Chế độ xem hợp nhất hiển thị các thông báo cần thiết

Xem thông tin đầy đủ về các thông báo, cảnh báo và hành động cần thiết liên quan đến bảo mật trên tất cả Google Workspace.

Chế độ xem hợp nhất cho các thông báo quan trọng

Những mối đe dọa bảo mật và cảnh báo quan trọng về hệ thống

Xem cảnh báo về một số vấn đề quan trọng nhất liên quan đến bảo mật, bao gồm cả cảnh báo tài khoản, hành vi lừa đảo, phần mềm độc hại và hoạt động quản lý thiết bị.

Những mối đe dọa bảo mật và cảnh báo quan trọng về hệ thống

Biện pháp khắc phục tích hợp với công cụ điều tra

Sử dụng trung tâm bảo mật trên Google Workspace Enterprise Plus để biết biện pháp khắc phục tích hợp cho mọi vấn đề mà cảnh báo nêu.

Biện pháp khắc phục tích hợp với công cụ điều tra

Cảnh báo hữu ích

email

Lừa đảo

Phát hiện ra những sự kiện có khả năng là lừa đảo.

person

Cảnh báo tài khoản

Tìm hiểu trong trường hợp các tài khoản bị tạm ngưng do hoạt động đáng ngờ.

devices

Quản lý thiết bị

Xem cảnh báo về hoạt động đáng ngờ trên thiết bị, kể cả thiết bị bị can thiệp hệ thống và thiết bị đã bẻ khóa.

unsubscribe

Phần mềm độc hại

Phát hiện thư phát tán phần mềm độc hại sau khi gửi và bảo vệ người dùng của bạn.

password

Hoạt động của Google

Xem thông tin chi tiết về các vấn đề bảo mật và quyền riêng tư ảnh hưởng đến các dịch vụ Google Workspace trong tổ chức của bạn.

no_accounts

Xuất dữ liệu

Biết thời điểm bắt đầu hoạt động xuất dữ liệu trên miền.

Các câu hỏi thường gặp về trung tâm thông báo

Phiên bản G Suite Basic có trung tâm thông báo không?

Bạn có thể sử dụng trung tâm thông báo trên tất cả các phiên bản Google Workspace mà không phải trả thêm phí. Hầu hết các tính năng đều có trên mọi phiên bản.

Trung tâm thông báo có gì khác biệt so với các công cụ khác hiện có?

Google Workspace cung cấp tất cả những thứ quản trị viên CNTT cần để quản lý quyền truy cập, kiểm soát thiết bị, đảm bảo việc tuân thủ và bảo mật dữ liệu dễ dàng hơn. Để trung tâm thông báo hoạt động theo nguyên tắc này, chúng tôi đã thiết kế một giao diện người dùng đơn giản mà hấp dẫn và chế độ xem toàn diện hiển thị những cảnh báo hữu ích trên Google Workspace.

Bạn có thể làm những gì trên trung tâm thông báo?

Trên trang chi tiết cảnh báo, bạn có thể chọn xem thêm chi tiết về cảnh báo, đọc bài viết trợ giúp về cấu hình quản trị có liên quan hoặc truy cập vào công cụ điều tra nếu đang dùng phiên bản Enterprise. Tìm hiểu thêm.

Bắt đầu ngay hôm nay — dễ thôi mà.

Nếu bạn cần trợ giúp, chúng tôi có nhân viên hỗ trợ 24/7 qua email, tin nhắn trò chuyện và điện thoại.

Bắt đầu dùng thử miễn phí