Google Workspace dành cho các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp

Các công cụ năng suất giúp bạn phát huy kiến thức chuyên môn của mình.

Dù bạn phục vụ cá nhân hay doanh nghiệp, hãy giữ kết nối và sắp xếp gọn gàng để đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách an toàn.

Bảo vệ thông tin nhạy cảm của khách hàng.

 • Sử dụng Google Drive, Google+Google Sites để chia sẻ an toàn mọi loại dữ liệu.
 • Sử dụng chế độ mã hóa và quản lý thiết bị di động của Google để bảo mật dữ liệu trên thiết bị di động.
 • Kiểm soát những người có thể truy cập thông tin, cũng như dễ dàng điều chỉnh tùy chọn cài đặt để đáp ứng nhu cầu hay thay đổi của bạn.

Cộng tác với đối tác và khách hàng từ bất cứ đâu.

 • Cộng tác trong Google Tài liệuGoogle Trang trình bày đã chia sẻ trong khi làm việc từ các vị trí khác nhau.
 • Làm việc nhanh chóng với tư cách nhóm mà không gặp phải vấn đề khi chặn tính năng sửa hoặc kiểm soát phiên bản.
 • Có thể chỉnh sửa, nhận xét và phê duyệt theo thời gian thực ngay trong Tài liệu và Trang trình bày.

Tập trung các tài sản chính để nhân viên có thể tìm thấy mọi tài liệu và bản cập nhật quan trọng ở một nơi

 • Di chuyển tất cả các tài liệu đào tạo, bản cập nhật chính sách, thông báo, tài liệu truyền thông nội bộ của bạn sang Drive.
 • Liên kết tới mọi thứ từ một trang web dễ tạo trên Google Sites.
 • Cấp quyền truy cập cho tất cả các nhân viên hoặc chỉ một nhóm được chọn lọc.
 • Dễ dàng tra cứu và tìm kiếm thông tin bạn cần trên Google Workspace và các kho lưu trữ nội dung khác bằng Cloud Search.

Kết nối từ xa các nhóm của bạn tại nhiều địa điểm.

 • Kết nối nhà thầu, đối tác và nhà cung cấp ở mọi nơi trên thế giới qua Meet trực tiếp cho hội nghị truyền hình.
 • Cắt giảm chi phí và thời gian đi lại trong khi tổ chức các cuộc họp trực tiếp thường xuyên như bạn cần.
 • Ghi lại cuộc họp để các thành viên trong nhóm có thể xem lại thông tin chi tiết hoặc nắm bắt mọi cuộc họp mà họ bỏ lỡ.

Dịch Vụ Chuyên Nghiệp businesses across the globe have gone Google.
See their stories.

YogaWorks

Xem cách studio hoạt động trong lĩnh vực sức khỏe và thể dục này sử dụng Google Workspace để chuyển đổi hoạt động kinh doanh của mình.

video_youtube Watch video