Skip to main content
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Team meeting in a conference room
Team meeting in a conference room

Dataregioner

Styr den geografiska platsen för din vilande Google Workspace-data

För organisationer som vill ha större geografisk kontroll ger dataregionfunktionen för Google Workspace dig möjlighet att välja var relevant data för utvalda Google Workspace-appar lagras i vila – globalt distribuerat, i USA eller inom Europa.

Testa nuKontakta en försäljare

Anpassas till organisationens behov

Skapa så många regioner som är specifika för organisationsenheter eller grupper som du vill ha. Det finns inga minimikrav på minsta antal platser. Ändra inställningar för dataplats när och var du vill – USA, Europa eller globalt.

Admin UI for data regions
Lifestyle imagery of two coworkers conversing

Ingen avbrottstid

Redigering av alla filer, även under en dataflytt. När filägandet ändras eller användare byter organisationsenheter eller grupper flyttas din data dynamiskt enligt policyn.

Skaländras för större organisationer

Håll dig uppdaterad om förloppet för dataflytten utan extra kostnad. Dataregioner ingår i Google Workspace Enterprise-prenumerationer.

Data regions UI included in Enterprise plans

Given PwC är ett globalt nätverk med verksamhet i 158 länder. Jag är glad över att Google investerar i dataregioner för Google Workspace och uppskattar verkligen hur enkelt och intuitivt konfiguration och hantering av multiregionpolicyer kommer att vara för vår domän.

Rob Tollerton , Director of IT, PwCIL

De vanligaste frågorna om dataregioner

Kan jag välja flera regioner för min domän?

Ja. Du kan välja en region per organisationsenhet eller grupp

Hur kan dataregioner vara till hjälp för mig?

Dataregioner kan bidra till företagets behov av att styra placeringen av vilande data.

Vilka tjänster och vilken data täcks?

Dataregioner täcker primär vilande data och säkerhetskopior för Gmail, Kalender, Drive, Chat, Dokument, Kalkylark, Presentationer, Arkiv, Sites, Forms och Keep. De täcker även användarindex för Gmail och Kalender och enbart för regionen USA omfattas användarindex för Drive, Dokument, Kalkylark och Presentationer. Mer specifik täckning finns här.

Kom igång i dag – det är enkelt.

Om du behöver hjälp erbjuds support dygnet runt via e-post, chatt och telefon.

Testa nu