Skip to main content
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên
Giải pháp
Sản phẩm
Ngành
Tài nguyên

Đẩy nhanh quy trình công việc bằng chữ ký điện tử

Yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử và dễ dàng quản lý thoả thuận với nhà cung cấp, hợp đồng với khách hàng, tài liệu phê duyệt của bên liên quan và nhiều loại tài liệu khác mà không cần rời khỏi Google Workspace. 

Dùng thử chữ ký điện tử
Người dùng đang sử dụng máy tính xách tay và nhận được một yêu cầu mới để cung cấp chữ ký điện tử.

Sử dụng chữ ký điện tử liền mạch

Giao diện người dùng cách điệu có mục "Chữ ký điện tử" xuất hiện nổi bật trong trình đơn.

Mở thanh bên của tính năng Chữ ký điện tử

Trên Google Tài liệu: Chuyển đến Công cụ > Chữ ký điện tử. 

Trên Google Drive (chương trình beta): Mở hợp đồng dạng tệp PDF trong Drive > trình đơn ở trên cùng bên phải (ba dấu chấm dọc) > Chữ ký điện tử.

Tìm hiểu thêm

Giao diện người dùng cách điệu có mục "Chữ ký điện tử" xuất hiện nổi bật trong trình đơn.

Nhập thông tin về chữ ký điện tử

Trong thanh bên Chữ ký điện tử, bạn có thể quản lý danh sách người ký cũng như kéo và thả các trường vào tài liệu. Sau đó, hãy nhấp vào "Yêu cầu chữ ký điện tử" để thông báo cho người ký.

Tìm hiểu thêm
Giao diện người dùng cách điệu hiển thị các trường để yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử.

Ký tài liệu

Mở email có tiêu đề "Yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử cho [tên tài liệu]". Nhấp vào "Ký" rồi điền thông tin.

Tìm hiểu thêm
Giao diện người dùng cách điệu hiển thị một cửa sổ bật lên trong đó yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử.

Bạn có thể sử dụng chữ ký điện tử cho những mục đích gì?

Đơn giản hoá quy trình quản lý hợp đồng bằng cách gửi, ký và lưu trữ nhiều loại tài liệu trên Google Workspace.

Giao diện người dùng có hai chữ ký, một mục dành cho nghệ sĩ và một mục dành cho người quản lý thư viện ảnh.

Thoả thuận với nhà cung cấp

Thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp và dễ dàng sử dụng lại mẫu hợp đồng.

Giao diện người dùng cách điệu hiển thị thông báo rằng chữ ký trong một hợp đồng đang có "2 mục đang chờ xử lý"

Hợp đồng với khách hàng

Yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử cho hợp đồng với khách hàng và nhận thông báo về tiến độ.

Giao diện người dùng cách điệu có thông báo "Đã ký điện tử".

Tài liệu phê duyệt của bên liên quan

Đơn giản hoá quy trình phê duyệt với các bên liên quan trong nội bộ và bên ngoài.

Giao diện người dùng có hai chữ ký, một mục dành cho nghệ sĩ và một mục dành cho người quản lý thư viện ảnh.

Thoả thuận với nhà cung cấp

Thực hiện hợp đồng với nhà cung cấp và dễ dàng sử dụng lại mẫu hợp đồng.

Giao diện người dùng cách điệu hiển thị thông báo rằng chữ ký trong một hợp đồng đang có "2 mục đang chờ xử lý"

Hợp đồng với khách hàng

Yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử cho hợp đồng với khách hàng và nhận thông báo về tiến độ.

Giao diện người dùng cách điệu có thông báo "Đã ký điện tử".

Tài liệu phê duyệt của bên liên quan

Đơn giản hoá quy trình phê duyệt với các bên liên quan trong nội bộ và bên ngoài.

Lợi ích khi sử dụng chữ ký điện tử trên Google Workspace

Yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử chỉ trong vài phút

Nhanh chóng yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử, xem tình trạng những chữ ký điện tử đang chờ xử lý và xem hợp đồng đã hoàn tất.

