Skip to main content
Ratkaisut
Tuotteet
Toimialat
Materiaalit
Ratkaisut
Tuotteet
Toimialat
Materiaalit

Generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen asiakaspalvelussa

Generatiivinen tekoäly tukee asiakaspalvelua automatisoimalla vastauksia. Näin asiakaspalvelijoiden kuormitus vähenee ja asiakkaiden luottamus paranee.

Aloita ilmainen kokeiluOta yhteyttä myyntiin

* Gemini-laajennuksen tilaamiseen tarvitaan voimassa oleva Workspace-tilaus.

Geminin generoima sähköpostivastaus ja nainen pitelemässä tablettia

Gemini for Google Workspacen mahdollisuudet asiakaspalvelussa

Gemini toimii monissa Google Workspace ‑sovelluksissa. Sen avulla voit käsitellä helpommin suuria tietomääriä ja luoda alustavia luonnoksia. Geministä saat apua esimerkiksi asiakasprofiilien luontiin ja viestien kirjoittamiseen. Näin voit palvella asiakkaita nopeammin ja hyödyntää tiimin resurssit tehokkaammin.

Gemini tekee yhteenvedon sähköpostiviestistä ja ehdottaa vastausta
Tyytyväisemmät ja uskollisemmat asiakkaat

Gemini for Workspacen avulla voit litteroida asiakaskeskusteluja ja tehdä niistä yhteenvetoja. Näin voit luonnostella asiakasprofiileja ja ajallaan lähetettäviä vastauksia, mikä voi parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja pysyvyyttä.

Vähemmän kuormittavaa työtä

Gemini virtaviivaistaa asiakaspalvelutehtäviä luomalla tehokkaita vastauksia yleisiin asiakaskysymyksiin Gmailissa ja Google Docsissa. Kun asiakkaiden pyyntöihin voi vastata nopeammin, asiakaspalvelijoiden stressi kevenee kiireisten työrupeamien aikana.

Gemini luo UKK-luonnoksen, ja mies työskentelee kannettavalla tietokoneella

Geminin mahdollisuudet asiakaspalvelussa

Nopeat yhteenvedot asiakaspalvelutehtävistä

Geminin avulla voi koostaa tietoa, tunnistaa trendejä ja virtaviivaistaa tukipyyntöjen käsittelyä.

Nopeat muokatut vastaukset tukipyyntöihin

Geminin avulla voi luoda personoituja vastauksia Docsissa ja Gmailissa, minkä ansiosta pyyntöjä voi käsitellä enemmän ajasta ja paikasta riippumatta.

Puheluiden automaattinen litterointi

Geminin avulla voi litteroida Google Meet ‑puheluita, mikä helpottaa tietojen kirjaamista ja tukipyyntöjen luomista.

Lue lisää uusimmista Gemini-materiaaleista

Mies käyttää tablettia modernissa loft-toimistohuoneessa
Gemini for Workspace

Gemini for Workspace voi innoittaa ja parantaa tuottavuutta

Lue lisää
Kannettavaa tietokonetta käyttävä nainen tutustuu Geminin kehotteisiin
Geminin kehotevinkit

Katso vinkkejä Geminin kehotteiden luomiseen

Lue lisää
Neljän naisen tiimi kokoustaa neuvottelupöydän äärellä
Customer Service eBook

Learn how to use generative AI to save time and increase service quality

Lue lisää
Mies käyttää tablettia modernissa loft-toimistohuoneessa
Gemini for Workspace

Gemini for Workspace voi innoittaa ja parantaa tuottavuutta

Lue lisää
Kannettavaa tietokonetta käyttävä nainen tutustuu Geminin kehotteisiin
Geminin kehotevinkit

Katso vinkkejä Geminin kehotteiden luomiseen

Lue lisää
Neljän naisen tiimi kokoustaa neuvottelupöydän äärellä
Customer Service eBook

Learn how to use generative AI to save time and increase service quality

Lue lisää

Usein kysyttyä

 • Generatiivinen tekoäly auttaa asiakaspalvelutiimejä vastaamaan pyyntöihin nopeammin ja vähemmillä resursseilla. Asiakaspalvelutiimit ovat ottaneet generatiivisen tekoälyn käyttöön arvokkaana työkaluna, jonka avulla voi luoda ajallaan lähetettäviä personoituja vastauksia asiakkaiden kysymyksiin, nopeuttaa vastausaikoja ja vähentää asiakaspalvelijoiden kuormitusta.

  Asiakaskysymyksiin vastaamisen lisäksi generatiivista tekoälyä voi käyttää videopuheluiden litteroimiseen, tietojen poimimiseen dokumenteista ja tietojen tiivistämiseen jatkotoimien suunnittelua varten sekä palvelutodistusten toimittamiseen. Sen avulla voi myös luoda tarkempia asiakasprofiileja ja näin ennakoida selkeämmin tämänhetkisiä ja tulevia tarpeita.

 • Tekoälyä hyödynnetään jo monin tavoin nopeampaan ja tehokkaampaan asiakaspalveluun. Geminiä voi käyttää älykkäänä virtuaaliavustajana, jonka avulla asiakastuen edustajat voivat kirjoittaa vastauksia asiakkaiden kysymyksiin nopeasti ja tarkasti. Tämä voi keventää asiakaspalvelijoiden työtaakkaa ja auttaa heitä tarjoamaan yksilöllisempää palvelua.

 • Yksi generatiivisen tekoälyn vaikuttavimmista ominaisuuksista on kyky analysoida suuria tekstimääriä ja poimia esiin olennaisia tietoja ja piirteitä, joiden avulla prosesseja voidaan kehittää. Asiakaspalvelussa generatiivinen tekoäly voi analysoida dokumentteja, tukipyyntöjä ja transkriptioita ja luoda näin tarkkoja asiakasprofiileja ja tunnistaa asiakkaiden toiveet ja tarpeet. Näiden tietojen avulla asiakastiimit voivat luoda ennakoidusti ajallaan lähetettäviä vastauksia ja laatia toimintasuunnitelmia. Näin voidaan tehostaa prosesseja ja parantaa asiakastyytyväisyyttä.

 • Tänä päivänä asiakaspalvelutiimit analysoivat tekoälyn avulla suuria määriä asiakasdataa. Näin voi ennakoida käyttäytymistä ja vastata pyyntöihin tavalla, joka vähentää asiakaspalvelijoiden kuormitusta ja parantaa asiakastyytyväisyyttä. Kun asiakaspalvelutiimit saavat nopeammin täsmällistä tietoa asiakkaan tarpeista ja toiveista, asiakkaiden sitouttamista voidaan parantaa ja heille voidaan vastata nopeammin ja yksilöllisemmin.

 • Google Workspacen tuotteita esittävä kuvakerivi.

  Kokeile Gemini for Workspacea

  Valitse tarpeitasi vastaava paketti. Gemini-laajennuksen käyttö edellyttää aktiivista Workspace-tilausta.

  Aloita ilmainen kokeiluOta yhteyttä myyntiin