gmail icon calendar icon drive icon editors icon meet icon

Google Workspace hjälper marknadsföringsteam att samarbeta och innovera

Få mer tid över för kreativitet och stärk resultatet. Öka produktiviteten ännu mer med funktioner för generativ AI genom att lägga till Duet AI.

person som arbetar

”Det brukade ta flera veckor att blir klar med marknadsföringsmaterialet. Med Dokument kan vi skapa, godkänna och leverera resurser på så lite som 24 timmar.”

Leandro Perez, Senior Director of Product Marketing, Salesforce

Salesforce-logotyp

Så här använder marknadsföringsteam intelligenta verktyg för att gå från insikt till kampanjlansering med Google Workspace

Effektivisera vanliga arbetsflöden för marknadsföring i organisationen

Starta projekt effektivt

Samla alla deltagare från starten

Använd Spaces för att hålla kontakt med team och externa partner, organisera filer och uppgifter

Håll en videokonferens i Google Meet som är lätt att gå med i från alla enheter

Planera projektet tillsammans i Google Dokument eller Presentationer

Person som arbetar

Ge marknadsföringsteamet tillgång till generativ AI

Förbättra samarbete och utförande med Duet AI som kan hjälpa till med följande:

Skapa stora textvolymer med hög kvalitet för webbsidor, SEO, opinionsbildning, bloggar, sociala medier med mera i Dokument och Gmail

Skapa visuella koncept i Presentationer för moodboards, annonser, reklamskyltar och många andra format, med hjälp av enkla textpromptar

Skriv nya e-postmeddelanden och svar på några sekunder i Gmail och frigör tid för viktigare arbete än att hantera inkorgen

En person i ett lager använder Duet AI för att skriva ett e-postmeddelande som välkomnar en ny medlem i teamet.

Lansera och optimera kampanjen

Förstärk den kreativa processen och resultaten

Spåra milstolpar och KPI:er för projekt och ta fram underlag med Google Kalkylark

Öka flexibiliteten i den kreativa processen utan att behöva tänka på versionskontroll eller låsning av redigeringsmöjligheter

Gå igenom analyser, brainstorma kring omarbetningar och skapa smidiga processer i Google Meet

Person som arbetar

Integrera med verktyg som teamet redan använder

Jobba effektivt i företagsappar utan att lämna Google Workspace

Anpassa arbetsflöden och minska mängden onödigt arbete

Använd AppSheet och Apps Script så att marknadsföringsteam kan ägna mindre tid åt tidskrävande uppgifter och mer tid åt att skapa resultat

Anpassa arbetsflöden

Så här gör miljontals företag världen över

Google Workspace uppskattas av miljarder användare, däribland morgondagens arbetsstyrka, och gör det lättare för marknadsföringsteam att hålla kontakt, skapa och samarbeta.

Vill du veta mer?

Kontakta en försäljare