Google Workspace for Educationin käyttöehdot

Muokattu viimeksi: 16.11.2023

Oletko uusi Google Cloudin käyttäjä? Google Cloudin verkkosopimusten nopea yleiskatsaus on saatavilla täältä.

Löydät tämän Sopimuksen käännökset muille kielille klikkaamalla tästä.

Jos olet allekirjoittanut tämän Sopimuksen offline-version käyttääksesi Google Workspace for Education ‑palveluita samalla Google Workspace for Education ‑tilillä, Google Workspace for Education ‑palveluiden käyttöösi sovelletaan kyseisiä offline-ehtoja eivätkä alla olevat ehdot koske sinua.

Se a sua conta para faturamento é no Brasil, por gentileza veja o Termos de Serviço (em português e em inglês), que seráo os Termos aplicáveis à sua utilização da Google Workspace for Education.

お客様の請求先アカウントが日本の場合、お客様のGoogle Workspace for Educationのご利用に対してはこちらの利用規約が適用されます.

Nämä Google Workspace for Educationin käyttöehdot (yhdessä "Sopimus"; aiemmin "G Suite for Educationin käyttöehdot" tai "G Suite for Education ‑sopimus (verkko)") solmitaan Googlen ja kyseiset käyttöehdot hyväksyvän yhteisön tai henkilön ("Asiakas") välille, ja ne koskevat Asiakkaan mahdollisuuksia käyttää Palveluita. "Google" on määritelty osoitteessa https://cloud.google.com/terms/google-entity.

 • Tämä Sopimus tulee voimaan, kun Asiakas hyväksyy sen klikkaamalla ("Voimaantulopäivä"). Jos hyväksyt Sopimuksen Asiakkaan puolesta, vakuutat, että i) sinulla on täydet lailliset valtuudet sitouttaa Asiakas tähän Sopimukseen, ii) olet tutustunut Sopimukseen ja ymmärrät sen sisällön ja iii) hyväksyt Sopimuksen Asiakkaan puolesta.

  • 1. Palveluiden tarjoaminen.

   • 1.1 Palveluiden käyttö. Google toimittaa Palvelut Sopimuskauden aikana Sopimuksen (mukaan lukien Palvelutasosopimus) mukaisesti. Asiakas voi käyttää asianmukaisella Tilauslomakkeella tai Jälleenmyyjätilauksella tilattuja Palveluja tämän Sopimuksen mukaisesti.

   • 1.2 Hallintakonsoli. Asiakkaalla on pääsy Hallintakonsoliin, jonka kautta Asiakas voi hallinnoida Palvelujen käyttöään.

   • 1.3 Tilit; Todennus ennen Palveluiden käyttöä.

    • a) Tilit. Jotta Asiakas voi käyttää Palveluja, hänellä on oltava Tili, ja Asiakas vastaa Tilin luomisen yhteydessä antamistaan tiedoista, Tilinsä salasanojen turvallisuudesta sekä Tilinsä kaikesta käytöstä. Google ei ole velvollinen tarjoamaan Asiakkaalle useita tilejä.

    • b) Todennus ennen Palveluiden käyttöä. Asiakkaan tulee todentaa Verkkotunnuksen sähköpostiosoite tai Verkkotunnus, jotta hän voi käyttää Palveluja. Jos Asiakkaalla ei ole valtuuksia käyttää Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta tai Asiakas ei omista tai hallitse Verkkotunnusta, Googlella ei ole velvollisuutta tarjota Palveluja Asiakkaalle ja Google voi poistaa Tilin ilman ennakkoilmoitusta.

   • 1.4 Muutokset.

    • a) Muutokset Palveluihin. Google saattaa ajoittain tehdä kaupallisesti kohtuullisia muutoksia Palveluihin. Google ilmoittaa Asiakkaalle, jos Google tekee Palveluihin merkittävän muutoksen, joka vaikuttaa huomattavasti Palveluiden käyttöön Asiakkaan osalta, mikäli Asiakas on tilannut Googlelta ilmoitukset tällaisista muutoksista.

    • b) Sopimusta koskevat muutokset. Google voi tehdä ajoittain muutoksia tämän Sopimuksen ehtoihin ja Google julkaisee muutokset tällöin osoitteessa https://workspace.google.com/terms/education_terms.html. Nämä muutokset tulevat voimaan vasta Asiakkaan seuraavan Tilausjakson alussa, jolloin Asiakas hyväksyy muutokset jatkamalla Palvelujen käyttöä. Tämä Osio 1.4 b) (Muutokset Sopimukseen) ei koske URL-ehtojen muutoksia.

    • c) Muutokset URL-ehtoihin. Google voi tehdä ajoittain muutoksia URL-ehtoihin ja ilmoittaa niistä Asiakkaalle, jos muutos on merkittävä. Google saattaa ilmoittaa Asiakkaalle merkittävistä Palvelutasosopimuksen muutoksista asianmukaisen Palvelutasosopimuksen verkkosivulla. Merkittävät muutokset URL-ehtoihin tulevat voimaan 30 päivän kuluttua ilmoituksen antamisesta. Poikkeuksena ovat i) Palvelutasosopimusta olennaisesti heikentävät muutokset, jotka tulevat voimaan 90 päivän kuluttua ilmoituksesta, ja ii) uusia Palveluja tai toimintoja koskevat muutokset, Cloudin datankäsittelyä koskevaan lisäykseen tehdyt muutokset tai sovellettavan lain edellyttämät muutokset, jotka tulevat voimaan välittömästi.

    • d) Muutokset Cloudin datankäsittelyä koskevaan lisäykseen. Google voi tehdä muutoksia Cloudin datankäsittelyä koskevaan lisäykseen vain soveltuvien lakien noudattamiseksi, jos Cloudin datankäsittelyä koskeva lisäys sallii tällaiset muutokset tai jos

     • i) muutos on kaupallisesti kohtuullinen

     • ii) muutos ei johda Palveluiden turvallisuuden olennaiseen heikentymiseen

     • iii) muutos ei kasvata Googlen Asiakkaan henkilökohtaisen datan käsittelyn laajuutta eikä poista Googlen Asiakkaan henkilökohtaisen datan käsittelyn rajoituksia, jotka on kuvattu Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen Käsittelyn laajuus ‑osiossa

     • iv) muutoksella ei ole muilta osin olennaista kielteistä vaikutusta Cloudin datankäsittelyä koskevassa lisäyksessä kuvailtuihin Asiakkaan oikeuksiin.

    • Jos Google tekee merkittävän muutoksen Cloudin datankäsittelyä koskevaan lisäykseen tämän Osion 1.4 d) (Muutokset Cloudin datankäsittelyä koskevaan lisäykseen) mukaisesti, Google julkaisee muutoksen verkkosivulla, joka sisältää Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen.

    • e) Ydinpalveluiden lakkauttaminen. Google ilmoittaa Asiakkaalle vähintään 12 kuukautta ennen minkään Ydinpalvelun (tai sellaiseen liittyvän olennaisen toiminnon) lakkauttamista, ellei Google korvaa tällaista lakkautettavaa Ydinpalvelua tai toimintoa olennaisesti samankaltaisella Ydinpalvelulla tai toiminnolla. Mikään Osiossa 1.4 e) (Ydinpalveluiden lakkauttaminen) ei rajoita Googlen mahdollisuutta tehdä muutoksia sovellettavan lain noudattamiseksi, huomattavan tietosuojariskin korjaamiseksi tai huomattavien taloudellisten tai merkittävien teknisten taakkojen välttämiseksi. Osio 1.4 e) (Ydinpalveluiden lakkauttaminen) ei koske Muita palveluita eikä sellaisia Palveluita, tuotteita tai toimintoja, jotka eivät ole vielä yleisesti saatavilla.

  • 2. Maksuehdot. Jos mistä tahansa Asiakkaan käyttämästä Palvelusta peritään Maksuja, Palveluun sovelletaan tämän Osion 2 (Maksuehdot) ehtoja.

   • 2.1 Käytön mittaus ja laskutusvaihtoehdot. Laskutuksen alkamispäivänä tai sen jälkeen Google laskuttaa Asiakkaalta etukäteen Kuukausimaksun tai Vuosimaksun Tilauslomakkeen mukaisesti. Google selvittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita, ja tällaiset Maksujen laskemiseen liittyvät selvitykset ovat lopullisia.

   • 2.2 Maksu. Asiakas maksaa kaikki Maksut laskussa ilmoitetussa valuutassa. Kaikki Maksut erääntyvät 30 päivän kuluttua laskun päivämäärästä. Google ei ole velvoitettu toimittamaan useita laskuja. Pankkisiirrolla suoritettujen maksujen on sisällettävä Googlen ilmoittamat pankkitiedot.

   • 2.3 Verot.

    • a) Asiakas vastaa kaikista Veroista ja maksaa Googlelle Palveluista vähentämättä Veroja. Jos Google on velvollinen keräämään tai maksamaan Veroja, ne laskutetaan Asiakkaalta ja Asiakas maksaa kyseiset Verot Googlelle, ellei Asiakas toimita Googlelle voimassa olevaa ja hyväksyttävää todistusta kyseisiä Veroja koskevasta verovapaudesta.

    • b) Asiakas toimittaa Googlelle kaikki asianmukaiset verotunnistetiedot, joita Google saattaa vaatia sovellettavan lain mukaisesti varmistaakseen sovellettavien verosäännösten ja asianmukaisten oikeudenkäyttöalueiden viranomaisten määräyksien noudattamisen. Asiakkaan on maksettava (tai hyvitettävä Googlelle) kaikki mahdolliset verot, korot, virhemaksut tai sakot, jotka ovat seurausta Asiakkaan virheellisestä ilmoituksesta.

   • 2.4 Maksuja koskevat valitukset. Kaikki maksuihin liittyvät valitukset on lähetettävä vilpittömästi ennen maksun eräpäivää. Jos Google vilpittömästi lähetetyn valituksen tarkistettuaan toteaa, että tietyt laskutuksen virheet johtuvat Googlesta, Google ei toimita korjattua laskua vaan lähettää sen sijaan hyvityslaskun, jossa ilmoitetaan kyseisen laskun virheellinen summa. Jos valituksen kohteena olevaa laskua ei ole vielä maksettu, Google huomioi hyvityslaskun summan kyseisessä laskussa ja asiakkaan vastuulla on maksaa laskun erääntyvä nettosaldo. Mikään tässä Sopimuksessa ei velvoita Googlea myöntämään luottoa millekään osapuolelle.

   • 2.5 Erääntyneet maksut; Jäädytys. Maksamattomat laskut (joihin ei selkeyden vuoksi lueta maksuja, jotka on ennen maksun eräpäivää kiistautettu vilpittömästi) voivat kasvaa korkoa 1,5 % kuukaudessa (tai korkeimman lain salliman tätä pienemmän summan) alkaen eräpäivästä ja päättyen siihen, kun lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakas vastaa kaikista kohtuullisista kuluista (mukaan lukien asianajajien palkkiot), joita Googlelle aiheutuu erääntyneiden saatavien perinnästä. Jos mitä tahansa Palveluihin liittyvää maksua ei makseta ajoissa, Google voi Jäädyttää Palvelut.

   • 2.6 Ostotilauksen numero ei ole pakollinen. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki soveltuvat Maksut, eikä Googlen tarvitse ilmoittaa ostotilauksen numeroa Googlen laskussa (tai muulla tavalla).

   • 2.7 Hinnanmuutokset. Google voi muuttaa Hintojaan milloin tahansa, ellei lisäyksessä tai Tilauslomakkeessa ole erikseen muuta sovittu. Google ilmoittaa Asiakkaalle kaikista muutoksista vähintään 30 päivää etukäteen. Kun 30 päivää on kulunut, Asiakkaan hinnat muuttuvat Asiakkaan seuraavan Tilausjakson alussa.

  • 3. Asiakkaan velvollisuudet.

