Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên

Sử dụng AI tạo sinh cho lĩnh vực nhân sự

Biến Gemini cho Workspace thành một trợ lý AI để giúp hoạt động nhân sự trở nên hiệu quả hơn: từ soạn thảo các bản mô tả công việc cho đến hoạt động tập huấn ban đầu, tăng tốc hoạt động tuyển dụng và cải thiện chính sách.

Bắt đầu dùng thử miễn phíLiên hệ với bộ phận bán hàng

*Để đăng ký sử dụng một tiện ích bổ sung Gemini, bạn phải sử dụng một gói thuê bao Workspace còn hiệu lực.

Gemini gợi ý một số cách trả lời email về quy trình tuyển dụng

Lợi ích của Gemini cho Workspace trong lĩnh vực nhân sự

Bộ phận nhân sự có thể dùng Gemini để tiết kiệm thời gian cho nhiều hoạt động, chẳng hạn như các hoạt động tuyển dụng, tập huấn ban đầu cho nhân viên mới, cập nhật tài liệu tập huấn cho nhân viên hiện tại, soạn thảo chính sách cho công ty và lập kế hoạch cho nguồn nhân lực.

Tiết kiệm thời gian tuyển dụng

Ra lệnh cho tính năng Giúp tôi viết của Gemini để tạo bản mô tả công việc cho những vị trí mà bạn đang tuyển dụng cho tổ chức. Gemini cũng có thể giúp đơn giản hoá quy trình tuyển dụng bằng cách phân tích sơ yếu lý lịch và đưa ra bản tóm tắt một cách nhanh chóng để giúp bạn xác định ứng viên đủ điều kiện và theo dõi quy trình phỏng vấn.

Gemini tạo bản mô tả công việc bằng tính năng "Giúp tôi viết", được minh họa bằng hình ảnh một người phụ nữ sử dụng máy tính xách tay
Gemini tạo một danh sách kiểm tra cho quy trình tập huấn ban đầu bằng tính năng "Giúp tôi sắp xếp", minh họa bằng hình ảnh một người đàn ông sử dụng máy tính xách tay
Tự động hoá quy trình tập huấn ban đầu

Dùng Gemini cho Workspace để tạo danh sách kiểm tra cho quy trình tập huấn ban đầu nhằm giúp nhân viên mới nhanh chóng nắm bắt toàn bộ công việc. Trong Google Trang tính, hãy dùng tính năng Giúp tôi sắp xếp để tạo bản nháp đầu tiên cho các hoạt động tập huấn, sau đó tinh chỉnh danh sách cho phù hợp.

Điều chỉnh nội dung tập huấn

Dùng Gemini cho Workspace để cập nhật tài liệu tập huấn hoặc điều chỉnh tài liệu tập huấn cho từng vai trò, qua đó giúp tài liệu tập huấn trở nên hấp dẫn và phù hợp hơn. Ngoài việc cập nhật tài liệu tập huấn, Gemini có thể giúp bạn tạo hình ảnh nguyên gốc để minh hoạ thông tin.

Gemini tạo trang trình bày dựa trên câu lệnh trong Google Trang trình bày

Những trường hợp sử dụng hiệu quả AI tạo sinh trong lĩnh vực nhân sự

Nâng cao hiệu quả của hoạt động tìm kiếm nhân tài

Gemini giúp đơn giản hoá quy trình tuyển dụng: tạo tin tuyển dụng, tóm tắt sơ yếu lý lịch và xác định các ứng viên hàng đầu một cách nhanh chóng.

Quản lý hiệu suất làm việc một cách hiệu quả

Tạo tài liệu tập huấn và danh sách kiểm tra có thể dùng về sau để đo lường hiệu suất làm việc của nhân viên, với những tiêu chí dựa trên dữ liệu, khách quan và thiết thực hơn.