Tìm hiểu thêm
Giao diện người dùng cách điệu cho biết số lượng yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử đang chờ xử lý và đã hoàn thành.

Ký tài liệu mọi lúc, mọi nơi

Dễ dàng ký hợp đồng chính thức ngay trên thiết bị di động.

Tìm hiểu thêm
Chữ ký hiển thị trong giao diện người dùng trên thiết bị di động.

Dễ dàng tạo và quản lý mẫu hợp đồng

Soạn thảo hợp đồng ngay trong Google Tài liệu và sử dụng hợp đồng đó làm mẫu để gửi nhiều yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử.

Tìm hiểu thêm
Giao diện người dùng cách điệu hiển thị các trường để yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử của nhiều bên.
Giao diện người dùng cách điệu cho biết số lượng yêu cầu cung cấp chữ ký điện tử đang chờ xử lý và đã hoàn thành.

Câu hỏi thường gặp

 • Chữ ký điện tử là một cách hiệu quả để lấy chữ ký có hiệu lực pháp lý để dùng cho nhiều tài liệu điện tử.

 • Đối với nhiều loại tài liệu, chữ ký điện tử có tính ràng buộc về mặt pháp lý tại nhiều quốc gia hoặc khu vực, bao gồm cả Hoa Kỳ và Liên minh Châu Âu. Ví dụ: Tại Hoa Kỳ, chính phủ liên bang đã xác lập hiệu lực của chữ ký điện tử thông qua Đạo luật Chữ ký điện tử trong thương mại quốc gia và quốc tế, hay còn gọi là ESIGN, vào năm 2000. Đạo luật này xác định chữ ký điện tử có cùng địa vị pháp lý với chữ ký tay trong hầu hết các bối cảnh.

 • Công cụ chữ ký điện tử của Google Workspace được thiết kế để tuân thủ những yêu cầu thường được áp dụng đối với hợp đồng điện tử tại nhiều quốc gia hoặc khu vực, bao gồm cả:

  • Chữ ký điện tử đơn giản (SeS) theo quy định eIDAS (Dịch vụ nhận dạng, xác thực và uỷ thác điện tử) (Liên minh Châu Âu)

  • Đạo luật ESIGN năm 2000 (Hoa Kỳ)

  Công cụ này được xây dựng trên cơ sở hạ tầng chung của Google Workspace vốn được thiết kế để tuân thủ một số luật và tiêu chuẩn chung về bảo mật và dữ liệu, chẳng hạn như SOC 2 Loại II, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cấp phép ở mức độ tác động 4, ISO/IEC 27001, GDPR. Để xem toàn bộ danh sách, vui lòng tham khảo Trung tâm thông tin về tính tuân thủ của Google Cloud.

 • Người dùng có gói Google Workspace Individual sẽ có thể sử dụng công cụ chữ ký điện tử của Google Workspace mà không tốn phí. Chúng tôi sẽ triển khai công cụ này cho nhiều gói Google Workspace hơn trong những tháng tới. 

  Lưu ý: Tính năng tạo yêu cầu ký tên điện tử trong tệp PDF trên Google Drive còn đang ở giai đoạn thử nghiệm beta. Chúng tôi đã ngừng nhận đơn đăng ký tham gia chương trình thử nghiệm beta này.

 • Những người dùng đủ điều kiện có thể làm theo các bước sau đây để bắt đầu gửi yêu cầu ký tên điện tử:

  Trên Google Tài liệu: Chuyển đến Công cụ > Chữ ký điện tử. 

  Trên Google Drive (chương trình beta): Mở hợp đồng dạng tệp PDF trong Drive > trình đơn ở trên cùng bên phải (ba dấu chấm dọc) > Chữ ký điện tử.

  Để xem hướng dẫn chi tiết, hãy tham khảo bài viết này trên Trung tâm trợ giúp.

 • Có. Công cụ chữ ký điện tử của Google sử dụng chứng chỉ được cấp thông qua một tổ chức phát hành chứng chỉ là thành viên của chương trình Adobe Approved Trust List (AATL).

 • Làm quen với chữ ký điện tử

  trong Google Workspace

  Dùng thử chữ ký điện tử