   • 3.1 Sallitut käyttötavat. Tämän Sopimuksen kattamia Palveluja saavat käyttää ainoastaan a) oppilaitokset, jotka täyttävät osoitteessa https://support.google.com/a/answer/134628 tai sen tilalle tulevassa URL-osoitteessa kuvatut ehdot, ja b) voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (sen mukaan, miten ne on määritelty sovellettavassa lainsäädännössä).

   • 3.2 Vaatimustenmukaisuus. Asiakas a) varmistaa, että Asiakas itse ja Asiakkaan Loppukäyttäjät käyttävät Palveluita Sopimuksen ehtojen mukaisesti, b) pyrkii kaupallisesti kohtuullisin keinoin estämään ja lopettamaan Palveluiden luvattoman käytön ja niihin pääsyn sekä c) ilmoittaa nopeasti Googlelle havaitsemastaan Palveluiden, Tilin tai Asiakkaan salasanan luvattomasta käytöstä ja luvattomasta pääsystä niihin. Google pidättää itsellään oikeuden tutkia Asiakkaan kaikkia Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön mahdollisia rikkomuksia, ja tähän voi sisältyä Asiakkaan datan tarkastus.

   • 3.3 Tietosuoja. Asiakas vastaa kaikkien sellaisten vaadittujen suostumusten hankinnasta ja ilmoitusten tekemisestä, jotka sallivat a) Asiakkaan käyttää ja vastaanottaa Palveluita ja b) Googlen käyttää, tallentaa ja käsitellä Asiakkaan tarjoamaa dataa (mukaan lukien Asiakkaan data) Sopimuksen mukaisesti.

   • 3.4 Rajoitukset. Asiakas ei omalla toiminnallaan tai Loppukäyttäjien toimia sallimalla a) kopioi tai muokkaa Palveluja taikka luo Palveluista johdannaisteoksia, b) takaisinmallinna, aukikoodaa, käännä tai pura Palvelujen lähdekoodia tai sen osia taikka pyri muulla tavoin hankkimaan Palvelun lähdekoodia tai sen osia (paitsi niiltä osin kuin kyseiset rajoitukset on erikseen kielletty sovellettavassa lainsäädännössä), c) myy, jälleenmyy, alilisensoi, siirrä tai jakele mitään Palveluja taikka d) käytä Palveluja i) Korkean riskin toimiin, ii) Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön vastaisesti, iii) tavalla, jonka tarkoituksena on välttää asianmukaiset Maksut (mukaan lukien useiden Asiakastilien luominen tarkoituksena simuloida yhtä Asiakastiliä tai toimia yhden Asiakastilin edustajana tai kiertää Palvelukohtaisia käyttörajoituksia tai kiintiöitä), iv) kryptovaluutan louhintaan ilman Googlen etukäteistä, kirjallista hyväksyntää, v) hätäpuheluiden soittamiseen tai vastaanottamiseen, ellei Palvelukohtaisissa ehdoissa toisin mainita, vi) materiaaleihin tai toimiin, joita sääntelevät Yhdysvaltain ulkoministeriön (Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR), vii) tavalla, joka rikkoo Vientivalvontalakeja tai edistää niiden rikkomista, tai viii) Yhdysvaltain HIPAA-laissa tarkoitettujen terveystietojen siirtämiseen, säilyttämiseen tai käsittelemiseen, paitsi toimeenpannun HIPAA-liiketoimintasopimuksen niin salliessa.

   • 3.5 Lisätuotteet ja Kolmannen osapuolen tarjonta. Valinnaisia Lisätuotteita ja Kolmannen osapuolen tarjontaa voidaan käyttää Palveluiden kanssa, ja niitä voidaan ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä Hallintakonsolin kautta. Lisätuotteiden käyttöön sovelletaan Lisätuotteiden ehtoja, jotka sisältyvät Sopimukseen tällä maininnalla ja joita Google voi ajoittain päivittää. Kolmannen osapuolen tarjontaan sovelletaan asianmukaisen palveluntarjoajan ehtoja ja käytäntöjä. Jos Asiakas aikoo antaa alle 18-vuotiaille Loppukäyttäjille pääsyn Lisätuotteisiin tai Kolmannen osapuolen tarjontaan tai antaa heidän käyttää niitä, Asiakkaan tulee hankkia vanhemman suostumus henkilökohtaisten tietojen keräämiselle ja käytölle a) Lisätuotteissa ja b) Kolmannen osapuolen tarjonnassa, jos sovellettava laki sitä edellyttää. Tämä on tehtävä, ennen kuin alle 18-vuotiaat Loppukäyttäjät saavat pääsyn kyseisiin tuotteisiin tai tarjontaan tai voivat käyttää niitä.

   • 3.6 Palvelujen hallinnointi. Asiakas voi lisätä yhden tai useamman Järjestelmänvalvojan Hallintakonsolin kautta. Näillä Järjestelmänvalvojilla on pääsy Järjestelmänvalvojan tileille. Asiakas vastaa a) Loppukäyttäjätilien ja niiden salasanojen luottamuksellisuudesta ja tietoturvasta sekä b) Loppukäyttäjätilien kaikenlaisesta käytöstä. Asiakas hyväksyy, että Google ei ole velvollinen järjestämään Asiakkaalle tai mahdollisille Loppukäyttäjille Palveluihin liittyvää sisäistä ylläpitoa tai järjestelmänhallintaa.

   • 3.7 Väärinkäytösten valvonta. Asiakas on yksinomaan vastuussa Asiakkaan Verkkotunnusten abuse- ja postmaster-aliaksiin lähetettyjen sähköpostiviestien valvonnasta, niihin vastaamisesta ja niiden muusta käsittelystä. Google voi silti valvoa näihin aliaksiin lähetettyjä sähköpostiviestejä tunnistaakseen Palveluiden väärinkäytön.

   • 3.8 Ylimääräisten Loppukäyttäjätilien pyytäminen Tilausjakson aikana. Asiakas voi pyytää lisää Loppukäyttäjätilejä Tilausjakson aikana joko uudella Tilauslomakkeella tai Jälleenmyyjätilauksella taikka tekemällä tilauksen Hallintakonsolin kautta. Tilausjakson aikana ostettujen ylimääräisten Loppukäyttäjätilien voimassaoloaika päättyy kyseisen Tilausjakson viimeisenä päivänä.

   • 3.9 Tekijänoikeudet. Google vastaa väitettyjä tekijänoikeusrikkomuksia koskeviin ilmoituksiin ja sulkee tekijänoikeuksia toistuvasti loukanneiden käyttäjien tilit tietyissä tilanteissa Safe Harbor ‑periaatteen säilyttämiseksi verkkopalveluntarjoajille Yhdysvaltain DMCA-lain mukaisesti.

  • 4. Jäädytys.

   • 4.1 Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön rikkomukset. Jos Google saa tietoonsa, että Asiakas tai Loppukäyttäjä käyttää Palveluita tavalla, joka rikkoo Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, Google ilmoittaa asiasta Asiakkaalle ja pyytää Asiakasta korjaamaan rikkomuksen syynä olevan ongelman. Jos Asiakas ei korjaa ongelmaa 24 tunnin kuluessa Googlen pyynnöstä, Google voi Jäädyttää Palvelujen käytön Asiakkaalta kokonaan tai osittain, kunnes ongelma on korjattu. Palvelujen Jäädytykseen voi sisältyä Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä rikkovan sisällön poistaminen tai sen jakamisen poistaminen.

   • 4.2 Muu Jäädytys. Huolimatta Osiosta 4.1 (Hyväksyttyä käyttöä koskevan käytännön rikkomukset) Google voi Jäädyttää Palvelujen käytön (mukaan lukien taustalla olevan Tilin käyttö) Asiakkaalta kokonaan tai osittain välittömästi, jos a) Google on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että Jäädytys on tarpeen Palveluiden, Palveluita tukevan Googlen infrastruktuurin tai muiden Palvelua käyttävien asiakkaiden (tai heidän loppukäyttäjiensä) suojaamiseksi, b) kolmannen osapuolen epäillään pääsevän Palveluihin luvatta, c) Google on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että välitön Jäädytys on välttämätön jonkin sovellettavan lain noudattamiseksi, tai d) Asiakas rikkoo Osion 3.4 (Rajoitukset) ehtoja tai Palvelukohtaisia ehtoja. Google poistaa tällaisen Jäädytyksen, kun Jäädytykseen johtaneet syyt on ratkaistu. Asiakkaan pyynnöstä Google ilmoittaa Asiakkaalle Jäädytyksen perusteista heti, kun se on kohtuullisuuden rajoissa mahdollista, ellei soveltuva lainsäädäntö sitä kiellä. Loppukäyttäjätilien Jäädytystä koskevassa tapauksessa Google antaa tietyissä olosuhteissa Asiakkaan Järjestelmänvalvojalle oikeuden palauttaa Loppukäyttäjätilit.

  • 5. Immateriaalioikeudet; Asiakkaan datan suojaus; Palaute; Brändiominaisuuksien käyttäminen Palveluissa.

   • 5.1 Immateriaalioikeudet. Lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti määriteltyjä oikeuksia, Sopimus ei myönnä kummallekaan osapuolelle oletettuja tai muita oikeuksia toisen osapuolen sisältöön tai immateriaaliomaisuuteen. Osapuolista Asiakas omistaa Asiakkaan datan kaikki Immateriaalioikeudet ja Google omistaa kaikki Immateriaalioikeudet Palveluihin.

   • 5.2 Asiakkaan datan suojaus. Google käyttää ja käsittelee muutoin Asiakkaan dataa vain Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen mukaisesti. Google ei käytä tai käsittele Asiakkaan dataa mihinkään muuhun tarkoitukseen. Edellisen virkkeen yleisluonteisuutta rajoittamatta Google ei käytä Asiakkaan dataa Mainonnan tarkoituksiin eikä Mainontaan Palveluissa. Google on ottanut käyttöön ja ylläpitää teknisiä, organisatorisia ja fyysisiä turvatoimia suojatakseen Asiakkaan dataa. Näistä turvatoimista kerrotaan tarkemmin Cloudin datankäsittelyä koskevassa lisäyksessä.

   • 5.3 Asiakaspalaute. Asiakas voi halutessaan antaa Googlelle palautetta tai ehdotuksia, jotka koskevat Palveluja ("Palaute"). Jos Asiakas antaa Palautetta, Google ja sen Tytäryhtiöt voivat käyttää kyseistä Palautetta rajoituksetta ja ilman velvollisuuksia Asiakasta kohtaan.

   • 5.4 Brändiominaisuuksien käyttö Palveluissa. Google näyttää Palveluissa vain ne Asiakkaan Brändiominaisuudet, jotka Asiakas valtuuttaa lataamalla ne Palveluihin. Google näyttää Asiakkaan Brändiominaisuuksia ainoastaan niille varatuilla alueilla niillä verkkosivuilla, joilla Palvelut näkyvät Asiakkaalle tai Asiakkaan Loppukäyttäjille. Asiakas voi kertoa käytöstä tarkemmin Hallintakonsolissa. Google voi näyttää myös Googlen Brändiominaisuuksia tällaisilla verkkosivuilla osoittaakseen, että Palvelut ovat Googlen tarjoamia.

  • 6. Tekniset tukipalvelut. Tukipalveluista saatetaan periä Maksuja. Google tarjoaa Asiakkaalle Teknisiä tukipalveluja Sopimuskauden aikana Teknisten tukipalvelujen ohjeiden mukaisesti. Tietyillä Teknisten tukipalvelujen tasoilla on toistuva vähimmäismaksu, josta kerrotaan osoitteessa https://workspace.google.com/terms/tssg.html. Jos Asiakas vaihtaa Teknisten tukipalvelujen tasonsa suppeampaan tasoon kalenterikuukauden aikana, Google voi kyseisen kuun loppuun asti tarjota saman tasoisia Teknisiä tukipalveluja ja samaan hintaan kuin ennen tason vaihtamista.

