Tóm tắt về các dịch vụ

Trừ phi có quy định khác, các dịch vụ Google Workspace (trước đây là G Suite) dưới đây sẽ chịu sự điều chỉnh của Phụ lục về các dịch vụ Google Workspace đối với Thoả thuận chính của Google Cloud hoặc thoả thuận khác mà theo đó Google đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan (“Thoả thuận của Google Workspace”). Một số dịch vụ hoặc phiên bản bên dưới có thể phải chịu sự điều chỉnh của các Điều khoản dành riêng cho dịch vụ mà bạn có thể xem tại https://workspace.google.com/terms/service-terms/.

Các Dịch vụ Google Workspace:

Các dịch vụ chính

 • "Mã hoá phía máy khách" là tính năng cho phép tổ chức sử dụng các khoá mã hoá của riêng mình để mã hoá Dữ liệu khách hàng (nếu có) được nhập vào một số Dịch vụ chính, theo mô tả tại https://support.google.com/a/answer/10741897 hoặc tại một URL kế thừa.
 • "Dịch vụ Cloud Identity" là các dịch vụ được mô tả tại https://cloud.google.com/terms/identity/user-features.html hoặc tại một URL kế thừa.
 • "Currents" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối chia sẻ đường liên kết, video, hình ảnh và các nội dung khác với những người trong cùng miền Google Workspace, cũng như xem và tương tác với nội dung mà những người khác trong miền đó chia sẻ. Người dùng cuối cũng có thể tạo và tham gia cộng đồng để trò chuyện với người khác trong cùng miền và có chung sở thích. Nếu Currents được dùng để chia sẻ nội dung hoặc tương tác với người khác bên ngoài miền Google Workspace của Người dùng cuối, thì trong phạm vi sử dụng đó, Currents sẽ không được xem là một phần của Các dịch vụ chính.
 • "Gmail" là một dịch vụ email dựa trên nền tảng web, cho phép tổ chức vận hành hệ thống email của mình bằng các hệ thống của Google. Dịch vụ này giúp tổ chức truy cập vào hộp thư đến của Người dùng cuối qua một trình duyệt web được hỗ trợ, đọc thư, soạn thư, trả lời và chuyển tiếp thư, tìm kiếm thư cũng như quản lý thư thông qua nhãn. Dịch vụ này cung cấp tính năng lọc thư rác và vi-rút, đồng thời cho phép Quản trị viên tạo quy tắc để xử lý những thư có chứa nội dung và tệp đính kèm cụ thể hoặc định tuyến thư tới các máy chủ thư khác. Nhóm hoặc Khách hàng (tất cả các miền) đều có thể thiết lập các quy tắc.
 • "Lịch Google" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, giúp quản lý lịch của cá nhân, công ty/tổ chức và nhóm. Dịch vụ này cung cấp giao diện để Người dùng cuối xem lịch, lên lịch họp với Người dùng cuối khác, xem thông tin về tình trạng rảnh/bận của Người dùng cuối khác, cũng như lên lịch sử dụng các phòng và tài nguyên.
 • "Google Cloud Search" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cung cấp cho Người dùng cuối tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong một số Dịch vụ chính của Google Workspace cũng như các nguồn dữ liệu của bên thứ ba (nếu có). Google Cloud Search cũng cung cấp cho Người dùng cuối các đề xuất và thông tin hữu ích, thiết thực.
 • "Danh bạ Google" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối nhập, lưu trữ và xem thông tin liên hệ, cũng như tạo nhóm liên hệ cá nhân dùng để gửi email cho nhiều người cùng lúc.
 • "Google Tài liệu", "Google Trang tính", "Google Trang trình bày" và "Google Biểu mẫu" là các dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và nhúng nội dung vào tài liệu, bảng tính, bản trình bày và biểu mẫu.
 • "Google Drive" cung cấp các công cụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối lưu trữ, chuyển, chia sẻ tệp và xem video.
 • "Google Groups for Business" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối và chủ sở hữu trang web tạo cũng như quản lý các nhóm cộng tác. Người dùng cuối có thể thảo luận qua email cũng như chia sẻ tài liệu, lịch, trang web và thư mục với các thành viên của một nhóm. Họ cũng có thể xem và tìm kiếm các bản lưu trữ về nội dung thảo luận nhóm. Khách hàng của Google Workspace (Miễn phí) không thể sử dụng Google Groups for Business.
