Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Một hàng biểu tượng các sản phẩm của Google Workspace.

Cách các nhóm và phòng ban thuộc mọi loại hình kết nối, sáng tạo và cộng tác

Google Workspace giúp các bạn đạt được nhiều thành quả hơn cùng nhau

Hai người họp đánh giá kinh doanh hằng quý bằng Google Meet
Bán hàng

Nhờ Google Workspace, bộ phận bán hàng có thể nâng cao hiệu quả và hiệu suất ở mọi giai đoạn trong chu kỳ giao dịch.

Tìm hiểu cách thực hiện
Đồng nghiệp cùng nhau góp ý từ xa trên tệp Google Tài liệu có tiêu đề "Ý tưởng cho chiến dịch"
Tiếp thị

Nhờ Google Workspace, bộ phận tiếp thị có thể dùng các công cụ thông minh để thu được thông tin chi tiết rồi khai thác chúng để ra mắt chiến dịch.

Tìm hiểu cách thực hiện
Một người phụ nữ kiểm tra Gmail trên máy tính bảng và đọc email có tiêu đề "Chào mừng nhân viên mới"
Nhân sự

Nhờ Google Workspace, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian xử lý những công việc có mức độ ưu tiên thấp, từ đó có thêm thời gian để xây dựng đội, nhóm của mình.

Tìm hiểu cách thực hiện
Hai người họp đánh giá kinh doanh hằng quý bằng Google Meet
Bán hàng

Nhờ Google Workspace, bộ phận bán hàng có thể nâng cao hiệu quả và hiệu suất ở mọi giai đoạn trong chu kỳ giao dịch.

Tìm hiểu cách thực hiện
Đồng nghiệp cùng nhau góp ý từ xa trên tệp Google Tài liệu có tiêu đề "Ý tưởng cho chiến dịch"
Tiếp thị

Nhờ Google Workspace, bộ phận tiếp thị có thể dùng các công cụ thông minh để thu được thông tin chi tiết rồi khai thác chúng để ra mắt chiến dịch.

Tìm hiểu cách thực hiện
Một người phụ nữ kiểm tra Gmail trên máy tính bảng và đọc email có tiêu đề "Chào mừng nhân viên mới"
Nhân sự

Nhờ Google Workspace, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể tiết kiệm thời gian xử lý những công việc có mức độ ưu tiên thấp, từ đó có thêm thời gian để xây dựng đội, nhóm của mình.

Tìm hiểu cách thực hiện

Sẵn sàng đồng hành cùng hàng triệu đội nhóm đang xây dựng tương lai với Google Workspace?

Liên hệ với bộ phận bán hàng