Ra quyết định nhanh hơn trên quy mô lớn

Gemini hoạt động trên các ứng dụng của Google Workspace để giúp bạn tạo, phân tích và tóm tắt thông tin trong email, tài liệu và nhiều nội dung khác nhằm hỗ trợ bạn ra quyết định một cách sáng suốt và nhanh chóng hơn.

Khám phá thêm thông qua tài liệu tham khảo mới nhất về Gemini

Một người đàn ông đang sử dụng máy tính bảng trong một khu tầng lửng hiện đại
Gemini cho Workspace

Tìm hiểu cách Gemini cho Workspace có thể truyền cảm hứng và nâng cao năng suất

Tìm hiểu thêm
Hai người sử dụng máy tính xách tay gần cửa sổ
Hướng dẫn sử dụng Gemini cho bộ phận nhân sự

Khám phá hướng dẫn có hình ảnh minh hoạ trực quan về cách thực hiện những hoạt động cụ thể của bộ phận nhân sự

Tìm hiểu thêm
Bốn người phụ nữ đang họp nhóm tại bàn trong văn phòng
Bản tóm tắt về Gemini AI

Tài liệu hướng dẫn giúp bạn viết, sắp xếp và tạo hình ảnh tuỳ chỉnh

Tìm hiểu cách thực hiện
Một người đàn ông đang sử dụng máy tính bảng trong một khu tầng lửng hiện đại
Gemini cho Workspace

Tìm hiểu cách Gemini cho Workspace có thể truyền cảm hứng và nâng cao năng suất

Tìm hiểu thêm
Hai người sử dụng máy tính xách tay gần cửa sổ
Hướng dẫn sử dụng Gemini cho bộ phận nhân sự

Khám phá hướng dẫn có hình ảnh minh hoạ trực quan về cách thực hiện những hoạt động cụ thể của bộ phận nhân sự

Tìm hiểu thêm
Bốn người phụ nữ đang họp nhóm tại bàn trong văn phòng
Bản tóm tắt về Gemini AI

Tài liệu hướng dẫn giúp bạn viết, sắp xếp và tạo hình ảnh tuỳ chỉnh

Tìm hiểu cách thực hiện

Câu hỏi thường gặp

  • AI tạo sinh giúp bộ phận nhân sự tiết kiệm thời gian bằng cách tạo tin tuyển dụng và đánh giá sơ yếu lý lịch một cách nhanh chóng, cũng như có thể giúp dự báo nhu cầu tuyển dụng.

  • Từ quy trình tuyển dụng cho đến phát triển nhân viên, AI tạo sinh giúp lập ra các tiêu chí khách quan để đánh giá hiệu suất công việc. Công nghệ này cũng có thể giúp bạn soạn các khoá học, hội thảo trực tuyến và nhiều nội dung khác để hỗ trợ nhân viên cải thiện bộ kỹ năng của họ.

  • AI tạo sinh sẵn sàng đảm nhiệm vai trò hỗ trợ các chuyên viên nhân sự tiết kiệm thời gian trong các hoạt động tuyển dụng và tìm nhân tài mới hiệu quả hơn cho các vị trí còn trống, cũng như hỗ trợ quá trình hội nhập. Ngoài việc khai thác các chức năng AI tạo sinh cho hoạt động tuyển dụng, bạn cũng có thể sử dụng công nghệ này để cập nhật tài liệu tập huấn và biên soạn nội dung hiệu quả hơn xoay quanh các chính sách nội bộ có tác động đến tổ chức của mình.

  • Một hàng biểu tượng các sản phẩm của Google Workspace.

    Dùng thử Gemini cho Workspace

    Lựa chọn gói thuê bao phù hợp với nhu cầu của bạn. Để đăng ký sử dụng một tiện ích bổ sung Gemini, bạn phải sử dụng một gói thuê bao Workspace còn hiệu lực.

    Bắt đầu dùng thử miễn phíLiên hệ với bộ phận bán hàng