 • "Google Chat" và "Google Meet" là các dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép những Người dùng cuối giao tiếp tức thì với nhau. Google Chat cung cấp một nền tảng nhắn tin trò chuyện và cộng tác nhóm nâng cao cho phép tích hợp nội dung với một số dịch vụ bên thứ ba. Google Meet cho phép tổ chức các cuộc họp video nâng cao, quy mô nhỏ hoặc quy mô lớn, bao gồm cả tính năng gọi đến và gọi đi (nhà mạng có thể tính phí). Khách hàng Google Workspace Business Standard, Google Workspace Business Plus và Google Workspace Enterprise có thể bật tính năng ghi lại cuộc họp bằng Google Meet. Mỗi người dùng cuối được sử dụng tính năng ghi lại cuộc họp Google Meet tối đa 80 giờ, tính trung bình trên tất cả người dùng trong miền có giấy phép Google Workspace Enterprise. Quản trị viên miền Google Workspace có thể chọn những dịch vụ mà họ muốn bật cho miền. Tính năng gọi điện trong Google Meet do các pháp nhân có trong danh sách tại URL sau cung cấp: https://workspace.google.com/terms/service-terms/meet-telephony/providers.html. Tính năng gọi điện trong Google Meet không hỗ trợ cuộc gọi khẩn cấp.
 • "Google Jamboard" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác, vẽ, xuất và nhúng nội dung vào tài liệu.
 • "Google Keep" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa, chia sẻ, cộng tác trên các ghi chú, danh sách và bản vẽ.
 • "Google SIP Link" giúp Khách hàng kết nối dịch vụ của nhà mạng với chức năng Google Voice thông qua Bộ điều khiển vùng biên theo phiên của bên thứ ba riêng của Khách hàng và đường dây của nhà mạng, tuy nhiên dịch vụ này được cung cấp độc lập với (và không yêu cầu phải mua) Google Voice. Google SIP Link giúp Khách hàng dùng các tính năng phần mềm nâng cao của Google Voice, chẳng hạn như chép lời thư thoại, nhóm đổ chuông và chuyển tiếp cuộc gọi mà vẫn duy trì mối quan hệ với nhà mạng cũng như các thiết bị và giải pháp định tuyến điện thoại nội bộ hiện có. Google SIP Link chỉ được cung cấp tại các quốc gia có trong danh sách tại https://support.google.com/a?p=sipcountries hoặc một URL kế thừa. Khi sử dụng Google SIP Link, bạn sẽ phải trả thêm phí.
 • "Google Sites" cho phép Người dùng cuối tạo trang web thông qua công cụ dựa trên nền tảng web, rồi chia sẻ trang web đó với một nhóm những Người dùng cuối khác hay xuất bản trang web đó cho toàn bộ công ty hoặc tất cả mọi người. Chủ sở hữu trang có thể chọn người có thể chỉnh sửa trang web và người có thể xem trang web.
 • "Google Tasks" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối tạo, chỉnh sửa và quản lý việc cần làm của mình.
 • "Google Vault" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cung cấp tính năng tìm kiếm và xuất cho Gmail cũng như Google Drive. Đối với Gmail, Google Vault cung cấp cho Khách hàng khả năng tìm kiếm trên toàn miền, lưu trữ dữ liệu và tạo quy tắc lưu giữ và loại bỏ dựa vào nội dung, cũng như các chức năng eDiscovery cho phép Khách hàng tạo vấn đề và lưu giữ dữ liệu này cho mục đích pháp lý. Khách hàng cần phải tiếp tục sử dụng/mua Google Vault để Google có thể giữ lại dữ liệu đã lưu trữ. Nếu một tài khoản Người dùng cuối được bật Gmail, thì nhật ký trò chuyện trên Google Chat được lưu lại của người dùng đó có thể được tìm kiếm, xuất, giữ lại và bảo quản.
 • "Google Voice" là một dịch vụ điện thoại dựa trên IP do quản trị viên quản lý. Dịch vụ này cho phép Khách hàng chỉ định và quản lý số điện thoại để Người dùng cuối sử dụng trong tổ chức của họ. Người dùng cuối có thể gọi và nhận cuộc gọi bằng số điện thoại được chỉ định. Họ cũng có thể sử dụng các chức năng bổ sung cùng với chức năng gọi đến và gọi đi, bao gồm cả gọi số khẩn cấp cho những Người dùng cuối sử dụng chức năng gọi 2 chiều. Google Voice do Đơn vị liên kết của Google cung cấp theo mô tả trong Điều khoản dịch vụ dành riêng cho Google Voice. Google Voice chỉ được cung cấp tại các quốc gia có trong danh sách tại https://support.google.com/a/answer/9206529 hoặc một URL kế thừa. Khi sử dụng Google Voice, bạn sẽ phải trả thêm phí.
 • "Quyền kiểm soát có đảm bảo của Google Workspace" cho phép Khách hàng giới hạn theo khu vực địa lý những hành động liên quan đến Dữ liệu khách hàng do nhóm hỗ trợ Google thực hiện.
 • "Google Workspace Migrate" là một dịch vụ tại chỗ do quản trị viên quản lý để di chuyển Dữ liệu khách hàng của Người dùng cuối sang Tài khoản Google Workspace của Khách hàng.
 • "Gọi điện quốc tế qua Meet" mở rộng chức năng gọi đến và gọi đi trong các cuộc họp video bằng Google Meet.
 • "Workspace Additional Storage" cho phép Khách hàng tăng tổng dung lượng bộ nhớ gộp có thể sử dụng.
 • "Tiện ích bổ sung của Workspace" là những dịch vụ bao gồm Google SIP Link, Google Voice, Quyền kiểm soát có đảm bảo của Google Workspace, Workspace Additional Storage và Gọi điện quốc tế qua Meet.
 • Các tính năng thông minh và tìm kiếm cho phép truy xuất, tìm kiếm nâng cao trong mọi dịch vụ, cung cấp khả năng phân loại nội dung tự động và tìm kiếm nội dung trong nhiều sản phẩm để sử dụng trong các dịch vụ đang hoạt động.

