Google Workspace for helsetjenester

Gi helseteam nye muligheter med sømløse samarbeids- og produktivitetsverktøy.

Gi helsearbeidere sikre løsninger som effektiviserer pasientbehandlingen og holder hele pleieteamet oppdatert – uansett hvor de er

Åpne opp for muligheter i telemedisin med sikre videokonferanser i Google Meet

 • Bruk Google Meet til å kommunisere på en sikker måte – fra virtuelle legebesøk til virtuelle teammøter for helsepersonell.
 • Bruk skjermdeling til å dele dokumenter eller medisinske avbildninger for å illustrere samtalen.
 • Slå på direkteteksting som leveres av Googles teknologi for talegjenkjenning, slik at det er lett for alle å følge med.
 • Google Meet støtter overholdelse av HIPAA.

Gmail, Google Disk og Dokumenter støtter HIPAA-kompatibel tilgang til pasientinformasjon

 • Lagre filer med pasientdata i et repositorium som støtter overholdelse av HIPAA i Google Disk.
 • Beskytt dataene ved hjelp av Googles verktøy for kryptering og administrering av mobilenheter.
 • Gi autoriserte medarbeidere og helsepersonell i førstelinjetjenesten tilgang til relevant helseinformasjon via alle enheter som administreres av bedriften.

Mobile helsetjenester på en enklere måte

 • Opprett chatgrupper for team i Google Chat slik at team som arbeider på forskjellige steder, kan holde kontakten uansett hvor de er.
 • Lagre pasientinformasjon i Google-dokumenter, -regneark eller andre filer som lagres i Google Disk.
 • Med mobilappene for Android og iOS er det enkelt å få tilgang til og oppdatere informasjon fra alle typer enheter.
 • Google Chat, Skjemaer og Regneark støtter overholdelse av HIPAA.

Gjør pasientopplevelsen bedre med rask og enkel behandling

 • Start hvert besøk med å be pasientene om å fylle ut opplysningene sine i nettskjemaer via Google Skjemaer.
 • Dataene fra Skjemaer sendes direkte til Google Regneark, der leger og sykepleiere kan legge til sine egne notater.
 • Ansatte kan se informasjonen i sanntid og straks følge den opp med pasientene.

Bli papirfri og driv virksomheten mer effektivt ved å gå over til nettskyen

 • Samarbeid mer effektivt ved å dele røntgenbilder, CT-undersøkelser og tale- og videomeldinger som digitale filer (på opptil 5 TB hver) i Disk.
 • Eliminer faren for behandlingsfeil som skyldes inkonsekvente og utdaterte dokumentversjoner.
 • Opprett delte disker som fungerer som en sentral informasjonskilde der hele teamet har tilgang og kan oppdatere filer.

Opprett en informasjonsportal for viktige interne oppdateringer og dokumenter

 • Flytt all intern kommunikasjon og alle kunngjøringer, oppdateringer av retningslinjer samt opplæringsmateriell til Disk.
 • Link til alt fra et Google Nettsteder-nettsted som er enkelt å bygge, og som kan støtte overholdelse av HIPAA.
 • Gi tilgang til alle ansatte, eller bare til en utvalgt gruppe ved f.eks. pasientbehandling eller spesifikke prosjekter.

Organisasjoner for helsetjenester over hele verden bruker Google Workspace. Se hva de har å fortelle

Roche-gruppen

Les om hvordan Roche-gruppen gir mer enn 90 000 ansatte mulighet til å samarbeide uansett hvor de befinner seg.

web Read article
expand_more

Try Google Workspace for free