  • 7. Luottamukselliset tiedot.

   • 7.1 Velvollisuudet. Vastaanottaja käyttää tietoja luovuttaneen osapuolen Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Sopimuksessa kuvailtujen vastaanottajan oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen. Vastaanottaja suojaa tietoja luovuttaneen osapuolen Luottamukselliset tiedot muilta tahoilta kohtuullisin keinoin. Vastaanottaja voi luovuttaa Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Tytäryhtiöilleen, työntekijöilleen, edustajilleen tai konsulteilleen ("Valtuutetut"), joiden on saatava kyseiset tiedot ja jotka ovat kirjallisesti hyväksyneet tietojen pitämisen luottamuksellisina (tai konsulttien tapauksessa muulla tavalla sitoutuneet pitämään tiedot luottamuksellisina). Vastaanottaja varmistaa, että Valtuutetut käyttävät vastaanotettuja Luottamuksellisia tietoja ainoastaan Sopimuksessa kuvailtujen oikeuksien käyttämiseen ja velvollisuuksien täyttämiseen.

   • 7.2 Edellytetty tietojen luovuttaminen. Muista Sopimuksen ehdoista huolimatta vastaanottaja tai sen Tytäryhtiö voi myös luovuttaa Luottamuksellisia tietoja sovellettavien Oikeusprosessien vaatimissa määrin, mikäli vastaanottaja tai sen Tytäryhtiö kaupallisesti kohtuullisia keinoja käyttämällä a) ilmoittaa toiselle osapuolelle viipymättä ennen tällaista Luottamuksellisten tietojen luovuttamista ja b) toimii toisen osapuolen kohtuullisten pyyntöjen mukaisesti, jos osapuoli vastustaa tietojensa luovuttamista. Yllä olevat alaosiot a) ja b) eivät kuitenkaan koske tilanteita, joissa vastaanottaja katsoo, että alaosioiden a) ja b) noudattaminen voi i) johtaa Oikeusprosessin rikkomukseen, ii) vaikeuttaa viranomaistutkimusta tai iii) johtaa kuolemaan tai vakavaan fyysiseen vammaan.

  • 8. Sopimuskausi ja irtisanominen.

   • 8.1 Sopimuskausi. Tämän Sopimuksen voimassaolo ("Sopimuskausi") alkaa Voimaantulopäivänä ja jatkuu, kunnes Sopimus puretaan, irtisanotaan tai jätetään uusimatta Osion 8 (Sopimuskausi ja irtisanominen) mukaisesti.

   • 8.2 Uusiminen. Kunkin Tilausjakson lopussa Palvelut (ja kaikki Loppukäyttäjätilit, joista on aiemmin peritty Maksuja) uusitaan automaattisesti uuden 12 kuukauden Tilausjakson ajaksi. Jos jompikumpi osapuoli ei halua Palveluja uusittavan, sen tulee ilmoittaa asiasta toiselle osapuolelle viimeistään 15 päivää ennen voimassa olevan Tilausjakson päättymistä. Ilmoitus uusimatta jättämisestä astuu voimaan voimassa olevan Tilausjakson lopussa.

   • 8.3 Sopimuksen irtisanominen rikkomuksen takia. Sovellettavan lain sallimissa rajoissa kumpikin osapuoli voi purkaa Sopimuksen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos a) toinen osapuoli on rikkonut Sopimusta olennaisella tavalla eikä korjaa rikkomuksen syynä olevaa ongelmaa 30 päivän kuluessa kirjallisen ilmoituksen vastaanottamisesta tai b) toinen osapuoli lopettaa liiketoiminnan tai todetaan maksukyvyttömäksi eikä tilanne muutu 90 päivän kuluessa.

   • 8.4 Sopimuksen irtisanominen ilman syytä. Asiakas voi lopettaa Palvelujen käytön koska tahansa. Mikäli Asiakas täyttää kaikki Tilauslomakkeessa tai muualla tässä Sopimuksessa kuvaillut maksuvelvollisuutensa (jos sellaisia on ja mukaan lukien kaikki Tilausjakson Maksut), Asiakas voi myös irtisanoa tämän Sopimuksen ilman syytä koska tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti ennakkoon.

   • 8.5 Sopimuksen irtisanominen sovellettavan lain takia; Lakien rikkominen. Google voi purkaa Sopimuksen ja/tai perua minkä tahansa sovellettavan Tilauslomakkeen välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos Google on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että a) Asiakkaan käyttämän Palvelun tarjoaminen jatkossa rikkoisi sovellettavia lakeja tai b) Asiakas on rikkonut tai saanut Googlen rikkomaan Lahjonnan vastaisia lakeja tai Vientivalvontalakeja.

   • 8.6 Sopimuksen purkamisen, irtisanomisen tai uusimatta jättämisen vaikutus. Jos Sopimus puretaan tai irtisanotaan tai jos sitä ei uusita, a) kaikki oikeudet ja pääsy Palveluihin päättyvät (mukaan lukien pääsy Asiakkaan dataan), ellei tässä Sopimuksessa toisin mainita, ja b) kaikki Maksut, jotka Asiakkaan on maksettava Googlelle, erääntyvät maksettavaksi heti, kun Asiakas saa viimeisen laskun.

   • 8.7 Ei hyvityksiä. Ellei tässä Sopimuksessa ole toisin mainittu, Sopimuksen purkaminen, irtisanominen tai uusimatta jättäminen minkä tahansa Sopimuksen osion (mukaan lukien Cloudin datankäsittelyä koskevan lisäyksen) mukaisesti ei velvoita Googlea hyvittämään Maksuja.

  • 9. Julkisuus. Asiakas voi julkisesti ilmoittaa olevansa Googlen asiakas ja näyttää Googlen Brändiominaisuuksia Tavaramerkkiohjeiden mukaisesti. Google voi mainita Asiakkaan nimen tai käyttää sen Brändiominaisuuksia Palvelujen verkko- tai offline-mainosmateriaaleissa. Osapuolet voivat käyttää toistensa Brändiominaisuuksia ainoastaan Sopimuksen sallimilla tavoilla. Kaikkea Brändiominaisuuksien käyttöä sovelletaan kyseessä olevien Brändiominaisuuksien Immateriaalioikeudet omistavan osapuolen hyväksi.

  • 10. Vakuutukset. Kumpikin osapuoli vakuuttaa, a) että sillä on kaikki tarvittavat oikeudet ja valtuudet solmia Sopimus ja b) että se noudattaa kaikkia Palveluiden tarjoamiseen, vastaanottamiseen tai käyttöön sovellettavia lakeja soveltuvin osin.

  • 11. VastuuvapauslausekeSovellettavan lainsäädännön sallimassa laajuudessa ja lukuun ottamatta tässä Sopimuksessa nimenomaisesti mainittuja takuita Google ei myönnä mitään seuraavassa luetelluista takuista vaan nimenomaisesti kiistää a) kaikki nimenomaiset, oletetut, lakisääteiset tai muunlaiset takuut, mukaan luettuina takuut soveltuvuudesta kaupankäyntiin tai tiettyyn käyttötarkoitukseen, takuut omistusoikeudesta, oikeuksien loukkaamattomuudesta tai Palvelujen virheettömästä tai keskeytyksettömästä käytöstä, sekä b) kaikenlaiset takuut Palvelujen kautta käytettävissä olevasta sisällöstä tai tiedosta.

  • 12. Vastuurajoitus.

   • 12.1 Epäsuoran vastuun rajoitukset. Sovellettavan lain ja Osion 12.3 (Rajoittamattomat vastuut) sallimissa rajoissa kumpikaan osapuoli ei ole Vastuussa Sopimukseen liittyvissä asioissa, joista aiheutuu a) epäsuoria, välillisiä, erityisluonteisia tai satunnaisia vahinkoja tai rangaistusluonteisia vahingonkorvauksia taikka b) tulojen, voittojen, säästöjen tai goodwill-arvon menetystä.

   • 12.2 Vastuumäärän rajoitukset. Kummankin osapuolen tämän Sopimuksen perusteella aiheutuvien tai siihen liittyvien vahinkojen kokonaisvastuu voi olla enimmillään näistä suurempi: a) 1 000 $ (USD) tai b) Maksut, jotka Asiakas on maksanut edeltävien 12 kuukauden aikana ennen Vastuuseen johtanutta tapahtumaa.

   • 12.3 Rajoittamattomat vastuut. Mikään tässä Sopimuksessa ei sulje pois tai rajoita kummankaan osapuolen Vastuuta tapauksissa, joihin liittyy

    • a) petos tai vilpillinen harhaanjohtaminen

    • b) Osiossa 13 (Vahingonkorvaus) kuvailtuja velvoitteita

    • c) toisen osapuolen Immateriaalioikeuksien loukkaaminen

    • d) Sopimuksen mukaisia maksuvelvoitteita (jos sellaisia on)

    • e) asioita, joita koskevia vastuita ei voida sulkea pois tai rajoittaa sovellettavan lainsäädännön perusteella.

  • 13. Vahingonkorvaus.

   • 13.1 Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet. Google puolustaa Asiakasta ja sen Tytäryhtiöitä, jotka käyttävät Palveluja Asiakkaan tilillä, ja turvaa ne Korvausvastuilta kaikissa Kolmansien osapuolten oikeuskäsittelyissä niiltä osin kuin minkä tahansa Palvelun tai Googlen Brändiominaisuuden, jota kussakin tapauksessa käytetään Sopimuksen mukaisesti, väitetään loukkaavan kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia.

   • 13.2 Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet. Asiakas puolustaa Googlea ja sen Tytäryhtiöitä, jotka tarjoavat Palveluja, ja turvaa ne Korvausvastuilta kaikissa Kolmansien osapuolten oikeuskäsittelyissä, jotka aiheutuvat a) Asiakkaan datasta tai Asiakkaan Brändiominaisuuksista tai b) siitä, että Asiakas tai sen Loppukäyttäjä on käyttänyt Palveluja tavalla, joka rikkoo Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä tai Osion 3.3 (Rajoitukset) ehtoja.

   • 13.3 Poikkeukset. Osiot 13.1 (Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet) ja 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) eivät koske taustalla olevia väitteitä, jotka aiheutuvat a) turvatun osapuolen Sopimusrikkomuksesta tai b) turvaavan osapuolen teknologian tai Brändiominaisuuksien yhdistämisestä sellaiseen materiaaliin, jota turvaava osapuoli ei ole toimittanut Sopimuksen mukaisesti, ellei Sopimus edellytä tällaista yhdistelmää.

   • 13.4 Ehdot. Osioihin 13.1 (Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet) ja 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) sovelletaan seuraavia ehtoja:

    • a) Turvatun osapuolen on ilmoitettava turvaavalle osapuolelle välittömästi ja kirjallisesti Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyä edeltävästä syytöksestä tai syytöksistä ja pyrittävä kohtuullisesti yhdessä turvaavan osapuolen kanssa hakemaan ratkaisua syytöksiin sekä Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyyn. Jos tämän Osion 13.4 a) rikkomus haittaa Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyn puolustusta, tilanteen mukaan joko Osioon 13.1 (Googlen vahingonkorvausvelvollisuudet) tai 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) perustuvia turvaavan osapuolen velvollisuuksia vähennetään suhteessa haittaan.

    • b) Turvatun osapuolen on luovutettava Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyn turvaamisosan yksinomainen määräysvalta turvaavalle osapuolelle seuraavin ehdoin: i) turvattu osapuoli voi osoittaa oman ei-määräysvaltaisen neuvonantajansa omalla kustannuksellaan, ja ii) ratkaisu, jossa turvattu osapuoli joutuu myöntämään vastuun, maksamaan rahaa tai suorittamaan (tai pidättäytymään suorittamasta) toimia, edellyttää turvatun osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta, jota ei tule kohtuuttomasti pidättää, pitää ehtojen alaisena eikä viivästyttää.

