Trung tâm bảo mật

Thông tin chi tiết hữu ích về bảo mật dành cho Google Workspace

  • Bảo vệ tổ chức của bạn bằng các số liệu phân tích liên quan đến bảo mật và đề xuất về phương pháp hay nhất của Google. Trung tâm bảo mật đi kèm với phiên bản Google Workspace Enterprise.

Trang tổng quan bảo mật hợp nhất

Nhận thông tin chi tiết về hoạt động chia sẻ tệp ra bên ngoài, hiểu rõ về spam và phần mềm độc hại nhắm tới người dùng trong tổ chức của bạn, cũng như xem các chỉ số thể hiện hiệu quả về bảo mật trên một trang tổng quan toàn diện duy nhất.

Toàn bộ trang tổng quan bảo mật Google Workspace

Thực hiện hành động ngăn chặn các mối đe dọa

Xác định, phân loại và thực hiện hành động đối với các vấn đề về bảo mật và quyền riêng tư trong miền của bạn. Thực hiện hành động hàng loạt trên toàn tổ chức để xóa email độc hại. Kiểm tra hoạt động chia sẻ tệp để phát hiện và ngăn chặn nguy cơ đánh cắp dữ liệu.

Công cụ điều tra trang tổng quan

Giảm rủi ro bằng cách áp dụng các đề xuất về tình trạng bảo mật

Lường trước được các mối đe dọa nhờ có hướng dẫn bắt đầu nhanh. Hướng dẫn này cung cấp các tùy chọn cài đặt bảo mật được đề xuất và đưa ra lời khuyên phù hợp về các phương pháp bảo mật hay nhất dành cho nội dung, hoạt động giao tiếp, tính di động và bảo mật người dùng.

Chú giải công cụ tình trạng bảo mật đầy đủ

Nhận thông tin chi tiết từ trung tâm bảo mật

folder_shared

Hiển thị tệp

Hiểu rõ những tệp nào đã được chia sẻ ra ngoài miền của bạn và những tệp được chia sẻ nào đã kích hoạt quy tắc DLP.

verified_user

Xác thực

Tìm hiểu số lượng thư không đáp ứng các tiêu chuẩn xác thực như DMARC, DKIM và SPF.

enhanced_encryption

Mã hóa

Đảm bảo rằng các thư do miền của bạn gửi đi đều được mã hóa bằng TLS (Bảo mật lớp truyền tải).

email

Gửi email

Xem số phần trăm thư đến được chấp nhận và liệu các thư đáng ngờ trong danh sách cho phép có được gửi hay không.

book

Phân loại spam và phần mềm độc hại

Phân tích các thư được coi là spam, lừa đảo, đáng ngờ hoặc chứa phần mềm độc hại.

user_attributes

Nhận thức của người dùng

Đánh giá danh sách cho phép bằng cách xem xét liệu người dùng đã gắn thẻ thư được gửi là spam hoặc thư lừa đảo hay chưa.

Nhận các đề xuất hữu ích về bảo mật

Gmail

Đặt các tùy chọn kiểm tra bảo mật áp dụng đối với việc chuyển tiếp email tự động, mục cài đặt DMARC, quyền truy cập vào POP/IMAP và danh sách cho phép.

Drive

Áp dụng chính sách cho hoạt động chia sẻ tệp, tiện ích bổ sung dành cho Drive, khả năng sử dụng khi ngoại tuyến và các yêu cầu đăng nhập nghiêm ngặt.

Quản lý thiết bị

Nhận danh sách hành động toàn diện cho các chính sách Quản lý thiết bị di động.

Bảo mật

Hiểu rõ cách sử dụng phương thức xác minh 2 bước cho tất cả người dùng và quản trị viên.

Meet

Kiểm tra xem cảnh báo ngoài miền có áp dụng cho tất cả người dùng hay không.

Trang web và nhóm

Xem xét các tùy chọn chia sẻ nhóm và đánh giá các nhóm công khai theo từng trường hợp.

Phân loại các mối đe dọa và thực hiện hành động nhằm ngăn chặn các mối đe dọa đó bằng công cụ điều tra

search

Truy vấn toàn diện

Tiến hành tìm kiếm trong toàn tổ chức trên nhiều nguồn dữ liệu như Gmail, Drive và Nhật ký thiết bị.

delete_forever

Xóa email độc hại

Xác định và xóa email độc hại khỏi hộp thư đến của người dùng.

file_upload

Giám sát hoạt động chia sẻ tệp

Kiểm tra các tệp trên Drive đang được chia sẻ ra bên ngoài và thực hiện hành động nhằm ngăn chặn nguy cơ lạm dụng.

compare_arrows

Tương quan

Xoay vòng các nội dung tìm kiếm để kết nối kết quả.

perm_device_information

Phân tích thiết bị

Tạm ngưng tài khoản hoặc xóa các thiết bị đang bị xâm phạm hoặc chạy phiên bản hệ điều hành dễ bị ảnh hưởng.

folder_mydrive

Thúc đẩy hành động trên quy mô lớn

Thực hiện các nội dung thay đổi về quyền truy cập trên toàn miền và đặt các tùy chọn kiểm soát IRM (Quản lý các quyền về thông tin) cho tệp trên Drive.

Bắt đầu ngay hôm nay — dễ thôi mà.

Nếu bạn cần trợ giúp, chúng tôi có nhân viên hỗ trợ 24/7 qua email, tin nhắn trò chuyện và điện thoại.

Bắt đầu dùng thử miễn phí