Skip to main content
Rozwiązania
Usługi
Branże
Zasoby
Rozwiązania
Usługi
Branże
Zasoby

Przyspiesz przepływy pracy przy pomocy e-podpisów

Wysyłaj prośby o podpisy elektroniczne i łatwo zarządzaj umowami z dostawcami i klientami, zatwierdzeniami od zainteresowanych osób oraz innymi dokumentami bez wychodzenia z Google Workspace

Wypróbuj e-podpis
Użytkownik laptopa otrzymuje nową prośbę o e-podpis.

Łatwe podpisywanie dokumentów

Stylizowany interfejs z wyróżnioną pozycją menu „E-podpis”.

Otwórz pasek boczny e-podpisu

W Dokumentach Google: otwórz Narzędzia > E-podpis. 

Na Dysku Google (wersja beta): otwórz umowę w formacie PDF > menu w prawym górnym roku (3 pionowe kropki) > E-podpis.

Więcej informacji

Stylizowany interfejs z wyróżnioną pozycją menu „E-podpis”.

Wprowadź szczegóły e-podpisu

Na pasku bocznym e-podpisu możesz zarządzać sygnatariuszami oraz przeciągać i upuszczać pola do dokumentu. Następnie możesz kliknąć „Poproś o e-podpis”, aby wysłać powiadomienia sygnatariuszom.

Więcej informacji
Stylizowany interfejs z polami do wysłania prośby o e-podpis.

Podpisz dokumenty

Otwórz e-maila zatytułowanego „Prośba o e-podpis dla [nazwa dokumentu]”. Kliknij „Podpisz” i wypełnij szczegóły.

Więcej informacji

Stylizowany interfejs z wyskakującym okienkiem z prośbą o e-podpis.

Do czego można używać podpisów elektronicznych?

Wysyłanie, podpisywanie i przechowywanie różnych dokumentów w Google Workspace pozwoli Ci usprawnić proces zarządzania umowami.

Interfejs z 2 podpisami – artystki i kierownika galerii sztuki.

Umowy z dostawcami

Podpisuj umowy z dostawcami i łatwo korzystaj z szablonów umów.

Stylizowany interfejs z informacją o „2 oczekujących” podpisach na umowie.

Umowy z klientami

Wysyłaj prośby o złożenie e-podpisów na umowach z klientami i otrzymuj powiadomienia o postępach.

Stylizowany interfejs z informacją „Plik ma wszystkie wymagane e-podpisy”.

Zatwierdzenia od zainteresowanych osób

Usprawnij procesy zatwierdzania dokumentów przez zainteresowane osoby w Twojej organizacji i poza nią.

Interfejs z 2 podpisami – artystki i kierownika galerii sztuki.

Umowy z dostawcami

Podpisuj umowy z dostawcami i łatwo korzystaj z szablonów umów.

Stylizowany interfejs z informacją o „2 oczekujących” podpisach na umowie.

Umowy z klientami

Wysyłaj prośby o złożenie e-podpisów na umowach z klientami i otrzymuj powiadomienia o postępach.

Stylizowany interfejs z informacją „Plik ma wszystkie wymagane e-podpisy”.

Zatwierdzenia od zainteresowanych osób

Usprawnij procesy zatwierdzania dokumentów przez zainteresowane osoby w Twojej organizacji i poza nią.

Zalety korzystania z e-podpisów w Google Workspace

Wysłanie prośby o e-podpis zajmuje kilka minut

Możesz szybko wysyłać prośby o podpisy, sprawdzać status oczekujących podpisów oraz przeglądać gotowe umowy.

Więcej informacji
Stylizowany interfejs z szeregiem oczekujących i wykonanych próśb o e-podpis.

Podpisywanie dokumentów z dowolnego miejsca

Możesz łatwo podpisać każdą umowę bezpośrednio na swoim urządzeniu mobilnym.

Więcej informacji
Podpis widoczny w interfejsie na urządzeniu mobilnym.

Łatwe tworzenie szablonów umów i zarządzanie nimi

Napisz wersję roboczą umowy bezpośrednio w Dokumentach Google i używaj jej jako szablonu, aby wysyłać prośby o e-podpis.

Więcej informacji
Stylizowany interfejs z polami do wysłania prośby o e-podpis do więcej niż 1 osoby.
Stylizowany interfejs z szeregiem oczekujących i wykonanych próśb o e-podpis.

Najczęstsze pytania

 • Podpis elektroniczny to efektywny sposób na uzyskiwanie mających moc prawną podpisów pod wieloma dokumentami elektronicznymi.

 • Jest wiele krajów i regionów, w których e-podpisy złożone na różnych rodzajach dokumentów są prawnie wiążące. Zaliczają się do nich Stany Zjednoczone i Unia Europejska. Na przykład w 2000 roku władze federalne Stanów Zjednoczonych nadały ważność podpisom elektronicznym na mocy ustawy o podpisach elektronicznych w handlu globalnym i krajowym (Electronic Signatures in Global and National Commerce Act – ESIGN). Ta ustawa w większości sytuacji nadała e-podpisom taki sam status prawny, jaki mają podpisy odręczne.

 • Narzędzie Google Workspace do e-podpisów zostało zaprojektowane tak, aby spełniać wymagania dotyczące umów elektronicznych obowiązujące w wielu krajach i regionach, w tym wymagania:

  • przepisów dotyczących prostych podpisów elektronicznych zgodnie z rozporządzeniem eIDAS (w Unii Europejskiej),

  • ustawy ESIGN z 2000 r. (w Stanach Zjednoczonych).

  To narzędzie bazuje na wspólnej infrastrukturze Google Workspace, która została opracowana zgodnie z różnymi ustawami i normami dotyczącymi danych i ogólnego bezpieczeństwa takimi jak SOC 2 typu II, autoryzacja IL4 Departamentu Obrony USA , ISO/IEC 27001, RODO. Pełna lista znajduje się w Centrum zgodności Google Cloud.

 • Narzędzie Google Workspace do e-podpisów będzie dostępne bezpłatnie dla użytkowników korzystających z abonamentu Google Workspace Individual. W nadchodzących miesiącach udostępnimy e-podpis również w innych abonamentach Google Workspace. 

  Uwaga: możliwość wysyłania prośby o e-podpis z poziomu pliku PDF na Dysku Google jest obecnie dostępna w wersji beta. Okres rejestracji w wersji beta dobiegł końca.

 • Uprawnieni użytkownicy mogą wysłać prośbę o e-podpis, wykonując te czynności:

  W Dokumentach Google: otwórz Narzędzia > E-podpis. 

  Na Dysku Google (wersja beta): otwórz umowę w formacie PDF > menu w prawym górnym rogu (3 pionowe kropki) > E-podpis.

  Szczegółowe informacje znajdziesz w tym artykule w Centrum pomocy.

 • Tak. Narzędzie Google do e-podpisów używa certyfikatów wystawionych przez urząd certyfikacji, który jest zatwierdzonym uczestnikiem programu Lista zaufanych zatwierdzona przez firmę Adobe (AATL).

 • Zacznij korzystać z e-podpisów

  w Google Workspace

  Wypróbuj e-podpis