Dịch vụ khác

 • Hiện không có dịch vụ nào.

Các SKU/phiên bản của Google Workspace:

G Suite Basic

 • "G Suite Basic" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Business Starter

 • "Google Workspace Business Starter" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Starter được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

G Suite Business

 • "G Suite Business" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách và Tiện ích bổ sung của Workspace. G Suite Business còn có các chế độ cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ không giới hạn trên Google Drive. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Business Standard

 • "Google Workspace Business Standard" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 2 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng Google Workspace Business Standard được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Google Workspace Business Plus

 • "Google Workspace Business Plus" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng dùng Google Workspace Business Plus được phép có tối đa 300 Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Starter

 • "Google Workspace Enterprise Starter" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 1 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Standard

 • "Google Workspace Enterprise Standard" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Cloud Search và Tiện ích bổ sung của Workspace. Google Workspace Enterprise Standard cũng bao gồm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Gmail và Google Drive, cũng như một số tính năng bảo mật và kiểm soát nâng cao dành cho Quản trị viên (không bao gồm Trung tâm bảo mật của Google Workspace). Google Workspace Enterprise Standard còn cho phép tích hợp thêm Gmail với các sản phẩm khác của Google, một số công cụ lưu trữ và ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khi nhận được yêu cầu hợp lý từ khách hàng, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng theo quyết định riêng của mình. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Plus (phiên bản trước: G Suite Enterprise)

 • "Google Workspace Enterprise Plus" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Tiện ích bổ sung của Workspace. Google Workspace Enterprise Plus cũng bao gồm chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Gmail và Google Drive, các chế độ cài đặt chính sách vùng dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, các tính năng bổ sung cho hoạt động tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong nguồn dữ liệu của bên thứ ba (chỉ dành cho khách hàng có tối thiểu 500 giấy phép Người dùng cuối), cũng như một số tính năng bảo mật và kiểm soát nâng cao dành cho Quản trị viên (trong đó có Trung tâm bảo mật của Google Workspace). Nếu muốn triển khai dùng thử, đánh giá bằng chứng về tính khả thi hoặc lập chỉ mục dữ liệu của bên thứ ba trong Cloud Search, thì khách hàng phải thực hiện việc này qua một đối tác được Cloud Search chứng nhận. Google Workspace Enterprise Plus còn cho phép tích hợp thêm Gmail với các sản phẩm khác của Google, cũng như một số công cụ lưu trữ và ứng dụng OAuth của bên thứ ba. Những khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối. Khi nhận được yêu cầu hợp lý từ khách hàng, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng theo quyết định riêng của mình. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace for Education

