Skip to main content
פתרונות
מוצרים
תעשיות
משאבים
פתרונות
מוצרים
תעשיות
משאבים

מייעלים תהליכי עבודה באמצעות חתימות דיגיטליות

שולחים בקשות לחתימות דיגיטליות, וכך מנהלים בקלות הסכמי ספקים, חוזים של לקוחות, החתמות של בעלי עניין ועוד – והכל בלי לצאת מ-Google Workspace. 

להתנסות בחתימה דיגיטלית
אישה שמשתמשת במחשב נייד מקבלת בקשה חדשה לחתימה דיגיטלית.

ביצוע חתימות דיגיטליות בקלות

בממשק משתמש מעוצב מודגשת האפשרות בתפריט 'חתימה דיגיטלית'.

פותחים את סרגל הצד של החתימה הדיגיטלית

מ-Google Docs: עוברים ל'כלים' < 'חתימה דיגיטלית'. 

מ-Google Drive (בטא): פותחים את קובץ ה-PDF של החוזה ב-Drive‏ < התפריט בפינה השמאלית העליונה (שלוש נקודות במאונך) < 'חתימה דיגיטלית'.

מידע נוסף

בממשק משתמש מעוצב מודגשת האפשרות בתפריט 'חתימה דיגיטלית'.

מזינים את פרטי החתימה הדיגיטלית

מסרגל הצד של החתימה הדיגיטלית אפשר לנהל את בעלי החתימה ולבצע גרירה ושחרור של שדות במסמך. לאחר מכן, לוחצים על "בקשת חתימה דיגיטלית" כדי ליידע את בעלי החתימה.

מידע נוסף
בממשק משתמש מעוצב מוצגים שדות של בקשה לחתימה דיגיטלית.

חתימה על מסמכים

פותחים את האימייל שנקרא "בקשה לחתימה דיגיטלית במסמך [document name]". לוחצים על "חתימה" ומזינים את הפרטים.

מידע נוסף
בממשק משתמש מעוצב מוצג חלון קופץ עם בקשה לחתימה דיגיטלית שנשלחה.

איך אפשר להשתמש בחתימות דיגיטליות?

מייעלים את תהליכי העבודה של ניהול חוזים באמצעות שליחה, חתימה ואחסון של מגוון מסמכים ב-Google Workspace.

בממשק משתמש מוצגות שתי חתימות – של אומן ושל מנהלת גלריה.

הסכמי ספקים

מוציאים לפועל חוזים עם ספקים ומשתמשים מחדש בקלות בתבניות חוזים.

בממשק משתמש מעוצב מוצגות 2 בקשות ממתינות לחתימה על חוזה.

חוזים של לקוחות

שולחים בקשות לחתימה דיגיטלית על חוזים של לקוחות ומקבלים הודעות על התקדמות התהליך.

בממשק משתמש מעוצב מוצגת ההודעה 'החתימה הדיגיטלית הושלמה'.

החתמת בעלי עניין

מייעלים תהליכי החתמה של בעלי עניין פנימיים וחיצוניים.

בממשק משתמש מוצגות שתי חתימות – של אומן ושל מנהלת גלריה.

הסכמי ספקים

מוציאים לפועל חוזים עם ספקים ומשתמשים מחדש בקלות בתבניות חוזים.

בממשק משתמש מעוצב מוצגות 2 בקשות ממתינות לחתימה על חוזה.

חוזים של לקוחות

שולחים בקשות לחתימה דיגיטלית על חוזים של לקוחות ומקבלים הודעות על התקדמות התהליך.

בממשק משתמש מעוצב מוצגת ההודעה 'החתימה הדיגיטלית הושלמה'.

החתמת בעלי עניין

מייעלים תהליכי החתמה של בעלי עניין פנימיים וחיצוניים.