   • 13.5 Hyvityskeinot.

    • a) Jos Google on kohtuullisen vakuuttunut siitä, että Palvelut saattavat loukata kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia, Google voi harkintansa mukaan ja omalla kustannuksellaan i) hankkia Asiakkaalle oikeuden jatkaa Palvelujen käyttöä, ii) muokata Palveluja siten, että ne eivät enää loukkaa kolmannen osapuolen Immateriaalioikeuksia eikä Palveluiden toiminta oleellisesti heikenny, tai iii) korvata Palvelut Immateriaalioikeuksia kunnioittavalla, toiminnaltaan vastaavalla vaihtoehdolla.

    • b) Jos Google ei usko, että Osiossa 13.5 a) kuvatut hyvityskeinot ovat kaupallisesti kohtuullisia, Google voi Jäädyttää tai lopettaa kyseessä olevat Palvelut Asiakkaalta. Jos Google lopettaa kyseessä olevat Palvelut, Google antaa suhteellisen hyvityksen aiheettomista Maksuista, jotka Asiakas on maksanut Palveluiden lopettamisen jälkeisestä ajanjaksosta.

   • 13.6 Yksinomaiset oikeudet ja velvollisuudet. Vaikuttamatta kummankaan osapuolen muihin purkamis-, lopettamis- ja irtisanomisoikeuksiin ja mikäli sovellettava laki ei toisin määrää, tässä Osiossa 13 (Vahingonkorvaus) määritellään osapuolten ainoat ja yksinomaiset hyvityskeinot tämän Sopimuksen alaisiin kolmannen osapuolen esittämiin Immateriaalioikeuksien loukkauksiin liittyviin väitteisiin, jotka on kuvailtu tässä Osiossa 13 (Vahingonkorvaus).

  • 14. Jälleenmyyntiasiakkaat. Tätä Osiota 14 (Jälleenmyyntiasiakkaat) sovelletaan vain, jos Asiakas tilaa Palvelut Jälleenmyyjältä Jälleenmyyjäsopimuksen mukaisesti (tällaiset Palvelut ovat "Jälleenmyyntipalveluita").

   • 14.1 Sovellettavat ehdot. Jälleenmyyntipalveluiden osalta:

    • a) Tämän Sopimuksen Osiota 2 (Maksuehdot) ei sovelleta.

    • b) Mahdolliset Jälleenmyyjämaksut maksetaan suoraan Jälleenmyyjälle, ja kaikkien Jälleenmyyntipalvelujen hinnoista sovitaan yksin Jälleenmyyjän ja Asiakkaan kesken.

    • c) Asiakas saa kaikki asianmukaiset Palvelutasosopimuksen hyvitykset Jälleenmyyjältä.

    • d) Osio 12.2 (Vastuumäärän rajoitukset) korvataan seuraavalla: "Kummankin osapuolen tämän Sopimuksen perusteella aiheutuvien tai siihen liittyvien vahinkojen kokonaisvastuu voi olla enimmillään näistä suurempi: a) 1 000 $ (USD) tai b) Jälleenmyyjämaksut, jotka Asiakas on maksanut Jälleenmyyntipalveluista edeltävien 12 kuukauden aikana ennen Vastuuseen johtanutta tapahtumaa."

    • e) Kaikista Palvelujen ja/tai Jälleenmyyjätilauksen uusimisista sovitaan Jälleenmyyjän ja Asiakkaan kesken.

    • f) "Tilausjakso" tarkoittaa tässä Sopimuksessa aikaväliä, joka alkaa Jälleenmyyntipalveluiden alkamispäivästä tai uusimispäivästä (tilanteen mukaan) ja jatkuu sillä hetkellä voimassa olevassa Jälleenmyyjätilauksessa mainitun ajan, ellei Tilausjaksoa lopeteta aikaisemmin Sopimuksessa kuvaillulla tavalla.

    • g) "Palvelujen alkamispäivä" tarkoittaa tässä Sopimuksessa joko Jälleenmyyjätilauksessa mainittua alkamispäivää, tai jos Jälleenmyyjätilauksessa ei ole mainittu alkamispäivää, päivämäärää, jolloin Google antaa Jälleenmyyntipalvelut Asiakkaan käyttöön.

   • 14.2 Luottamuksellisten tietojen jakaminen. Jälleenmyyjä on Osiossa 7.1 (Velvollisuudet) kuvailtu Valtuutettu taho, jolle Google voi jakaa Asiakkaan luottamuksellisia tietoja.

   • 14.3 Jälleenmyyjä Järjestelmänvalvojana. Jälleenmyyjällä voi Asiakkaan harkinnan mukaan olla pääsy Asiakkaan tilille tai Loppukäyttäjätileille. Kuten Googlen ja Asiakkaan välillä, Asiakas on yksinomaan vastuussa a) Jälleenmyyjän pääsystä Asiakkaan tilille tai Loppukäyttäjätileille ja b) Jälleenmyyjän ja Asiakkaan välisten Jälleenmyyntipalveluja koskevien oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemisestä Jälleenmyyjäsopimuksessa.

   • 14.4 Jälleenmyyjän tekninen tuki. Asiakas tiedostaa ja hyväksyy sen, että Jälleenmyyjä voi kohtuudella luovuttaa Loppukäyttäjän henkilökohtaista dataa Googlelle tukipyynnön käsittelyä varten, kun Asiakas on lähettänyt tukipyynnön Jälleenmyyjälle tai Jälleenmyyjän kautta.

  • 15. Muut ehdot.

   • 15.1 Ilmoitukset. Sopimuksen edellyttämät ilmoitukset on lähetettävä Asiakkaan Ilmoitussähköpostiosoitteeseen ja Googlelle osoitteeseen legal-notices@google.com. Ilmoitus katsotaan vastaanotetuksi, kun sähköpostiviesti on lähetetty. Asiakas on vastuussa Ilmoitussähköpostiosoitteen ajantasaisuudesta Sopimuskauden aikana.

   • 15.2 Sähköpostit. Osapuolten lähettämät sähköpostiviestit täyttävät tässä Sopimuksessa kuvaillut kirjallista hyväksyntää ja suostumusta koskevat vaatimukset.

   • 15.3 Siirto. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tämän Sopimuksen mihinkään osaan liittyviä oikeuksia ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta, paitsi Tytäryhtiölle, jos a) siirronsaaja on hyväksynyt kirjallisesti olevansa Sopimuksen ehtojen sitoma ja b) luovuttava osapuoli on ilmoittanut siirrosta toiselle osapuolelle. Muut siirtoyritykset ovat pätemättömiä. Jos Asiakas siir tää tämän Sopimuksen toisella oikeudenkäyttöalueella olevalle Tytäryhtiölle ja sopimusosapuolena toimiva Google-yhteisö muuttuu osoitteessa https://cloud.google.com/terms/google-entity olevien tietojen mukaisesti, i) tämä Sopimus siirtyy automaattisesti uutena sopimusosapuolena toimivalle Google-yhteisölle ja ii) jos Tytäryhtiön laskutustili on Brasiliassa tai Japanissa, siirtohetkestä eteenpäin sovelletaan tämän Sopimuksen sijasta edellä linkitettyjä sovellettavia käyttöehtoja.

   • 15.4 Hallinnan muutos. Jos osapuolessa tapahtuu muunlainen Hallinnan muutos kuin sisäinen uudelleenjärjestely tai organisaatiouudistus (esimerkiksi osakekaupan, fuusion tai muun liiketoimintaan liittyvän kauppatoimen seurauksena), kyseinen osapuoli antaa toiselle osapuolelle kirjallisen ilmoituksen 30 vuorokauden kuluessa Hallinnan muutoksesta. Jos Asiakas ei enää ole voittoa tavoittelematon oppilaitos tai muu voittoa tavoittelematon yhteisö Osiossa 3.1 (Sallitut käyttötavat) olevan määritelmän mukaisesti, Asiakas ilmoittaa asiasta Googlelle välittömästi.

   • 15.5 Ylivoimainen este. Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa velvollisuutensa laiminlyönnistä tai velvollisuuden täyttämisen viivästymisestä, jos se johtuu luonnonkatastrofista, terrorismista, mellakoinnista, sodasta tai muista olosuhteista, jotka eivät ole osapuolen hallittavissa.

   • 15.6 Alisopimukset. Google voi solmia Sopimuksen velvoitteita koskevia alisopimuksia, ja se on vastuussa Asiakkaalle tällaisten velvoitteiden täyttymisestä.

   • 15.7 Ei edustussuhdetta. Tämä Sopimus ei luo edustus-, kumppanuus- tai yhteistyösuhdetta osapuolten välille.

   • 15.8 Ei oikeuksista luopumista. Kummankaan osapuolen ei katsota luopuneen mistään tämän Sopimuksen oikeuksista, vaikka kyseinen osapuoli ei käyttäisi niitä.

   • 15.9 Erotettavuus. Jos jokin tämän Sopimuksen osa on pätemätön, lainvastainen tai täytäntöönpanokelvoton, muut Sopimuksen osat pysyvät voimassa.

   • 15.10 Ei ulkopuolisia edunsaajia. Sopimus ei anna minkäänlaisia etuja kolmansille osapuolille, ellei siitä kerrota yksiselitteisesti.

   • 15.11 Kohtuullinen korvaus. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita kummankaan osapuolen mahdollisuutta vaatia kohtuullista korvausta.

   • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö. KAIKKIIN TÄHÄN SOPIMUKSEEN TAI NÄIHIN PALVELUIHIN LIITTYVIIN TAI NIISTÄ AIHEUTUVIIN VAATIMUKSIIN SOVELLETAAN KALIFORNIAN LAKEJA OSAVALTION LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA. VAATIMUKSET KÄSITELLÄÄN YKSINOMAAN KALIFORNIAN (YHDYSVALLAT) SANTA CLARAN PIIRIKUNNAN LIITTOVALTIO- TAI OSAVALTIOTASON TUOMIOISTUIMISSA. OSAPUOLET HYVÄKSYVÄT KYSEISTEN TUOMIOISTUINTEN TOIMIVALLAN SUHTEESSA OSAPUOLIIN.

   • 15.13 Muutokset. Lukuun ottamatta Osiossa 1.4 b) (Muutokset: Sopimusta koskevat muutokset), c) (Muutokset: URL-ehtoja koskevat muutokset) tai d) (Muutokset: Cloudin datankäsittelyä koskevaa lisäystä koskevat muutokset) kuvailtuja muutoksia, kaikki tähän Sopimukseen Voimaantulopäivän jälkeen tehtävät muutokset on tehtävä kirjallisina, molempien osapuolten on allekirjoitettava ne ja niissä on yksiselitteisesti todettava, että ne muuttavat tätä Sopimusta. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että jos Google päivittää tässä Sopimuksessa mainitun URL-osoitteen, ei sen katsota muuttavan Sopimuksen ehtoja.

   • 15.14 Voimassa säilyminen. Seuraavat Osiot säilyvät voimassa Sopimuksen päättymisen, purkamisen tai irtisanomisen jälkeen: Osio 2 (Maksuehdot), Osio 5 (Immateriaalioikeudet; Asiakkaan datan suojaus; Palaute; Brändiominaisuuksien käyttäminen Palveluissa), Osio 7 (Luottamukselliset tiedot), Osio 8.6 (Sopimuksen purkamisen, irtisanomisen tai uusimatta jättämisen vaikutus), Osio 11 (Vastuuvapauslauseke), Osio 12 (Vastuurajoitus), Osio 13 (Vahingonkorvaus), Osio 14.1 (Sovellettavat ehdot), Osio 14.2 (Luottamuksellisten tietojen jakaminen) ja Osio 15 (Muut ehdot).