 • "Google Workspace for Education Fundamentals" (phiên bản trước: G Suite for Education) là một phiên bản không tính phí của Google Workspace bao gồm các Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Currents, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được tổng cộng 100TB dung lượng lưu trữ dành cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho tất cả Người dùng cuối dùng chung. Các dịch vụ chính của phiên bản này cũng bao gồm cả ứng dụng Bài tập, dịch vụ Lớp học và tính năng Chrome Sync.
  • "Bài tập" là một ứng dụng dành cho hệ thống quản lý học tập. Ứng dụng này cho phép Người dùng cuối giao bài, thu bài và chấm điểm bài tập của học viên.
  • "Lớp học" là một dịch vụ dựa trên nền tảng web, cho phép Người dùng cuối tạo và tham gia các nhóm lớp học. Thông qua dịch vụ Lớp học, học viên có thể xem bài tập, nộp bài tập về nhà và nhận điểm do giáo viên chấm.
  • "Chrome Sync" là một tính năng cho phép Người dùng cuối đồng bộ hoá dấu trang, nhật ký, mật khẩu và các chế độ cài đặt khác trên mọi thiết bị mà họ có đăng nhập vào Chrome.
 • "Google Workspace for Education Standard" là bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals và có yêu cầu về số lượng giấy phép Người dùng cuối tối thiểu phải mua, sao cho số lượng giấy phép bằng hoặc lớn hơn: (a) số lượng học viên chính quy đã ghi danh của Khách hàng hoặc (b) 50 giấy phép Người dùng cuối. Phiên bản này có thêm những tính năng như chế độ cài đặt chính sách về khu vực lưu trữ dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, tính năng kiểm soát bảo mật cũng như phân tích nâng cao và Google Workspace Migrate.
 • "Teaching and Learning Upgrade của Google Workspace for Education" là một bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals. Phiên bản này có thêm các tính năng cho hoạt động giao tiếp, cộng tác và quản lý lớp học cũng như cung cấp thêm dung lượng lưu trữ tương đương với 100 GB nhân với số lượng giấy phép Người dùng cuối.
 • "Google Workspace for Education Plus" (phiên bản trước: G Suite Enterprise for Education) là bản nâng cấp có tính phí của Google Workspace for Education Fundamentals và có yêu cầu về số lượng giấy phép Người dùng cuối tối thiểu phải mua, sao cho số lượng giấy phép bằng hoặc lớn hơn: (a) số lượng học viên chính quy đã ghi danh của Khách hàng hoặc (b) 50 giấy phép Người dùng cuối. Phiên bản này có thêm các tính năng như chế độ cài đặt chính sách về khu vực lưu trữ dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng đối với một số Dịch vụ, các tính năng kiểm soát, phân tích và tìm kiếm nâng cao (nhưng tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong nguồn dữ liệu của bên thứ ba chỉ dành cho khách hàng có tối thiểu 500 giấy phép Người dùng cuối), Google Workspace Migrate, cũng như các tính năng bổ sung cho hoạt động giao tiếp, cộng tác và quản lý lớp học, đồng thời cung cấp thêm dung lượng lưu trữ tương đương 20 GB nhân với số lượng giấy phép Người dùng cuối. Nếu muốn triển khai dùng thử, đánh giá bằng chứng về tính khả thi hoặc lập chỉ mục dữ liệu của bên thứ ba trong Cloud Search, thì khách hàng phải thực hiện việc này qua một đối tác được Cloud Search chứng nhận.

Người dùng lưu trữ của Google Workspace

Tính năng "Người dùng lưu trữ" được cung cấp cho mỗi phiên bản Google Workspace và G Suite được liệt kê dưới đây, giúp một tổ chức duy trì Tài khoản người dùng cuối của những Người dùng cuối cũ để phục vụ cho mục đích lưu trữ dữ liệu của Khách hàng. Nếu được nêu ở bên dưới, thì phiên bản đó cũng bao gồm Google Vault. Bộ nhớ đối với từng phiên bản sẽ như sau:

