Skip to main content
Oplossingen
Producten
Branches
Bronnen
Oplossingen
Producten
Branches
Bronnen

Workflows verbeteren met e-handtekeningen

Stuur verzoeken voor elektronische handtekeningen en beheer makkelijk onder andere leveranciersovereenkomsten, klantcontracten en toestemming van stakeholders, allemaal zonder Google Workspace te verlaten. 

E-handtekeningen uitproberen
Een gebruiker op een laptop krijgt een nieuw e-handtekeningverzoek.

Naadloze elektronische handtekeningen

Een UI (met opmaak) markeert het menu-item E-handtekening.

De zijbalk voor e-handtekeningen openen

Vanuit Google Documenten: Ga naar Extra > E-handtekening. 

Vanuit Google Drive (bèta): Open het pdf-contract in Drive > klik op het menu rechtsboven (3 verticale puntjes) > E-handtekening.

Meer informatie

Een UI (met opmaak) markeert het menu-item E-handtekening.

Details voor de e-handtekening invoeren

Via de zijbalk voor e-handtekeningen beheert u ondertekenaars en sleept u velden naar het document. Klik dan op 'Verzoeken om e-handtekening' om de ondertekenaars een melding te sturen.

Meer informatie
Een UI (met opmaak) toont de velden van een e-handtekeningverzoek.

Documenten ondertekenen

Open de e-mail met de titel E-handtekeningverzoek voor [naam document]. Klik op Ondertekenen en voer de gegevens in.

Meer informatie
Een UI (met opmaak) toont een pop-upvenster voor een aangevraagde e-handtekening.

Waarvoor kunt u elektronische handtekeningen gebruiken?

Stroomlijn uw workflows voor contractbeheer door verschillende documenten te sturen, te ondertekenen en op te slaan via Google Workspace.

Een UI toont 2 handtekeningen, van een kunstenaar en een galeriemanager.

Leveranciersovereenkomsten

Teken contracten met leveranciers en gebruik contracttemplates makkelijk opnieuw.

Een UI (met opmaak) toont dat er 2 handtekeningen in behandeling zijn voor een contract.

Klantcontracten

Stuur verzoeken voor e-handtekeningen voor klantcontracten en krijg voortgangsmeldingen.

Een UI (met opmaak) toont het bericht E-handtekening afgerond.

Toestemming van stakeholders

Stroomlijn toestemmingsprocessen met interne en externe stakeholders.

Een UI toont 2 handtekeningen, van een kunstenaar en een galeriemanager.

Leveranciersovereenkomsten

Teken contracten met leveranciers en gebruik contracttemplates makkelijk opnieuw.

Een UI (met opmaak) toont dat er 2 handtekeningen in behandeling zijn voor een contract.

Klantcontracten

Stuur verzoeken voor e-handtekeningen voor klantcontracten en krijg voortgangsmeldingen.

Een UI (met opmaak) toont het bericht E-handtekening afgerond.

Toestemming van stakeholders

Stroomlijn toestemmingsprocessen met interne en externe stakeholders.

De voordelen van e-handtekeningen in Google Workspace

Binnen een paar minuten verzoeken om een e-handtekening

Verzoek snel om handtekeningen, controleer de status van handtekeningen in behandeling en check ondertekende contracten.

Meer informatie
Een UI (met opmaak) toont het aantal e-handtekeningverzoeken dat in behandeling is en dat is afgerond.

Documenten ondertekenen waar u ook bent

Onderteken makkelijk officiële contracten, rechtstreeks vanaf uw mobiele apparaat.

Meer informatie
Een handtekening wordt getoond in de UI op een mobiel apparaat.

Makkelijk contracttemplates maken en beheren

Stel een contract op, rechtstreeks vanuit Google Documenten, en gebruik het als template om meerdere e-handtekeningverzoeken te maken.

Meer informatie
Een UI (met opmaak) toont de velden om een e-handtekeningverzoek te sturen naar meerdere mensen.
Een UI (met opmaak) toont het aantal e-handtekeningverzoeken dat in behandeling is en dat is afgerond.

Veelgestelde vragen

 • Een elektronische handtekening is een efficiënte manier om juridisch geldende handtekeningen te verzamelen voor veel soorten elektronische documenten.

 • E-handtekeningen zijn juridisch bindend in veel landen en regio's voor veel typen documenten. Ook in de VS en de EU. De federale overheid van de VS stelde bijvoorbeeld in 2000 vast dat e-handtekeningen juridisch geldend waren via de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act, oftewel ESIGN. Deze wet kent in de meeste situaties aan e-handtekeningen dezelfde juridische status toe als met de hand gezette handtekeningen.

 • De e-handtekeningtool van Google Workspace is gemaakt om te voldoen aan algemeen toepasselijke vereisten voor elektronische contracten in veel landen en regio's, inclusief:

  • Simple Electronic Signatures (SeS) van elDAS (Europese Unie)

  • ESIGN Act 2000 (Verenigde Staten)

  Deze tool is gemaakt in de algemene infrastructuur van Google Workspace, die is ontworpen om te voldoen aan verschillende algemene wetten en normen voor beveiliging en gegevens, zoals SOC 2 Type II, IL4-autorisatie van de Department of Defense, ISO/IEC 27001, AVG. Ga voor de volledige lijst naar de Google Cloud Compliance Hub.

 • De tool voor e-handtekeningen van Google Workspace is kosteloos beschikbaar voor gebruikers met een Google Workspace Individual-abonnement. In de komende maanden rollen we de tool ook uit naar andere Google Workspace-abonnementen. 

  Opmerking: De mogelijkheid om een e-handtekeningverzoek te sturen vanuit een pdf in Google Drive bevindt zich op dit moment in de bètafase. U kunt zich niet meer aanmelden voor deze bètaversie.

 • In aanmerking komende gebruikers kunnen deze stappen volgen om een e-handtekeningverzoek te maken:

  Vanuit Google Documenten: Ga naar Extra > E-handtekening. 

  Vanuit Google Drive (bèta): Open het pdf-contract in Drive > klik op het menu rechtsboven (3 verticale puntjes) > E-handtekening.

  Ga voor uitgebreide instructies naar dit Helpcentrum-artikel.

 • Ja. De e-handtekeningtool van Google gebruikt certificaten die zijn uitgegeven door een certificeringsinstantie die goedgekeurd lid is van het Adobe Approved Trust List-programma (AATL).

 • Aan de slag met e-handtekeningen

  in Google Workspace

  E-handtekeningen uitproberen