היתרונות של חתימות דיגיטליות ב-Google Workspace

שליחת בקשות לחתימה דיגיטלית תוך דקות

שולחים בקשות לחתימה דיגיטלית במהירות, רואים את הסטטוס של חתימות ממתינות וצופים בחוזים שהחתימה עליהם הושלמה.

מידע נוסף
בממשק משתמש מעוצב מוצג מספר הבקשות לחתימה דיגיטלית שממתינות או שהושלמו.

חתימה על מסמכים מכל מקום

חותמים בקלות על חוזה רשמי היישר מהמכשיר הנייד.

מידע נוסף
בממשק משתמש של מכשיר נייד מוצגת חתימה.

יצירה וניהול בקלות של תבניות חוזים

יוצרים טיוטה של חוזה ב-Google Docs ומשתמשים בה כתבנית כדי לשלוח מספר בקשות לחתימה דיגיטלית.

מידע נוסף
בממשק משתמש מעוצב מוצגים שדות של בקשה לחתימה דיגיטלית שנשלחה למספר גורמים.
בממשק משתמש מעוצב מוצג מספר הבקשות לחתימה דיגיטלית שממתינות או שהושלמו.

שאלות נפוצות

 • חתימה דיגיטלית היא דרך יעילה לאסוף חתימות שניתנות לאכיפה באופן חוקי במסמכים אלקטרוניים רבים.

 • חתימות דיגיטליות מחייבות על פי חוק במדינות ובאזורים רבים בסוגים רבים של מסמכים, כולל בארה"ב ובאיחוד האירופי. לדוגמה, הממשל הפדרלי של ארה"ב הגדיר את תוקף החתימה הדיגיטלית בשנת 2000 באמצעות החוק Electronic Signatures in Global and National Commerce Act או בקצרה ESIGN. החוק הזה מעניק לחתימות דיגיטליות את אותו מעמד משפטי כמו של חתימות בכתב יד ברוב ההקשרים.

 • הכלי של Google Workspace לחתימה דיגיטלית פועל בהתאם לדרישות הכלליות לחוזים דיגיטליים שחלות במדינות ובאזורים רבים, כולל:

  • חתימות דיגיטליות פשוטות (SeS) מסוג elDAS (האיחוד האירופי)

  • ESIGN Act 2000 (ארצות הברית)

  הכלי נבנה על התשתית הנפוצה של Google Workspace שפועלת בהתאם למספר תקנים וחוקים כלליים בנושאי אבטחה ונתונים, כמו SOC 2 Type II,‏ Department of Defense IL4 authorization,‏ ISO/IEC 27001,‏ GDPR. הרשימה המלאה מופיעה ב-Google Cloud Compliance Hub.

 • הכלי לחתימה דיגיטלית של Google Workspace יהיה זמין ללא תשלום למשתמשים בתוכנית Google Workspace Individual. בחודשים הקרובים נשיק אפשרות לחתימה דיגיטלית בתוכניות נוספות של Google Workspace. 

  הערה: האפשרות לבקש חתימה דיגיטלית מתוך PDF ב-Google Drive נמצאת כרגע בשלב הבטא. סגרנו את ההרשמה לגרסת הבטא הזאת.

 • משתמשים שעומדים בדרישות יכולים לפעול לפי השלבים הבאים כדי לשלוח בקשה לחתימה דיגיטלית:

  מ-Google Docs: עוברים ל'כלים' < 'חתימה דיגיטלית'. 

  מ-Google Drive (בטא): פותחים את קובץ ה-PDF של החוזה ב-Drive‏ < התפריט בפינה השמאלית העליונה (שלוש נקודות במאונך) < 'חתימה דיגיטלית'.

  הוראות מפורטות מופיעות במאמר העזרה הזה.

 • כן. הכלי לחתימה דיגיטלית של Google משתמש באישורים שהונפקו על ידי רשות אישורים שנכללת בתוכנית Adobe Approved Trust List ‏(AATL).

 • מתחילים לעבוד עם חתימות דיגיטליות

  ב-Google Workspace

  להתנסות בחתימה דיגיטלית