Skip to main content
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser
Lösningar
Produkter
Branscher
Resurser

Snabbare arbetsflöden med e-signaturer

Begär elektroniska signaturer och hantera enkelt leverantörsavtal, kundkontrakt, godkännanden från intressenter med mera – allt utan att lämna Google Workspace. 

Testa e-signatur
En användare med en laptop får en ny begäran om e-signatur.

Smidiga elektroniska signaturer

Ett stiliserat gränssnitt där menyalternativet e-signatur är markerat.

Öppna sidofältet för e-signaturer

Från Google Dokument: Gå till Verktyg > e-signatur. 

Från Google Drive (Beta): Öppna PDF-kontraktet i Drive > menyn uppe till höger (tre vertikala prickar) > e-signatur.

Läs mer

Ett stiliserat gränssnitt där menyalternativet e-signatur är markerat.

Ange detaljer om e-signatur

Från sidofältet för e-signatur kan du hantera undertecknare och dra och släppa fält i dokumentet. Klicka sedan på Begär e-signatur för att informera undertecknarna.

Läs mer
Ett stiliserat gränssnitt som visar fält för att begära en e-signatur.

Signera dokument

Öppna e-postmeddelandet med titeln Begäran om e-signatur för [document name]. Klicka på Signera och fyll i uppgifterna.

Läs mer
Ett stiliserat gränssnitt visar en popup för en e-signatur som har begärts.

Vad kan elektroniska signaturer användas till?

Skapa smidiga arbetsflöden för kontraktshantering genom att skicka, underteckna och lagra olika dokument från Google Workspace.

Ett gränssnitt som visar två signaturer, en av en konstnär och en av en galleriansvarig.

Leverantörsavtal

Upprätta kontrakt med leverantörer och återanvänd enkelt kontraktsmallar.

Ett stiliserat gränssnitt som visar 2 väntande signaturer för ett kontrakt.

Kundkontrakt

Begär e-signaturer för kundkontrakt och få förloppsaviseringar.

Stiliserat gränssnitt med texten e-signatur slutförd.

Godkännande från intressenter

Skapa en smidig godkännandeprocess för interna och externa intressenter.

Ett gränssnitt som visar två signaturer, en av en konstnär och en av en galleriansvarig.

Leverantörsavtal

Upprätta kontrakt med leverantörer och återanvänd enkelt kontraktsmallar.

Ett stiliserat gränssnitt som visar 2 väntande signaturer för ett kontrakt.

Kundkontrakt

Begär e-signaturer för kundkontrakt och få förloppsaviseringar.

Stiliserat gränssnitt med texten e-signatur slutförd.

Godkännande från intressenter

Skapa en smidig godkännandeprocess för interna och externa intressenter.

Fördelar med e-signaturer i Google Workspace

Begär e-signaturer på några minuter

Begär snabbt signaturer, se statusen för väntande signaturer och visa slutförda kontrakt.

Läs mer
Ett stiliserat gränssnitt som visar antalet väntande och slutförda begäranden om e-signatur.

Signera dokument var du än är

Signera enkelt ett officiellt kontrakt direkt i telefonen.

Läs mer
En signatur visas i gränssnittet på en mobil enhet.

Skapa och hantera kontraktsmallar enkelt

Skapa ett kontraktsutkast direkt i Google Dokument och använd det som en mall för att initiera flera begäranden om e-signatur.

Läs mer
Ett stiliserat gränssnitt som visar fält för att begära en e-signatur från flera parter.
Ett stiliserat gränssnitt som visar antalet väntande och slutförda begäranden om e-signatur.

Vanliga frågor

 • En elektronisk signatur är ett effektivt sätt att samla in juridiskt bindande signaturer för många elektroniska dokument.

 • e-signaturer är juridiskt bindande i många länder och regioner för många typer av dokument. Det omfattar USA och EU. Exempelvis har de federala myndigheterna i USA fastställt giltigheten för e-signaturer genom Electronic Signatures in Global and National Commerce Act eller ESIGN från 2000. Denna lag ger e-signaturer samma juridiska status som handskrivna signaturer i de flesta sammanhang.

 • Verktyget för e-signaturer i Google Workspace är utformat för att uppfylla allmänt tillämpliga krav på elektroniska kontrakt i många länder eller regioner, inklusive:

  • elDAS simple electronic signatures (SeS) (EU)

  • ESIGN Act 2000 (USA)

  Det här verktyget bygger på infrastrukturen i Google Workspace som är utformad för att följa ett antal allmänna lagar och standarder om säkerhet och data som SOC 2 Type II, Department of Defense IL4 authorization, ISO/IEC 27001 och GDPR. Du hittar en komplett lista i efterlevnadscentret för Google Cloud.

 • Verktyget för e-signaturer i Google Workspace är tillgängligt utan kostnad för användare med en Google Workspace Individual-prenumeration. Vi lanserar e-signatur i fler Google Workspace-prenumerationer under de kommande månaderna. 

  Obs! Möjligheten att skapa en begäran om e-signatur från en PDF i Google Drive är i nuläget i betaversionen. Vi har stängt möjligheten att registrera sig för denna betaversion.

 • För kvalificerade användare kan du följa de här stegen för att starta begäran om e-signatur:

  Från Google Dokument: Gå till Verktyg > e-signatur. 

  Från Google Drive (Beta): Öppna PDF-kontraktet i Drive > menyn uppe till höger (tre vertikala prickar) > e-signatur.

  Detaljerade anvisningar finns i den här hjälpcenterartikeln.

 • Ja. Googles verktyg för e-signaturer använder certifikat som har utfärdats av en certifikatutfärdare som är en godkänd medlem av AATL-programmet (Adobe Approved Trust List).

 • Kom igång med e-signaturer

  i Google Workspace

  Testa e-signatur