   • 15.15 Koko Sopimus. Tässä Sopimuksessa kerrotaan kaikki osapuolten sopimat ehdot, ja se lopettaa ja korvaa kaikki osapuolten väliset muut sopimukset, jotka koskevat käsiteltävää asiaa, mukaan lukien tämän Sopimuksen aiemmat versiot. Hyväksyessään Sopimuksen kumpikaan osapuoli ei ole luottanut mihinkään (mukaan lukien huolimattomasti tai hyvässä uskossa annettuun) lausuntoon, ilmoitukseen tai takuuseen, jota ei ole nimenomaisesti tässä Sopimuksessa mainittu, eikä kummallakaan osapuolella ole näihin perustuvia oikeuksia tai hyvityskeinoja. URL-ehdot sisältyvät Sopimukseen tällä maininnalla. Voimaantulopäivän jälkeen Google voi päivittää minkä tahansa tässä Sopimuksessa mainitun URL-osoitteen.

   • 15.16 Ehtojen ristiriidat. Jos Sopimuksen muodostavien asiakirjojen välillä on ristiriita, asiakirjat pätevät seuraavassa järjestyksessä (laskeva järjestys): Tilauslomake, Cloudin datankäsittelyä koskeva lisäys, Sopimuksen muut osat (pois lukien URL-ehdot) ja URL-ehdot (lukuun ottamatta Cloudin datankäsittelyä koskevaa lisäystä).

   • 15.17 Otsikot. Sopimuksen otsikot ovat viitteellisiä, eivätkä ne vaikuta Sopimuksen tulkintaan.

   • 15.18 Eri kieliversioiden ristiriidat. Jos Sopimuksesta on muita kuin englanninkielisiä käännöksiä ja englanninkielisen tekstin sekä käännöksen välillä on ristiriita, englanninkielinen teksti on etusijalla, ellei käännöksessä nimenomaisesti toisin mainita.

   • 15.19 Määritelmät.

    • "Tili" tarkoittaa Asiakkaan Google-tilin kirjautumistietoja ja sitä vastaavaa Sopimuksen alaista Palveluiden käyttöoikeutta.

    • "Lisätuotteet" tarkoittaa Googlen tai sen tytäryhtiöiden tarjoamia tuotteita, palveluita tai sovelluksia, jotka eivät sisälly Palveluihin mutta joita voi käyttää Palveluiden kanssa.

    • "Lisätuotteiden ehdot" tarkoittaa ajantasaisia ehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://workspace.google.com/terms/additional_services.html.

    • "Järjestelmänvalvojan tili" tarkoittaa Loppukäyttäjätiliä, jonka avulla Asiakas (tai soveltuvissa tapauksissa Jälleenmyyjä) voi hallinnoida Palveluja.

    • "Hallintakonsoli" tarkoittaa verkkokonsoleita tai hallintapaneelia, jotka Google tarjoaa Asiakkaalle Palvelujen hallintaa varten.

    • "Järjestelmänvalvojat" tarkoittaa Asiakkaan määrittelemää henkilöstöä, joka hallinnoi Loppukäyttäjien käyttämiä Palveluja Asiakkaan puolesta ja jolla on pääsy Asiakkaan dataan ja Loppukäyttäjätileille. Järjestelmänvalvoja voi siis päästä kaikkeen Loppukäyttäjien käytettävissä olevaan Loppukäyttäjätileihin liittyvään dataan sekä valvoa, käyttää, muokata, pidättää tai luovuttaa tätä dataa.

    • "Mainonta" tarkoittaa Googlen Loppukäyttäjille kohdistamia verkkomainoksia pois lukien sellaiset mainokset, joita Asiakas yksiselitteisesti sallii Googlen tai jonkin Googlen Tytäryhtiön julkaista Palvelujen yhteydessä erillisen sopimuksen mukaisesti (esimerkiksi Google AdSense ‑mainokset, jotka Asiakas on ottanut käyttöön Palveluiden Google Sites ‑toiminnolla luomallaan verkkosivustolla).

    • "Tytäryhtiö" tarkoittaa yhteisöä, joka joko Hallitsee sopimusosapuolta suoraan tai epäsuorasti, on suoraan tai epäsuorasti sopimusosapuolen Hallitsema tai joka on yhteisessä Hallinnassa sopimusosapuolen kanssa.

    • "Vuosimaksu" tarkoittaa Palveluille Tilauslomakkeessa määriteltyä vuosimaksua.

    • "Lahjonnan vastaiset lait" tarkoittaa kaikkia sovellettavia kaupallisia ja julkisia korruptiontorjuntaan liittyviä lakeja (mukaan lukien Yhdysvaltain Foreign Corrupt Practices Act of 1977 ja Yhdistyneen kuningaskunnan Bribery Act 2010), jotka kieltävät minkä tahansa arvoisten lahjusten tarjoamisen suoraan tai epäsuorasti viranomaisille tai mille tahansa muulle taholle liiketoiminnan hankkimiseksi tai säilyttämiseksi tai muun epäasiallisen kaupallisen edun varmistamiseksi. Viranomaiset tarkoittavat tässä yhteydessä kaikkia valtion työntekijöitä, julkiseen virkaan ehdolla olevia, kuninkaallisten perheiden jäseniä sekä valtion omistamien tai hallitsemien yritysten, julkisten kansainvälisten organisaatioiden ja poliittisten puolueiden työntekijöitä.

    • "Hyväksyttyä käyttöä koskeva käytäntö" tarkoittaa ajantasaista Palvelujen hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, joka on luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/use_policy.html.

    • "Liiketoimintasopimus" on tähän Sopimukseen tehty muutos, joka koskee HIPAA-laissa määriteltyjä suojattuja terveystietoja.

    • "Laskutuksen alkamispäivä" tarkoittaa päivämäärää, josta alkaen Google veloittaa Palveluista Maksuja (soveltuvin osin).

    • "Brändiominaisuudet" tarkoittaa kummankin osapuolen tuotenimiä, tavaramerkkejä, palvelun merkkejä, logoja, verkkotunnuksia ja muita tunnistettavia brändiominaisuuksia, joita kyseinen osapuoli suojaa ajoittain.

    • "Cloudin datankäsittelyä koskeva lisäys" tarkoittaa ajantasaisia Asiakkaan datan käsittelyä ja suojausta koskevia velvoitteita, jotka on määritelty osoitteessa https://cloud.google.com/terms/data-processing-addendum.

    • "Luottamukselliset tiedot" tarkoittaa toisen osapuolen (tai Tytäryhtiön) toiselle osapuolelle tämän Sopimuksen nojalla luovuttamia luottamuksellisiksi merkittyjä tietoja tai tietoja, joita normaalisti pidettäisiin luottamuksellisina olosuhteet huomioon ottaen. Luottamuksellisia tietoja eivät ole tiedot, jotka vastaanottaja on itsenäisesti luonut, jotka kolmas osapuoli on luovuttanut oikeutetusti vastaanottajalle ilman luottamuksellisuusvelvoitteita tai jotka tulevat yleiseen tietoon ilman vastaanottajan syytä. Jollei edellisestä virkkeestä muuta johdu, Asiakkaan dataa pidetään Asiakkaan Luottamuksellisina tietoina.

    • "Hallinta" tarkoittaa osapuolen äänivallan tai omapääomaosuuden yli 50 prosentin hallintaa.

    • "Ydinpalvelut" tarkoittaa Palvelujen yhteenvedossa sillä hetkellä määriteltyjä "Ydinpalveluja", lukuun ottamatta Kolmannen osapuolen tarjontaa.

    • "Asiakkaan data" tarkoittaa dataa, jonka Asiakas tai sen Loppukäyttäjät lataavat palvelimelle, lähettävät tai vastaanottavat Palvelujen kautta tai jota säilytetään Palvelujen avulla.

    • "Verkkotunnuksen sähköpostiosoite" tarkoittaa Palvelujen yhteydessä käytettyä Verkkotunnuksen sähköpostiosoitetta.

    • "Verkkotunnus" tarkoittaa Tilauslomakkeessa tai Jälleenmyyjätilauksessa yksilöityä verkkotunnusta, jota käytetään Palveluiden yhteydessä.

    • "Loppukäyttäjät" tarkoittaa henkilöitä, joiden Asiakas antaa käyttää Palveluja ja joita Järjestelmänvalvoja hallinnoi. Selvyyden vuoksi mainittakoon, että Loppukäyttäjiä voivat olla myös Asiakkaan Tytäryhtiöiden ja muiden kolmansien osapuolten työntekijät.

    • "Loppukäyttäjätili" tarkoittaa Googlen hostaamaa tiliä, jonka Asiakas on luonut Palvelujen kautta Loppukäyttäjälle Palvelujen käyttöä varten.

    • "Vientivalvontalait" tarkoittaa kaikkia soveltuvia viennin ja takaisinviennin valvontalakeja ja säännöksiä, mukaan lukien a) Yhdysvaltain kauppaministeriön (Department of Commerce) ylläpitämät vientisäännökset (Export Administration Regulations, EAR), b) Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkomaisen avun valvontatoimiston (Treasury Department's Office of Foreign Assets Control) ylläpitämät kauppa- ja talouspakotteet sekä c) Yhdysvaltain ulkoministeriön (Department of State) ylläpitämät kansainvälistä asekauppaa koskevat säännökset (International Traffic in Arms Regulations, ITAR).

    • "Maksut" tarkoittaa a) summaa, joka saadaan kertomalla Asiakkaan tilaamien tai käyttämien Palvelujen määrä Hinnoilla (soveltuvissa tapauksissa), tai b) asianmukaisia Teknisten tukipalveluiden maksuja, joihin molempiin lisätään soveltuvat Verot.

    • "Ohjekeskus" tarkoittaa Googlen ohjekeskusta osoitteessa https://www.google.com/support/.

    • "Korkean riskin toimet" tarkoittaa toimintaa, jossa Palvelujen käyttö tai toimimattomuus voisi kohtuullisella todennäköisyydellä johtaa kuolemaan, henkilövahinkoon, ympäristövahinkoon tai omaisuusvahinkoon (esim. ydinlaitosten, lennonjohdon, elämää ylläpitävien järjestelmien tai aseiden rakentaminen tai toiminta).

    • "HIPAA" tarkoittaa vuonna 1996 säädettyä sairausvakuutuksen siirrettävyyteen ja vastuullisuuteen liittyvää lakia (Health Insurance Portability and Accountability Act), jota voidaan muuttaa ajoittain, sekä kaikkia siihen liittyviä säädöksiä.

    • "Mukaan lukien" ‑ilmaisu ei poissulje muita vaihtoehtoja.

    • "Korvausvastuut" tarkoittaa i) turvaavan osapuolen hyväksymiä sovittelusummia ja ii) asianmukaisen oikeudenkäyttöalueen tuomioistuimen lopullisen päätöksen perusteella turvaavan osapuolen maksettavaksi määrättyjä vahingonkorvauksia ja kustannuksia.

    • "Immateriaalioikeudet" tarkoittaa kaikkia patenttioikeuksia, tekijänoikeuksia, tavaramerkkioikeuksia, mahdollisiin liiketoimintasalaisuuksiin liittyviä oikeuksia, suunnitteluoikeuksia, tietokantaoikeuksia, oikeuksia verkkotunnuksiin, moraalisia oikeuksia ja muita immateriaalioikeuksia (rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä) kaikkialla maailmassa.

    • "Oikeusprosessi" tarkoittaa tietojen luovutuspyyntöä, joka tehdään lain, hallinnollisen säädöksen, oikeuden määräyksen, haasteen, takuun, muun pätevän viranomaisen pyynnön, oikeudenkäyntimenettelyn tai vastaavan menettelyn nojalla.

    • "Vastuu" tarkoittaa mitä tahansa vastuuta, joka on aiheutunut sopimuksesta, rikkomuksesta (huolimattomuus mukaan lukien) tai muusta, riippumatta siitä, olisivatko osapuolet voineet ennustaa tai päätellä vastuunsa.

