Skip to main content
Rozwiązania
Usługi
Branże
Zasoby
Rozwiązania
Usługi
Branże
Zasoby
Google Workspace for Government
Pomóż zespołom zwiększyć wydajność i lepiej służyć społecznościom.
Baner powitalny Google Workspace for Government
Używane przez najważniejsze instytucje i organizacje państwowe do usprawniania współpracy
Rozwiązania dla instytucji państwowych w Google Workspace

Popraw jakość usług świadczonych wyborcom i usprawnij wspólną pracę zespołów przy użyciu zestawu elastycznych i bezpiecznych rozwiązań, które współpracują z istniejącymi rozwiązaniami technologicznymi instytucji państwowych.

Ilustracja interfejsu Google Workspace – współpraca przy użyciu Gmaila, Meet i Dokumentów w środowisku mobilnym i stacjonarnym
Ilustracja interfejsu Google Workspace – współpraca nad planem szkolenia za pomocą Dysku i Dokumentów
Ilustracja interfejsu Google Workspace – wyszukiwanie na Dysku
Ilustracja interfejsu Google Workspace – edytowanie zaproszeń w Kalendarzu i możliwości innych aplikacji
Praca z dowolnego miejsca, z użyciem znanych narzędzi
Zapewnij pracownikom takie same możliwości pracy, niezależnie od ich stanowiska, lokalizacji i urządzenia – daj każdemu dostęp do narzędzi, które zna i z których lubi korzystać.
Ilustracja interfejsu Google Workspace – współpraca przy użyciu Gmaila, Meet i Dokumentów w środowisku mobilnym i stacjonarnym
Ilustracja interfejsu Google Workspace – współpraca przy użyciu Gmaila, Meet i Dokumentów w środowisku mobilnym i stacjonarnym
Proste wdrażanie do pracy i szkolenia
Zapewnij centralne repozytorium treści potrzebnych do wdrażania pracowników, prowadź szkolenia przez Meet i twórz pokoje czatu, aby odpowiadać na pytania pracowników.
Ilustracja interfejsu Google Workspace – współpraca nad planem szkolenia za pomocą Dysku i Dokumentów
Ilustracja interfejsu Google Workspace – współpraca nad planem szkolenia za pomocą Dysku i Dokumentów
Łatwa współpraca między urzędami i departamentami
Przełam bariery między działami i systemami, korzystając z zapewnianych przez Google funkcji przeszukiwania dokumentów organizacji, przyspiesz współpracę przy użyciu inteligentnego obszaru roboczego i aktualizuj starsze pliki pakietu Office dzięki możliwości ich edytowania – bez potrzeby konwersji plików.
Ilustracja interfejsu Google Workspace – wyszukiwanie na Dysku
Ilustracja interfejsu Google Workspace – wyszukiwanie na Dysku
Ogranicz koszty i uprość zarządzanie narzędziami
Przydzielaj zasoby do strategicznych inicjatyw i obniżaj koszty dzięki narzędziom biurowym działającym w pełni w chmurze w ramach jednej, prostej w zarządzaniu subskrypcji.
Ilustracja interfejsu Google Workspace – edytowanie zaproszeń w Kalendarzu i możliwości innych aplikacji
Ilustracja interfejsu Google Workspace – edytowanie zaproszeń w Kalendarzu i możliwości innych aplikacji
Ilustracja pracy w Workspace – szukanie pliku na Dysku Google
Ilustracja pracy w Workspace – głębsza analiza tętna na podstawie wykresu w Google AppSheet
Ilustracja pracy w Workspace – członkowie zespołu sprawnie udostępniają i edytują dokumenty w Arkuszach Google przy użyciu Google Chat
Ilustracja pracy w Workspace – członkowie zespołu razem edytują dokument podczas rozmowy w Google Meet
Zapewnianie społeczności dostępu do podstawowych usług
Twórz witryny, które ułatwiają odnajdywanie informacji i zgłaszanie się do programów świadczeń, znajdowanie informacji publicznych i korzystanie z usług pomocy publicznej, między innymi takich jak program pomocy żywieniowej iczy pomoc osobom bezrobotnym.
Ilustracja pracy w Workspace – szukanie pliku na Dysku Google
Ilustracja pracy w Workspace – szukanie pliku na Dysku Google
Przekazywanie wyborcom informacji w czasie rzeczywistym
Twórz witryny publiczne do przekazywania ważnych informacji w czasie rzeczywistym, tak aby mieszkańcy mieli aktualną wiedzę o służbach ratunkowych, katastrofach naturalnych i zamknięciach dróg.
Ilustracja pracy w Workspace – głębsza analiza tętna na podstawie wykresu w Google AppSheet
Ilustracja pracy w Workspace – głębsza analiza tętna na podstawie wykresu w Google AppSheet
Prowadzenie dialogu z wyborcami i pracownikami
Popraw elastyczność instytucji, umożliwiając wyborcom i pracownikom przekazywanie opinii przy użyciu Formularzy lub podczas transmitowanych na żywo spotkań, które mogą być tłumaczone na wiele języków.
Ilustracja pracy w Workspace – członkowie zespołu sprawnie udostępniają i edytują dokumenty w Arkuszach Google przy użyciu Google Chat
Ilustracja pracy w Workspace – członkowie zespołu sprawnie udostępniają i edytują dokumenty w Arkuszach Google przy użyciu Google Chat
Lepsza produktywność i wydajność
Udostępnij pracownikom aplikacje AppSheet, które pomogą im między innymi w sprawniejszym przetwarzaniu zgłoszeń, sprawdzaniu dokumentów i planowaniu spotkań.
Ilustracja pracy w Workspace – członkowie zespołu razem edytują dokument podczas rozmowy w Google Meet
Ilustracja pracy w Workspace – członkowie zespołu razem edytują dokument podczas rozmowy w Google Meet

