Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Một hàng biểu tượng các sản phẩm của Google Workspace.

Thiết lập Google Workspace

Sau đây là cách bắt đầu sử dụng email chuyên nghiệp, bộ nhớ trực tuyến, tài liệu cộng tác và tính năng họp video cho nhóm hoặc doanh nghiệp của bạn.

Truy cập vào Trung tâm thiết lập
Graphic illustration of Gmail, Google Meet and Chat apps in one screen.

Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đăng ký trong vòng chưa đến 3 phút. Không cần cam kết thẻ tín dụng, cũng không cần tải phần mềm xuống. Một nhóm phụ trách riêng của Google luôn sẵn sàng trợ giúp nếu bạn muốn được hỗ trợ thiết lập tài khoản.

Tìm hiểu thêm

Thiết lập ứng dụng

Tài liệu hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng thiết lập Gmail, Drive, Lịch và Meet. Hãy xem cách nhập thư và danh bạ, tạo địa chỉ email miễn phí như thong-tin@doanh-nghiep-cua-ban.com, cũng như thiết lập bộ nhớ trực tuyến và làm nhiều việc khác.

Xem tài liệu hướng dẫn bắt đầu nhanh

Chuyển đổi cho nhóm của bạn

Bạn muốn di chuyển từ Microsoft Exchange hoặc IBM Notes? Chúng tôi cung cấp tài liệu hướng dẫn về kỹ thuật và cách quản lý thay đổi để giúp bạn lập kế hoạch di chuyển cũng như chuyển đổi cho nhóm của mình một cách thuận lợi. Bạn cũng có thể xem các mẫu thông báo, biểu trưng của Google và thông tin hữu ích về việc đào tạo cho người dùng.

Truy cập vào trung tâm triển khai
A consultant speaking to a Google Workspace customer about services provided.

Làm việc với một đối tác

Tìm một chuyên viên tư vấn CNTT có kinh nghiệm để giúp bạn đánh giá, mua, định cấu hình và khai thác tối đa Google Workspace cho doanh nghiệp của bạn.

Tìm một chuyên viên tư vấn CNTT
Một hàng biểu tượng các sản phẩm của Google Workspace.

Hãy cho thế giới thấy trải nghiệm này

Bắt đầu dùng thử miễn phí