Skip to main content
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
Skip to main content
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ทรัพยากร
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ทรัพยากร
Google Workspace สำหรับผู้ปฏิบัติงานแนวหน้า
มอบประสบการณ์การใช้งานที่คล่องตัว มีการผสานรวม และปลอดภัย เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมทุกรูปแบบ
ฝ่ายจัดการสินค้าคงคลังในร้านขายของชำใช้ Google ชีต และ Google Chat

เครื่องมือการทำงานที่คุ้นเคยและใช้งานง่าย อาทิ Gmail, เอกสาร, ปฏิทิน และ Meet

แพลตฟอร์มแบบยืดหยุ่นที่จะช่วยให้พนักงานเชื่อมต่อกันอยู่เสมอผ่านแอป อุปกรณ์ และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ

เทคโนโลยีการจัดการอุปกรณ์และการรักษาความปลอดภัยขั้นสูง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอุตสาหกรรมที่มีความเข้มงวด

ดูว่า Google Workspace สามารถสร้างความทันสมัยให้ผู้ปฏิบัติงานแนวหน้าของคุณได้อย่างไร

Google ปฏิทินสำหรับสร้างกำหนดเวลาการนัดหมายและจัดการงานประจำ
Google Meet และ Google Chat สำหรับทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมเวิร์ก
แบ่งปันความรู้โดยใช้ Google Workspace
แอปที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคยอย่าง Google ชีต และ Gmail สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดกำหนดเวลาและการจัดการงาน
ช่วยเพิ่มความพึงพอและซื้อใจของพนักงานด้วยการสร้างระบบอัตโนมัติให้แก่งานประจำ ตลอดจนหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดและความซ้ำซาก
Google ปฏิทินสำหรับสร้างกำหนดเวลาการนัดหมายและจัดการงานประจำ
Google ปฏิทินสำหรับสร้างกำหนดเวลาการนัดหมายและจัดการงานประจำ
การสื่อสารและการมีส่วนร่วม
สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการทำงานร่วมกันและความไม่แบ่งแยก พร้อมทั้งขับเคลื่อนประสบการณ์และการมีส่วนร่วมของพนักงานไปด้วยกัน
Google Meet และ Google Chat สำหรับทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมเวิร์ก
Google Meet และ Google Chat สำหรับทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทีมเวิร์ก
การเริ่มร่วมงาน การฝึกอบรม และการพัฒนาทักษะ
สร้างบุคลากรที่มีเป้าหมายเดียวกัน มีประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์แห่งความก้าวหน้า ความรู้ และมีส่วนร่วมในการทำงาน
แบ่งปันความรู้โดยใช้ Google Workspace
แบ่งปันความรู้โดยใช้ Google Workspace
เวิร์กโฟลว์ที่ทันสมัย
แอปพลิเคชันแบบรวมศูนย์ซึ่งเป็นที่คุ้นเคย เพื่อกำจัดกระบวนการอันล้าสมัยและขับเคลื่อนประสิทธิภาพ
แอปที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคยอย่าง Google ชีต และ Gmail สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ
แอปที่ใครๆ ต่างก็คุ้นเคยอย่าง Google ชีต และ Gmail สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ

สร้างความทันสมัย แจกจ่ายอุปกรณ์ และปกป้องผู้ปฏิบัติงานของคุณด้วยโซลูชันสำหรับแนวหน้าจาก Google

 • สร้างความทันสมัย

  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และสร้างระบบอัตโนมัติให้แก่งานประจำ


  Google Workspace

  อีเมล ปฏิทิน การประชุม การแก้ไข และ MDM ขั้นสูงเพื่อช่วยจัดการกลุ่มอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

  AppSheet Core

  สร้างแอปที่ครบวงจรและกระบวนการที่เป็นระบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องเขียนโค้ดให้ยุ่งยาก

 • แจกจ่ายอุปกรณ์

  แม้ว่าพนักงานของคุณต้องการใช้อุปกรณ์ของตัวเอง


  Chrome Enterprise Upgrade

  วิธีการที่เรียบง่ายและปลอดภัยในการจัดการอุปกรณ์ Chrome OS ของคุณ

  Android and Google Enterprise Management

  ตัวเลือกในการจัดการสำหรับธุรกิจทุกขนาด

 • ปกป้อง

  การตรวจจับภัยคุกคาม การตรวจสอบ การตอบสนอง และการเยียวยา ที่ดำเนินการในระบบคลาวด์


  Google Cloud Identity Premium

  การจัดการแบบรวมศูนย์สำหรับตัวตน การเข้าถึง แอป และปลายทาง

  Google ห้องนิรภัย

  เก็บ รักษา ค้นหา และส่งออกข้อมูล Google Workspace ของผู้ใช้

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ของ Google Workspace ที่มีต่อทีมปฏิบัติงานแนวหน้าของคุณ