1. Bắt đầu dùng thử miễn phí

Đăng ký chưa đầy 3 phút. Không cần cam kết thẻ tín dụng hoặc phần mềm để tải xuống. Nếu bạn muốn được trợ giúp thiết lập tài khoản, chúng tôi có một nhóm làm việc tận tụy ở Google luôn sẵn sàng trợ giúp.

Tìm hiểu cách dùng thử miễn phí

2. Thiết lập các ứng dụng của bạn

Hướng dẫn bắt đầu nhanh của chúng tôi giúp doanh nghiệp của bạn dễ dàng thiết lập Gmail, Drive, Lịch và Meet. Hãy xem cách nhập thư và danh bạ của bạn, tạo địa chỉ miễn phí như info@yourbusiness.com, thiết lập bộ nhớ trực tuyến và nhiều tính năng khác nữa.

Xem hướng dẫn bắt đầu nhanh

3. Chuyển đổi nhóm của bạn

Di chuyển từ Microsoft Exchange hoặc IBM Notes? Chúng tôi có các hướng dẫn quản lý kỹ thuật và thay đổi để giúp lập kế hoạch di chuyển cho bạn và chuyển đổi suôn sẻ nhóm của bạn. Bạn cũng có thể tìm các mẫu liên lạc, biểu trưng của Google và các con trỏ tới chương trình đào tạo người dùng.

Truy cập trung tâm triển khai của chúng tôi

Làm việc với đối tác

Tìm một tư vấn viên CNTT có kinh nghiệm để giúp bạn đánh giá, mua, định cấu hình và khai thác tối ưu Google Workspace cho doanh nghiệp của bạn.