Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Ảnh biểu tượng Lịch Google với nhiều màu sắc kèm chữ "Lịch"

Lên lịch hẹn bằng Lịch Google

Quản lý tình trạng rảnh/bận và đơn giản hoá cách lên lịch họp.

Dùng thử ngay

Tính năng lên lịch hẹn là gì?

Tính năng lên lịch hẹn giúp bạn quản lý tình trạng rảnh/bận và cho phép khách hàng, đối tác, bạn bè hoặc người thân đặt lịch hẹn với bạn ngay trong Lịch Google thông qua trang đặt lịch hẹn cá nhân. 

Tính năng lên lịch hẹn và trang lên lịch hẹn có thể chia sẻ giúp bạn dễ dàng tiết kiệm thời gian và quản lý mọi cuộc họp thiết yếu.

Tạo lịch biểu trong Lịch Google

 • Chọn thời gian bạn rảnh

 • Đặt địa điểm họp

 • Giới hạn thời gian sớm nhất hoặc muộn nhất trước giờ hẹn mà mọi người có thể đặt lịch hẹn với bạn

 • Thêm thời gian trừ hao giữa các cuộc hẹn

 • Đặt số lượng cuộc hẹn tối đa mỗi ngày

Điều chỉnh tình trạng rảnh/bận cho cuộc hẹn.
Cập nhật linh hoạt để tránh trùng lịch

Chia sẻ trang đặt lịch hẹn

Trang đặt lịch hẹn sẽ được cập nhật một cách linh hoạt để tránh trùng lịch

Thu thập thông tin từ những người đặt lịch hẹn

Bắt đầu
Sử dụng tính năng lên lịch hẹn trong Lịch Google và đăng ký gói thuê bao để được dùng các tính năng nâng cao.

Sử dụng những tính năng nâng cao như lên lịch không giới hạn, gửi lời nhắc qua email, xác minh email và kiểm tra tình trạng rảnh/bận trên nhiều lịch.

Đối với các khách hàng hiện tại

Sử dụng các tính năng lên lịch hẹn nâng cao tại đây.

Đối với người dùng mới

Đăng ký gói Google Workspace Individual, Business hoặc Enterprise để sử dụng các tính năng nâng cao.

Đối với các khách hàng hiện tại

Sử dụng các tính năng lên lịch hẹn nâng cao tại đây.

Đối với người dùng mới

Đăng ký gói Google Workspace Individual, Business hoặc Enterprise để sử dụng các tính năng nâng cao.

Đối với các khách hàng hiện tại

Sử dụng các tính năng lên lịch hẹn nâng cao tại đây.

Đối với người dùng mới

Đăng ký gói Google Workspace Individual, Business hoặc Enterprise để sử dụng các tính năng nâng cao.

Thông tin cơ bản về tính năng lên lịch hẹn

Cách tạo lịch hẹn và trang đặt lịch hẹn

Bước 1: Tạo lịch hẹn

Tạo một lịch hẹn mới

Trên máy tính, hãy mở Lịch Google. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấp vào Tạo. Nhấp vào lịch hẹn.

Tìm hiểu thêm

Bước 1: Tạo lịch hẹn

Nhập thông tin về cuộc hẹn

Nhập tên cuộc hẹn. Đặt thời lượng cho cuộc hẹn. Đặt ngày và giờ cho cuộc hẹn. Nhấp vào Tiếp theo. 

Bạn có thể thay đổi hình ảnh, đặt địa điểm họp và làm nhiều việc khác (không bắt buộc). 

Sau khi chỉnh sửa lịch hẹn, hãy nhấp vào Lưu.

Tìm hiểu thêm

Bước 2: Nhập thông tin về cuộc hẹn

Chia sẻ trang đặt lịch hẹn

Sau khi tạo lịch hẹn, hãy nhấp vào lịch hẹn đó trên ô lịch để lấy đường liên kết đến trang đặt lịch hẹn rồi chia sẻ cho người khác.

Tất cả cuộc hẹn đã đặt lịch sẽ xuất hiện trên lịch và bạn sẽ nhận được lời mời trên Lịch qua email.  

Tìm hiểu thêm

Bước 3: Chia sẻ lịch hẹn

Bạn có thắc mắc về tính năng lên lịch hẹn?

Hãy xem các câu hỏi thường gặp sau đây để tìm hiểu thêm.

 • Tính năng lên lịch hẹn giúp bạn quản lý tình trạng rảnh/bận và cho phép mọi người đặt lịch hẹn với bạn ngay trong Lịch Google thông qua trang đặt lịch hẹn cá nhân.

 • Nếu chưa đăng ký gói thuê bao của Google Workspace, bạn có thể tạo một lịch hẹn để dùng thử. Khi đăng ký một gói thuê bao của Google Workspace, bạn có thể sử dụng các tính năng nâng cao, chẳng hạn như lịch không giới hạn, lời nhắc qua email và chế độ kiểm tra lịch trống trên nhiều lịch Để sử dụng cho công việc, hãy đăng ký gói Google Workspace Individual, Business hoặc Enterprise. Để sử dụng cho mục đích cá nhân, hãy đăng ký gói Google One Premium.

 • Bạn có thể lên lịch hẹn dễ dàng bằng máy tính hoặc máy tính bảng. Tìm hiểu thêm bằng cách làm theo hướng dẫn từng bước về cách lên lịch hẹn.

 • Khi tạo trang đặt lịch hẹn, bạn có thể chia sẻ đường liên kết trên trang web của mình hoặc thông qua các kênh liên lạc trên mạng. Tìm hiểu cách chia sẻ lịch hẹn.

 • Xem các câu hỏi thường gặp khác

  Giới thiệu cho mọi người cách làm.

  Dùng thử ngay