Opracowaliśmy pakiet Google Workspace tak, aby spełniał wymagania instytucji państwowych w zakresie bezpieczeństwa danych – do tego działa on w najczystszej chmurze w branży.

Działające w chmurze i obsługiwane za pomocą przeglądarki rozwiązanie, które zawsze jest aktualne – nie ma potrzeby używania lokalnych urządzeń, natywnych aplikacji ani załączników e-maili

Wbudowane funkcje kontroli, szyfrowania i weryfikacjizgodnie z podejściem Zero Trust, co pozwala użytkownikom pracować z dowolnego miejsca i eliminuje potrzebę korzystania z sieci VPN

Działanie w skali globalnej w celu ochrony danych należących do organizacji przed phishingiem, złośliwym oprogramowaniem, ransomware i atakami związanymi z łańcuchem dostaw – nie potrzeba żadnych dodatków

Wszyscy są bezpieczniejsi dzięki korzystaniu z zabezpieczonych punktów końcowych (dostarczonych przez firmę lub należących do pracowników), które nie wymagają instalowania poprawek, oraz zaawansowanej ochronie przed przejęciem konta

Instytucje administracji publicznej na całym świecie używają Google Workspace. Poznaj ich historie.

Zobacz, jak hrabstwo Eagle wykorzystuje Google Workspace do współpracy z ponad 40 organizacjami, udostępniając ważne informacje i zasoby swojej społeczności.
Zobacz, jak Google Workspace pomaga miastu Los Angeles szybko przekazywać informacje swoim mieszkańcom i uruchamiać nowe usługi cyfrowe w ciągu zaledwie kilku godzin.
Budynek Agencji Technologii Informacyjnych Los Angeles
Dowiedz się, jak stan Wyoming, w którym zaczęto korzystać z Google Workspace 10 lat temu, wprowadza innowacyjne rozwiązania. Poznaj ich doświadczenia i zobacz, jak utrzymują kontakt z wyborcami.
Zdjęcie stanu Wyoming
Dowiedz się, jak dzięki Google Workspace Rada gminy Hackney upraszcza procesy, usprawnia współpracę i zapewnia elastyczne rozwiązania dla pracowników w biurze i poza nim.
Dowiedz się, jak gmina Bolonia przeszła na pakiet Google Workspace, aby ułatwić pracę, zachęcać do współpracy, uprościć infrastrukturę IT i zmodernizować usługi dla swoich mieszkańców.
Spotkanie Hackney Council

Nadszedł czas, aby wprowadzić w Twojej organizacji nowoczesne rozwiązania.

Dołączcie do nas, aby stać się jedną z organizacji, które kształtują przyszłość instytucji państwowych z Google Workspace.