Skip to main content
פתרונות
מוצרים
תעשיות
משאבים
פתרונות
מוצרים
תעשיות
משאבים

מרכז האבטחה

תובנות אבטחה פרקטיות ליישום ב-Google Workspace

בעזרת ניתוח נתוני אבטחה ושיטות מומלצות מ-Google תוכלו להגן על נתוני הארגון שלכם. מרכז האבטחה כלול במהדורת Google Workspace Enterprise .

לניסיון חינםפנייה למחלקת המכירות

מרכז שליטה מרכזי לאבטחה

מרכז שליטה מקיף שמציג מידע לגבי שיתוף קבצים עם גורמים מחוץ לארגון, הודעות ספאם ותוכנות זדוניות שנשלחו למשתמשים בארגון ומדדים שמנתחים את יעילות האבטחה בארגון.

Unified security dashboard in security center
כלי החקירה במרכז השליטה

טיפול באיומים

זיהוי ותעדוף של בעיות אבטחה ופרטיות בדומיין וטיפול בהן. מחיקת אימיילים זדוניים בארגון כולו. בדיקת הקבצים המשותפים כדי לזהות ולמנוע זליגת נתונים פוטנציאלית.

אימוץ המלצות אבטחה להפחתת סיכונים

בעזרת המדריך למתחילים תוכלו ליישם טיפים לקביעת הגדרות אבטחה ולפעול לפי שיטות מומלצות להגנה על תכנים, תקשורת, ניידות ונתוני משתמשים.

Google Admin Security UI image

קבלת תובנות ממרכז האבטחה

חשיפה של קבצים

זיהוי הקבצים ששותפו עם גורמים מחוץ לדומיין שלכם וקבצים שהפעילו כללים למניעת אובדן נתונים.

אימות

זיהוי הודעות שלא עומדות בסטנדרטים של אימות, כדוגמת DMARC‏,‏ DKIM ו-SPF.

הצפנה

הצפנה של ההודעות שנשלחות מהדומיין שלכם באמצעות TLS (אבטחת שכבת התעבורה).

שליחת אימיילים

אפשר לבדוק איזה אחוז מההודעות הנכנסות התקבל על ידי המשתמשים, והאם הודעות חשודות הצליחו להיכנס למערכת האימייל דרך רשימת ההיתרים.

סיווג של ספאם ותוכנות זדוניות

ניתוח הודעות שהוגדרו כספאם, כניסיונות דיוג, כחשודות או כמכילות תוכנה זדונית.

סיווג הודעות מצד המשתמשים

אפשר לבדוק את יעילות רשימות ההיתרים על ידי זיהוי הודעות נכנסות שמשתמשים סיווגו כספאם או כניסיונות דיוג.

המלצות אבטחה פרקטיות

לוגו המוצר של Google Gmail

Gmail

הפעלת בדיקות אבטחה אוטומטיות בהודעות יוצאות, בהגדרות DMARC, בגישה אל POP/IMAP וברשימות היתרים.

לוגו המוצר של Google Drive

Drive

קביעת כללי מדיניות שיחולו על שיתוף קבצים, תוספים ב-Drive, זמינות במצב לא מקוון ודרישות מחמירות להתחברות.

הלוגו של המוצר לניהול נקודות קצה ב-Google

ניהול מכשירים

קביעת כללי מדיניות לניהול מכשירים ניידים על סמך רשימה מקיפה של פעולות לביצוע.

לוגו המוצר של Google Admin

אבטחה

גישה למידע על האופן שבו משתמשים ומנהלי מערכת מיישמים אימות דו-שלבי.

לוגו המוצר של Google Meet

Meet

תוכלו לבדוק אם כל המשתמשים מקבלים אזהרה כשהם עומדים לשתף תוכן עם גורמים מחוץ לדומיין.

לוגו המוצר של Google Sites

Sites וקבוצות Google

סקירת אפשרויות השיתוף בקבוצות וניתוח הפעילות של קבוצות ציבוריות לפי הצורך.

תעדוף משימות וטיפול באיומים באמצעות כלי האבחון

שאילתות מקיפות

חיפוש במקורות נתונים שונים בארגון כולו, כמו Gmail, ‏Drive ויומני המכשיר.

מחיקת אימיילים זדוניים

זיהוי ומחיקה של אימיילים זדוניים מתיבות הדואר הנכנס של המשתמשים.

ניטור של שיתוף הקבצים

בדיקת הקבצים מ-Drive שמשותפים מחוץ לארגון ומניעת שימוש לרעה פוטנציאלי.

קשרים

מעבר בין החיפושים לחיבור בין תוצאות.

ניתוח מכשירים

השעיית חשבונות או מחיקת מכשירים שנמצאים בסיכון או משתמשים בגרסה פגיעה של מערכת ההפעלה.

ביצוע פעולות בארגון כולו

שינוי של הרשאות הגישה וניהול זכויות המידע של קבצים ב-Drive בדומיין כולו.

רוצים להתחיל עוד היום? זה קל!

זקוקים לתמיכה? אפשר לפנות אלינו מסביב לשעון ‒ באימייל, בצ'אט ובטלפון ‒ ולשוחח עם נציג אנושי.

לניסיון חינם