive, Google Jamboard và Google Meet, cũng như các dịch vụ/tính năng sau sử dụng cùng với các Dịch vụ nêu trên: (a) Cloud Identity Management; (b) Danh bạ Google; (c) Google Tài liệu, Google Trang tính, Google Trang trình bày và Google Biểu mẫu; (d) Google Groups for Business; (e) Google Keep; và (f) Google Sites. Khách hàng có mức giới hạn về tổng bộ nhớ Google Drive mà Người dùng cuối của họ được sử dụng, như mô tả tại support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • "Google Workspace Enterprise Essentials" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm các dịch vụ có trong phiên bản "Google Workspace Essentials" nhưng có dung lượng lưu trữ như sau: (a) Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 1 TB nhân với số lượng Người dùng cuối; và (b) Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm Google Cloud Search và các dịch vụ sau để sử dụng cùng với Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management; (b) Danh bạ Google; và (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform cung cấp tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong các nguồn dữ liệu của bên thứ ba.

Google Voice

 • "Voice Starter" là một phiên bản của Google Voice có thể thêm vào bất kỳ phiên bản nào của Google Workspace, có tính phí và chỉ cho phép tối đa 10 Người dùng cuối ở một quốc gia.
 • "Voice Standard" là một phiên bản của Google Voice có thể thêm vào bất kỳ phiên bản nào của Google Workspace, có tính phí và không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở một quốc gia. Voice Standard cũng tương thích với điện thoại bàn và bao gồm các tính năng trả lời tự động ở nhiều cấp độ.
 • "Voice Premier" là một phiên bản của Google Voice có thể thêm vào bất kỳ phiên bản nào của Google Workspace, có tính phí và không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở nhiều quốc gia. Voice Premier cũng tương thích với điện thoại bàn, đồng thời bao gồm các tính năng trả lời tự động ở nhiều cấp độ và chức năng báo cáo nâng cao.

Các sản phẩm khác: (Các sản phẩm khác không chịu sự điều chỉnh theo Thỏa thuận của Google Workspace và không phải là Dịch vụ của Google Workspace)

 • "Managed Google Play" là một nền tảng do Google cung cấp cho Khách hàng dùng để quản lý các thiết bị Android mà Khách hàng cung cấp hoặc xác định. Các thiết bị này do Người dùng cuối của khách hàng sử dụng. Khách hàng có thể sử dụng Managed Google Play để cung cấp các ứng dụng trên các thiết bị này từ Cửa hàng Play được quản lý. Việc sử dụng Managed Google Play phải tuân thủ các điều khoản tại www.android.com/enterprise/terms.