 • "Google Workspace Business Starter - Người dùng lưu trữ": Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 30 GB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối được lưu trữ.
 • "Google Workspace Business Standard - Người dùng lưu trữ": Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 2 TB nhân với số lượng Người dùng cuối được lưu trữ. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối được lưu trữ.
 • "G Suite Business - Người dùng lưu trữ": Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối được lưu trữ. G Suite Business - Người dùng lưu trữ có Google Vault.
 • "Google Workspace Business Plus - Người dùng lưu trữ": Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối được lưu trữ. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối được lưu trữ. Google Workspace Business Plus - Người dùng lưu trữ có Google Vault.
 • "Google Workspace Enterprise Standard - Người dùng lưu trữ": Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối được lưu trữ. Khi nhận được yêu cầu hợp lý, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng theo quyết định riêng của mình. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối được lưu trữ. Google Workspace Enterprise Standard - Người dùng lưu trữ có Google Vault.
 • "Google Workspace Enterprise Plus - Người dùng lưu trữ" (phiên bản trước: G Suite Enterprise - Người dùng lưu trữ): Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối được lưu trữ. Khi nhận được yêu cầu hợp lý, Google có thể cung cấp thêm dung lượng lưu trữ cho khách hàng theo quyết định riêng của mình. Những khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối được lưu trữ. Google Workspace Enterprise Plus - Người dùng lưu trữ có Google Vault.

Google Workspace Essentials (phiên bản trước: G Suite Essentials, Drive Enterprise)

 • "Google Workspace Essentials" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm Lịch Google, Google Chat, Google Tài liệu, Google Drive, Google Biểu mẫu, Google Jamboard, Google Keep, Google Meet, Google Trang tính, Google Sites, Google Trang trình bày và Google Tasks, cũng như các dịch vụ sau để sử dụng cùng với các Dịch vụ nêu trên: (a) Cloud Identity Management, (b) Danh bạ Google và (c) Google Groups for Business. Khách hàng có mức giới hạn về tổng bộ nhớ Google Drive mà Người dùng cuối của họ được sử dụng, theo mô tả tại support.google.com/a?p=gse_billing.

Google Workspace Enterprise Essentials

 • "Google Workspace Enterprise Essentials" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm các dịch vụ có trong phiên bản "Google Workspace Essentials" nhưng có dung lượng lưu trữ như sau: (a) Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 1 TB nhân với số lượng Người dùng cuối; và (b) Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Enterprise Essentials Plus

 • "Google Workspace Enterprise Essentials Plus" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm các dịch vụ có trong phiên bản "Google Workspace Essentials" nhưng có những tính năng sau: (a) Google Workspace Enterprise Essentials Plus cũng có chức năng ngăn chặn mất dữ liệu dành cho Google Drive, chế độ cài đặt chính sách về khu vực lưu trữ dữ liệu cho dữ liệu chính trong Dữ liệu khách hàng của một số Dịch vụ, và một số tính năng bảo mật và kiểm soát nâng cao cho Quản trị viên (bao gồm cả Trung tâm bảo mật của Google Workspace); và (b) dung lượng lưu trữ như sau áp dụng cho Google Workspace Enterprise Essentials Plus: (i) Khách hàng có từ 5 Người dùng cuối trở lên sẽ nhận được bộ nhớ Google Drive có tổng dung lượng là 5 TB nhân với số lượng Người dùng cuối; và (ii) Khách hàng đã nhận được ưu đãi giảm giá của chương trình Google cho Tổ chức phi lợi nhuận hoặc có từ 4 Người dùng cuối trở xuống sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 1 TB để dùng chung cho Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối.

Google Workspace Essentials Starter

 • "Google Workspace Essentials Starter" là một phiên bản không tính phí của Google Workspace bao gồm các dịch vụ trong phiên bản "Google Workspace Essentials" nhưng có dung lượng lưu trữ như sau: Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 15 GB để dùng chung cho Google Drive và Google Photos dành cho mỗi Người dùng cuối. Khách hàng sẽ được phép có tối đa 25 Người dùng cuối.

Google Workspace Frontline

 • "Google Workspace Frontline" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm tất cả các Dịch vụ của Google Workspace, ngoại trừ Tính năng mã hoá phía máy khách, Google Vault, Google Cloud Search, Google Workspace Migrate và Tiện ích bổ sung của Workspace. Khách hàng sẽ nhận được bộ nhớ có tổng dung lượng là 2 GB để dùng chung trên Google Drive, Google Photos và Gmail cho mỗi Người dùng cuối. Nội dung về giới hạn bộ nhớ trong câu trước sẽ áp dụng cho mọi Người dùng cuối sử dụng Google Workspace Frontline, ngay cả khi Khách hàng đã mua một dịch vụ khác của Google có quy định khác về giới hạn bộ nhớ. Khách hàng chỉ được cho phép những Người dùng cuối đáp ứng một số điều kiện (theo mô tả tại https://support.google.com/a/answer/10427827) sử dụng Google Workspace Frontline.

