Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên

Google Workspace dành cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ

Các công cụ sản xuất giúp bạn đổi mới và xây dựng nội dung tiếp theo.

Liên hệ với bộ phận bán hàng
Một người phụ nữ nhìn vào máy tính tại phòng máy chủ.

Sắp xếp và cộng tác chặt chẽ với nhân viên, đối tác và khách hàng để tạo ra tương lai mới.

Giao diện người dùng của Lịch Google, trong đó cho thấy một nhân viên lên lịch họp về "Hồ sơ đăng ký bán sỉ".

Giới hạn phạm vi, lập kế hoạch và lên lịch cho dự án với toàn bộ nhóm.

 • Quản lý hoạt động bằng danh sách nhiệm vụ đã chia sẻ trong Google Trang tính hoặc lịch nhóm trong Lịch Google.

 • Tổ chức cuộc họp video trực tiếp trên Google Meet với nhân viên và khách hàng để tăng tốc độ lên kế hoạch và cải thiện hiệu quả giao tiếp.

Cộng tác với đối tác và khách hàng để xây dựng dự án tiếp theo của bạn.

 • Chia sẻ và cộng tác về quá trình thiết kế sản phẩm, mô phỏng, nguyên tắc về chất lượng và KPI trong không gian làm việc an toàn trên Google Drive.

 • Cộng tác trong Google Tài liệu đã chia sẻ trong khi làm việc từ các vị trí khác nhau.

 • Có thể chỉnh sửa, nhận xét và phê duyệt trong thời gian thực ngay trong Tài liệu.

Giao diện người dùng của Google Tài liệu, trong đó cho thấy có nhiều tác giả và nhận xét.
Giao diện người dùng của Google Meet, trong đó cho thấy cuộc họp có nhiều người tham gia và tệp Google Tài liệu có tiêu đề "Ghi chú cuộc họp".

Tập hợp nhóm từ xa của bạn bất cứ khi nào để đưa ra ý kiến ngay lập tức.

 • Tổ chức cuộc họp video trực tuyến trên Meet bất cứ khi nào bạn muốn mà không mất chi phí hoặc thời gian đi lại.

 • Sử dụng tính năng chia sẻ màn hình và Tài liệu đã chia sẻ để giữ cho mọi người ở trên cùng một trang (theo nghĩa đen).

 • Ghi lại cuộc họp để các thành viên trong nhóm có thể xem lại thông tin chi tiết hoặc nắm bắt mọi cuộc họp mà họ bỏ lỡ.

Thu thập ý kiến phản hồi của khách hàng để cải thiện các dự án trong tương lai.

 • Sử dụng Google Biểu mẫu trực tuyến, đơn giản để thu thập thông tin chi tiết từ nhân viên và khách hàng.

 • Dễ dàng tạo bản khảo sát tùy chỉnh trên Biểu mẫu rồi gửi cho các nhóm nhiều người cùng một lúc.

 • Tự động thu thập dữ liệu trên Biểu mẫu trong Trang tính để bạn có thể phân tích và tóm tắt kết quả ngay lập tức.

Giao diện người dùng của Google Biểu mẫu, trong đó cho thấy một bản "Khảo sát sự hài lòng của khách hàng" có các trường để chọn câu trả lời.
Giao diện người dùng của Google Drive, trong đó cho thấy danh sách nhiều loại tệp.

Tập trung các tài sản chính để nhân viên có thể tìm thấy mọi tài liệu và bản cập nhật quan trọng ở một nơi

 • Di chuyển tất cả tin tức nội bộ, bài đăng trên blog của đội ngũ điều hành, lịch trình dự án, tài liệu sản phẩm, nội dung đào tạo và biểu mẫu trực tuyến sang Drive.

 • Liên kết tới mọi thứ từ một trang web dễ tạo trên Google Sites.

 • Cấp quyền truy cập cho tất cả các nhân viên hoặc chỉ một nhóm được chọn lọc.

 • Dễ dàng tra cứu và tìm kiếm thông tin bạn cần trên Google Workspace và các kho lưu trữ nội dung khác bằng Cloud Search.

Các doanh nghiệp công nghệ trên toàn cầu đã tìm đến Google. Xem câu chuyện của họ.

Salesforce

Thúc đẩy doanh nghiệp cũng như mang lại sự thay đổi tích cực nhờ tính năng cộng tác.

Tìm hiểu thêm
Hai người đang gọi điện cho một nhân viên khác qua Google Meet.
Mọi nội dung mới nhất

Tìm hiểu thêm về mô hình làm việc trong tương lai.

Luôn cập nhật các tin bài, sự kiện và nhiều nội dung mới nhất thông qua Google Workspace.

Thông tin cập nhật về AI tạo sinh
Thông báo

Trải nghiệm những cách làm việc mới nhờ Gemini cho Workspace.

Tìm hiểu thêm
Sổ tay về Gemini trong Workspace
Sổ tay

Tải sổ tay về Gemini cho Workspace xuống để tìm hiểu thêm về Gemini.

Tải sổ tay xuống
hình ảnh của blog
TIN TỨC

Luôn nắm bắt tin tức về sản phẩm và tin bài mới nhất trên blog Google Workspace.

Đọc blog
Sổ tay hướng dẫn bắt đầu nhanh giúp viết câu lệnh hiệu quả để nâng cao năng suất khi dùng Gemini cho Workspace.
Hướng dẫn

Hướng dẫn viết câu lệnh trong Gemini cho Google Workspace

Tải xuống ngay
Thẻ Economic Impact™ (Tác động về kinh tế)
Nghiên cứu

Total Economic Impact™ of Google Workspace (Tổng tác động về kinh tế của Google Workspace)

Đọc nghiên cứu
Thông tin cập nhật về AI tạo sinh
Thông báo

Trải nghiệm những cách làm việc mới nhờ Gemini cho Workspace.

Tìm hiểu thêm
Sổ tay về Gemini trong Workspace
Sổ tay

Tải sổ tay về Gemini cho Workspace xuống để tìm hiểu thêm về Gemini.

Tải sổ tay xuống
hình ảnh của blog
TIN TỨC

Luôn nắm bắt tin tức về sản phẩm và tin bài mới nhất trên blog Google Workspace.

Đọc blog
Sổ tay hướng dẫn bắt đầu nhanh giúp viết câu lệnh hiệu quả để nâng cao năng suất khi dùng Gemini cho Workspace.
Hướng dẫn

Hướng dẫn viết câu lệnh trong Gemini cho Google Workspace

Tải xuống ngay
Thẻ Economic Impact™ (Tác động về kinh tế)
Nghiên cứu

Total Economic Impact™ of Google Workspace (Tổng tác động về kinh tế của Google Workspace)

Đọc nghiên cứu

Hãy dùng thử Google Workspace miễn phí.

Liên hệ với bộ phận bán hàng