Nhận phần thưởng
bằng cách giới thiệu
Google Workspace

Hãy giới thiệu Gmail, Google Meet và các dịch vụ khác cho bạn bè để nhận phần thưởng dựa trên những người dùng mới mà bạn giới thiệu.

Cách hoạt động của chương trình

assignment

Tham gia

Đăng ký bằng cách điền tên và địa chỉ email của bạn vào biểu mẫu này.

favorite_news

Giới thiệu

Chia sẻ đường liên kết giới thiệu duy nhất của bạn và mã khuyến mãi với những người bạn quen biết.

redeem

Nhận phần thưởng

Nhận tiền thưởng dựa trên số lượng người dùng đủ điều kiện mà bạn giới thiệu.

doneNhận phần thưởng khi giới thiệu tối đa 200 người dùng Google Workspace mới mỗi năm. Nhấp vào đây để xem danh sách các quốc gia đã triển khai chương trình. Tỷ lệ đối với Hoa Kỳ:

donePhần thưởng được tính trên mỗi người dùng mới. Nhận phần thưởng khi giới thiệu tối đa 100 người dùng trong mỗi tài khoản mà bạn giới thiệu.

doneGiúp những người dùng mà bạn giới thiệu tiết kiệm chi phí trong năm đầu tiên.

Tham gia ngay
Bạn muốn giới thiệu nhiều hơn nữa cho một nhóm đối tượng người dùng rộng lớn? Hãy xem Chương trình liên kết

Câu hỏi thường gặp về Chương trình giới thiệu

Tôi có thể tìm đường liên kết giới thiệu của mình ở đâu?

Khi tham gia chương trình, bạn sẽ nhận được một email cung cấp đường liên kết giới thiệu dành cho bạn.

Tôi có thể kiếm bao nhiêu tiền?

Bạn sẽ được thưởng một lần cho mỗi người dùng mới mà bạn giới thiệu, tối đa 100 người dùng mỗi tài khoản được giới thiệu và 200 người dùng mỗi năm. Số tiền thưởng sẽ thay đổi tuỳ theo phiên bản Google Workspace mà người dùng lựa chọn, như trong bảng hoa hồng.

Quy trình chiết khấu bằng mã khuyến mãi hoạt động như thế nào?

Khi bạn tham gia chương trình, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email cung cấp đường liên kết giới thiệu và mã khuyến mãi để đối tượng giới thiệu của bạn có thể tiết kiệm trong năm đầu tiên. Mỗi mã khuyến mãi chỉ áp dụng cho một đối tượng giới thiệu. Bạn sẽ được nhận tối đa 100 mã khuyến mãi mỗi năm và không được đăng tải công khai mã khuyến mãi. Mã phải được cung cấp riêng cho từng đối tượng giới thiệu.

Chương trình giới thiệu và Chương trình liên kết khác nhau ở điểm nào?

Chương trình giới thiệu phù hợp nhất với những người muốn giới thiệu tối đa 99 người dùng mỗi năm. Chương trình liên kết được thiết kế cho những người giới thiệu nhiều người dùng hơn (ít nhất 100 người dùng mỗi năm). Những người đáp ứng điều kiện của Chương trình liên kết sẽ nhận được nhiều đặc quyền hơn so với Chương trình giới thiệu, chẳng hạn như tỷ lệ hoa hồng cao hơn cho mỗi người dùng giới thiệu được, dịch vụ hỗ trợ tài khoản 1:1, tài nguyên khuyến mãi, v.v. Bạn vẫn chưa biết nên tham gia chương trình nào? Hãy xem bảng so sánh này hoặc điền thông tin vào công cụ hướng dẫn chọn chương trình để được hỗ trợ.