    • "Kuukausimaksu" tarkoittaa Palveluille Tilauslomakkeessa määriteltyä kuukausimaksua.

    • "Ilmoitussähköpostiosoite" tarkoittaa sähköpostiosoitteita, jotka Asiakas on määritellyt Hallintakonsolissa.

    • "Tilauslomake" tarkoittaa Asiakkaan täyttämää tilauslomaketta tai tilausta, jonka Asiakas tekee Googlen verkkosivustolla. Siinä määritellään, mitkä Palvelut Google tarjoaa Asiakkaalle Sopimuksen mukaisesti.

    • "Tilausjakso" tarkoittaa ajanjaksoa, joka alkaa Palveluiden alkamispäivästä tai uusimispäivästä (tilanteen mukaan) ja jatkuu Tilauslomakkeessa mainitun ajan, ellei Tilausjaksoa lopeteta aikaisemmin tässä Sopimuksessa kuvaillulla tavalla. Jos Palveluihin ei liity Tilauslomaketta, ensimmäinen Tilausjakso on ajanjakso, joka alkaa Voimaantulopäivästä ja jatkuu 12 kuukauden ajan.

    • "Muut palvelut" tarkoittaa Palvelujen yhteenvedossa sillä hetkellä määriteltyjä "Muita palveluja", lukuun ottamatta Kolmannen osapuolen tarjontaa.

    • "Hinnat" tarkoittaa ajantasaisia ja asianmukaisia Palvelujen hintoja, jotka löytyvät osoitteesta https://workspace.google.com/pricing.html (ja jotka sisältyvät Sopimukseen tällä maininnalla), ellei lisäyksessä tai Tilauslomakkeessa toisin mainita. Hinnat eivät sisällä veroja.

    • "Jälleenmyyjä" tarkoittaa mahdollista Sopimukseen liittymätöntä, kolmantena osapuolena toimivaa valtuutettua jälleenmyyjää, joka myy tai toimittaa Palvelut Asiakkaalle.

    • "Jälleenmyyjäsopimus" tarkoittaa Asiakkaan ja Jälleenmyyjän erikseen solmimaa Palveluja koskevaa sopimusta. Jälleenmyyjäsopimus ei ole riippuvainen tästä Sopimuksesta eikä tämän Sopimuksen alainen.

    • "Jälleenmyyjämaksut" tarkoittaa Asiakkaan käyttämiin tai tilaamiin Palveluihin mahdollisesti liittyviä maksuja, joista on sovittu Jälleenmyyjäsopimuksessa ja joihin on lisätty soveltuvat Verot.

    • "Jälleenmyyjätilaus" tarkoittaa Jälleenmyyjän mahdollisesti tarjoamaa ja Asiakkaan täyttämää tilauslomaketta (mukaan lukien tilauksen uusimislomake) sekä Jälleenmyyjän määrittelyä siitä, mitä Palveluja Asiakas tilaa Jälleenmyyjältä.

    • "Palvelukohtaiset ehdot" tarkoittaa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/service-terms olevia ajantasaisia ehtoja, jotka koskevat yhtä tai useampaa Palvelua.

    • "Palvelut" tarkoittaa Ydinpalveluja ja Muita palveluja, jotka sisältyvät Palveluiden ajantasaiseen Google Workspace for Education ‑versioon.

    • "Palvelujen alkamispäivä" tarkoittaa joko Tilauslomakkeessa mainittua alkamispäivää, tai jos Tilauslomakkeessa ei ole mainittu alkamispäivää, päivämäärää, jolloin Google antaa Palvelut Asiakkaan käyttöön.

    • "Palvelujen yhteenveto" tarkoittaa ajantasaista kuvausta, joka on luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/user_features.html.

    • "Palvelutasosopimus" tarkoittaa voimassa olevia palvelutasosopimuksia, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/sla.html.

    • "Jäädyttää" tai "Jäädytys" tarkoittaa Palvelujen tai Palvelujen osien käytön tai pääsyoikeuksien keskeyttämistä.

    • "Verot" tarkoittaa kaikkia viranomaisen määräämiä veroja pois lukien Googlen nettotuloihin, nettovarallisuuteen, varallisuuden arvoon, omaisuuden arvoon tai työllistämiseen perustuvat verot.

    • "Sopimuskausi" on määritelty tämän Sopimuksen Osiossa 8.1 (Sopimuskausi).

    • "Kolmannen osapuolen oikeuskäsittely" tarkoittaa mitä tahansa muodollista oikeuskäsittelyä, jonka Sopimukseen liittymätön kolmas osapuoli on jättänyt tuomioistuimelle (mukaan lukien muutoksenhakumenettely).

    • "Kolmannen osapuolen tarjonta" tarkoittaa kolmannen osapuolen palveluja, ohjelmistoja, tuotteita ja muuta tarjontaa, joka ei sisälly Palveluihin.

    • "Tavaramerkkiohjeet" tarkoittaa Googlen ajantasaisia ohjeita, jotka koskevat sitä, miten kolmannet osapuolet voivat käyttää Googlen Brändiominaisuuksia, ja jotka ovat luettavissa osoitteessa https://www.google.com/permissions/guidelines.html.

    • "Tekniset tukipalvelut" tarkoittaa saatavilla olevia Googlen teknisen tuen palveluja.

    • "Teknisten tukipalveluiden ohjeet" tarkoittaa Googlen ajantasaisia teknisiä tukipalveluita koskevia ohjeita, jotka ovat luettavissa osoitteessa https://workspace.google.com/terms/tssg.html.

    • "URL-ehdot" tarkoittaa yhteisesti Hyväksyttyä käyttöä koskevaa käytäntöä, Cloudin datankäsittelyä koskevaa lisäystä, Palvelukohtaisia ehtoja, Palvelutasosopimusta ja Teknisten tukipalveluiden ohjeita.

  • 16. Aluekohtaiset ehdot. Asiakas hyväksyy seuraavat muutokset Sopimukseen, jos Asiakkaan laskutusosoite on kyseisellä alueella:

   • Aasian ja Tyynenmeren alue – Kaikki alueet

    • Osio 2.3 (Verot) korvataan seuraavalla:

    • 2.3 Verot. Google erittelee kaikki laskutetut Verot. Jos Googlelle maksettavasta maksusta täytyy pidättää Veroja, Asiakas korottaa Googlelle maksettavan maksun summaa niin, että Googlen saama nettosumma vastaa laskutettavaa summaa, josta ei ole vähennetty Veroja.

    • Termin "Verot" määritelmä Osiossa 15.19 (Määritelmät) korvataan seuraavalla:

    • 15.19 Määritelmät.

    • "Verot" tarkoittaa kaikkia viranomaisen määräämiä veroja, jotka sovellettavan lain mukaan liittyvät Palvelujen tarjoamiseen ja toimittamiseen, mukaan luettuna kaikki tullimaksut, tulliverot ja kaikki suorat tai epäsuorat verot, mukaan lukien asianmukaiset sakot tai korot ja pois lukien Googlen tuottoon perustuvat verot.

   • Aasian ja Tyynenmeren alue (kaikki alueet pois lukien Australia, Japani, Intia, Uusi-Seelanti ja Singapore) ja Latinalainen Amerikka (kaikki alueet pois lukien Brasilia)

    • Osio 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:

    • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu.

     • a) KAIKKIIN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ GOOGLEN TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA AIHEUTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN VAATIMUKSIIN (MYÖS TÄMÄN SOPIMUKSEN TULKINTAA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVIIN KIISTOIHIN) ("Kiista") SOVELLETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION (YHDYSVALLAT) LAINSÄÄDÄNTÖÄ KALIFORNIAN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA.

     • b) Osapuolet pyrkivät vilpittömästi sopimaan Kiistan 30 päivän kuluessa Kiistan syntymisestä. Jos Kiistaa ei ratkaista 30 päivän kuluessa, se on ratkaistava American Arbitration Associationin International Centre for Dispute Resolutionin järjestämässä sovittelussa noudattamalla kyseisen järjestön nopeutettuja, kaupallisia menettelyjä koskevia sääntöjä, jotka ovat voimassa tämän Sopimuksen päiväyksen aikaan ("Säännöt").

     • c) Osapuolet valitsevat sovittelijan yhdessä. Sovittelu pidetään englanniksi Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevassa Santa Claran piirikunnassa.

     • d) Kumpikin osapuoli voi hakea miltä tahansa asianmukaiselta tuomioistuimelta kieltomääräystä, jonka se tarvitsee oikeuksiensa suojaamiseksi ennen sovittelun ratkeamista. Sovittelija voi määrätä kielto- tai kohtuustuomion Sopimuksessa määriteltyjen hyvityskeinojen ja rajoitusten mukaisesti.

     • e) Alaosion g) luottamuksellisuusvaatimukset huomioiden kumpikin osapuoli voi pyytää mitä tahansa asianmukaista tuomioistuinta antamaan minkä tahansa määräyksen, joka tarvitaan kyseisen osapuolen oikeuksien tai omaisuuden suojaamiseksi. Tällaisen pyynnön ei katsota rikkovan tätä sovellettavaa lakia ja sovittelua koskevaa osiota tai johtavan luopumiseen osiossa määritellyistä oikeuksista, eikä se vaikuta sovittelijan toimivaltaan tai valtuuksiin tarkastaa oikeuden päätös. Osapuolet sopivat, että Yhdysvaltain Kaliforniassa sijaitsevan Santa Claran piirikunnan tuomioistuimet ovat päteviä antamaan minkä tahansa määräyksen tämän Alaosion 15.12 e) mukaisesti.

     • f) Sovittelutuomio on lopullinen ja sitoo osapuolia, ja sen täytäntöönpanoa voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa tuomioistuimessa, mukaan lukien tuomioistuimet, joilla on tuomiovaltaa kumpaan tahansa osapuoleen tai sen omaisuuteen.

     • g) Kaikkia tämän Osion 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu) mukaisia sovittelumenettelyjä pidetään Osiossa 7 (Luottamukselliset tiedot) kuvattuina Luottamuksellisina tietoina. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sovittelumenettelyn i) olemassaolo, ii) sen yhteydessä luovutetut tiedot sekä iii) kaikki suullinen viestintä ja dokumentit, jotka liittyvät sovittelumenettelyyn. Osiossa 7 (Luottamukselliset tiedot) määriteltyjen tietojen luovutusoikeuksien lisäksi osapuolet voivat luovuttaa tässä Alaosiossa 15.12 g) kuvailtuja tietoja toimivaltaiselle tuomioistuimelle, jos niitä tarvitaan Alaosion 15.12 e) mukaiseen määräyksen antamiseen tai sovittelupäätöksen toimeenpanoon, mutta osapuolten on pyydettävä kyseisen asian käsittelyä suljetuin ovin (yksityisesti).

     • h) Osapuolet maksavat sovittelijan maksut, sovittelijan nimeämien asiantuntijoiden maksut ja kulut sekä sovittelukeskuksen hallinnolliset kulut Sääntöjen mukaisesti. Sovittelija määrittelee lopullisessa päätöksessään hävinneen osapuolen velvollisuuden hyvittää summa, jonka voittanut osapuoli on maksanut etukäteen näistä maksuista.

     • i) Kumpikin osapuoli vastaa omien asianajajiensa ja asiantuntijoidensa maksuista ja kuluista riippumatta sovittelijan lopullisesta Kiistaa koskevasta päätöksestä.

   • Aasian ja Tyynenmeren alue – Intia

    • Google India Private Limited on nimennyt Google Asia Pacific Pte. Ltd:n (GAP) Palvelujen (alla olevan määritelmän mukaan) ei-yksinomaiseksi jälleenmyyjäksi Intiassa. Vaikka kumpaankin yhteisöön viitataan Sopimuksessa nimellä "Google", epäselvyyksien poistamiseksi selvennetään, että aina kun ehdoissa viitataan Googleen myynnin tai siihen liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien osalta (mukaan lukien palvelujen myynnin laskutusta, luottorajaa, Sopimuksen purkamista jne. koskevat ehdot), "Google" tarkoittaa Google India Private Limitedia, ja aina kun Sopimuksen ehdoissa viitataan "Googleen" Palvelujen tarjoajana ja siihen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin, "Google" tarkoittaa GAP:tä.

