Skip to main content
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser

Säkerhetscenter

Säkerhetsinsikter som kan leda till konkreta åtgärder för Google Workspace

Skydda organisationen med säkerhetsanalyser och rekommendationer om bästa metoder från Google. Säkerhetscentret ingår i utgåvan Google Workspace Enterprise.

Testa nuKontakta en försäljare

Enhetlig säkerhetsöversikt

Få insikter om extern fildelning, insyn i skräppost och skadlig programvara som riktar sig till användarna inom organisationen samt mått som visar hur effektiv din säkerhet är i en enhetlig översikt.

Unified security dashboard in security center
Undersökningsverktyg i översikt

Vidta åtgärder mot hot

Identifiera och vidta åtgärder för de största problemen med säkerhet och sekretess på domänen först. Utför massåtgärder för att radera skadlig e-post inom hela organisationen. Undersök fildelningar så att du upptäcker och förhindrar eventuell datastöld.

Minska risken genom att följa rekommendationer för säkerhetsstatus

Håll dig steget före hot med snabbstartvägledningen som innehåller rekommenderade säkerhetsinställningar och ger anpassade råd för säkerhet, kommunikation, mobilitet och användarsäkerhet.

Google Admin Security UI image

Få statistik från säkerhetscentret

Filexponering

Visa vilka filer som har delats utanför domänen och vilka delade filer som utlöst DLP-regler.

Verifiering

Ta reda på hur många meddelanden som inte uppfyllt autentiseringsstandarderna, som DMARC, DKIM och SPF.

Kryptering

Säkerställ att meddelanden som skickats från din domän krypteras med TLS.

E-postleverans

Se vilken procentandel av inkommande meddelanden som godkänts och om vitlistning tillåtit att misstänkta meddelanden levererats.

Klassificering av skräppost och skadlig programvara

Analysera meddelanden som bedömts vara skräppost, nätfiske, misstänkta eller innehålla skadlig programvara.

Användaruppfattning

Utvärdera vitlistor genom att granska om användarna har taggat levererade meddelanden som skräppost eller nätfiske.

Få säkerhetsrekommendationer som kan leda till konkreta åtgärder

Produktlogotyp för Google Gmail

Gmail

Ställ in säkerhetskontroller för automatisk vidarebefordran av e-post, DMARC-inställningar, POP/IMAP-åtkomst och vitlistor.

Produktlogotyp för Google Drive

Drive

Tillämpa policyer för fildelning, Drive-tillägg, offlinetillgänglighet och strikta inloggningskrav.

Produktlogotyp för Googles ändpunktshantering

Enhetshantering

Få en omfattande åtgärdslista för Mobile Device Management-policyer.

Produktlogotyp för Google Administratörskonsol

Säkerhet

Få insikt i hur tvåstegsverifiering används av användare och administratörer.

Produktlogotyp för Google Meet

Meet

Kontrollera om varningar utanför domänen tillämpas för alla användare.

Produktlogotyp för Google Sites

Webbplatser och grupper

Granska alternativ för gruppdelning och utvärdera offentliga grupper från fall till fall.

Utvärdera hot med undersökningsverktyget och vidta åtgärder mot de största hoten först.

Omfattande sökningar

Gör sökningar inom hela organisationen i flera datakällor som Gmail, Drive och enhetsloggar.

Radera skadlig e-post

Upptäck och radera skadlig e-post i användarnas inkorgar.

Övervaka fildelning

Undersök och vidta åtgärder för eventuell obehörig användning av Drive-filer som delas externt.

Korrelation

Använd pivottabeller för sökningar så du ser samband i resultaten.

Enhetsanalys

Stäng av konton eller rensa enheter som har utsatts för intrång eller använder en sårbar version av operativsystemet.

Skalbara åtgärder

Utför åtkomständringar inom hela domänen och konfigurera IRM-styrning för Drive-filer.

Kom igång i dag – det är enkelt.

Om du behöver hjälp erbjuds support dygnet runt via e-post, chatt och telefon.

Testa nu