Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên

Khám phá Trung tâm kiến thức Google Workspace

Khai thác tối đa Google Workspace tại nơi làm việc qua tài liệu hướng dẫn, mẹo hay, ví dụ từ khách hàng cũng những tài nguyên khác.

Truy cập vào Trung tâm kiến thức
A young professional reading digital guides on how to set up Google Meet, Gmail and Google Slides.

Tìm hiểu thông tin cơ bản

Bạn chỉ có vài phút? Hãy bắt đầu dùng email, lịch, tính năng họp video và nhiều tính năng khác qua 7 bước đơn giản. 

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu theo sản phẩm

Khám phá mọi lợi ích trong Google Workspace, chẳng hạn như email doanh nghiệp, bộ nhớ lưu trữ tệp trực tuyến, lịch dùng chung và tính năng họp video.

Chọn một sản phẩm dưới đây để xem tài liệu hướng dẫn liên quan

Xem mẹo hay ngắn gọn

Khám phá nhiều cách mới để sắp xếp tự động hộp thư đến, tạo lịch dùng chung cho nhóm, lên kế hoạch dự án linh hoạt, phát sóng các sự kiện trực tiếp và làm nhiều việc khác.

Xem hướng dẫn bắt đầu nhanh

Gmail

Gửi tệp đính kèm rất lớn qua email.

Tìm hiểu cách thực hiện

Lịch

Xác định thời gian mọi người đều rảnh bằng cách xếp chồng lịch.

Tìm hiểu cách thực hiện

Drive

Lưu giữ tất cả bản nháp trong một tệp Drive và có thể khôi phục về các phiên bản trước bất cứ lúc nào.

Tìm hiểu cách thực hiện

Tài liệu

Chỉnh sửa tài liệu Microsoft Office mà không cần cài đặt Office.

Tìm hiểu cách thực hiện

Tìm hiểu qua khách hàng của chúng tôi

Những khách hàng sử dụng Google Workspace mỗi ngày là những người hiểu rõ nền tảng này nhất. Hãy khám phá các ý tưởng mới để làm việc cùng nhau và điều hành doanh nghiệp qua những lời chia sẻ từ khách hàng ở nhiều ngành trên khắp thế giới.

A Google Workspace customer reading training guides on her laptop.

Astley Clarke: Tạo và quản lý các thành phần của sản phẩm và thương hiệu số

Các nhà bán lẻ hiện nay soạn và quản lý nội dung số nhiều hơn bao giờ hết, trong đó có sách, danh mục và các thành phần nội dung đa phương tiện. Họ dùng các công cụ như Drive để đồng bộ hoá nội dung này với nền tảng đám mây, qua đó đảm bảo mọi người đều có thể truy cập vào phiên bản mới nhất mà vẫn đảm bảo khả năng bảo mật.

Tìm hiểu cách thực hiện
Một hàng biểu tượng các sản phẩm của Google Workspace.

Tham khảo các ý tưởng khác

Truy cập vào Trung tâm kiến thức