Skip to main content
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
Skip to main content
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ทรัพยากร
โซลูชัน
ผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม
ทรัพยากร
ทรัพยากร

เพิ่มความรวดเร็วให้กับเวิร์กโฟลว์ด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ส่งคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์และจัดการสัญญาซื้อขาย การอนุมัติจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และอีกมากมายได้ง่ายๆ โดยไม่ต้องออกจาก Google Workspace 

ลองใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์
ผู้ใช้บนแล็ปท็อปได้รับคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์รายการใหม่

การใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่ราบรื่น

UI ที่ได้รับการตกแต่งไฮไลต์รายการในเมนู "ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์"

เปิดแถบด้านข้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

จาก Google เอกสาร: ไปที่เครื่องมือ > ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

จาก Google ไดรฟ์ (เบต้า): เปิดสัญญาในรูปแบบ PDF ในไดรฟ์ > เมนูด้านขวาบน (จุดแนวตั้ง 3 จุด) > ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

UI ที่ได้รับการตกแต่งไฮไลต์รายการในเมนู "ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์"

ป้อนรายละเอียดลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

คุณสามารถจัดการผู้เซ็น รวมทั้งลากและวางช่องลงในเอกสารของคุณได้จากแถบด้านข้างลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นคลิก "ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์" เพื่อแจ้งผู้เซ็น

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงช่องสำหรับขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

เซ็นในเอกสาร

เปิดอีเมลที่มีชื่อว่า "คำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ [ชื่อเอกสาร]" คลิก "เซ็น" แล้วป้อนรายละเอียด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงป๊อปอัปสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการส่งคำขอไปแล้ว

คุณใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เพื่อทำสิ่งใดได้บ้าง

ปรับปรุงประสิทธิภาพของเวิร์กโฟลว์การจัดการสัญญาด้วยการส่ง เซ็น และจัดเก็บเอกสารต่างๆ จาก Google Workspace

UI แสดงลายเซ็น 2 รายการ สำหรับศิลปินและผู้จัดการแกลเลอรี

ข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการ

ลงนามในสัญญากับผู้ให้บริการและนำเทมเพลตสัญญากลับมาใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดาย

UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงลายเซ็น "รอดำเนินการ 2 รายการ" ในสัญญา

สัญญาของลูกค้า

ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัญญาของลูกค้าและรับการแจ้งเตือนความคืบหน้า

UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงข้อความ "ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว"

การอนุมัติจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทำให้ขั้นตอนการอนุมัติกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและภายนอกเป็นไปได้ง่ายขึ้น

UI แสดงลายเซ็น 2 รายการ สำหรับศิลปินและผู้จัดการแกลเลอรี

ข้อตกลงสำหรับผู้ให้บริการ

ลงนามในสัญญากับผู้ให้บริการและนำเทมเพลตสัญญากลับมาใช้ซ้ำได้อย่างง่ายดาย

UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงลายเซ็น "รอดำเนินการ 2 รายการ" ในสัญญา

สัญญาของลูกค้า

ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสัญญาของลูกค้าและรับการแจ้งเตือนความคืบหน้า

UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงข้อความ "ลงลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว"

การอนุมัติจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทำให้ขั้นตอนการอนุมัติกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในและภายนอกเป็นไปได้ง่ายขึ้น

ประโยชน์ของลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ใน Google Workspace

ขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ในไม่กี่นาที

ขอลายเซ็นได้อย่างรวดเร็ว ดูสถานะของลายเซ็นที่รอดำเนินการ และดูสัญญาที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่รอดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้ว

เซ็นเอกสารได้ทุกที่ทุกเวลา

เซ็นในสัญญาที่เป็นทางการได้ง่ายดายจากในอุปกรณ์เคลื่อนที่

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
ลายเซ็นแสดงใน UI บนอุปกรณ์เคลื่อนที่

สร้างและจัดการเทมเพลตสัญญาได้ง่ายๆ

ร่างสัญญาได้โดยตรงใน Google เอกสาร และใช้สัญญาดังกล่าวเป็นเทมเพลตสำหรับเริ่มส่งคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หลายรายการ

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงช่องสำหรับขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จากหลายฝ่าย
UI ที่ได้รับการตกแต่งแสดงคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่รอดำเนินการและเสร็จสิ้นแล้ว

คำถามที่พบบ่อย

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการรวบรวมลายเซ็นที่บังคับใช้ได้ตามกฎหมายสำหรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จำนวนมาก

 • ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีผลผูกพันทางกฎหมายในหลายประเทศและภูมิภาคสำหรับเอกสารหลายประเภท ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ตัวอย่างเช่น หน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาได้อนุมัติการใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ผ่านข้อบัญญัติว่าด้วยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Signatures) ในกฎหมายการค้าระหว่างประเทศและในประเทศ (Global and National Commerce Act) หรือ ESIGN เมื่อปี 2000 ซึ่งกฎหมายนี้กำหนดให้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์มีสถานะทางกฎหมายเท่าเทียบกับลายเซ็นที่เขียนด้วยลายมือในบริบทส่วนใหญ่

 • เครื่องมือสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Google Workspace ได้รับการออกแบบเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยทั่วไปสำหรับสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ในหลายๆ ประเทศและภูมิภาค ซึ่งรวมถึง

  • elDAS simple electronic signatures (SeS) (สหภาพยุโรป)

  • ESIGN Act 2000 (สหรัฐอเมริกา)

  เครื่องมือนี้สร้างขึ้นบนโครงสร้างพื้นฐานทั่วไปของ Google Workspace ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานด้านความปลอดภัยและข้อมูลทั่วไป เช่น SOC 2 Type II, Department of Defense IL4 authorization, ISO/IEC 27001, GDPR หากต้องการดูรายการทั้งหมด โปรดดูที่ฮับการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Google Cloud

 • เครื่องมือสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Google Workspace จะมีให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้แพ็กเกจ Google Workspace Individual โดยเราจะเปิดตัวลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ให้กับแพ็กเกจ Google Workspace อื่นๆ อีกในเดือนต่อๆ ไป 

  หมายเหตุ: ขณะนี้ความสามารถในการเริ่มส่งคำขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์จาก PDF ใน Google ไดรฟ์ยังอยู่ในรุ่นเบต้า ซึ่งเราได้ปิดการลงชื่อสมัครใช้สำหรับรุ่นเบต้านี้แล้ว

 • สำหรับผู้ใช้ที่มีสิทธิ์ คุณสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อเริ่มขอลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

  จาก Google เอกสาร: ไปที่เครื่องมือ > ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ 

  จาก Google ไดรฟ์ (เบต้า): เปิดสัญญาในรูปแบบ PDF ในไดรฟ์ > เมนูด้านขวาบน (จุดแนวตั้ง 3 จุด) > ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

  หากต้องการทราบวิธีการเพิ่มเติม โปรดดูที่บทความศูนย์ช่วยเหลือ

 • ใช่ เครื่องมือลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ของ Google ใช้ใบรับรองที่ออกโดยผู้ออกใบรับรองซึ่งเป็นสมาชิกที่ได้รับอนุมัติของโปรแกรม Adobe Approved Trust List (AATL)

 • เริ่มต้นใช้งานลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์

  ใน Google Workspace

  ลองใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์