Cloud Search Platform

 • "Cloud Search Platform" là một phiên bản của Google Workspace bao gồm Google Cloud Search và các dịch vụ sau để sử dụng cùng với Google Cloud Search: (a) Cloud Identity Management; (b) Danh bạ Google; và (c) Google Groups for Business. Cloud Search Platform cung cấp tính năng tìm kiếm và hỗ trợ đối với nội dung trong các nguồn dữ liệu của bên thứ ba.

Google Voice và Google SIP Link

 • "Voice Starter" là một phiên bản của Google Voice có thể được thêm vào mọi phiên bản của Google Workspace, có tính phí và chỉ cho phép tối đa 10 Người dùng cuối ở một quốc gia.
 • "Voice Standard" là một phiên bản của Google Voice có thể được thêm vào mọi phiên bản của Google Workspace, có tính phí và không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở một quốc gia. Voice Standard còn bao gồm các tính năng như Google SIP Link, khả năng tương thích với điện thoại bàn và hệ thống trả lời tự động nhiều cấp.
 • "Voice Premier" là một phiên bản của Google Voice có thể thêm vào mọi phiên bản của Google Workspace, có tính phí và không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở nhiều quốc gia. Voice Premier còn bao gồm các tính năng như Google SIP Link, khả năng tương thích với điện thoại bàn, hệ thống trả lời tự động nhiều cấp và chức năng báo cáo nâng cao.
 • "Google SIP Link Standard" là một phiên bản của Google SIP Link có thể thêm vào mọi phiên bản của Google Workspace, có tính phí, không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở một quốc gia. Google SIP Link Standard còn tương thích với điện thoại bàn và có các tính năng trả lời tự động nhiều cấp.
 • "Google SIP Link Premier" là một phiên bản của Google SIP Link có thể thêm vào mọi phiên bản của Google Workspace, có tính phí, không giới hạn số lượng Người dùng cuối ở nhiều quốc gia. Google SIP Link Premier còn tương thích với điện thoại bàn, có các tính năng trả lời tự động nhiều cấp và chức năng báo cáo nâng cao.

Quyền kiểm soát có đảm bảo của Google Workspace

 • "Quyền kiểm soát có đảm bảo của Google Workspace" là một SKU riêng, có tính phí khi thêm vào phiên bản Google Workspace Enterprise Plus.

Gọi điện quốc tế qua Meet

 • "Gọi điện quốc tế qua Meet" là một SKU riêng, có thể thêm vào mọi phiên bản của Google Workspace. Gọi điện quốc tế qua Meet không thu phí đăng ký nhưng sẽ tính phí sử dụng theo phút.

Workspace Additional Storage

 • "Workspace Additional Storage" là một SKU riêng, có tính phí và có thể thêm vào mọi phiên bản của Google Workspace, không giới hạn bộ nhớ trên mỗi Người dùng cuối. Khách hàng có thể tăng tổng dung lượng của bộ nhớ gộp thêm 10 TB đối với mỗi gói thuê bao Workspace Additional Storage đã mua. Không có quy định giới hạn số lượng gói thuê bao Workspace Additional Storage có thể mua.

Các Sản phẩm bổ sung:

Các Sản phẩm bổ sung không chịu sự điều chỉnh theo Thoả thuận của Google Workspace và không phải là Dịch vụ của Google Workspace. Việc sử dụng các Sản phẩm bổ sung phải tuân thủ Điều khoản về sản phẩm bổ sung. Ngoài ra, việc sử dụng các Sản phẩm bổ sung sau đây phải tuân thủ những điều khoản bổ sung như sau:

 • "Managed Google Play" là một nền tảng do Google cung cấp cho Khách hàng sử dụng để quản lý các thiết bị Android mà Khách hàng đã cung cấp hoặc xác định. Các thiết bị này do Người dùng cuối của Khách hàng sử dụng. Khách hàng có thể sử dụng Managed Google Play để cung cấp các ứng dụng trên các thiết bị này từ Cửa hàng Play được quản lý. Việc sử dụng Managed Google Play phải tuân thủ các điều khoản tại www.android.com/enterprise/terms.