Skip to main content
Løsninger
Produkter
Bransjer
Ressurser
Løsninger
Produkter
Bransjer
Ressurser
Google Workspace for Healthcare and Life Sciences
Få tilgang til verktøy for best mulig pasientbehandling og større nyskaping innenfor biovitenskap.
Foretrekkes av dagens største aktører innenfor helse og biovitenskap
Helsearbeidere og bioingeniører kommuniserer trygt med en pasient med beskyttet identitet

Oppnå bedre pasientresultater, effektiviser driften og bidra til økt nyskaping innenfor biovitenskap ved å gi administrasjonen og helsearbeiderne fleksible, nyttige og velkjente samarbeidsverktøy.

Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Et helseteam samarbeider via flere apper samtidig om å oppdatere en kundes helsejournal.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: En helsearbeider deler en pasients behandlingsplan med kolleger.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Pasienter melder fra om oppmøte til planlagte avtaler.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: En lege snakker med en pasient i en videosamtale.
Benefits for Healthcare
Gjør det enklere for helseteam å samarbeide
Bryt opp siloer blant helseteam for å styrke pasientbehandlingen. Hold de rette personene oppdatert om diagnoser, tester og behandlingsplaner.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Et helseteam samarbeider via flere apper samtidig om å oppdatere en kundes helsejournal.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Et helseteam samarbeider via flere apper samtidig om å oppdatere en kundes helsejournal.
Sørg for økt engasjement og trivsel blant frontlinjepersonellet
Gi helsearbeidere det de trenger for å gi best mulig pleie, med sikker tilgang til samarbeids- og kommunikasjonsverktøy på personlige eller delte enheter.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: En helsearbeider deler en pasients behandlingsplan med kolleger.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: En helsearbeider deler en pasients behandlingsplan med kolleger.
Digitaliser manuelle oppgaver for å unngå utbrenthet
Ved bruk av AppSheet-apper kan leger og andre helsearbeidere få mest mulig ut av tiden med pasientene. Digitaliser repetitive oppgaver som inntasting av data og tidsplanlegging.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Pasienter melder fra om oppmøte til planlagte avtaler.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Pasienter melder fra om oppmøte til planlagte avtaler.
Ha trygge og pålitelige konsultasjoner via nettet
Kommuniser med pasientene – uansett hvor de er. Del viktige dokumenter og bilder trygt under virtuelle konsultasjoner via Google Meet-samtaler.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: En lege snakker med en pasient i en videosamtale.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: En lege snakker med en pasient i en videosamtale.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: et søk etter filer i Google Disk
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Google AppSheets brukes til å analysere et diagram over hjertefrekvens.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace – kolleger deler og redigerer Google-regneark sømløst med Google Chat
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Kolleger redigerer dokumenter sammen i en Google Meet-samtale.
Benefits for Life Sciences
Tilrettelegg for raskere forskning og utvikling
Finn raskt frem til statistikk basert på petabyte med data i Google Regneark. Bruk Googles effektive søketeknologi til å finne dokumenter og tredjepartsdata overalt i bedriften.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: et søk etter filer i Google Disk
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: et søk etter filer i Google Disk
Koordiner og digitaliser kliniske prøver effektivt
Skap bedre koordinasjon ved å se til at de riktige personene har tilgang til de nyeste skjemaene, prosessene og resultatene. Rekrutter og behold flere deltakere ved hjelp av virtuelle Meet-samlinger og innsamling av data med AppSheet.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Google AppSheets brukes til å analysere et diagram over hjertefrekvens.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Google AppSheets brukes til å analysere et diagram over hjertefrekvens.
Effektiviser hele distribusjons- og produksjonskjeden
Hold kontakten med distributører og produsenter gjennom videomøter, eksterne chatrom samt AppSheet-apper for sporing av produktbeholdninger og nøkkelindikatorer.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace – kolleger deler og redigerer Google-regneark sømløst med Google Chat
Illustrasjonsgrafikk for Workspace – kolleger deler og redigerer Google-regneark sømløst med Google Chat
Oppnå mer gjennom bedre teamsamarbeid
Gjør innholdsskapingen mer effektiv ved å la alle interessenter kommentere samtidig i Dokumenter og Presentasjoner. Du kan også spore oppdateringer i versjonsloggen og administrere endelige godkjenninger i Disk.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Kolleger redigerer dokumenter sammen i en Google Meet-samtale.
Illustrasjonsgrafikk for Workspace: Kolleger redigerer dokumenter sammen i en Google Meet-samtale.

Google Workspace er utviklet for å overholde strenge personvern- og sikkerhetsstandarder basert på anbefalte fremgangsmåter i bransjen.

En skybasert løsning som brukes via nettleseren og oppdateres kontinuerlig – uten behov for lokale enheter, integrerte apper eller e-postvedlegg

Innebygde kontroller, kryptering og verifisering basert på nulltillit-modellen («zero trust»), slik at medarbeiderne kan jobbe hvor som helst – uten behov for VPN

Vi jobber globalt for å beskytte organisasjoner mot nettfisking, skadelig programvare, løsepengevirus samt angrep på distribusjonskjeder – ingen tillegg kreves

Økt sikkerhet for alle med sikre endepunkter (enten bedriften bruker egne eller BYOD-baserte enheter) – uten behov for feilrettinger eller avansert beskyttelse mot kontoovertakelse

Helseinstitusjoner verden over bruker Google Workspace. Se hva de har å fortelle.

Se hvordan Cambridge Health Alliance bruker Google Workspace til å kommunisere med pasienter og familiene deres.
Les om hvordan Roche-gruppen gir mer enn 90 000 ansatte mulighet til å samarbeide uansett hvor de er.
Les om hvordan Hunterdon Healthcare bruker Google Workspace til å frigjøre 30 % av tiden helsearbeiderne bruker på pasientbehandling – samtidig som kostnadene reduseres.
Finn ut hvordan NIHR utviklet et digitalt senter i Google Workspace for å overføre interne prosesser og samarbeide effektivt via flere steder og organisasjoner.
Finn ut hvordan Hurley Medical Center har brukt Google Workspace til å effektivisere driften, redusere kostnadene og skape bedre pasientresultater

Tiden er inne for å fornye måten organisasjonen din arbeider på.

Gjør som mange andre organisasjoner – vær med på å utvikle fremtidens helsevesen med Google Workspace.