Google Workspace dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ

Các công cụ sản xuất giúp bạn đổi mới và xây dựng nội dung tiếp theo.

Sắp xếp và cộng tác chặt chẽ với nhân viên, đối tác và khách hàng để tạo ra tương lai mới.

Giới hạn phạm vi, lập kế hoạch và lên lịch cho dự án với toàn bộ nhóm.

 • Quản lý hoạt động bằng danh sách nhiệm vụ đã chia sẻ trong Google Trang tính hoặc lịch nhóm trong Lịch Google.
 • Tổ chức cuộc họp video trực tiếp trên Google Meet với nhân viên và khách hàng để tăng tốc độ lên kế hoạch và cải thiện hiệu quả giao tiếp.

Cộng tác với đối tác và khách hàng để xây dựng dự án tiếp theo của bạn.

 • Chia sẻ và cộng tác về quá trình thiết kế sản phẩm, mô phỏng, nguyên tắc về chất lượng và KPI trong không gian làm việc an toàn trên Google Drive.
 • Cộng tác trong Google Tài liệu đã chia sẻ trong khi làm việc từ các vị trí khác nhau.
 • Có thể chỉnh sửa, nhận xét và phê duyệt trong thời gian thực ngay trong Tài liệu.

Tập hợp nhóm từ xa của bạn bất cứ khi nào để đưa ra ý kiến ngay lập tức.

 • Tổ chức cuộc họp video trực tuyến trên Meet bất cứ khi nào bạn muốn mà không mất chi phí hoặc thời gian đi lại.
 • Sử dụng tính năng chia sẻ màn hình và Tài liệu đã chia sẻ để giữ cho mọi người ở trên cùng một trang (theo nghĩa đen).
 • Ghi lại cuộc họp để các thành viên trong nhóm có thể xem lại thông tin chi tiết hoặc nắm bắt mọi cuộc họp mà họ bỏ lỡ.

Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện các dự án trong tương lai.

 • Sử dụng Google Biểu mẫu trực tuyến, đơn giản để thu thập thông tin chi tiết từ nhân viên và khách hàng.
 • Dễ dàng tạo bản khảo sát tùy chỉnh trên Biểu mẫu rồi gửi cho các nhóm nhiều người cùng một lúc.
 • Tự động thu thập dữ liệu trên Biểu mẫu trong Trang tính để bạn có thể phân tích và tóm tắt kết quả ngay lập tức.

Tập trung các tài sản chính để nhân viên có thể tìm thấy mọi tài liệu và bản cập nhật quan trọng ở một nơi

 • Di chuyển tất cả tin tức nội bộ, bài đăng trên blog của đội ngũ điều hành, lịch trình dự án, tài liệu sản phẩm, nội dung đào tạo và biểu mẫu trực tuyến sang Drive.
 • Liên kết tới mọi thứ từ một trang web dễ tạo trên Google Sites.
 • Cấp quyền truy cập cho tất cả các nhân viên hoặc chỉ một nhóm được chọn lọc.
 • Dễ dàng tra cứu và tìm kiếm thông tin bạn cần trên Google Workspace và các kho lưu trữ nội dung khác bằng Cloud Search.

Công Nghệ businesses across the globe have gone Google.
See their stories.

WeWork

Xem cách WeWork cách mạng hóa văn phòng truyền thống bằng Google Workspace.

video_youtube Watch video