    • Google India Private Limited voi panna täytäntöön Tilauslomakkeita, joissa viitataan Sopimukseen, mutta Tilauslomake muodostaa erillisen sopimuksen Google India Private Limitedin ja Asiakkaan välille, ja se sisältää viittauksen kaikkiin tämän Sopimuksen ehtoihin. Kun Google India Private Limited sopimuksen mukaan ostaa Palvelujen jälleenmyyjänä GAP:ltä Palveluja, jotka jälleenmyydään asiakkaalle, GAP täyttää koko näiden Palvelujen Sopimuksen mukaista tarjoamista koskevan velvollisuuden, eikä Google India Private Limitedillä siksi ole mitään Palveluiden suorituskykyyn liittyviä velvollisuuksia.

    • Osio 2 (Maksuehdot) korvataan seuraavalla:

    • 2. Maksuehdot.

    • 2.1 Käytön mittaus ja laskutusvaihtoehdot. Google selvittää mittaustyökaluillaan, kuinka paljon Asiakas käyttää Palveluita, ja tällaiset Maksujen laskemiseen liittyvät selvitykset ovat lopullisia. Asiakas voi valita jommankumman alla mainituista laskutusvaihtoehdoista tai jonkin muun vaihtoehdon, jonka Google tarjoaa Asiakkaan tilatessa Palveluita.

     • a) Joustotilaus. Jos Asiakas valitsee tämän vaihtoehdon, Asiakas ei sitoudu ostamaan Palveluita ennalta määritetyksi kaudeksi, vaan maksaa kuukausittain jälkikäteen Maksut, jotka perustuvat Palveluiden päivittäiseen käyttöön. Palveluiden käytön osittainen päivä pyöristetään Maksuja laskettaessa Palveluiden käytön kokonaiseksi päiväksi.

     • b) Vuositilaus / kiinteään kausimaksuun perustuva tilaus. Jos Asiakas valitsee tämän vaihtoehdon, Asiakas sitoutuu ostamaan Palvelut yhden tai useamman vuoden ajaksi (Asiakkaan valinnan mukaan). Google laskuttaa Asiakasta Asiakkaan Tilauslomakkeella tekemiin valintoihin liittyvien ehtojen mukaisesti.

    • Google voi muuttaa laskutusvaihtoehtojen valikoimaa (myös rajoittamalla laskutusvaihtoehtoja tai lopettamalla vaihtoehdon tarjoamisen) ilmoittamalla asiasta Asiakkaalle 30 päivää etukäteen. Muutos tulee voimaan Asiakkaan seuraavan Tilausjakson alussa. Kaikkia laskutusvaihtoehtoja ei välttämättä tarjota kaikille asiakkaille. Asiakas maksaa Palveluista jollakin Osiossa 2.2 (Maksu) mainituista maksuvaihtoehdoista.

    • 2.2 Maksu. Kaikki maksut on maksettava Tilauslomakkeessa tai laskussa ilmoitetussa valuutassa.

     • a) Credit- tai debit-kortti. Jos Asiakas maksaa credit- tai debit-kortilla tai muulla maksutavalla, joka ei ole lasku, maksut erääntyvät sen kuun lopussa, jonka aikana Asiakas saa Palvelut. Jos maksutapana on credit- tai debit-kortti, i) Google luo sähköisen laskun kaikista sovellettavista Maksuista, kun ne lankeavat maksettaviksi, ja ii) näiden Maksujen katsotaan erääntyvän 60 päivän kuluttua sen kuun lopusta, jonka aikana Asiakas sai Palvelut.

     • b) Laskut. Laskujen maksun eräpäivä on 60 päivän kuluttua laskutuspäivästä (ellei Tilauslomakkeessa ole toisin määritelty), ja laskujen katsotaan erääntyneen kyseisen päivän jälkeen.

     • c) Muut maksutavat. Asiakas voi vaihtaa maksutapansa toiseen Googlen sallimaan maksutapaan Hallintakonsolin kautta edellyttäen, että Asiakas hyväksyy mahdolliset kyseistä maksutapaa koskevat lisäehdot.

     • d) Maksutiedot. Pankkisiirrolla suoritettujen maksujen on sisällettävä Googlen ilmoittamat pankkitiedot.

    • 2.3 Verot.

     • a) Asiakas suostuu maksamaan palveluista Googlelle edellä mainitut Maksut sekä sovellettavat Verot. Jos Google on velvollinen keräämään tai maksamaan Veroja, Verot laskutetaan Asiakkaalta, ellei Asiakas toimita Googlelle oikea-aikaista ja voimassa olevaa, asianmukaisen veroviranomaisen antamaa todistusta verovapaudesta.

     • b) Jos sovellettava lainsäädäntö edellyttää, Asiakas toimittaa Googlelle asianmukaiset verotunnistetiedot (Arvonlisäveronumero eli "ALV-numero", paikka, jossa asiakas vastaanottaa palvelut, verotila jne.), joita Google saattaa vaatia varmistaakseen Intiassa sovellettavien verosäännösten noudattamisen. Asiakas vahvistaa, että kaikki annetut tiedot, kuten ALV-numero, paikka, jossa asiakas vastaanottaa palvelut, verotila jne., ovat oikein. Annettu osoite ja ALV-numero vastaavat paikkaa, jossa Asiakas vastaanottaa palvelut. Asiakkaan on maksettava (tai hyvitettävä Googlelle) kaikki mahdolliset verot, korot, virhemaksut tai sakot, jotka ovat seurausta Asiakkaan virheellisestä ilmoituksesta.

     • c) Jos Asiakas on juridisesti velvollinen pidättämään Tuloveron Googlelle maksamistaan maksuista, Asiakkaan on toimitettava Googlelle ajoissa ennakonpidätystodistus tai muu asianmukainen asiakirja, jolla kyseinen ennakonpidätys todistetaan sovellettavan verolainsäädännön mukaisesti.

    • 2.4 Maksuja koskevat valitukset. Kaikki maksuihin liittyvät valitukset on lähetettävä ennen maksun eräpäivää. Jos osapuolet toteavat, että laskutuksen virheet johtuvat Googlesta, Google ei toimita korjattua laskua vaan lähettää sen sijaan hyvityslaskun, jossa ilmoitetaan kyseisen laskun virheellinen summa. Jos valituksen kohteena olevaa laskua ei ole vielä maksettu, Google huomioi hyvityslaskun summan kyseisessä laskussa ja asiakkaan vastuulla on maksaa laskun erääntyvä nettosaldo. Mikään tässä Sopimuksessa ei velvoita Googlea myöntämään luottoa millekään osapuolelle.

    • 2.5 Erääntyneet maksut; Jäädytys. Maksamattomat laskut kasvavat korkoa 1,5 % kuukaudessa (tai korkeimman lain salliman summan) eräpäivästä siihen asti, että lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Asiakas vastaa kaikista kohtuullisista kuluista (mukaan lukien asianajopalkkiot), joita Googlelle aiheutuu erääntyneiden saatavien perinnästä. Lisäksi jos Asiakkaan Palveluihin liittyvä maksu on myöhässä, Google saattaa jäädyttää Palvelut.

    • 2.6 Ostotilauksen numero ei ole pakollinen. Asiakas on velvollinen maksamaan kaikki soveltuvat Maksut, eikä Googlen tarvitse ilmoittaa ostotilauksen numeroa Googlen laskussa (tai muulla tavalla).

    • 2.7 Hinnanmuutokset. Google voi muuttaa Hintojaan milloin tahansa, ellei lisäyksessä tai Tilauslomakkeessa ole erikseen muuta sovittu. Google ilmoittaa Asiakkaalle kaikista muutoksista vähintään 30 päivää etukäteen. Kun 30 päivää on kulunut, Asiakkaan hinnat muuttuvat Asiakkaan seuraavan Tilausjakson alussa.

    • Osio 15.12 (Yhdysvalloissa sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:

    • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö. Kaikkiin tähän Sopimukseen liittyviin tai niistä aiheutuviin vaatimuksiin sovelletaan Intian lakeja. Kiistatilanteissa New Delhin tuomioistuimet ovat toimivaltaisia. Edellä sanotusta huolimatta Asiakas voi osoittaa Googlelle tarkoitetut Sopimuksen mukaiset vaatimuksensa Google India Private Limitedille.

    • Termin "Verot" määritelmä Osiossa 15.19 (Määritelmät) korvataan seuraavalla:

    • 15.19 Määritelmät.

    • "Verot" tarkoittaa kaikkia sovellettavan lain mukaisia veroja mukaan luettuna kaikki tullimaksut tai verot (muut kuin tulovero), myös epäsuorat verot, kuten arvonlisävero ("ALV") tai tällaiset Palvelujen ostamiseen liittyvät verot.

   • Aasian ja Tyynenmeren alue – Indonesia

    • Sopimukseen lisätään Osio 8.8:

    • 8.8 Purkamis- ja irtisanomisoikeuksista luopuminen. Osapuolet sopivat luopuvansa sovellettavien lakien ehdoista, mikäli tuomioistuimen päätös tai oikeuden määräys tarvitaan tämän Sopimuksen perumiseksi.

    • Tämän Sopimuksen indonesiankielinen versio on luettavissa täällä, ja Osio 15.18 (Eri kieliversioiden ristiriidat) korvataan seuraavalla:

    • 15.18 Eri kieliversioiden ristiriidat. Tästä Sopimuksesta on indonesiankielinen ja englanninkielinen versio. Molemmat versiot ovat yhtä päteviä. Mikäli indonesiankielisen ja englanninkielisen version välillä on ristiriitoja tai niiden tulkinnat eroavat toisistaan, osapuolet sopivat indonesiankielisen version muuttamisesta siten, että kyseessä oleva indonesiankielisen version osio on yhdenmukainen saman osion englanninkielisen version kanssa.

   • Aasian ja Tyynenmeren alue – Australia

    • Sopimukseen lisätään osio 11A:

    • 11A. Tämä osio 11A on voimassa vain, jos Palveluun kohdistuu oikeudellisia takuita, jotka perustuvat Australian Competition and Consumer Act 2010 ‑lakiin ("ACCA"). Sovellettavat lait, mukaan lukien ACCA, voivat myöntää tämän Sopimuksen soveltamiseen oikeuksia ja hyvityskeinoja, joita ei voi poissulkea, eikä niitä siksi poissuljeta tästä Sopimuksesta. Siltä osin kuin sovellettavat lait sallivat Googlen rajoittaa toimintaansa, Google rajoittaa Googlea ja sen Tytäryhtiöitä koskevaa kyseisten lakien mukaista vastuun Palvelujen uudelleentarjoamiseen tai maksuun, joka vastaa Palvelujen uudelleentarjoamisen kustannuksia.

    • Osiota 15.12 c) (Yhdysvalloissa sovellettava lainsäädäntö) muutetaan lisäämällä seuraava teksti Osion loppuun: "JOS SOVELLETTAVA LAKI ESTÄÄ KIISTAN RATKAISEMISEN KALIFORNIALAISESSA TUOMIOISTUIMESSA, ASIAKAS VOI SAATTAA ASIAN VIREILLE OMAN ALUEENSA TUOMIOISTUIMESSA. JOS SOVELLETTAVAT LAIT ESTÄVÄT ASIAKKAAN PAIKALLISTA TUOMIOISTUINTA RATKAISEMASTA KIISTA-ASIAA KALIFORNIAN LAKIEN MUKAISESTI, KIISTA-ASIAN KÄSITTELYSSÄ NOUDATETAAN ASIAKKAAN ASUINMAAN, OSAVALTION TAI ASUINPAIKAN LAKEJA."

    • Osiota 15.15 (Koko Sopimus) muutetaan lisäämällä seuraava teksti Osion loppuun: "Mikään tämän Sopimuksen sisältö ei poissulje osapuolen vastuuta, joka liittyy etukäteen tapahtuvaan kirjalliseen tai suulliseen harhaanjohtamisen."

   • Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka – Kaikki alueet

    • Osio 2.2 (Maksu) korvataan seuraavalla:

    • 2.2 Maksu. Asiakas maksaa kaikki Maksut laskussa ilmoitetussa valuutassa. Kaikkien maksujen eräpäivä on 30 päivää laskun päiväyksen jälkeen. Google ei ole velvoitettu toimittamaan useita laskuja. Pankkisiirrolla suoritettujen maksujen on sisällettävä Googlen ilmoittamat pankkitiedot. Jos Asiakas on solminut sopimuksen Google Commerce Limitedin kanssa, Google voi kerätä maksuja Google Payment Limitedin välityksellä. Google Payment Limited on Englannissa ja Walesissa rekisteröity yritys, jolla on toimisto osoitteessa Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, SW1W 9TQ, United Kingdom.

   • Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka – Euroopan talousalue, Yhdistynyt kuningaskunta ja Sveitsi

    • Osion 15.19 (Määritelmät) tilalle vaihdetaan Osio 15.20 (Määritelmät).

    • Sopimukseen lisätään Osio 15.19:

    • 15.19 EECC-oikeuksista luopuminen.

     • a) Tässä Osiossa 15.19 (EECC-oikeuksista luopuminen) käytetyt termit "mikroyritys", "pienyritys" ja "voittoa tavoittelematon järjestö" on määritelty EECC:ssä. "EECC" tarkoittaa eurooppalaista sähköisen viestinnän säännöstöä (Euroopan parlamentin ja neuvoston 11.12.2018 antaman direktiivin (EU) 2018/1972 mukaisesti).

     • b) Osapuolet tiedostavat, että EECC:n mukaisesti i) tietyt oikeudet koskevat mikroyrityksiä, pienyrityksiä ja voittoa tavoittelemattomia järjestöjä ja ii) asiakkaat, jotka kuuluvat kohdassa i) mainittuihin kategorioihin, voivat nimenomaisesti luopua tietyistä oikeuksistaan.

     • c) Jos Asiakas edustaa mikroyritystä, pienyritystä tai voittoa tavoittelematonta järjestöä, Asiakas suostuu luopumaan kaikista mahdollisista oikeuksista, jotka liittyvät seuraaviin artikloihin:

      • i) 102 artiklan kohta 1 (EECC), jonka mukaan Asiakkaalla on oikeus saada tiettyjä tietoja ennen sopimuksen tekemistä

      • ii) 102 artiklan kohta 3 (EECC), jonka mukaan Asiakkaalla on oikeus saada yhteenveto sopimuksesta

      • iii) 105 artiklan kohta 1 (EECC), joka rajoittaa sopimuksen enimmäispituudeksi 24 kuukautta tiettyjen palvelujen osalta

      • iv) 107 artiklan kohta 1 (EECC), joka laajentaa muut EECC:ssä määritellyt oikeudet (mukaan lukien yllä mainitut 102 artiklan kohta 3 ja 105 artiklan kohta 1) kaikkiin samalla Google Workspace ‑sopimuksella tarjottuihin palveluihin.

   • Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka – Algeria, Bahrain, Jordania, Kuwait, Libya, Mauritania, Marokko, Oman, Palestiina, Qatar, Tunisia, Jemen, Egypti, Israel, Arabiemiirikunnat ja Libanon

    • Sopimukseen lisätään Osio 8.8:

    • 8.8 Ei Oikeuden määräystä koskevaa vaatimusta. Kumpikin osapuoli tiedostaa ja hyväksyy, että Sopimuksen irtisanomisen tai muutoksen tai Sopimuksen minkään muun osion voimaantulo ei edellytä oikeuden määräystä.

    • Osio 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:

    • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu.

     • a) KAIKKIIN TÄSTÄ SOPIMUKSESTA TAI SIIHEN LIITTYVISTÄ GOOGLEN TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA AIHEUTUVIIN TAI NIIHIN LIITTYVIIN VAATIMUKSIIN (MYÖS TÄMÄN SOPIMUKSEN TULKINTAA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOA KOSKEVIIN KIISTOIHIN) ("Kiista") SOVELLETAAN KALIFORNIAN OSAVALTION (YHDYSVALLAT) LAINSÄÄDÄNTÖÄ KALIFORNIAN LAINVALINTASÄÄNTÖJÄ LUKUUN OTTAMATTA.

     • b) Osapuolet pyrkivät vilpittömästi sopimaan Kiistan 30 päivän kuluessa Kiistan syntymisestä. Jos Kiistaa ei ratkaista 30 päivän kuluessa, se on ratkaistava välimiesmenettelyssä London Court of International Arbitrationin (LCIA) sovittelusääntöjen ("Säännöt") mukaan, jotka sisältyvät tällä maininnalla tähän Osioon.

     • c) Osapuolet valitsevat sovittelijan yhdessä. Sovittelu pidetään englanniksi Arabiemiirikunnissa Dubaissa sijaitsevassa Dubai International Financial Centerissä (DIFC).

     • d) Kumpikin osapuoli voi hakea miltä tahansa asianmukaiselta tuomioistuimelta kieltomääräystä, jonka se tarvitsee oikeuksiensa suojaamiseksi ennen sovittelun ratkeamista. Sovittelija voi määrätä kielto- tai kohtuustuomion Sopimuksessa määriteltyjen hyvityskeinojen ja rajoitusten mukaisesti.

     • e) Sovittelutuomio on lopullinen ja sitoo osapuolia, ja sen täytäntöönpanoa voidaan esittää missä tahansa asianmukaisessa tuomioistuimessa, mukaan lukien tuomioistuimet, joilla on tuomiovaltaa kumpaan tahansa osapuoleen tai sen omaisuuteen.

     • f) Kaikkia tämän Osion 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö; Sovittelu) mukaisia sovittelumenettelyjä pidetään Osiossa 7 (Luottamukselliset tiedot) kuvattuina Luottamuksellisina tietoina. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi sovittelumenettelyn i) olemassaolo, ii) sen yhteydessä luovutetut tiedot sekä iii) kaikki suullinen viestintä ja dokumentit, jotka liittyvät sovittelumenettelyyn. Osiossa 7 (Luottamukselliset tiedot) määriteltyjen tietojen luovutusoikeuksien lisäksi osapuolet voivat luovuttaa tässä Alaosiossa 15.12 f) kuvailtuja tietoja asianmukaiselle tuomioistuimelle, jos niitä tarvitaan sovittelupäätöksen toimeenpanoon, mutta osapuolten on pyydettävä kyseisen asian käsittelyä suljetuin ovin (yksityisesti).

     • g) Osapuolet maksavat sovittelijan maksut, sovittelijan nimeämien asiantuntijoiden maksut ja kulut sekä sovittelukeskuksen hallinnolliset kulut Sääntöjen mukaisesti. Sovittelija määrittelee lopullisessa päätöksessään hävinneen osapuolen velvollisuuden hyvittää summa, jonka voittanut osapuoli on maksanut etukäteen näistä maksuista.

     • h) Kumpikin osapuoli vastaa omien asianajajiensa ja asiantuntijoidensa maksuista ja kuluista riippumatta sovittelijan lopullisesta Kiistaa koskevasta päätöksestä.

   • Pohjois-Amerikka – Yhdysvallat; Latinalainen Amerikka (kaikki alueet pois lukien Brasilia)

    • Sopimukseen lisätään Osio 3.10:

    • 3.10 COPPA ja vanhemman suostumus. Jos Asiakas sallii alle 13-vuotiaiden Loppukäyttäjien käyttää Palveluja, Asiakas suostuu Children’s Online Privacy Protection Act ("COPPA") ‑lain vaatimusten mukaisesti siihen, että tällaisilta Loppukäyttäjiltä voidaan kerätä Google Workspace for Educationin tietosuojailmoituksessa määriteltyjä henkilökohtaisia tietoja ja että näitä tietoja voidaan käyttää Palveluissa (mikäli COPPA-lakia sovelletaan Asiakkaan oikeudenkäyttöalueella).

    • Sopimukseen lisätään Osio 7.3:

    • 7.3 FERPA. Osapuolet hyväksyvät, että a) Asiakkaan data voi sisältää koulutustiedoista peräisin olevia FERPA-lain alaisia henkilökohtaisia tunnistetietoja ("FERPA-tietoja") ja b) siinä määrin kuin Asiakkaan data sisältää FERPA-tietoja, Googlen katsotaan olevan "Koulun toimihenkilö" (FERPA-lain ja sen soveltamisesta määräävien asetusten käyttämässä merkityksessä) ja se toimii FERPA-lain määräysten mukaisesti. "FERPA" tarkoittaa opiskelijoiden tietojen yksityisyyttä turvaavaa lakia (Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C. 1232g)) ja sen asetuksia (Family Educational Rights and Privacy Act Regulations (34 CFR osa 99)), joihin voidaan ajoittain tehdä muutoksia.

    • Osion 15.19 (Määritelmät) tilalle vaihdetaan Osio 15.20 (Määritelmät).

    • Sopimukseen lisätään Osio 15.19:

    • 15.19 Palvelujen kehittäminen. Palvelujen kehittämiseen on käytetty pelkästään yksityisiä varoja. Palveluilla tarkoitetaan sovellettavissa hankintasäännöksissä (Federal Acquisition Regulations) ja niihin sisältyvissä virastojen lisäyksissä viitattuja kaupallisia tietokoneohjelmistoja, ja ne käsittävät asiaankuuluvan dokumentaation.

   • Vain julkiset oppilaitokset: Pohjois-Amerikka – Yhdysvallat; Latinalainen Amerikka (kaikki alueet pois lukien Brasilia)

    • Osio 2.5 (Erääntyneet maksut; Jäädytys) korvataan seuraavalla:

    • 2.5 Erääntyneet maksut; Jäädytys. Maksamattomat laskut kasvavat korkoa 1,5 % kuukaudessa (tai korkeimman lain salliman summan) alkaen 30 päivää eräpäivän jälkeen ja siihen asti, että lasku on maksettu kokonaisuudessaan. Lisäksi jos Palveluihin liittyvä maksu on myöhässä Asiakkaalta, Google saattaa rikkomuksen takia Jäädyttää Palvelut tai irtisanoa Sopimuksen Osion 8.3 (Sopimuksen purkaminen rikkomuksen takia) mukaisesti.

    • Osio 13.2 (Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet) korvataan seuraavalla:

    • 13.2 Asiakkaan vahingonkorvausvelvollisuudet. Jos Googlelle aiheutuu vahinkoa tai se joutuu osalliseksi Kolmannen osapuolen oikeuskäsittelyyn sen takia, että Asiakas loukkaa minkä tahansa kolmannen osapuolen immateriaaliomaisuuteen liittyviä oikeuksia, Google tavoittelee saatavilla olevia hyvityskeinoja sovellettavan liittovaltion, osavaltion, paikallisen tai muun lain mukaisesti.

    • Osio 15.12 (Sovellettava lainsäädäntö) korvataan seuraavalla:

    • 15.12 Sovellettava lainsäädäntö. Jos Asiakas on yhdysvaltalaisen kaupungin, piirikunnan tai osavaltion viranomainen, Sopimuksessa ei sovita sovellettavasta lainsäädännöstä tai oikeuspaikasta.

Aiemmat versiot

12.7.2023

19.4.2023

14.3.2023

6.2.2023

7.11.2022

20.9.2022

20.9.2021

1.4.2021

17.2.2021

Intia (17.2.2021)

Amerikka (6.10.2020)

APAC (6.10.2020)

EMEA (6.10.2020)